Дата новости: 31 май
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын жоболорун бузууга жол бергендиги жана...
Дата новости: 31 май
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу...
Дата новости: 31 май
Кыргыз Республикасынын "Кредиттик маалыматтар менен алмашуу жөнүндө" мыйзамы кабыл...
Дата новости: 31 май
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-жылдын 20-июнунан тартып бардык корреспонденциялар 720001, Бишкек...
Жаңылыктар
Дата новости: 31 май
Улуттук банктын ноталары боюнча өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы
Дата новости: 31 май
2-июнда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу...
Дата новости: 30 май
Финансы министрлиги июнь айында МКВ жана МКО алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялады
Дата новости: 30 май
31-майда жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук...
Жаңылыктар