> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы фотограф-дизайнердин кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Фотограф-дизайнердин кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 1-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-24-14 телефонуна же nmukashev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видео-оператор-монтаждоочунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Видео-оператор-монтаждоочунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 1-февралына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-24-14 телефонуна же nmukashev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жылга мезгилдүү расмий басылмаларын даярдоо жана басып чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча төмөнкү беш лоттон турган сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

- 1-лот. «Улуттук банктын 2021-жыл үчүн жылдык отчету» басылмасын эки китеп түрүндө калыпка салуу; 

- 2-лот. «Улуттук банктын 2021-жыл үчүн жылдык отчету» басылмасын эки китеп түрүндө басып чыгаруу; 

- 3-лот. «Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмаларын жана илимий иштерди калыпка салуу; 

- 4-лот. «Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми» басылмасын калыпка салуу; 

- 5-лот. «Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет», «Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми», Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмаларын басып чыгаруу. 

Сынак коммиссия тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 3-декабрында жарыяланган «Үмөталиев к., 101 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын административдик имаратын капиталдык ондоо» (электр энергиясы менен камсыздоо системасын капиталдык оңдоо) объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу боюнча сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечимин кабыл алган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 10-декабрында жарыяланган «Үмөталиев к., 101 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын административдик имаратын капиталдык ондоо» (жылуулук менен камсыздоо системасын, тосмону, көрктөндүрүүнү, суу түтүктөрүн жана сырткы агындылоо түйүндөрүн капиталдык оңдоо) объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу боюнча сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечимин кабыл алган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сүт жана башка сүт азыктарын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Сүт жана башка сүт азыктарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 3-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын папкаларды сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Атайын папкаларды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 7-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен. Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу тууралуу жарыялайт (толук маалымат техникалык талапта көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 3-февралына чейин саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы брендделген продукцияларды төмөнкү лоттор боюнча сатып алуу тууралуу жарыялайт: 

- № 1 лот. Открытка, конверт, папка, баштык; 

- № 2 лот. USB Флеш-карталар; 

Толук маалымат техникалык талапта көрсөтүлгөн. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Брендделген продукцияларды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 31-январында саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61 07 43 телефон номери жана aismailova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын желектерин сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кыргыз Республикасынын желектерин сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 2-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы интернет түйүнүнөн пайдалануу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сунуштоочуларды баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Интернет түйүнүнөн пайдалануу кызмат көрсөтүүсүн сатып салууга баа котировкалары» белгисин коюп, салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 10-февралына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 61-10-65 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle Database программдык продукттарына техникалык колдоону сатып алуу боюнча юолуп өткөн сынактын жыйынтыгы туралуу маалымдайт:  

Сынактын жеңүүчүсү болуп «EFRES» (ЭФРЕС) жоопкерчилиги чектелген коому таанылды (юридикалык дареги: Чүй облусу, Аламедин району, Лебединовка айылы, Ленин проспекти, 262 үйү).  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы калыбына келтирүү борборунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Калыбына келтирүү борборунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 27 январында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) же электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-91-94, 0553 11-19-37 телефонуна жана udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Машыгуу комплексинин (тир) кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Машыгуу комплексинин кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 27 январында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) же электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-91-94 телефонуна жана udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы футбол залын жана бассейнди ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Футбол залын жана бассейнди ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 27-январында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) же электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-94 телефонуна жана udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы имаратты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн (жууп тазалоочу, жумушчу) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Коммерциялык сунуштар, «Имаратты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 27-январына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-27-14, 5-22-70 телефондоруна же skokoev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын кызматкерлеринин балдарына жаңы жылдык белектерди берүү үчүн 2021-жылдын 13-декабрында жарыяланган баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүү жүргүзүлбөгөн катары таанылганын билдирет. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы фотограф-дизайнердин кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Фотограф-дизайнердин кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 24-январына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-24-14 телефонуна же nmukashev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видео-оператор-монтаждоочунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Видео-оператор-монтаждоочунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 24-январына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-24-14 телефонуна же nmukashev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Red Hat Enterprise Linux операциялык системасынын техникалык колдоосунун лицензияларын сатып алууга сунуштоочуларды баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Red Hat Enterprise Linux операциялык системасынын техникалык колдоосунун лицензияларын сатып алууга» белгисин коюп, салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 7-февралына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 66-91-27 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы чабал жактарды аныктоо жана сканерден өткөрүү боюнча программалык камсыздоонун техникалык колдоосуна жазылууну сатып алууга сунуштоочуларды баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Чабал жактарды аныктоо жана сканерден өткөрүү боюнча программалык камсыздоонун техникалык колдоосуна жазылууну сатып алууга» белгисин коюп, салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 7-февралына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 66-91-27 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аудио- жана видеожазууларды сактоо үчүн дисктерди сатып алууга ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 26-январында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 18-январында саат 14:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2022-жылдын 31-январында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2022-жылдын 31-январында саат 14:00дө каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бостери айылындагы Толкун пансионатынын аймагында жайгашкан контролдоо-өткөрүү пункту» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткарууну сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 7-февралында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 14-январында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2022-жылдын 10-февралында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2022-жылдын 10-февралында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы массив үчүн дисктерден турган блокту сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 1-февралында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 19-январында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 4-февралында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 4-февралында саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Windows Server 2019 Datacenter программалык камсыздоонун лицензияларын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 24-январында саат 17:00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 13-январында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 27-январында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 27-январында саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Quantum Scalar i500 тасма китепканасынын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 20-январында саат 17:00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 11-январында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 25-январында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 25-январында саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Талас шаары, Бердике Баатыр к., 291 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгынын административдик имаратын жана курулмаларын капиталдык оңдоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткарууну сатып алуу учун ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 25-январында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 13-январында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2022-жылдын 28-январында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2022-жылдын 28-январында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.