> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

2012-жылдан бери "Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары" басылмасы "Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет" басылмасынын курамында жарыяланып келүүдө.


2011-жыл


 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы

 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2011-жылдын экинчи жарым жылдыгы


2010-жыл


 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2010-жылдын биринчи жарым жылдыгы


2009-жыл


 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгы

 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2009-жылдын экинчи жарым жылдыгы.


2008-жыл


 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2008-жылдын биринчи жарым жылдыгы.


2007-жыл


 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2007-жылдын биринчи жарым жылдыгы.

 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2007-жылдын экинчи жарым жылдыгы.


2006-жыл


 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2006-жылдын биринчи жарым жылдыгы.

 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2006-жылдын экинчи жарым жылдыгы.


2005-жыл


 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2005-жылдын биринчи жарым жылдыгы.

 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2005-жылдын экинчи жарым жылдыгы.


2004-жыл


 Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары. 2004-жылдын экинчи жарым жылдыгы.