> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2006ж. - 2013ж. теке айынын 24-?н? чейинки МКВ аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКВ аукциондору

МКВ аукциону

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Аукциондор:
МКВ


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча
орточо салмактанылган кирешелүүлүк (%)
13.01.2020* GD013200413 ADD 100 000.00 460 130.00 100 000.00 5.10 5.10 5.10
09.01.2020 GD013200413 100 000.00 370 000.00 100 000.00 5.10 5.10 5.10
09.12.2019* GD013200309/ADD 150 000.00 50 000.00 50 000.00 5.16 5.16 5.16
05.12.2019 GD013200309 100 000.00 260 000.00 100 000.00 5.15 5.20 5.16
25.11.2019* GD013200224/ADD 100 000.00 0.00 - - - -
21.11.2019 GD013200224 100 000.00 90 000.00 75 000.00 5.20 5.20 5.20
18.11.2019* GD013200217/ADD 100 000.00 50 000.00 50 000.00 5.20 5.20 5.20
14.11.2019 GD013200217 100 000.00 112 000.00 100 000.00 5.20 5.25 5.20
11.11.2019* GD013200210 ADD 100 000.00 56 631.00 56 631.00 5.20 5.20 5.20
05.11.2019 GD013200210/1 50 000.00 70 000.00 62 500.00 5.20 5.20 5.20
28.10.2019* GD013200127/ADD 100 000.00 50 000.00 50 000.00 5.20 5.20 5.20
24.10.2019 GD013200127 100 000.00 75 000.00 75 000.00 5.20 5.20 5.20
21.10.2019* GD013200120/ADD 150 000.00 70 050.00 70 050.00 5.20 5.20 5.20
* МКВнын кошумча жайгаштыруу датасы