> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

Кыргыз Республикасынын микрофинансылык компанияларынын  

2021-жылдын 30-июлуна карата абал боюнча реестри 

 

 

№ 

КРУБ лицен-зиянын № 

Берилген датасы 

КР Юстиция министрилигинин күбөлүгү (№, дата) 

ОКПО коду 

Микрофинансылык компаниянын аталышы 

Юридикалык дареги 

(Айкын дареги) 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин аты-жөнү 

1  

5  

30.05.2012  

109778-3301-ЖАК, 22.05.2012  

26811807  

«ИНКОМ» МФК» ЖАК  

Бишкек ш., Чүй пр., 134.  

0312 88-72-72,   0550 39-16-34,   0772 39-16-34.  office@incom.kg, Urmatkarabaev@incom.kg,   www.incom.kg  

Карабаев Урмат Мурзакулович  

2  

6  

01.03.2013  

58663-3301-ААК, 19.02.2013  

24552081  

ААК МФК "Салым Финанс"  

Бишкек ш.,   Манас пр., 40.  

(0312) 61 05 13, 0550 78 15 37 mirlan@salymfinance.kg   

Кулов Мирлан Темирланович  

3  

7  

20.10.2014  

89578-3307-ААК, 09.10.2014  

22250602  

ААК МФК «АБН»  

Бишкек ш., 4 мкр., 35/1  

0312 51-11-51  www.abn.kg; info@abn.kg  

Мырзабекова Тынар Шамиловна  

4  

10  

05.04.2016  

137833-3301-ЖАК 25.03.2016  

28774080  

ЖАК МФК «Аю Финанс»  

Бишкек ш., Токтогул көч., 126.  

(0312) 623717  ayu.finans@mail.ru  

Мамбетов Кубан Сатындиевич  

5  

11  

19.08.2016  

131010-3300-ЗАО от 19.07.2016  

28485238  

«Алма Кредит» МФК ЖАК  

Бишкек ш., Огонбаев көч., 222  

(0312) 880168  hr@alma.kg  

Ормотоев Эрмек Джакшылыкбекович  

6  

12  

19.09.2017  

23222-3300-ЖАК 28.08.2017 ж.  

24175477  

ЖАК "Биринчи МикроФинансылык Компания"  

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 үй  

0312 39-85-00; 0312 39-81-00; 0555 78-00-99. 

rishat.mukhamedzhanov@fmfc.kg 

Мухамеджанов Ришат Равильевич м.а. 

7  

13  

30.03.2018  

53891-3300-ЖАК 28.02.2018 ж.  

23898819  

"Элет-Капитал" МФК ЖАК  

Бишкек ш. Московская көч., 125 үй  

(0312) 621007; 661145; 685208; 680582; 681481; 621007  elet@elet.kg  

Камчыбеков Эрнест Садырбекович  

8  

14  

04.09.2019  

148720-3300-ЖАК 15.09.2015 ж.  

29250083  

«МФК «Чанг Ан» ЖАК  

Бишкек ш., ул. Ахунбаев көч., 48/1-үй  

(0312)561351 info@changan.kg  

Ибраимова Аида Суйунбековна  

9  

15  

24.07.2020  

23255-3300-ЖАК 12.07.2006 ж.  

24178932  

«МФК «ОКСУС» ЖАК  

Бишкек ш., Матросов көч., 150  

(0312) 51 51 66; (0555) 17 73 77  office@oxus-kg.org   

Хомяков Денис Алексеевич   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында кошумча операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясы бар микрофинансылык 

компанияларынын 2021-жылдын 30-июлуна карата абал боюнча реестри 

 

 

№ 

п/п 

КРУБ лицен-зиянын № 

Берилген датасы 

КР Адилет министрилигинин күбөлүгү (№, дата) 

Микрофинансылык компаниянын аталышы 

Жүргүзгөн операциялар 

Дареги 

Телефону 

1  

006/1  

24.09.2014  

58663-3301-ААК, 19.02.2013  

ААК МФК "Салым Финанс"  

Чет өлкө валютасында: 1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;   2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, мөөнөттүү аманаттарды кайтарымдуулук шарттарында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кабыл алуу;   3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг);   4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;   5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу.  

Бишкек ш.,   Манас пр., 40.  

(0312) 61 05 13,  0550 78 15 37  

2  

005/1  

10.06.2015  

109778-3301-ЖАК, 22.05.2012  

«ИНКОМ» МФК» ЖАК  

Чет өлкө валютасында:  1.1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;  1.3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг);  1.4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы нормативинен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;  1.5) чет өлкө валютасын өз атынан сатып алуу жана сатуу.  

Бишкек ш., Киев көч.,   155-үй, 3-бат.  

(0312) 39-16-34  

3  

011/1  

19.08.2016  

131010-3300-ЖАК, 19.07.2016  

«Алма Кредит» МФК ЖАК  

Чет өлкө валютасында: 1.1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;   1.3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг);   1.4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;   1.5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу.  

Бишкек ш., Медеров көч., 117 үй, (Бишкек ш., Огогбаев көч., 222)  

(0312) 88 01 68  hr@alma.kg  

4  

010/1  

21.10.2016  

137833-3301-ЖАК, 25.03.2016  

“Аю Финанс” МФК” ЖАК  

5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу.  

Бишкек ш., Токтогул көч., 126  

(0312) 62-37-17  

5  

007/1  

25.04.2017  

89578-3307-ААК, 09.10.2014  

ААК МФК «АБН»  

1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;   5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу.  

Бишкек ш., 4 мкр., 35/1  

0312 51-11-51  www.abn.kg; info@abn.kg  

6  

012/1  

19.09.2017  

23222-3300-ЖАК 28.08.2017 ж.  

ЖАК "Биринчи МикроФинансылыкя Компания"  

Чет өлкө валютасында:  1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;    3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг);    4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;    5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу.  

  

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 үй   

7  

013/1  

30.03.2018  

53891-3300-ЖАК 28.02.2018 ж.  

"Элет-Капитал" МФК ЖАК  

Чет өлкө валютасында:  1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;    4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;    5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу.  

Бишкек ш. Московская көч., 125 үй  

(0312) 621007; 661145; 685208; 680582; 681481; 621007  elet@elet.kg  

8  

014/1  

04.09.2019  

148720-3300-ЖАК 15.09.2015 ж.  

«МФК «Чанг Ан» ЖАК  

1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;  2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, мөөнөттүү аманаттарды кайтарымдуулук шарттарында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кабыл алуу;  3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг);  4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;  5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу.  

Бишкек ш., ул. Ахунбаев көч., 48/1-үй  

(0312)561351 info@changan.kg 

 

9  

015/1  

24.07.2020  

23255-3300-ЖАК 12.07.2006 ж.  

"ОКСУС" МФК ЖАК  

Чет өлкө валютасында:  1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;    4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;    5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу.  

Бишкек ш., Матросов көч., 150  

(0312) 51 51 66; (0555) 17 73 77  office@oxus-kg.org