> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 Коммерциялык банктардын жаңыдан кабыл алынган депозиттери, бир мезгил ичинде