Дата новости: 31 май
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 20-июнунан тартып бардык корреспонденциялар 720001, Бишкек...
Дата новости: 31 май
2016-жылдын 30-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 6 пайызга...
Дата новости: 30 май
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Айыл Банк" ААКсынын улуттук жана чет өлкө валюталарында...
Дата новости: 27 май
Карыз алуучулар кредит алуу үчүн коммерциялык банктардын кароосуна сунуштаган документтерге...
Жаңылыктар
Дата новости: 31 май
Улуттук банктын ноталары боюнча өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы
Дата новости: 31 май
2-июнда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу...
Дата новости: 30 май
Финансы министрлиги июнь айында МКВ жана МКО алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялады
Дата новости: 30 май
31-майда жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук...
Жаңылыктар