> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2008ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын аутрайт шарттарындагы МБКларды сатып алуу/сатуу

Улуттук банктын аутрайт шарттарындагы МБКларды сатып алуу/сатуу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы МБК сатып алуу (редисконт операциялар) МБК сатуу
Көлөмү
(миң сом)
Орточо салмактанып
алынган чен (%)
Көлөмү
(миң сом)
Орточо салмактанып
алынган чен (%)
07.12.2022 2 947 311.20 15.90 - -