> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү (автобустар) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү (автобустар) сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 1-июлунда саат 10.00дөн кечиктирилбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-92-87 телефон номерине же easanbekov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине 30 жыл» жана «Өмүр сакчыларына таазим!» коллекциялык монеталарын даярдоо жана аларды жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынактын жыйынтыгын маалымдайт. 

Сынак комиссия тарабынан келип түшкөн сунушга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынак жалгыз катышуучунун белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келбегендигинен улам өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы кеңсе жабдууларын сатып алуу боюнча төмөнкү лоттордон турган баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт:  

- № 1 лот. Кеңсе креслосу; 

- № 2 лот. Жалюзи. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе жабдууларын сатып алууга баа котировкалары, №__ лот» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 30-июнуна чейин саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан датка көчөсү 119 дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) «Комбиблок» тазалоочу курулмасын техникалык тейлөө кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), ««Комбиблок» тазалоочу курулмасын техникалык тейлөө кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 28-июнуна чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасына сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефондору жана tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) Экологиялык паспортту иштеп чыгуу кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), “Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) Экологиялык паспортту иштеп чыгуу кызматын сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 28-июнуна чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефондору жана tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) пляжын тазалоо кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) пляжын тазалоо кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 28-июнуна чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефондору жана tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн интернет байланыш кызматын сатып алууга 2021-жылдын 1-мартындагы кулактандыруу менен узартылган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Эл-Кат» ЖЧК жеңүүчү деп табылганын маалымдайт (дареги: Бишкек ш., Киев көч. 71). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өрт өчүрүү жабдууларын сатып алууга2021-жылдын 5-мартында кайрадан жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Противопожарная защита плюс» ЖЧК жеңүүчү деп табылганын маалымдайт (дареги: Бишкек ш., Карасаев көч. 5). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ашканада иштеген кызматкерлер үчүн атайын кийим сатып алууга 2021-жылдын 28-апрелинде жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «ДуПАлекс ЖЧК жеңүүчү деп табылганын маалымдайт (дареги: Бишкек ш., Табышалиев көч., 1). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы прецизиондук аба муздаткычтарды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак жарыялайт.  

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 6-июлунда саат 17:30га чейин сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 29-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2021-жылдын 9-июлунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 9-июлунда саат 14:00дө Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын ашканаларында коомдук тамактанууну уюштуруу жана Улуттук банктын объектисине түшкү ысык тамак жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа сунуштары, «Тамактандырууну уюштуруу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа сунуштары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 29-июнунда саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Ош ш., Курманжан датка к., 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратынын тосмосун жана чарбалык курулуштарды реконструкциялоо менен капиталдык оңдоо» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерин иштеп чыгуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2021-жылдын 8-июлунда саат 17:30га чейин Бишкек ш., Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 5-июлунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 14-июлунда саат 15:00го чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 14-июлунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы шредерлерди сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Шредерлерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 24-июнуна чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк DLP-системасынын (купуя маалыматтын сыртка чыгып кетүүсүн алдын алуу системасы) техникалык колдоосун сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «DLP системасынын техникалык колдоосуна баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 23-июнуна чейин 15:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-58 телефонуна жана akarasartov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жалюзилерди сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Жалюзилерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 23-июнуна чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары,  

Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы эки трансформатор көмөк чордонду оңдоо кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Эки трансформатор көмөк чордонду оңдоо кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 24-июнуна чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электр тогу менен жылытуучу меш сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Электр тогу менен жылытуучу меш сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 22-июнунда саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ысык-Көл районундагы Бостери айылында жайгашкан «Толкун» окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун конференция залын техникалык жабдуу кызматын сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт. 

Сынак коммиссия тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызматтык автоунааларды камсыздандыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Улуттук банктын кызматтык автоунааларын камсыздандыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 23-июнуна чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-87 телефон номерине жана easanbekov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) ишмердүүлүгүн камсыз кылуу максатында уй жана кой эт азыктарын сатып алуу үчүн жабдылоочуларды тандоо жана алар менен алкактык макулдашууларды түзүү үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт.  

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 22-июнунда саат 17:30га чейин сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 18-июнунда саат 15:00дө видео конференц байланыш режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 25-июнунда саат 11:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 25-июнунда саат 11:00дө, Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Акча алиппеси» көрсөтмө куралынын негизинде мультсериалдын пилоттук сериясын түзүү кызматтарына баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), 2021-жылдын 23-июнуна чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, nmukashev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-24-14 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы килемдерди, эмеректерди жана башкаларды жууп-тазалоо кызматын сатып алууга 2021-жылдын 6-майында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек шаары, Лермонтов көчөсү 41 дареги боюнча ишин жүзөгө ашырган жеке ишкер А.Б. Токтомбеков жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сактоо мөөнөтү бир айдан ашкан азык-түлүктөрдү сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Консервалар жана татымдар; 

- № 2 лот. Ун, акшак жана макарон азыктары; 

- № 3 лот. Бакалея жана кондитер азыктары. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 17-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек ш., Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 14-июнунда саат 11:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 22-июнунда саат 16:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 22-июнунда саат 16:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сактоо мөөнөтү чектелген азыктарды (тез бузулуучу азык-түлүктөр) сатып алуу үчүн төмөнкү төрт лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Сүт, сүт азыктары, жумуртка; 

- № 2 лот. Жашылчалар, жемиштер жана ашкөк; 

- № 3 лот. Тоңдурулган тоок эти, балык эти, колбаса азыктары; 

- № 4 лот. Нан азыктары. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 17-июнунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почта дареги аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 14-июнунда Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 10:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2021-жылдын 22-июнунда саат 13:30га чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 22-июнунда саат 13:30да ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почта аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагындагы дене тарбия-ден соолукту чыңдоо корпусун чарба имаратына ыңгайлаштыруу, бар бөлмөлөрдү реконструкциялоо жана кайра пландаштыруу» объекти боюнча куруу-монтаждоо иштерин аткарууну сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш., Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча 2021-жылдын 6-июлунда саат 17.00гө чейин берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 16-июнунда саат 15.00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2021-жылдын 9-июлунда саат 15.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын 9-июлунда саат 15.00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg. электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ош шаары, Курманжан датка атындагы көчө 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратындагы убактылуу кассалык түйүн» объекти боюнча модулдук конструкциядан курулган сактоо жайын сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 1-июлунда саат 17:00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция видеконференц байланыш режиминде 2021-жылдын 16-июнунда саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 6-июлунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 6-июлунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тиричилик жана өнөр-жай техникасын (телевизорлор, муздаткычтар, кир жана идиш-аяк жуучу машиналар, суу жылыткычтар, микротолкундуу мештер, жылыткычтар жана чайниктер) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 15-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 8-июнунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 18-июнунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 18-июнунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Quantum Scalar i500 тасма китепканасын техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш., Т.Үмөталиев көчөсү, 101, дареги боюнча  

2021-жылдын 22-июнунда саат 17.00гө чейин берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдында конференция 2021-жылдын 11-июнунда саат 15.00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү, 101, дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168, дареги боюнча 2021-жылдын  

25-июнунда саат 15.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын 25-июнунда саат 15.00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg. электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, аскердик үлгүдөгү кийимди жана жабдууларды сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт:  

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 25-июнь саат 17:30га чейин сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 16-июнь саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2021-жылдын 30-июнь саат 15:00гө чейин кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 30-июнь саат 15:00дө, Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Киев-К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан курулушу бүтпөгөн Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин окуу-лабораториялык корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик-башкаруу мекемесине ыңгайлаштыруу жана реконструкциялоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу боюнча эки баскычтуу ачык республикалык сынактын биринчи этабын өткөрүүнүн жыйынтыгы тууралуу жарыялайт. 

Төмөнкү сунуштоочулар/подрядчылар жогоруда аталган сынактын экинчи этабына №1 лоту «Киев-К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик имаратын капиталдык куруу» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткаруу («Киев-К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан курулушу бүтпөгөн Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин окуу-лабораториялык корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик-башкаруу мекемесине ыңгайлаштыруу жана реконструкциялоо»)» боюнча катышуу укугуна ээ болушту: 

1. «MS BUILDING» (Эм Эс Билдинг) ЖЧК, дареги Бишкек ш., Панфилов көч., 147; 

2. «Бишкеккурулуш» ПСФ ААК, дареги Бишкек ш., Л. Толстой көч., 12. 

Бардык уюштуруу иштери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине 30 жыл» жана «Өмүр сакчыларына таазим!» коллекциялык монеталарын даярдоо жана аларды жеткирип берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер tender@nbkr.kg дареги аркылуу  

2021-жылдын 15-июнунда саат 17.00гө чейин берилет. 

Катышуучулар үчүн сынак алдында видеоконференция 2021-жылдын 20-майында саат 15.00дө өткөрүлөт. Видеоконференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылууга зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2021-жылдын 18-июнунда саат 15.00гө чейин кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын 18-июнунда саат 15.00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg. электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.