> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы килемдерди жана терезе пардаларын жууп тазалоо кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Килемдерди жана терезе пардаларын жууп тазалоо кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 19-сентябрында саат 10.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы көмүр (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Көмүр сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 23-сентябрына чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дары-дармектерди сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Дары-дармектерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 17-сентябрында саат 10:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-90-89 телефону аркылуу Н. Осмонкуловага жана nosmonkulova@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дизель-генератор түзүлүштөрүн техникалык тейлөө жана оңдоо кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу тууралуу 2019-жылдын 9-августунда жарыяланган баа котировкаларынын жыйынтыгы боюнча “ЗАРДЕ” жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары тандалып алынгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек ш., Лермонтов көчөсү, 2).  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алыскы чет мамлекетке чыгып жаткан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерине медициналык камсыздандыруу полисин сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Улуттук банктын чет мамлекетке чыгып жаткан кызматкерлери үчүн медициналык камсыздандыруу полисин сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 16-сентябрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 61-23-04 телефону аркылуу К.Тогуззаковго жана ktoguzzakov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 6-августунда жарыяланган ачык ачкыч инфраструктурасын жана электрондук санарип кол тамга PKI IDM сертификаттарын таратууну башкаруу системасын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынакка төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу маалымдайт: 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 11-сентябрында саат 17.00гө чейин Бишкек ш. Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 17-сентябрында саат 15.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Сунуштар берилген конверттер 2019-жылдын 17-сентябрында саат 15.00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгы иш бөлмөлөрүн актап, сырдоо боюнча курулуш материалдарын жана кызмат көрсөтүүнү баа котировкаларын сурап билүү ыкмасында сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Иш бөлмөлөрүн актап, сырдоо боюнча курулуш материалдарын жана кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 13-сентябрында саат 16.00дөн кечиктирбестен, Каракол шаары, Токтогул атындагы көчө 265 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (3922) 5-12-51 же (3922) 5-12-59 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Алтын Ордо» касса борборунун долбоордук-сметалык документтерин иштеп чыгууга кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча эки баскычтан турган республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. Сынакка 2019-жылдын 27-августунда «Вечерний Бишкек» жана «Эркин-Тоо» газеталарында жарыяланган тизмеге ылайык, квалификацияга чейин тандоо жол-жобосунан өткөн иш сунуштоочулар /подрядчылар катыша алышат.  

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 22-октябрында саат 17.00гө чейин сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки биринчи конференция 2019-жылдын 13-сентябрында саат 15.00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт.  

Сынакка чейинки экинчи конференция 2019-жылдын 11-октябрында саат 15.00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт.  

Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 25-октябрында саат 15.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар берилген конверттер 2019-жылдын 25-октябрында саат 15:00дө каралат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53, 61-52-83 телефон номерлери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы инженердик түйүндөр үчүн жана энергия менен камсыздоо үчүн жабдууларды (дизель-генератор түзүлүштөрү жана батареяларды алмаштыруучу картридждер) сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- №1 лот Дизель-генератор түзүлүштөрүн сатып алуу; 

- №2 лот Энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу булагы үчүн батареяларды алмаштыруучу картридждерди сатып алуу. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 16-сентябрында саат 17:30га чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2019-жылдын 11-сентябрында саат 15.00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 20-сентябрында саат 10.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар берилген конверттер 2019-жылдын 20-сентябрында саат 10.00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызматтык автоунааларга кышкы дөңгөлөктөрдү сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Кызматтык автоунааларга кышкы дөңгөлөктөрдү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө  2019-жылдын 11-сентябрында саат 14.00дөн кечиктирбестен,  Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Микрофинансылык уюмдардын жеткиликтүү кызмат көрсөтүүлөрүнө баа берүү жана жакырчылыкты кыскартууга алардын ишинин тийгизген таасири: карыз алуучулардын турмушуна микрокаржылоонун социалдык жактан тийгизген таасиринин методологиясын иштеп чыгуу» темасында илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү боюнча иликтөө кызматтарын сатып алуу үчүн республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 9-сентябрында саат 17.30га чейин сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 5-сентябрында саат 15.00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 12-сентябрында саат 15.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар берилген конверттер 2019-жылдын 12-сентябрында саат 15.00дө каралат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ачык ачкыч инфраструктурасын жана электрондук санарип кол тамга - PKI - IDM сертификаттарын таратууну башкаруу системасын сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 4-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча жана tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 22-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 10-сентябрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 10-сентябрында саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот.