> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сплит-системалуу аба муздаткычтарды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 06-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 28-октябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 11-ноябрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 11-ноябрында саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видеоконференц байланыш системасын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 11-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 30-октябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 16-ноябрында саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 16-ноябрында саат 10:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Киев К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан курулушу бүтпөгөн Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин окуу-лабораториялык корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик-башкаруу мекемесине кайра куруу жана реконструкциялоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган эки баскычтуу ачык республикалык сынактын алкагында сунуштоочуларды/подрядчыларды квалификацияга чейин тандоо өткөрүү тууралуу жарыялайт:  

№1 лот «Киев К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик имаратын капиталдык куруу» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткаруу («Киев К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан курулушу бүтпөгөн Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин окуу-лабораториялык корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик-башкаруу мекемесине кайра куруу жана реконструкциялоо»); 

№2 лот «Бишкек шаары, Киев К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын имаратын электр энергиясы менен камсыздоо үчүн КЛ-10 кВ салуу жана жер астындагы 10/0,4 кВ трансформатордук көмөк чордонду жер үстүнө реконструкциялоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткаруу. 

Квалификацияга чейинки документтер 2020-жылдын 13-ноябрында саат 17:30га чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу квалификацияга чейинки документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Квалификацияга чейинки тандоого катышуу үчүн конвертке салынган документтер 2020-жылдын 27-ноябрында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, 1-кабат, 117 иш бөлмөсү дареги боюнча кабыл алынат. 

Квалификацияга чейинки тандоого катышуу үчүн белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген документтер кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Квалификацияга чейинки тандоого катышууга билдирмелер салынган конверттер 2020-жылдын 27-ноябрында саат 14:00дө каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 53, +996 (312) 61 52 83 телефондору же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жалюзилерди сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Жалюзилерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 23-октябрына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгы электр жылуулук берүү түзүлүшүн 2020-2021-жылдары тейлөө боюнча оператордун кызмат көрсөтүүсүн (келишим боюнча) сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Электр жылуулук берүү түзүлүшүн тейлөө боюнча оператордун кызмат көрсөтүүсүн (келишим боюнча) сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 27-октябрына чейин саат 16:00дөн кечиктирилбестен, Каракол шаары, Токтогул көчөсү 265 дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03922) 5-12-51, 5-12-59 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы True Business ID with EV SAN сертификатын 2 (эки) жылга сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «True Business ID with EV SAN сертификатына баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 20-октябрында саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-91-86 телефону жана nusenova@nbkr.kg электрондук почтасы боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы жылуулук берүү түзүлүшүн тейлөө боюнча оператордун (келишим боюнча) кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Жылуулук берүү түзүлүшүн тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 20-октябрына чейин саат 16.00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bsadyrbaev@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе эмеректерин сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе эмеректерин сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 16-октябрына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы жылуулук берүү түзүлүшүн тейлөө боюнча оператордун (келишими боюнча) кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Жылуулук берүү түзүлүшүн тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 21-октябрына чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Cisco FirePower программалык камсыздоонун лицензияларын сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт: 

- сынактын жеңүүчүсү болуп «Green Light» («Грин Лайт») ЖЧКсы аныкталды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Табышалиев көчөсү, 57). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын көзөлгөн кагазды сатып алууга 2020-жылдын 16-сентябрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «МАКСИМУС» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Панфилов көчөсү 162). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы көмүр (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Көмүр сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 19-октябрына чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Ысык-Көл районунун Бостери айылындагы Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагында суу топтоо курулмасын капиталдык оңдоо» объекти боюнча куруу-монтаждоо иштерин аткарууну сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 28-октябрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 20-октябрында Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 3-ноябрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 3-ноябрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы автоунаа үчүн тетик бөлүктөрүн (шина ж.б.) сатып алууга жарыяланган баа котировкаларынын жыйынтыгы боюнча «TSM» (ТиЭСЭм (Тайэрс Сервис Маркетинг)) ЖЧК жеңүүчү катары кабыл алынгандыгын маалымдайт. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Л. Толстой көчөсү үй № 192-7. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өлчөнгөн алтын куймаларын даярдоо жана жеткирүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

- сынактын жеңүүчүсү болуп чарба жүргүзүү укугундагы «Казакстан зерканасы» Республикалык мамлекеттик ишканасы аныкталды (юридикалык дареги: Казакстан Республикасы, Усть-Каменогорск ш., Абай көчөсү, 102/1, 070005). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү лоттордон турган тиричилик жана өнөр-жай техникасын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. 43 жана 55 дюймдагы телевизорлор, муздаткычтар, кир жуучу машиналар; 

- № 2 лот. Микротолкундуу мештер; 

- № 3 лот. Өнөр-жай чаң соргучу; 

- № 4 лот. Желдеткичтер, жылыткычтар, электр чайнектери. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 13-октябрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 2-октябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 16-октябрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 16-октябрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.