Дата новости: 24 август
Чет өлкө валютасы менен алмаштыруу операцияларын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын...
Дата новости: 23 август
Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуу системалары боюнча кызматтарды сунуштаган операторлор...
Дата новости: 22 август
Ысык-Көл жана Ош облустарында чет өлкө валютасы менен алмаштыруу операцияларын Кыргыз...
Дата новости: 19 август
Коммерциялык банктар тарабынан сунушталган талапкерлер боюнча чечимдер
Жаңылыктар
Дата новости: 26 август
29-августта 2 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу ишке ашырылат
Дата новости: 26 август
Финансы министрлиги тарабынан сентябрь айында МКВ жана МКО алдын ала чыгаруу көлөмү...
Дата новости: 26 август
26-августта өткөрүлгөн МКОлор боюнча аукциондун жыйынтыгы
Дата новости: 25 август
25-августта өткөрүлгөн МКВ боюнча аукциондун жыйынтыгы
Жаңылыктар