> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКО аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКО аукциондору
 МКО-В аукциондору

МКО аукциондору

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Аукциондор: МКО


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Кирешелүүлүк
(%)
Купондук чен
(%)
26.06.2020 GBA02220629 200 000.00 154 834.00 154 834.00 7.40 7.50 7.50 5.00
12.06.2020 GBA02220615 200 000.00 104 994.00 104 994.00 7.50 7.50 7.50 5.00
17.02.2020* GBA02220217/ADD 300 000.00 175 000.00 175 000.00 7.50 7.50 7.50 5.00
14.02.2020 GBA02220217 400 000.00 725 500.00 200 000.00 7.50 7.50 7.50 5.00
25.10.2019 GBA02211028 50 000.00 1 040.00 - - - - 5.00
11.10.2019 GBA02211014 100 000.00 50 967.00 50 967.00 7.50 8.00 7.51 5.00
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы