> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

Атайын жөнгө салуу режимдеринин реестри 

№ 

Лицензиянын номери 

Берилген күнү 

Атайын жөнгө салуу режиминин катышуучусунун/катышуучуларынын аталышы 

Атайын жөнгө салуу режими бекитилген күнү 

Тестирлөөнүн башталган күнү 

Тестирлөөнүн аяктаган күнү 

Веб-сайт жана байланыш маалыматтар 

7001281020 

28.10.2020 ж. 

«М Булак» Микрокредиттик компаниясы» ЖЧК 

26.10.2020 ж. 

02.11.2020 ж. 

29.10.2021 ж. 

www.mbulak.kg  


+996 (312) 97 96 95 


bishkek@molbulak.kg  

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК 

www.ipc.kg 


+996 (312) 63 77 38 


office@ipc.kg