> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы жууп тазалоо каражаттарын жана чарба буюмдарын сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Жууп тазалоо каражаттарын жана чарба буюмдарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 25-февралына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-05-08, (0557) 55-29-10 телефондоруна же nismanov@nbkr.kg же sale_ ja@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы электр товарларын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Электр товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 25-февралына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-05-08, (0557) 55-29-10 телефондоруна же nismanov@nbkr.kg же sale_ja@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алдын алуучу дезинфекциялык иш-чараларды жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Алдын алуучу дезинфекциялык иш-чараларды жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 25-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-75 телефон номерине же ekasmambetov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы компьютерлерди тейлөө материалдарын сатып алуу тууралуу жарыяланган баа котировкаларынын жыйынтыгы боюнча жеке ишкер Т.О. Садырбаев (дареги: Талас областы, Талас шаары, А. Огонбаев көчөсү, үй № 104) тандалып алынгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы таңуу материалдарын сатып алуу боюнча төмөнкү беш лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Вакуумдук таңуу үчүн баштыктарды, полипропилен жана бандеролдук ленталарды сатып алуу; 

- № 2 лот. Бир жолу колдонулуучу индикатордук пластик жана коргошун пломбаларын сатып алуу; 

- № 3 лот. Банкноттордун пачкаларын түзүү үчүн кошумча кагаздарын даярдоо кызматын сатып алуу; 

- № 4 лот. Банкноттордун кесиктерин чогултуу үчүн полипропилен каптарды сатып алуу; 

- № 5 лот. Тыйындарды таңуу үчүн каптарды тигүү кызматын сатып алуу. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 6-мартында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 28-февралында Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 12-мартында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 12-мартында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кыймылсыз мүлккө көз карандысыз баа берүү кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кыймылсыз мүлккө көз карандысыз баа берүү кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 24-февралына чейин саат 10.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-90-34 телефонуна, emamataliev@nbkr.kg жана otaalaybekov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы автоунаа дөңгөлөктөрүн сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча Салгар жоопкерчилиги чектелген коому тандалып алынгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин проспекти 379). 

 

 

 

Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы кеңсе техникаларын тейлөө материалдарын сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер Ш.Р. Кадырова тандалып алынгандыгын маалымдайт (дареги: Ош шаары, Курманжан датка көчөсү 272/22) 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы телефон аппараттарын сатып алуу боюнча баа котировкасын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), snikolsky@nbkr.kg электрондук почтасына электрондук түрдө же «Телефон аппараттарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 21-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу боюнча +996 (312) 66-92-66 телефон номери же shomurzakov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жууп тазалоо каражаттарын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Жууп тазалоо каражаттарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 27-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы стандарттуу программалык камсыздоону сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Стандарттуу программалык камсыздоону сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 24-февралында саат 11:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча  

+ 996 (312) 66-91-85 телефонуна же aerkinbaev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сунуштоочуларды сервердик жабдуу үчүн кабель-менеджмент сатып алууга баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Сервердик жабдуу үчүн кабель-менеджмент сатып алуу» деп сыртына белгилөө менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 24-февралына чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дарегинде жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-27 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы интернет кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) «Интернет кызматын сатып алууга баа котировкалары» деп сыртына жазуу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 24-февралына чейин саат 15:00дөн кечиктирбестен, Ош шаары, Курманжан датка көчөсү 119 дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефону боюнча Кадыркулов Чыңгызга же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын объектисинде (Ысык-Көл областы, Бостери айылы, Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты)) коргоо-өрт коопсуздугу боюнча белги берүү системаларын орнотуу, демонтаж жана монтаж, багыттоо иштерин жүргүзүү боюнча республикалык ачык сынак жарыялайт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 9-мартында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 27-февралында Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2020-жылдын 12-мартында саат 10:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 12-мартында саат 10:00дө каралат. 

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Cisco 4331 (лицензия FL-4330-BOOST-K9) маршрутизатору үчүн тутумдук программалык камсыздоону сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Cisco 4331 (лицензия FL-4330-BOOST-K9) маршрутизатору үчүн тутумдук программалык камсыздоону сатып алуу алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 27-февралына чейин саат 14.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу боюнча 996 (312) 61-10-65 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сервердик жана түйүндүк жабдууларды байланыштыруу үчүн оптикалык жана жез патчкорддорду сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Сервердик жана түйүндүк жабдууларды байланыштыруу үчүн оптикалык жана жез патчкорддорду сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 21-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу боюнча +996 (312) 61-10-49 телефон номерине же ashaykinov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүк ташуучу автоунааларды оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Жүк ташуучу автоунааларды оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 27-февралына чейин саат 15:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-87 телефон номерине жана easanbekov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе буюмдарын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе буюмдарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 20-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы компьютердик жабдуулар үчүн запастык бөлүктөрдү, чыгымдалуучу материалдарды жана тейлөө кызматтарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар, «Компьютердик жабдуулар үчүн запастык бөлүктөрдү, чыгымдалуучу материалдарды жана тейлөө кызматтарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 24-февралына чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-18, (0550) 88-43-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы гидравликалык кол араба сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Гидравликалык араба сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 21-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle Database программалык камсыздоонун лицензияларынын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 27-февралында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 18-февралында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 3-мартында саат 16:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 3-мартында саат 16:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 91 53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сервердик жабдууларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыктарына сатып алуу боюнча сынакка катышууга чакырат. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 2-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейин конференция 2020-жылдын 21-февралында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 5-мартында саат 15:00го чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 5-мартында саат 15:00дө каралат. Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почта боюнча техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle Database программасына техникалык колдоону сатып алуу боюнча ачык республикалык сынакка катышууга чакырат. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 18-февралында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 14-февралында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 21-февралында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 21-февралында саат 15:00дө каралат. Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почта аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн чарба буюмдарын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), «Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн чарба буюмдарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 24-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (999) 32-14-10, (555) 32-70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн идиш-аяктарды сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), «Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн идиш-аяктарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 24-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (999) 32-14-10, (555) 32-70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн жууп-тазалоочу каражаттарды сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), «Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн жууп-тазалоочу каражаттарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 24-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (999) 32-14-10, (555) 32-70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн курулуш материалдарын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), «Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн курулуш материалдарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 24-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (999) 32-14-10, (555) 32-70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн сантехника материалдарын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), «Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн сантехника материалдарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 20-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (999) 32-14-10, (555) 32-70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн электр товарларын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), «Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн электр товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 19-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (999) 32-14-10, (555) 32 70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы интернет байланыш кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта так көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), «Интернет байланыш кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 19-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (999) 32-14-10, (555) 32 70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы көл жээгине коюлуучу чатырларды сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта так көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), «Көл жээгине коюлуучу чатырларды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 19-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (999) 32-14-10, (555) 32 70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банктын Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү» (кубаттуу электр щиттерин модернизациялоо, тышкы агынды түтүктөрүн, суу түтүктөрүн жана тосмо дубалдарын капиталдык ремонттон өткөрүү) объектиси боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу боюнча төмөнкү лоттордон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. «Улуттук банктын Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү» (кубаттуу электр щиттерин модернизациялоо) объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу; 

- № 2 лот. «Улуттук банктын Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү» (тышкы агынды түтүктөрүн, суу түтүктөрүн жана тосмо дубалдарын капиталдык ремонттон өткөрүү) объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2020-жылдын 17-февралында саат 17:00гө чейин берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 7-февралында Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштарды кабыл алуу 2020-жылдын 21-февралында саат 14:00дө аяктайт, дареги: Бишкек шаары, Чүй пр. 168. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 21-февралында саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.