> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКВнын экинчилик рыногу
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКВнын экинчилик рыногу

МКВнын экинчилик рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыьыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Келишимдин түрү:Датасы Репо-операциялар Сатып алуу-сатуу
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган пайыздык чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн) Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган пайыздык чен (%)
01.10.2019 30 500.00 2.80 1 - -
20.09.2019 50 000.00 2.80 3 - -
19.08.2019 72 000.00 2.20 1 - -
28.06.2019 70 000.00 3.60 6 - -
27.06.2019 30 000.00 2.70 1 - -
26.06.2019 40 000.00 3.00 1 - -
25.06.2019 50 000.00 2.70 1 - -
24.06.2019 123 655.50 2.82 1 - -
21.06.2019 30 000.00 2.70 3 - -
18.06.2019 30 000.00 2.80 1 - -
17.06.2019 70 000.00 2.80 2 - -
09.04.2019 10 000.00 2.30 1 - -
14.11.2018 62 000.00 2.20 1 - -
19.10.2018 73 000.00 2.00 7 - -