> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы спамга каршы жана вирустан коргоо үчүн «Kaspersky» корпоративдик лицензиясынын колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча республикалык ачык сынакка катышууга чакырат. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 28-июнунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почта дареги аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 25-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 3-июлунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 3-июлунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почта аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы трансформатор подстанцияларын сыноодон өткөрүү, алдын алуу жумуштары боюнча кызматтарды сатып алуу тууралуу 2019-жылдын 24-майында жарыяланган баа котировкаларынын жыйынтыгы боюнча «КИП и А» жоопкерчилиги чектелген коому (юридикалык дареги: Талас шаары, Жаманкулов атындагы көчө, үй № 32) тандалып алынгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы таза суу сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) “Таза суу сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 21-июнунда саат 15:00дөн кечиктирбестен Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондоруна же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү (автобустар) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү (автобустар) сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 20-июнунда саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-92-87 телефон номерине же easanbekov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызматкерлери үчүн коомдук тамактанууну уюштуруу жана объектиге түшкү ысык тамак жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Кызматкерлери үчүн коомдук тамактанууну уюштуруу жана объектиге түшкү ысык тамак жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 20-июнунда саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) пляжын тазалоо кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар) «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) пляжын тазалоо кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 17-июнунда саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Бостери айылында жайгашкан «Толкун» пансионатынын дарегине же Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө тапшырылууга, ошондой эле jmalikov@nbkr.kg электрондук почта дарегине жөнөтүлүүгө тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун «Толкун» пансионатынын көлдөгү суунун аймагын тазалоо кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар) «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун «Толкун» пансионатынын көлдөгү суунун аймагын тазалоо кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 17-июнунда саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Бостери айылында жайгашкан «Толкун» пансионатынын дарегине же Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө тапшырылууга, ошондой эле jmalikov@nbkr.kg электрондук почта дарегине жөнөтүлүүгө тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү коллекциялык монеталарды жасап чыгаруу жана жеткирүү кызматтарын сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт: 

- «Улуу Жеңишке 75 жыл» күмүш монетасы; 

- «Күрөш» күмүш монетасы; 

- «Улуу Жеңишке 75 жыл» жез-никель монетасы; 

- «Күрөш» жез-никель монетасы. 

Сынактык документтер 2019-жылдын 30-июлунда саат 17:00гө чейин сынактык документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.  

Сынак алдында конференция 2019-жылдын 8-июлунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси  боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча  сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын  5-августунда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча  сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 5-августунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы кондиционерлерди оңдоо жана техникалык тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Кондиционерлерди оңдоо жана техникалык тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 14-июнунда саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү, 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефонуна же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын автоунааларын камсыздандыруу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 17-июнунда саат 17.00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча сунушталат.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 11-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 13.30да өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча берилген сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 20-июнунда саат 14.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 20-июнунда саат 14.00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тамак-аш боюнча кызмат көрсөтүүнү (тойкана жана кейтеринг кызматын көрсөтүүгө алкактык келишим түзүү үчүн) сатып алуу үчүн төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- №1 лот Алкактык келишим түзүү үчүн тойкана кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу;  

- №2 лот Алкактык келишим түзүү үчүн кейтеринг кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу.  

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 24-июнунда саат 17.00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 14-июнунда саат 15.00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 28-июнунда саат 10.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 28-июнунда саат 10.00дө ачылып каралат.  

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жеке жана мобилдик компьютерлерди сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- №1 лот. Жеке компьютерлер; 

- №2 лот. Мобилдик компьютерлер. 

Сынактык документтер 2019-жылдын 19-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 31-майында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси  боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуш баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган  бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 24-июнунда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынактык  сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 24-июнунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы СВИФТ сервис бюросунун маалымат технологиялары инфраструктурасынын коргоого алынышын талдоо боюнча иштерди аткарууну (кирүүгө тест жүргүзүү жана тиркемелер архитектурасынын коргоого алынышын талдоо) сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2019-жылдын 25-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 6-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 28-июнунда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 28-июнунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.