> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 1998ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Овернайт кредити Бир күндүк кредит Акыркы инстанциянын кредити
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Мөөнөт
(күн)
Пайыздык
чен (%)
10.05.2021 96 103.91 7.00 12.04.2021 401 230.36 - - - - -
07.05.2021 96 103.91 7.00 - - - - - - -
06.05.2021 203 353.27 7.00 - - - - - - -
04.05.2021 203 353.27 7.00 - - - - - - -
03.05.2021 203 353.27 7.00 - - - - - - -
30.04.2021 261 535.09 7.00 - - - - - - -
29.04.2021 188 807.82 7.00 - - - - - - -
28.04.2021 130 625.73 7.00 - - - - - - -
26.04.2021 130 626.00 6.00 - - - - - - -
15.04.2021 140 613.00 6.00 - - - - - - -
14.04.2021 103 976.64 6.00 - - - - - - -
13.04.2021 188 807.82 6.00 - - - - - - -
09.04.2021 220 626.00 6.00 - - - - - - -
08.04.2021 107 249.36 6.00 - - - - - - -
06.04.2021 250 885.73 6.00 - - - - - - -
05.04.2021 250 885.73 6.00 - - - - - - -
02.04.2021 141 521.82 6.00 - - - - - - -
01.04.2021 141 522.09 6.00 - - - - - - -
25.03.2021 224 181.82 6.00 - - - - - - -
22.05.2020 411 203.91 5.75 - - - - - - -
21.05.2020 263 931.18 5.75 - - - - - - -