> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас 6 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Нарын областтык башкармалыгынын аймагын топографиялык сүрөткө тартуу кызмат көрсөтүүсүн баа котировкаларын сурап-билүү ыкмасында сатып алуу тууралуу маалымдайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Топографиялык сүрөткө тартуу үчүн баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 12-октябрында саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Баа котировкаларын сурап-билүүгө катышуу үчүн техникалык талаптарды алуу маселеси боюнча +996 (312) 61-05-48 телефонуна же kaltymyshov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы графикалык планшетти сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «графикалык планшетти сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 5-октябрында саат 11:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча +996 (312) 66-92-25 телефонуна же ekurmanaliev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ош областтык башкармалыгында (Ош шаары, Курманжан датка көчөсү, 119) күзөт-өрт жана белги берүү сигнализациясын монтаждоо жана жөнгө салуу кызматтарын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. 

Келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынактын жеңүүчүсү катары «Центурион ЛТД» ЖЧКсы аныкталган (юридикалык адреси: Бишкек ш., Нежинский көчөсү, 45). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган ачык республикалык сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт: 

№1 лот Системалык блоктор жана мониторлор. 

№2 лот Ноутбуктар. 

№3 лот Системалык блоктор. 

Келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынактын үч лоту боюнча жеңүүчүсү катары «Logic» («Лоджик») ААКсы аныкталган (юридикалык адреси: Бишкек ш., Асанбай микрорайону, 23/2). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунааны сатып алуу жана жаңыртуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт: 

- № 1 лот. Жеңил автоунаалар; 

- № 2 лот. «Турист» классындагы комфортабелдүү микроавтобус. 

Сынак коммиссия тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, бардык сынактык сунуштар четтетилгендигине ылайык, сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Баткен шаары, «Келечек» кварталы, Курманжан датка атындагы көчө дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн административдик имараты» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. 

Сынактык комиссиясы тарабынан, сынактык сунуштардын жоктугуна байланыштуу, сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү үч лоттон турган аба муздатуу системаларын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча сынактык сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалымдайт: 

- №1 лот. Атайын кондиционерлерди техникалык жактан тейлөө жана оңдоо; 

- №2 лот. Тиричилик аба муздаткычтарын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо; 

- №3 лот. Абаны зона боюнча муздатуу системаларын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 29-сентябрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 29-сентябрында саат 15:00дө каралат. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2020-жылдын 9-сентябрында жарыяланган 120 Вт кубаттуулуктагы светодиоддук прожекторлорду сатып алууга баа котировкаларын талап кылуунун жыйынтыгы боюнча «Азамат ДП» ЖЧК жеңүүчү катары таанылгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Медеров көчөсү, 8/2). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү лоттордон турган тиричилик жана өнөр-жай техникасын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. 43 жана 55 дюймдагы телевизорлор, муздаткычтар, кир жуучу машиналар; 

- № 2 лот. Микротолкундуу мештер; 

- № 3 лот. Өнөр-жай чаң соргучу; 

- № 4 лот. Желдеткичтер, жылыткычтар, электр чайнектери. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 13-октябрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 2-октябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 16-октябрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 16-октябрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы монитор сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Монитор сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 1-октябрында саат 11:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же snikolsky@nbkr.kg электрондук почтасына электрондук форматта сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча + 996 (312) 61-10-70 телефонуна же atabyldiev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү отун (катуу отундун түрүн) сатып алууга жарыяланган баа котировкаларынын жыйынтыгы боюнча «Нур» жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары таанылгандыгын маалымдайт. Юридикалык дареги: 720500, Кыргыз Республикасы, Сүлүктү шаары, Джураев көчөсү н/ж, тел.: (03656) 5 06 86. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы документтерди китеп жыйнактарына мукабалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Документтерди китеп жыйнактарына мукабалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 28-сентябрында саат 15:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0 312) 61-24-14 телефонуна жана nmukashev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын көзөлгөн кагазды сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Атайын көзөлгөн кагазды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 23-сентябрына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ISO/IEC 27001:2013 эл аралык стандартын, маалыматтык коопсуздукту башкаруу системасын ишке киргизүү кызматын сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

сынактын жеңүүчүсү болуп «Грант Торнтон Консалтинг» ЖАК аныкталды (юридикалык дареги: Армения, Ереван ш., Вагаршян көчөсү, 8/1). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аба муздатуу системаларын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо кызматтарын сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- №1 лот. Атайын кондиционерлерди техникалык жактан тейлөө жана оңдоо; 

- №2 лот. Тиричилик аба муздаткычтарын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо; 

- №3 лот. Абаны зона боюнча муздатуу системаларын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 17-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 8-сентябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 22-сентябрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 22-сентябрында саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.