> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

Кыргыз Республикасынын микрофинансылык компанияларынын  

2021-жылдын 11-январына карата абал боюнча реестри 

 

 

№ 

КРУБ лицен-зиянын № 

Берилген датасы 

КР Адилет министрилигинин күбөлүгү (№, дата) 

ОКПО коду 

Микрофинансылык компаниянын аталышы 

Юридикалык дареги 

(Айкын дареги) 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин аты-жөнү 

30.05.2012 

109778-3301-ЖАК, 22.05.2012 

26811807 

«ИНКОМ» МФК» ЖАК 

Бишкек ш., Чүй пр., 134. 

0312 88-72-72,  

0550 39-16-34,  

0772 39-16-34. 

office@incom.kg, Urmatkarabaev@incom.kg,  

www.incom.kg 

Карабаев Урмат Мурзакулович 

01.03.2013 

58663-3301-ААК, 19.02.2013 

24552081 

ААК МФК "Салым Финанс" 

Бишкек ш.,  

Манас пр., 40. 

(0312) 61 05 13, 0550 78 15 37 mirlan@salymfinance.kg  

Кулов Мирлан Темирланович 

20.10.2014 

89578-3307-ААК, 09.10.2014 

22250602 

ААК МФК «АБН» 

Бишкек ш., 4 мкр., 35/1 

0312 51-11-51 

www.abn.kg; info@abn.kg 

Мырзабекова Тынар Шамиловна 

10 

05.04.2016 

137833-3301-ЖАК 25.03.2016 

28774080 

ЖАК МФК «Аю Финанс» 

Бишкек ш., Токтогул көч., 126. 

(0312) 623717 

ayu.finans@mail.ru 

Мамбетов Кубан Сатындиевич 

11 

19.08.2016 

131010-3300-ЗАО от 19.07.2016 

28485238 

«Алма Кредит» МФК ЖАК 

Бишкек ш., Огонбаев көч., 222 

(0312) 880168 

hr@alma.kg 

Ормотоев Эрмек Джакшылыкбекович 

12 

19.09.2017 

23222-3300-ЖАК 28.08.2017 ж. 

24175477 

ЖАК "Биринчи МикроФинансылык Компания" 

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 үй 

0312 39-85-00; 0312 39-81-00; 0555 78-00-99. 

stefan.martiniak@fmfc.kg 

Мартииняк Йоханн Стефан 

13 

30.03.2018 

53891-3300-ЖАК 28.02.2018 ж. 

23898819 

"Элет-Капитал" МФК ЖАК 

Бишкек ш. Московская көч., 125 үй 

(0312) 621007; 661145; 685208; 680582; 681481; 621007 

elet@elet.kg 

Камчыбеков Эрнест Садырбекович 

14 

04.09.2019 

148720-3300-ЖАК 15.09.2015 ж. 

29250083 

«МФК «Чанг Ан» ЖАК 

Бишкек ш., ул. Ахунбаев көч., 48/1-үй 

(0312)561351 info@changan.kg 

Жунушалиев Дамир Тилекович 

15 

24.07.2020 

23255-3300-ЖАК 12.07.2006 ж. 

24178932 

«МФК «ОКСУС» ЖАК 

Бишкек ш., Матросов көч., 150 

(0312) 51 51 66; (0555) 17 73 77  office@oxus-kg.org  

Хомяков Денис Алексеевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында кошумча операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясы бар микрофинансылык 

компанияларынын 2020-жылдын 06-ноябрына карата абал боюнча реестри 

 

 

№ 

п/п 

КРУБ лицен-зиянын № 

Берилген датасы 

КР Адилет министрилигинин күбөлүгү (№, дата) 

Микрофинансылык компаниянын аталышы 

Жүргүзгөн операциялар 

Дареги 

Телефону 

006/1 

24.09.2014 

58663-3301-ААК, 19.02.2013 

ААК МФК "Салым Финанс" 

Чет өлкө валютасында: 1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;  

2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, мөөнөттүү аманаттарды кайтарымдуулук шарттарында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кабыл алуу;  

3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг);  

4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;  

5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш.,  

Манас пр., 40. 

(0312) 61 05 13, 

0550 78 15 37 

005/1 

10.06.2015 

109778-3301-ЖАК, 22.05.2012 

«ИНКОМ» МФК» ЖАК 

Чет өлкө валютасында: 

1.1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү

1.3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг); 

1.4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы нормативинен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү

1.5) чет өлкө валютасын өз атынан сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш., Киев көч.,  

155-үй, 3-бат. 

(0312) 39-16-34 

011/1 

19.08.2016 

131010-3300-ЖАК, 19.07.2016 

«Алма Кредит» МФК ЖАК 

Чет өлкө валютасында: 1.1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;  

1.3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг);  

1.4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;  

1.5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш., Медеров көч., 117 үй, (Бишкек ш., Огогбаев көч., 222) 

(0312) 88 01 68 

hr@alma.kg 

010/1 

21.10.2016 

137833-3301-ЖАК, 25.03.2016 

“Аю Финанс” МФК” ЖАК 

5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш., Токтогул көч., 126 

(0312) 62-37-17 

ayu.finans@mail.ru 

007/1 

25.04.2017 

89578-3307-ААК, 09.10.2014 

ААК МФК «АБН» 

1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;  

5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш., 4 мкр., 35/1 

0312 51-11-51 

www.abn.kg; info@abn.kg 

012/1 

19.09.2017 

23222-3300-ЖАК 28.08.2017 ж. 

ЖАК "Биринчи МикроФинансылыкя Компания" 

Чет өлкө валютасында: 

1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;   

3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг);   

4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;   

5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу. 

 

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 үй  

013/1 

30.03.2018 

53891-3300-ЖАК 28.02.2018 ж. 

"Элет-Капитал" МФК ЖАК 

Чет өлкө валютасында: 

1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;   

4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;   

5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш. Московская көч., 125 үй 

(0312) 621007; 661145; 685208; 680582; 681481; 621007 

elet@elet.kg 

014/1 

04.09.2019 

148720-3300-ЖАК 15.09.2015 ж. 

«МФК «Чанг Ан» ЖАК 

1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү

2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, мөөнөттүү аманаттарды кайтарымдуулук шарттарында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кабыл алуу; 

3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг); 

4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү

5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш., ул. Ахунбаев көч., 48/1-үй 

(0312)561351 info@changan.kg 

 

015/1 

24.07.2020 

23255-3300-ЖАК 12.07.2006 ж. 

"ОКСУС" МФК ЖАК 

Чет өлкө валютасында: 

1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;   

4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;   

5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш., Матросов көч., 150 

(0312) 51 51 66; (0555) 17 73 77  office@oxus-kg.org