> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки ноталардын экинчилик рыногу
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки ноталардын экинчилик рыногу

Ноталардын экинчилик рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Келишимдин түрү: 


Датасы Репо-операциялар Сатып алуу-сатуу
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
Орточо алынган
мөөнөт (күн)
Бүтүмдөрдүнжалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
03.07.2018 10 000.00 1.50 1 - -
29.06.2018 59 000.00 2.01 3 - -
25.06.2018 75 000.00 2.00 2 - -
22.06.2018 71 000.00 2.00 5 - -
19.06.2018 70 000.00 1.50 1 - -
29.05.2018 100 000.00 2.50 3 - -
28.05.2018 50 000.00 2.00 2 - -
24.05.2018 151 000.00 2.27 1 - -
21.05.2018 120 000.00 2.00 2 - -
18.05.2018 400 000.00 2.40 5 - -
17.05.2018 300 000.00 2.17 3 - -
16.05.2018 395 000.00 2.22 2 - -
15.05.2018 290 000.00 2.00 1 - -
14.05.2018 575 000.00 2.09 1 - -
11.05.2018 251 000.00 2.50 5 - -
28.04.2018 100 000.00 2.00 4 - -
27.04.2018 150 000.00 2.00 5 - -
26.04.2018 25 000.00 2.30 1 - -
25.04.2018 270 000.00 2.28 1 - -
24.04.2018 190 000.00 2.22 1 - -
23.04.2018 191 500.00 2.53 1 - -
20.04.2018 80 000.00 2.50 3 - -
19.04.2018 100 000.00 2.40 1 - -
13.04.2018 30 000.00 2.30 3 - -
10.04.2018 336 000.00 1.55 1 - -
28.03.2018 100 000.00 2.00 1 - -
27.10.2017 130 000.00 1.50 6 - -
25.10.2017 30 000.00 1.50 2 - -
24.10.2017 30 000.00 1.50 3 - -
17.10.2017 25 000.00 1.50 7 - -
11.10.2017 30 000.00 1.50 5 - -
02.10.2017 30 000.00 1.50 7 - -