Дата новости: 24 июнь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондусунун...
Дата новости: 23 июнь
Кыргыз Республикасынын аймагында банктык төлөм карттарды колдонуу боюнча кызматтарды сунуштоо...
Дата новости: 22 июнь
Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуу системалары боюнча кызматтарды сунуштаган операторлор...
Дата новости: 21 июнь
Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган...
Жаңылыктар
Дата новости: 23 июнь
23-июнда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы
Дата новости: 21 июнь
21-июнда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү...
Дата новости: 21 июнь
23-июнда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды...
Дата новости: 20 июнь
Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун кошумча...
Жаңылыктар