> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 1998ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Овернайт кредити Бир күндүк кредит Акыркы инстанциянын кредити
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Мөөнөт
(күн)
Пайыздык
чен (%)
22.05.2020 411 203.91 5.75 13.04.2020 97 141.36 - - - - -
21.05.2020 263 931.18 5.75 - - - - - - -
21.04.2020 139 090.91 5.75 - - - - - - -
15.04.2020 98 636.45 5.75 - - - - - - -
14.04.2020 133 422.18 5.75 - - - - - - -
13.04.2020 32 467.55 5.75 - - - - - - -
10.04.2020 129 608.91 5.75 - - - - - - -
09.04.2020 224 609.00 5.75 - - - - - - -
08.04.2020 333 699.91 5.75 - - - - - - -
06.04.2020 142 790.82 5.75 - - - - - - -
26.03.2020 159 868.64 5.75 - - - - - - -
25.03.2020 207 141.36 5.75 - - - - - - -
24.03.2020 175 323.18 5.75 - - - - - - -
23.03.2020 295 518.09 5.75 - - - - - - -
20.03.2020 386 427.18 5.75 - - - - - - -
19.03.2020 250 063.55 5.75 - - - - - - -
18.03.2020 40 909.09 5.75 - - - - - - -
10.03.2020 108 959.55 5.75 - - - - - - -