> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКВ аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКВ аукциондору

МКВ аукциону

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Аукциондор:
МКВ


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча
орточо салмактанылган кирешелүүлүк (%)
13.04.2017 GD013170717 50 000.00 100 000.00 50 000.00 1.50 1.50 1.50
30.03.2017 GD013170703 50 000.00 130 000.00 50 000.00 1.50 1.65 1.56
16.03.2017 GD013170619 45 000.00 115 000.00 45 000.00 1.50 1.70 1.56
02.03.2017 GD013170605 45 000.00 110 000.00 45 000.00 1.50 1.60 1.57
16.02.2017 GD013170522 50 000.00 95 000.00 50 000.00 1.80 2.00 1.94
02.02.2017 GD013170508 50 000.00 140 000.00 50 000.00 2.00 2.00 2.00
19.01.2017 GD013170424 35 000.00 133 000.00 35 000.00 2.50 2.50 2.50
05.01.2017 GD013170410 35 000.00 110 000.00 35 000.00 2.79 2.80 2.80
17.11.2016 GD013170220 33 000.00 81 500.00 33 000.00 2.99 2.99 2.99
03.11.2016 GD013170207 33 000.00 136 000.00 36 000.00 2.89 3.25 2.98
20.10.2016 GD013170123 40 000.00 60 000.00 20 000.00 3.00 3.00 3.00
06.10.2016 GD013170109 40 000.00 72 000.00 40 000.00 2.60 2.80 2.70
22.09.2016* GD013161226 10 000.00 10 000.00 - - - -
08.09.2016 GD013161212 10 000.00 0.00 - - - -
18.08.2016 GD013161121 20 000.00 30 500.00 20 000.00 2.00 2.00 2.00
04.08.2016 GD013161107 20 000.00 50 300.00 20 000.00 2.40 2.40 2.40
21.07.2016 GD013161024 60 000.00 40 000.00 40 000.00 2.40 2.60 2.50
07.07.2016 GD013161010 60 000.00 230 000.00 60 000.00 2.59 2.96 2.81
23.06.2016 GD013160926 30 000.00 64 000.00 30 000.00 3.00 3.05 3.02
09.06.2016 GD013160912 30 000.00 60 000.00 30 000.00 3.19 3.50 3.44
19.05.2016* GD013160822 50 000.00 0.00 - - - -
06.05.2016* GD013160809 50 000.00 0.00 - - - -
* МКВнын кошумча жайгаштыруу датасы