> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКВнын экинчилик рыногу
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКВнын экинчилик рыногу

МКВнын экинчилик рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыьыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Келишимдин түрү:Датасы Репо-операциялар Сатып алуу-сатуу
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган пайыздык чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн) Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган пайыздык чен (%)
09.12.2020 15 000.00 3.30 1 - -
07.12.2020 20 000.00 3.50 1 - -
16.09.2020 40 000.00 3.00 1 - -
14.08.2020 15 000.00 3.30 3 - -
15.05.2020 74 200.00 3.34 3 - -
30.03.2020 86 000.00 4.00 7 - -
26.03.2020 42 000.00 4.00 4 - -
25.03.2020 32 000.00 4.40 5 - -
18.03.2020 130 000.00 3.30 2 - -
11.03.2020 21 000.00 4.90 7 - -