Кайта келүү

 Конъюнктура: 18 - 22 август


Жениш Нурбек Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары кызматына дайындалды 

Кыргыз Республикасынын Президентинин буйруусу менен Жениш Нурбек Улуттук банктын Төрагасынын орун басары болуп дайындалды.  

2014-жылдын 22-августунда Жениш Нурбек Улуттук банктын эмгек жамаатына расмий тааныштырылды.  

 

 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

"Исхак и Исаак" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 18-августунда № 5142 лицензиясы берилди. Юридикалык дареги: Чүй областы, Сокулук району, Новопавловка айылы, Корсаковых көч., 39. 

"Обмен" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 21-августунда № 5143 лицензиясы берилди. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден -Сяопин көч., 6, кв 14.  

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

системасы, бардыгы болуп 

в том числе 

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

2014-жылдын 18-августтан тартып 22-августун кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси  

28 650 646 503,50 

72 350 

1 766 892 788,97 

67 958 

26 883 753 714,53 

4 392 

Банктар аралык төлөмдөр  

системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

6,2 

93,9 

93,8 

6,1 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг  

борборунун таза позициялары 

0,1 

1,2 

1,2 

1,3 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

5,3 

6,2 

15,4 

6,5 

4,7 

1,1 

БКга түшкөндөр 

9,7 

56,2 

26,9 

59,6 

8,6 

2,7 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,02 

0,5 

0,3 

0,5 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,2 

4,7 

2,7 

5,0 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси  

36 016 219 398,63 

75 160 

2 032 055 965,98 

69 715 

33 984 163 432,66 

5 445 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

-7 365 572 895,13 

-2 810 

-265 163 177,01 

-1 757 

-7 100 409 718,13 

-1 053 

-20,5 

-3,7 

-13,0 

-2,5 

-20,9 

-19,3 

 

  

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

15.08.2014 

22.08.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны  

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

317361 

319 222 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1396 

757 

636 

1404 

758 

644 

Банкоматтардын саны  

384 

390