> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКО аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКО аукциондору
 МКО-В аукциондору


МКО аукциондору

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Аукциондор: МКО


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Кирешелүүлүк
(%)
Купондук чен
(%)
02.09.2022 GBA02240905 200 000.00 200 000.00 200 000.00 15.00 15.00 15.00 5.00
19.08.2022 GBA02240822 200 000.00 202 359.00 202 359.00 14.00 15.00 14.99 5.00
15.07.2022 GBA02240718 200 000.00 122 668.00 112 668.00 14.00 14.00 14.00 5.00
17.06.2022 GBA02240620 200 000.00 129 025.00 129 025.00 14.00 14.00 14.00 5.00
11.03.2022 GBA02240314 250 000.00 5 375.00 5 375.00 8.89 8.89 8.89 5.00
22.11.2021* GBA02231122/ADD 750 000.00 750 000.00 750 000.00 8.89 8.89 8.89 5.00
19.11.2021 GBA02231122 750 000.00 750 000.00 750 000.00 8.89 8.89 8.89 5.00
22.10.2021 GBA02231025 200 000.00 1 612.00 1 612.00 8.89 8.89 8.89 5.00
04.10.2021* GBA02231004/ADD 500 000.00 85 000.00 85 000.00 8.89 8.89 8.89 5.00
01.10.2021 GBA02231004 200 000.00 462 000.00 200 000.00 8.80 9.00 8.89 5.00
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы