> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКО аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКО аукциондору
 МКО-В аукциондору


МКО аукциондору

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Аукциондор: МКО


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Кирешелүүлүк
(%)
Купондук чен
(%)
31.03.2023 GBA02250403 300 000.00 37 519.50 37 519.50 15.20 15.30 15.25 5.00
24.02.2023 GBA02250227 300 000.00 400 000.00 375 000.00 15.00 15.50 15.18 5.00
12.12.2022* GBA02241212/ADD 850 000.00 120 000.00 120 000.00 14.99 14.99 14.99 5.00
09.12.2022 GBA02241212 600 000.00 1 612 034.00 750 000.00 14.98 15.00 14.99 5.00
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы