> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Евразия экономикалык бирлик  

Кыргыз Республикасы Евразия экономикалык бирлигине (мындан ары - ЕАЭБ) мүчө болушунун алкагында, Улуттук банктын өкүлдөрү төмөнкү комитеттердин жана жумушчу топтордун ишинде туруктуу негизде катышат: 

 

1. Макроэкономикалык саясат боюнча консультациялык комитет 

Улуттук банктын өкүлдөрү ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн макроэкономикалык саясатынын негизги көрсөткүчтөрүн, Евразия экономикалык интеграциясын 2025-жылга чейин өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын, ошондой эле ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдү социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн расмий болжолдоолорун даярдоо үчүн колдонулуучу тышкы параметрлердин интервалдык сандык маанилерин макулдашуу тартибин иштеп чыгууга катышат. 

2. Финансы рыноктору боюнча консультациялык комитет. 

Бул Комитетте төмөнкүлөр боюнча жумушчу топтор иш алып барат:  

- ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн финансы чөйрөсүндөгү мыйзамдарын шайкеш келтирүү  

Улуттук банк 2025-жылга карата банк жана камсыздандыруу секторундагы, ошондой эле баалуу кагаздар рыногу секторундагы мыйзам талаптарын шайкеш келтирүү планын иштеп чыгууга катышат.  

- валюталык контролдоо жана валюталык жөнгө салуу маселелери боюнча  

Улуттук банк валюта боюнча укуктук мамилелерин жөнгө салууга жана либералдаштыруу боюнча чараларды кабыл алууга карата макулдашылган ыкмалар жөнүндө макулдашуунун долбоорун иштеп чыгууга катышат.  

- кредиттик таржымалдардын курамына кирген маалыматтар менен алмашуу боюнча ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн өз ара иш алып баруусун уюштуруу маселеси боюнча 

Улуттук банк кредиттик таржымалдар курамына кирген маалыматтар менен алмашуу боюнча ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн өз ара иш алып баруусу жөнүндө макулдашуунун долбоорун иштеп чыгууга катышат.  

3. Статистика боюнча консультациялык комитет 

Мында финансылык, акча-кредит статистикасы чөйрөсүндө, ошондой эле тышкы жана өз ара соода жүргүзүү жана тышкы сектор статистикасы боюнча иштер жүргүзүлөт. 

4. Улуттук төлөм системаларын өнүктүрүүнү координациялоо боюнча жумушчу топ 

Төмөнкү багыттар боюнча кызматташууну өнүктүрүү жагында иштер жүргүзүлүп жатат: 

- улуттук төлөм карттар системалары боюнча; 

- ISO 20022 стандартын киргизүү боюнча; 

- финансылык билдирүүлөрдү жана эсептешүүлөрдү өткөрүп берүү боюнча өз ара кызматташуу; 

- финансылык технологияларды өнүктүрүү жагында; 

- тез төлөмдөр системасы боюнча кызматташуу.