> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Банкноттордун чагылдырылышы жөнүндө жалпы маалыматтар 

Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын банкнотторунун сүрөттөрүн колдонуу, анын касиеттери (өлчөмү, түсү, сүрөтү) Кыргыз Республикасынын чыныгы банкнотторуна окшош болуп төлөм катары кабыл алынышы мүмкүн болсо, мындай иштерди жасоого тыюу салынат жана кылмыш катары эсептелинет. 

 

Басылган түрдө чагылдыруу 

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 214-беренесине ылайык улуттук валютага түшүрүлгөн сүрөттөр өзүнүн өзгөчөлүктөрү (өлчөмү, түсү, түшүрүлгөн сүрөттөрү) боюнча төлөм жүгүртүүсүндө Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын чыныгы акчалары катары кабыл алынышы мүмкүн болгон улуттук валютанын акчаларына (тыйындарына) түшүрүлгөн сүрөттөрдү же кандайдыр бир жарым фабрикаттарды (бир же бир нече түстөрдө) пайдалануу жана көчүрүп чыгаруу, 3-категориядагы айып пул салууга алып келет:  

- жеке адамдар үчүн 55 эсептик көрсөткүч (б.а. 5 500 сом); 

- юридикалык жактар үчүн 170 эсептик көрсөткүч (б.а.17 000 сом). 

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык, эгерде акчанын сүрөттөлүшү өтө чоңойтулган (150 пайыздан кем эмес) же өтө кичирейтилген (50 пайыздан аз) масштабда, ошондой эле жарык менен берилүүчү жарнама түрүндө берилсе, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий уруксаты жок улуттук валютанын акчаларынын (тыйындарынын) сүрөттөлүшүн бир же бир нече түстөрдө көчүрүп чыгарууга жол берилет. 

 

Электрондук жаздыруу  

Эгерде банкноттун цифралык сүрөттөлүшү жалпыга жеткиликтүү болсо, анда ал төмөнкү эки критерийди канааттандырууга тийиш:  

- дюймуна 72 чекиттен ашпаган уруксат берилет;   

- сүрөттөлүштүн диагоналына “ҮЛГҮ” деген сөз түшүрүлөт. Жазуу контрасттык түстө түшүрүлүп, анын узундугу сүрөттүн узундугунан 10%га кем эмес, ал эми тамгалардын өлчөмү - сүрөттүн туурасынан 10%га кем эмес болушу керек.