> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Жалал-Абад областтык башкармалыгында улук бухгалтердин  

(башкы бухгалтердин укугунда) бош турган кызмат ордуна  

талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери

- Областтык башкармалыктын финансылык чарбалык ишмердүүлүгүнүн жана бухгалтердик эсебин уюштуруу, материалдык, финансылык колдонууларды үнөмдөөнү көзөмөлдөө

- кесиптик билимди өнүктүрүү, көзөмөлдөө, кесиптик ишке тийиштүү мыйзамдарды , ченемдик, укуктук актыларды окуп чыгуу; 

- кызматтык ишти сапатуу аткаруу жана тапшырма аткаруу мөөнөтүн сактоо; 

- жетекчиликтин, тышкы аудитордун жана эсеп палатасынын суранычы боюнча маалыматтарды камсыз кылуу; 

- кызматтык милдеттерди аткарууда купуялуулукту, коопсуздук режимди, акча каражаттардын жана товардык, материалдык баалуулуктардын, кызматтык маалыматтардын сакталышын камсыз кылуу; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлеринин ички кызматтык тартиптерин, эрежелерин, кызматкерлердин кодексинин ченемдерин жана областтык башкармалыктагы өрт коопсуздугу боюнча тартип жана нормаларды, эмгек коргоо боюнча эрежелерди сактоо; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тартиптери, процедуралары, иш кызматтары боюнча каражаттарды сактоо, финансылык тартип бузуунун алдын ала эскертилүүсү боюнча чараларды көрүү үчүн сунуштарды даярдоо; 

- бухгалтердик эсеп, баланс, отчеттор жана областтык башкармалыктагы финансылык чарбалык иштер боюнча мыйзамдарды, ченемдик жана укуктук актыларды билүүсү

- эл аралык стандарттык финансылык отчетторду билүүсү

- Улуттук банктын жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн негизги уюштуруу иштерин жана ички тартип тескөөнү жана негизги эмгек уюштуруу иштерин билүүсү

 

Квалификациялык талаптар:  

- Жогорку экономикалык билимге ээ болушу зарыл адистиги : экономист, бухгалтер;  

- кыргыз тилин - иш кагаздар менен иштөө деңгээлинде билүүсү, орус тилинде эркин сүйлөөсү

- компьютерде иштей билүүсү жана башка офис техникаларынан тажрыйбалуу колдонууну билүүсү

- банк мекемелеринде 3- жылдан кем эмес, жалпы иш тажрыйбасы 5-жылдан кем эмес иш тажрыйбасы болуусу; 

- өзүнүн оюн сабаттуу түшүндүрүп айта, жаза билүүсү

 

Документтер 2018-жылдын 6-ноябрынын саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

1-Банктык көзөмөл башкармалыгына мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө  

талапкерлерди тандоо бонча ачык сынак жарыялайт 2 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

өз милдеттеринин талапка ылайык аткарылышын камсыз кылуу; 

- башкармалыктын ишинде колдонуу максатында банктык көзөмөл боюнча маалыматты топтоо, жалпылоо жана аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

- тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата жөнгө салуу чараларын көрүү максатында Кыргыз Республиканын мыйзамдарына, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жана монополияга каршы жөнгө салуу мыйзамдарына ылайык, туруктуу негизде банктарда тобокелдиктерди аныктоо жана аларды жөнгө салуу чараларынын сапатын көзөмөлдөөнү уюштуруу; 

- коммерциялык банктардын ишине жана алардын басымдуулук абалына мониторинг, талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана баа берүү

- коммерциялык банктар тарабынан банк мыйзамдарынын, Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин жана башка талаптардын аткарылышын контролдукка алуу; 

- тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата чара көрүү максатында, коммерциялык банктардын жана алардын филиалдарынын ишин сапаттуу мезгилдүү комплекстүү жана максаттык инспектордук текшерүүлөрдү уюштуруу жана жүргүзүү, алардын жыйынтыгын белгиленген тартипте жана өз убагында тапшыруу; 

- тышкы көзөмөлдүк жана инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн жүрүшүндө аныкталган мыйзам бузууларды четтетүү жагында коммерциялык банктар тарабынан иштелип чыккан иш-чаралардын аткарылышын контролдукка алуу; 

- коммерциялык банктардын иши боюнча отчетторду даярдоо; 

- белгиленген тартипке ылайык тобокелдиктин профилин эске алуу менен тескөөгө алынган коммерциялык банктардын ишин көзөмөлдүккө алуу стратегиясын иштеп чыгуу, ылайыкташтыруу жана ишке ашыруу; 

- белгиленген тартипке ылайык эскертүү чараларын колдонуу же Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетине же/жана Улуттук банк Башкармасына тескөөгө алынган коммерциялык банктарга карата эскертүү чараларын колдонуу сунушун даярдоо; 

- тышкы көзөмөлдүк жана инспектордук текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча чара колдонуу чечими кабыл алынган шартта, эскертүү чараларынын коммерциялык банктар тарабынан аткарылышын контролдукка алуу; 

- башкармалыктын начальнигинин, топтун жетекчисинин тапшырмасы боюнча банктык көзөмөл, лицензиялоо жана банк ишин жөнгө салуу боюнча ченемдик документтерди иштеп чыгуу; 

- Улуттук банктын банктык көзөмөл, лицензиялоо жана банктардын ишин жөнгө салуу боюнча ченемдик базасын өркүндөтүү жагында сунуштарды дярдоо; 

- маалымат базасын жүргүзүү жана ар кандай маалымат материалдарын даярдоо. 

 

Квалификациялык талаптар:  

- жогорку же бакалавр даражадагы экономика боюнча билимдүү (мындан тышкары илимий даражалар, аспирантурада же банк иши боюнча курстарда окуу эске алынат); 

- англис тилин Inetrmediate деңгээлинде билүү

- компьютерде иштей билүү - тажрыйбалуу пайдалануучу дэңгээлинде.  

 

Кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле Улуттук банктын коммерциялык банктардын ишине тиешелүү документтерин жакшы билүүсү

- мамлекеттик жана расмий тилдерде оозеки жана сабаттуу жаза билүүсү, өз оюн так жана туура билдирип, кат жүзүндө документтерди даярдоо жөндөмдүүлүгү

- финансылык талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү ыкмаларын өздөштүрүп, бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын принциптерин билүүсү

 

Жеке сапаттары: 

- эмгек жамаатына кеңири аралашып, тил табыша билүү, ишенимге ээ болуу; 

өз кызматтык милдеттерин так аткаруу; 

- кесиптештер жана башка адамдар менен байланыш түптөй билүү жөндөмдүүлүгү

- алынган маалыматтарга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүп, иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- жоопкерчиликти өзүнө алып, аткарган иши боюнча кабыл алынган чечим үчүн жоопкерчилик тартуу; 

- отчетторду, баяндамаларды жана презентацияларды даярдай билүү

- жетекчиликтин милдеттерин аткарууда артыкчылыктуу тапшырмаларды аныктай билүү

- иш боюнча сүйлөшүүлөрдү, кат алышууларды жүргүзүү көндүмдөрү

- эл алдында чыгып сүйлөө жөндөмдүүлүгү жана командада иштөөгө катышуу;  

- команда ишин жетекчиликке алуу;  

- банктык тобокелдерди аныктоо жана баалоо жөндөмдүүлүгү;  

- тартипти так сактоо, ишенимдүү, тырышчаак. 

 

Документтер 2018-жылдын 14-ноябрынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ысык-Көл областтык башкармалыгынын улук бухгалтери (башкы бухгалтер укугунда)  

бош турган кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт 1 орун  

 

Функционалдык милдеттери: 

- Областтык башкармалыктын финансы-чарба ишинин бухгалтердик эсебин жүргүзүү, материалдык жана финансылык ресурстардын колдонулушун контролдоо. 

- активдерди жана милдеттенмелерди, негизги каражаттарды, товардык материалдык баалуулуктарды жана акча каражаттарды ж.б. эсепке алуу жана аларга жыл сайын инвентаризация жүргүзүү, алардын жылышына байланыштуу операцияларды бухгалтердик эсепке алуу эсептеринде өз убагында чагылдыруу.  

- Бухгалтердик операциялардын ишке ашырылышын контролдоо, бухгалтердик документтерди түзүү жана иштеп чыгуу эрежелеринин сакталышын камсыз кылуу. 

- Эмгек акы боюнча эсептешүүлөрдү уюштуруу жана жүзөгө ашыруу, салыктардын, жыйымдардын, камсыздандыруу төлөмдөрүнүн жана башка төлөмдөрдүн өз убагында чегерилишин камсыз кылуу. 

- Бюджетти түзүү жана анын аткарылышын контролдоо. Бюджетти түзүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу. 

- Материалдык-жооптуу адам катары кассаны ачуу/жабуу боюнча функцияны жүзөгө ашыруу, областтык башкармалыктын сактоо жайында болгон баалуулуктарды башкы китептин маалыматтары менен салыштыруу. Областтык башкармалыктын камдык фондуларынын «SC-баалуулуктарды эсепке алуу” программалык модулунда системадан тышкаркы эсебин жүргүзүү

- Бардык операциялардын “Башкы китеп” БИСте ишке ашырылышын контролдоо.  

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: экономист, бухгалтер адистиги боюнча жогорку экономикалык билими; 

иш тажрыйбасы: банк системасында кеминде 3 жыл, жалпы эмгек стажы кеминде 5 жыл;  

- сертификаттын болушу: «1-деңгээл. Банктык эсепке алуунун бухгалтери» сертификаты; 

- мамлекеттик жана расмий тилдерди документтер менен иштөөгө зарыл болгон деңгээлде билүү

 

Кошумча талаптар: 

- Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзам актыларын;  

- Бухгалтердик эсепке алуу жана отчетторду түзүү, ошондой эле областтык башкармалыктын чарба-финансы ишине тиешелүү маселелер боюнча колдонуудагы мыйзамдардын, жоболордун, нускоолордун жана башка ченемдик документтердин нормаларын билүү

- милдеттерди жана артыкчылыктарды так аныктоо, анын компетенциясына кирген маселелер боюнча өз убагында чечимдерди чыгаруу жана кабыл алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу; 

- финансылык отчеттун эл аралык стандарттарын билүү

 

Жеке сапаттары: 

- компьютерде жана ар кандай кеңсе техникасында иштей билүү

- коммуникациялык көндүмдөр;  

- алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү;  

- жамаат менен иштей билүү

өз оюн жазуу жүзүндө жана оозеки түрүндө да так жана сабаттуу баяндай билүү

 

Документтер 2018-жылдын 14-ноябрынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

 Каракол шаары, Токтогул көчөсү 265 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгына (03922) 5-12-49; (03922) 5-12-46; 0559882410 телефону аркылуу; 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмү (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспекти 168, №117 иш бөлмөсү

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ысык-Көл областтык башкармалыгынын Кассалык операциялар тобунун касса бөлүм башчысы бош турган кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банктын областтык башкармалыгынын жүгүртүү кассасынын ишин уюштуруу жана пландаштыруу. 

- Эмиссия-касса операцияларын ишке ашыруу эрежелеринин так сакталышын, жүгүртүү кассасындагы жана областтык башкармалыктын камдык фондуларындагы баалуулуктардын сакталышын камсыз кылуу. 

- Жүгүртүү кассасынын жана камдык фондуларынын сактоо жайларын ачып/жабуу боюнча ачкыч ээси милдеттерин жүктөө менен жүгүртүү кассасындагы жана камдык фондуларындагы баалуулуктардын сакталышына материалдык жооптуу башка кызматкерлер менен бирге сактоо жайына баалуулуктарды кабыл алууну жана өткөрүп берүүнү камсыз кылуу. 

- Ишке ашырылган операцияларды “Башкы китеп” банктын интеграцияланган системасында “Нумизматикалык баалуулуктарды жана нак акча каражаттарын эсепке алуу” модулунда колдонуудагы жол-жоболорго ылайык өз убагында чагылдыруу. 

Өлчөнгөн куймаларды сатуу жана аларды кайра сатып алуу боюнча эрежелердин так сактоо. 

- Кардарлардан жооптуу сактоого кабыл алган нумизматикалык баалуулуктардын жана өлчөнгөн куймалардын сакталышын камсыз кылуу. 

- Жүгүртүү кассасындагы жана областтык башкармалыктын камдык фондуларындагы баалуулуктардын сакталышын камсыз кылуу. 

- Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан өлчөнгөн куймаларды кайра сатып алууда өлчөнгөн куймаларга баштапкы экспертиза жүргүзүү

- Белгиленген талаптарга ылайык, кассада банкнотторду/монеталарды ылгоо, жасалма, шектүү жана төлөм каражаты катары колдонууга мүмкүн болбогон банкнотторду/монеталарды аныктаган учурда колдонуудагы жол-жоболорду сактоо менен иш алып баруу. 

- Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан областтык башкармалыктын жүгүртүү кассасына келип түшкөн улуттук валютанын банкнотторунун/монеталарынын төлөм каражаты катары колдонулушуна экспертиза жүргүзүү

 

Квалификациялык талаптар: 

- Талап кылынган билим деңгээли: жогорку же атайын орто экономикалык билим; 

- Иш тажрыйбасы: финансы же банк секторунда 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасына ээ; 

- “Төлөм каражаттарынын аныктыгын аныктоо” сертификаты, 1-деңгээлге ээ болуу (артыкчылык берилет); 

- Мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерин документ менен иштөөгө зарыл болгон деңгээлде билүү

- англис тилин билүү (артыкчылык берилет). 

 

Кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарынын ченемдерин, Улуттук банктын областтык башкармалыктарына коюлган милдеттерди аткарууга багытталган иштерди ишке ашыруу боюнча Улуттук банктын жоболорун, нускоолорун жана башка ченемдик документтерин билүү

- акча жүгүртүү жана касса ишине тиешелүү маселелер боюнча Улуттук банктын ички жол-жоболорун, Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, анын филиалдарынын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишине тиешелүү жол-жоболорду билүү

- бухгалтердик эсепке алуунун негиздерин билүү.  

 

Жеке сапаттары 

- компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасында иштей билүү

- алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- жамаат менен иштей билүү

өз оюн жазуу жүзүндө жана оозеки түрүндө да так жана сабаттуу баяндай билүү.  

 

Документтер 2018-жылдын 14-ноябрынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

 Каракол шаары, Токтогул көчөсү 265 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгына (03922) 5-12-49; (03922) 5-12-46; 0559882410 телефону аркылуу; 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмү (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспекти 168, №117 иш бөлмөсү

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ысык-Көл областтык башкармалыгынын Кассалык операциялар тобунун башкы адисинин бош турган кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Эмиссиялык-кассалык операцияларды жүргүзүү эрежелеринин так сакталышын жана жүгүртүү кассасында жана областтык башкармалыктын камдык фондуларында баалуулуктардын сакталышын камсыз кылуу; 

- Башка материалдык жактан жооптуу адамдар менен бирдикте баалуулуктардын (нак акча, нумизматика, өлчөнгөн куймалар жана башка баалуулуктар) кабыл алынышын жана берилишин, жүгүртүү кассасынын жана камдык фондулардын баалуулуктарынын сакталышын камсыз кылуу, ага жүгүртүү кассасынын жана камдык фондуларынын сактоо жайын ачуу жана жабуу милдеттери да жүктөлөт; 

- Кассалык операциялар тобунун кызматкерлеринин кызматтык иши боюнча нускоолоруна ылайык, жүгүртүү кассасынын банкноттор жана монеталар менен өз учурунда толтурулушун контролдоо, кассада акчаны иштеп чыгуу үчүн тиешелүү шарттардын түзүлүшүн камсыз кылуу; 

- Эмиссиялык уруксат берүү документин кабыл алат жана аны материалдык жактан жооптуу адамдарга жүгүртүү кассасынан жана камдык фондулардан баалуулуктарды жүгүртүүгө чыгаруу үчүн берет. 

- Улуттук валютада банкноттордун жана монеталардын системадан тышкары эсепке алынышын жана башка баалуулуктардын областтык башкармалыктын камдык фондусунда эсепке алынышын контролдоо; 

- Нумизматикалык баалуулуктарды сатуунун, өлчөнгөн куймаларды сатуунун жана кайра сатып алуунун эсепке алынышын контролдоо; 

- Улуттук банк тарабынан чыгарылган өлчөнгөн куймаларды жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кайра сатып алууда кылдат экспертиза жүргүзүү

- Колдонуудагы жол-жоболорго ылайык, ишке ашырылган кассалык операциялардын “Башкы китеп” Банктык интеграциялык системасынын “Нумизматикалык баалуулуктарды жана нак акчаны эсепке алуу” модулунда өз учурунда чагылдырылышын контролдоо; 

- Областта (коммерциялык банктардын филиалдары) нак акча жүгүртүүнүн ай, чейрек жана жыл ичиндеги абалына иликтөө жүргүзүү

- Улуттук банктын Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын макулдугу менен областтын аймагында жайгашкан коммерциялык банктардын филиалдарынын кассаларында жана сактык кассаларында эскилиги жеткен банкнотторду алмаштыруу боюнча текшерүүлөрдү уюштуруу жана жүргүзүү

- Белгиленген талаптарга ылайык, колдонуудагы жол-жоболорду сактоо менен, төлөөгө жөндөмсүз, шектүү жана жасалма банкноттор/монеталар аныкталган шартта, аларды кассада иргөө жана контролдоо. Эскилиги жеткен жана шектүү банкнотторду/монеталарды экспертизадан өткөрүү.  

- Аныкталган жасалма банкноттор боюнча маалымат базасын жүргүзүү жана жасалма акча жасоого каршы күрөшүү маселелери боюнча жергиликтүү укук коргоо органдары менен өз ара иштешүү

- Инспектрлөө башкармалыгынын тапшырмасы/макулдугу боюнча коммерциялык банктардын филиалдары, банк эмес финансы-кредит уюмдары, анын ичинде областтын аймагында жайгашкан алмашуу бюролору тарабынан кассалык операцияларды жүргүзүүдө коюлган талаптардын аткарылышы боюнча коммерциялык банктардын филиалдарына жана сактык кассаларына жүргүзүлгөн максаттуу жана күтүүсүз текшерүүлөргө катышуу.  

 

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: Жогорку экономикалык же техникалык билими; 

- иш тажрыйбасы: финансы жана банк системасында 3 жылдан кем эмес эмгек стажы; 

- “Төлөм каражаттарынын аныктыгын аныктоо” сертификаты, 1-деңгээлге ээ болуу (артыкчылык берилет); 

- мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерди документтер менен иштөөгө зарыл болгон деңгээлде билүү

- англис тилин билүү (артыкчылык берилет). 

 

Кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарынын нормаларын, жоболорун, нускоолорун жана Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын алдына коюлган милдеттерин аткарууга багытталган ишин жүргүзүү боюнча башка ченемдик актыларын билүү.  

- Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, алардын филиалдарынын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишине тиешелүү, акча жүгүртүү жана кассалык иш маселелери боюнча Улуттук банктын ички жол-жоболорун билүү

- бухгалтердик эсепке алуунун негиздерин билүү

 

Жеке сапаттары: 

- компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасында иштей билүү

- коммуникациялык көндүмү;  

- алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү;  

- жамаат менен иштей билүү

өз оюн жазуу жүзүндө жана оозеки түрүндө да так жана сабаттуу баяндай билүү

 

Документтер 2018-жылдын 14-ноябрынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

 Каракол шаары, Токтогул көчөсү 265 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгына (03922) 5-12-49; (03922) 5-12-46; 0559882410 телефону аркылуу; 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмү (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспекти 168, №117 иш бөлмөсү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ысык-Көл областтык башкармалыгынын Кассалык операциялар тобунун кассири бош турган кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банктын областтык башкармалыгынын кардарларынын жана кызматкерлеринин кассалык тейлөөгө алынышын уюштуруу. 

- Отчет берүүгө алынган нак акчанын, нумизматикалык баалуулуктардын жана өлчөнгөн куймалардын сакталышын камсыз кылуу. 

- Нак акчаны кабыл алуу жана берүүнү, өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайтарым сатып алууну жана нумизматикалык баалуулуктарды Улуттук банктын областтык башкармалыгынын кардарларына жана кызматкерлерине сатууну камсыз кылуу. 

- Жүргүзүлгөн кассалык операциялардын “Башкы китеп” банктык интеграцияланган системасынын “Нумизматикалык баалуулуктарды жана нак акчаны эсепке алуу” модулунда колдонуудагы жол-жоболорго ылайык өз учурунда чагылдыруу. 

Өлчөнгөн куймаларга аларды жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кайра сатып алынган учурда баштапкы экспертиза жүргүзүү

- Кардарлардан жооптуу сактоого кабыл алынган нумизматикалык баалуулуктардын, өлчөнгөн куймалардын сакталышын камсыз кылуу. 

- Областтык башкармалыкка жеке адамдардан жана юридикалык жактардан-областтык башкармалыктын кардарларынан келип түшкөн улуттук валютадагы банкноттордун/монеталардын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө экспертиза жүргүзүү

- Кассадагы банкнотторго иргөөнү белгиленген талаптарга ылайык жүзөгө ашыруу, төлөөгө жөндөмсүз, шектүү жана жасалма банкноттор/монеталар аныкталган учурда колдонуудагы жол-жоболорду сактоо. 

- Улуттук валютадагы эскилиги жеткен банкнотторду/кемчилиги бар монеталарды жарактууга алмаштырып берүү

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: жогорку же орто-атайы; 

иш тажрыйбасы: финансы же банк системасында кеминде 1 жыл;  

- “Төлөм каражаттарынын аныктыгын аныктоо” сертификаты, 1-деңгээлге ээ болуу (артыкчылык берилет); 

өлчөнгөн куймаларга баштапкы экспертиза жүргүзүү үчүн кассалык жана атайын жабдуулар жана банкноттордун аныктыгын текшерүү боюнча детекторлор менен иштөө көндүмү

- Мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерин документ менен иштөөгө зарыл болгон деңгээлде билүү

- англис тилин билүү (артыкчылык берилет). 

 

Кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам нормаларын, жоболорду, нускоолорду жана Улуттук банктын областтык башкармалыгынын алдына коюлган милдеттерди аткарууга багытталган иш жүргүзүү боюнча башка ченемдик документтерди билүү.  

- акча жүгүртүү жана касса ишине тиешелүү маселелер боюнча Улуттук банктын ички жол-жоболорун, Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, анын филиалдарынын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишине тиешелүү жол-жоболорду билүү

-  бухгалтердик эсепке алуу негиздерин билүү

 

Жеке сапаттары: 

- компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасында иштей билүү;  

- алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү;  

- отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды даярдай билүү

- жамаат менен иштей билүү

өз оюн жазуу жүзүндө жана оозеки түрүндө да так жана сабаттуу баяндай билүү

 

Документтер 2018-жылдын 14-ноябрынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

 Каракол шаары, Токтогул көчөсү 265 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгына (03922) 5-12-49; (03922) 5-12-46; 0559882410 телефону аркылуу; 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмү (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспекти 168, №117 иш бөлмөсү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгынын Бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттуулук бөлүмүндө бош турган адис кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук жана чет өлкө валюталарында кредиттер боюнча пайыздарды чегерүү

- кредиттик операциялар боюнча документтерди тандоо жана сактоо; 

- пайыздарды ай сайын чегерүү, чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар боюнча сый акыны/дисконтту амортизациялоо; 

- пайыздарды, чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар боюнча сый акыны/дисконтту чегерүү боюнча “Башкы китеп” банктык маалымат системасында бухгалтердик жазууларды жүргүзүү

- Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздардын жана негизги курам оператору катарында Улуттук банктын портфелинде турган жана чыгарылган мамлекеттик баалуу кагаздардын депозитардык эсебин жүргүзүү

- чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар боюнча баа берүү үчүн Блумберг системасынан (рыноктук котировкаларды) маалыматтарды алуу; 

- баардык валюталар боюнча реализацияланган курстук айырмадан кирешелер жана чыгашалар эсебинин мониторингин жүргүзүү, “Валюталарды конвертациялоодон реализацияланган пайдалардын жана чыгымдардын ведомосту” отчетунун формасын тескөө

- ички жана тышкы аудиттин сунуш-көрсөтмөсүнүн мониторингин жүргүзүү

- кызматкер жумуш ордунда болбогон учурда, Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Борбордук жүгүртүү касса тобунда жана Камдык фондуларды сактоо жайында эсеп жүргүзүү

- своп операцияларынын пайыздарын чегерүү боюнча операциялардын жана алардын баланстан тышкаркы эсебин жүргүзүү;  

- проблемалуу кредиттер боюнча суммалардын ордун жабуу эсебин контролдоо; 

- кредиттердин ордун жабылышына жараша улуттук жана чет өлкө валюталарында РППУ эсебин азайтуу; 

- товардык материалдык баалуулуктарды, баланстык жана баланстан тышкаркы эсептерди инвентаризациялоо ишине катышуу; 

- Эл аралык валюта фонду жана Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү үчүн депозитардык эсептин маалыматтары боюнча отчетторду түзүү

- тышкы аудиторлор менен иш алып баруу жана алардын талабы боюнча маалыматтарды даярдоо; 

- операциялык күн жабылганга чейин бардык бекитилген эсептер боюнча калдыктарды текшерүү

- мамлекеттик баалуу кагаздардын жаңы чыгарылышынын параметрлерин киргизүү жана Автоматташтырылган тоорук системасында негизги сумманын орду жабылган учурда депозитардык эсепте мамлекеттик баалуу кагаздардын бар болушун тастыктоо; 

- автоматташтырылган тоорук системасында каралбаган мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча негизги сумманын ордун жабууда мамлекеттик баалуу кагаздарды кол менен которуу; 

- кредиттик аукциондор жана кредиттер боюнча мамлекеттик баалуу кагаздар түрүндө күрөөлүк камсыздоону каттоо жана бошотуу; 

- финансы-кредит мекемелери ортосунда банктар аралык кредиттик операциялар боюнча күрөөлүк камсыздоону каттоо; 

- коммерциялык банктарга депо-эсептеринде мамлекеттик баалуу кагаздардын калдыктарын тастыктоо; 

- Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү жана бөлүмгө тиешелүү маселелер боюнча тышкы уюмдар менен кат алышуу; 

- бөлүмдүн пландарын жана отчетторун даярдоо жана иштеп чыгуу; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына каршы келбеген жана Финансылык отчеттун эл аралык стандарттарына ылайык келген, Улуттук банкта бухгалтердик эсепке алууну жана отчеттуулукту жөнгө салуучу ченемдик документтерди иштеп чыгуу жана кайра иштеп чыгуу ишинде катышуу.  

 

Квалификациялык талаптар: 

- билими: жогорку экономикалык билими; 

- адистиги: экономист, бухгалтер, финансист. 

 

Кошумча талаптар: 

- банк тутумунда иш стажы: кеминде 1 жыл;  

- банктык ишти жөнгө салуучу мыйзам актыларын билүү

- аталган кызматтын өзгөчөлүгүн аныктаган ченемдик жана нускоо документтерин, ошондой эле банк тутумунда бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу жана жүргүзүү маселелери боюнча көрсөтмөлөрдү билүү

- финансылык отчеттун эл аралык стандарттарын билүү

- иш милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) жана англис тилдерин билүү

- Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгында колдонулган программалардын колдонуучусунун деңгээлинде компьютерде иштөө көндүмү.  

 

Жеке сапаттары: 

- бөлүмдүн жана Улуттук банктын кызматкерлери менен ишкердик мамилени түзүүсү жана колдоосу; 

- аналитикалык ой-жүгүртүү, изилдөө иштерин жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;  

- өз пикирин оозеки сыяктуу эле, жазуу жүзүндө да так билдире алуусу;  

- жоопкерчиликтүү, чынчыл жана ишенимдүү болуусу. 

 

Документтер 2018-жылдын 14-ноябрында саат 17.00гө чейин тапшырылууга тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Улуттук банктын Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнүн Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан №  117/1 бөлмөсүнө же (0312) 669018 телефондоруна кайрылууга болот. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Унаа менен камсыз кылуу кызматына мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартуу үчүн талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

Автоунаа транспортун эффективдүү жана коопсуз эксплуатациялоо; 

автоунаа транспортунун талаптагыдай техникалык абалын камсыз кылуу; 

ишенип берилген мүлктүн, анын ичинде автоунаанын сакталышын камсыз кылуу; 

автоунаа транспортун пайдалануу, жол баракчаларын жана күйүүчү-майлоочу материалдардын чыгымдалышы тууралуу отчетторду тариздөө боюнча белгиленген эрежелерди жана жол-жоболорду так сактоо; 

баалуулуктарды, материалдарды жана документтерди жеткирүү жана коштоп жүрүү боюнча экспедитордук милдетти аткаруу; 

автоунаа транспортунун салонунда автоунааны тейлөө үчүн зарыл оң абалдагы өрт өчүргүчтүн, аптечканын, запастык бөлүктөрдүн, тиешелүү шаймандардын жана башка жабдуулардын болушун камсыз кылуу; 

кызматтык милдеттерди жүзөгө ашырууда эмгекти коргоо, коопсуздук техникасын жана өрткө каршы коргоо талаптарынын аткарылышын камсыз кылуу; 

функционалдык милдеттерин аткаруу боюнча документтердин тиешелүү формаларын даярдоо, жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча анын компетенциясына кирген башка тапшырмаларды аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

орто-атайын же орто билиминин болушу; 

«В», «С», «Д» айдоочулук категорияларынын болушу; 

айдоочу катары кеминде 3 жыл иш стажы; 

талапкер автоунаа транспортунун түзүлүшүн, агрегаттарынын дайындалышын, иштөө принцибин, автоунаа траспортунун механизмдеринин, приборлорунун түзүлүшүн билүүсү жана аны тейлей алуусу зарыл; 

талапкер өндүрүштүк нускоолорду билүүгө тийиш. 

 

Кошумча талаптар: 

талапкер бөөдө кырсыктарда жана башка учурларда биринчи (дарыгерге чейинки) медициналык жардам көрсөтүү эрежелерин жана ыкмаларын билүүсү зарыл. 

 

Жеке сапаттары: 

коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин аткарууда ак ниеттүүлүк;  

өз ой-пикирин оозеки сыяктуу эле, жазуу жүзүндө да так жана туура айта билүүсү.  

 

Документтер 2018-жылдын 21-ноябрында саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1.