> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКО аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКО аукциондору
 МКО-В аукциондору

МКО аукциондору

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Аукциондор: МКО


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Кирешелүүлүк
(%)
Купондук чен
(%)
17.02.2020* GBA02220217/ADD 300 000.00 175 000.00 175 000.00 7.50 7.50 7.50 5.00
14.02.2020 GBA02220217 400 000.00 725 500.00 200 000.00 7.50 7.50 7.50 5.00
25.10.2019 GBA02211028 50 000.00 1 040.00 - - - - 5.00
11.10.2019 GBA02211014 100 000.00 50 967.00 50 967.00 7.50 8.00 7.51 5.00
23.08.2019 GBA02210826 150 000.00 24 000.00 24 000.00 7.10 7.70 7.42 5.00
09.08.2019 GBA02210813 200 000.00 12 000.00 - - - - 5.00
17.06.2019* GBA02210617/ADD 150 000.00 150 000.00 150 000.00 6.69 6.69 6.69 5.00
14.06.2019 GBA02210617 600 000.00 191 129.00 191 129.00 6.40 7.50 6.69 5.00
26.04.2019 GBA02210429 300 000.00 242 933.00 242 933.00 5.98 6.90 6.29 5.00
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы