Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Маженова Бахыт Мурсалимовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2017-жылдын 28-декабрында кабыл алды.