> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКО аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКО аукциондору
 МКО-В аукциондору

МКО аукциондору

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Аукциондор: МКО


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Кирешелүүлүк
(%)
Купондук чен
(%)
04.10.2021* GBA02231004/ADD 500 000.00 85 000.00 85 000.00 8.89 8.89 8.89 5.00
01.10.2021 GBA02231004 200 000.00 462 000.00 200 000.00 8.80 9.00 8.89 5.00
03.09.2021 GBA02230906 250 000.00 150 100.00 - - - - 5.00
13.08.2021 GBA02230816 100 000.00 100 100.00 100 000.00 7.50 8.80 8.04 5.00
04.06.2021 GBA02230607 250 000.00 134.00 - - - - 5.00
21.05.2021 GBA02230524 250 000.00 134.00 - - - - 5.00
23.04.2021 GBA02230426 250 000.00 449 690.00 250 000.00 7.50 7.80 7.55 5.00
12.02.2021 GBA02230215 200 000.00 351 545.00 250 000.00 7.45 7.50 7.49 5.00
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы