> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

№ 

Сатып алуулардын аталышы 

Сатып алуулар жөнүндө маалымат 

Сатып алуулар статусу 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Netwrix Auditor for Active Directory программалык камсыздоосун сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 1-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 20-октябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 6-ноябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 6-ноябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тышкы таасирлерден коргоо жана аларга бөгөт коюу системасы жөнгө салынган түйүндөр аралык экрандарды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 24-октябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 16-октябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 27-октябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 27-октябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы оперативдүү эс-тутум модулунан 89 даананы кошумча сатып алууга төмөнкү лоттор боюнча ачык республикалык тендер өткөрө:  

- №1 лот боюнча  «New»;  

- №2 лот боюнча  «Remanufactured»;  

- №3 лот боюнча  «Refurbished».  

Тендердик документтер 2017-жылдын 15-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.   

Тендер алдындагы конференция 2017-жылдын 24-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт.   

Тендердик сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 18-сентябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.   

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган тендердик сунуштар кароого алынбайт.   

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 18-сентябрында саат 14:00дө ачылат.  

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы оперативдүү эс-тутум модулунан 89 даананы төмөнкү лоттор боюнча ачык республикалык сынак аркылуу кошумча сатып алууга 2017-жылдын 11-августунда жарыяланган сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

- №1 лот боюнча - "New"; 

- №2 лот боюнча - "Remanufactured"; 

- №3 лот боюнча - "Refurbished". 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүү жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган.