> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКО аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКО аукциондору
 МКО-В аукциондору

МКО аукциондору

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Аукциондор: МКО


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Кирешелүүлүк
(%)
Купондук чен
(%)
26.04.2019 GBA02210429 300 000.00 242 933.00 242 933.00 5.98 6.90 6.29 5.00
29.03.2019 GBA02210401 300 000.00 56 400.00 - - - - 5.00
18.02.2019* GBA02210218/ADD 350 000.00 300 000.00 300 000.00 6.18 6.18 6.18 5.00
15.02.2019 GBA02210218 350 000.00 722 603.50 350 000.00 6.00 6.30 6.18 5.00
23.11.2018 GBA02201126/ 400 000.00 864 757.00 447 750.00 6.50 6.50 6.50 6.00
21.09.2018 GBA02200924 400 000.00 655 000.00 400 000.00 7.30 7.65 7.54 6.00
30.07.2018* GBA02200730ADD 200 000.00 435 230.00 200 000.00 7.61 7.61 7.61 6.00
27.07.2018 GBA02200730 200 000.00 475 000.00 200 000.00 7.20 8.00 7.61 6.00
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы