Дата новости: 17 январь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "БТА Банкы" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин...
Дата новости: 17 январь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 19-декабрында күрөөнү...
Дата новости: 14 январь
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын...
Дата новости: 11 январь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат...
Жаңылыктар
Дата новости: 18 январь
2019-жылдын 18-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 16 январь
2019-жылдын 18-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон...
Дата новости: 15 январь
2019-жылдын 15-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 14 январь
2019-жылдын 15-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182...
Жаңылыктар
Дата новости: 14 январь
Кулактандыруу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ишке тартылган...
Дата новости: 25 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык монеталарын...
Дата новости: 04 декабрь
Банктын жоюучусуна карата минималдуу квалификациялык талаптар:
Дата новости: 07 май
Банктардын жоюучусу же Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасын...
Жаңылыктар