> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки ноталардын экинчилик рыногу
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки ноталардын экинчилик рыногу

Ноталардын экинчилик рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Келишимдин түрү: 


Датасы Репо-операциялар Сатып алуу-сатуу
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
Орточо алынган
мөөнөт (күн)
Бүтүмдөрдүнжалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
27.10.2017 130 000.00 1.50 6 - -
25.10.2017 30 000.00 1.50 2 - -
24.10.2017 30 000.00 1.50 3 - -
17.10.2017 25 000.00 1.50 7 - -
11.10.2017 30 000.00 1.50 5 - -
02.10.2017 30 000.00 1.50 7 - -