Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

Бардыгы болуп 

6 ай 

12 ай 

04.01.2018 

08.01.2018 

GD026180709 

50,00  

  

50,00  

11.01.2018 

15.01.2018 

GD052190114 

 

100,00 

100,00  

18.01.2018 

22.01.2018 

GD026180723 

50,00  

 

50,00  

25.01.2018 

29.01.2018 

GD052190128 

 

100,00 

100,00 

Жыйынтыгы: 

100,00 

200,00 

300,00  

 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

19.01.2018 

22.01.2018 

GBA10280122 

12% 

10 жыл 

1 000,00  

26.01.2018 

29.01.2018 

GBA02200129 

8% 

2 жыл 

250,00  

Жыйынтыгы: 

1 250,00