Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына
жыл
Дата новости: 28 март
Улуттук банкы эсептик ченин 5,00 пайыз деңгээлинде калтырды
Дата новости: 27 март
Улуттук банкта мамлекеттик органдардын жетекчилери Экономикалык кызматташтык жана...
Дата новости: 27 март
Кыргызстанда Дүйнөлүк акча жумалыгы старт алды
Дата новости: 27 март
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосун өткөн эл аралык акча которуулар...
Жаңылыктар
Дата новости: 28 март
30-мартта жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды...
Дата новости: 28 март
Финансы министрлиги апрель айында МКВ жана МКО чыгаруу көлөмдөрүнө...
Дата новости: 27 март
Финансы министрлиги апрель айында МКВ жана МКО алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялады
Дата новости: 27 март
30-мартта банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтөт
Жаңылыктар