> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы ичүү үчүн суу сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын кароонун жыйынтыгы боюнча «Шоро» жабык акционердик коому тандалып алынгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Осмонкул көчөсү, 344а).  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2020-жылдын 9-июнунда жарыяланган Улуттук банктын ашканаларында коомдук тамактанууну уюштуруу жана объектилерине түшкү ысык тамак жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкаларын кароонун жыйынтыгы боюнча «Арашан-2» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев көчөсү 132). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы бөлүнгөн альтернативдүү байланыш каналын ижарага алуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча баа котировкасына (сунуш берүүгө) катышууга кызмат көрсөтүүнү сунуштоочуларды чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Бөлүнгөн альтернативдүү байланыш каналын ижарага алуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 16-июлунда саат 17:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 61-10-65 телефон номерине же netadmin-swift@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жалюзи сатып алууга жана орнотууга 2020-жылдын 11-июнунда жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер А.Н. Костикин жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү 34/3). 

 

 

 

Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы кеңсе жабдууларын сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча төмөнкү контрагенттер тандалып алынгандыгын маалымдайт: 

- №1 лот боюнча UPS, диктофон, калькулятор сатып алууга контрагент катары жеке ишкер Ш.Р. Кадырова (дареги: Ош шаары, Примов көчөсү 41). 

- №2 лот боюнча Ролл ап сатып алууга контрагент катары «Магнит Групп» жоопкерчилиги чектелген коому (дареги: Бишкек шаары, Шабдан баатыр көчөсү 7); 

- № 3 лот боюнча кресло, трибуна сатып алууга контрагент катары жеке ишкер А.К. Юсупов (дареги: Ош шаары, А. Шакиров көчөсү 108 а); 

- № 4 боюнча кол араба сатып алууга контрагент катары жеке ишкер Б.Н.Ажыкулов (дареги: Ош шаары, Раззаков пр. 21). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы сантехника товарларын сатып алууга жарыяланган баа котировкаларынын жыйынтыгы боюнча жеке ишкер А.М. Мамырова жеңүүчү катары кабыл алынгандыгын маалымдайт. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Талас шаары, Ч. Айтматов көчөсү үй № 240, «Мирай» дүкөнү». 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SYMC DESKTOP EMAIL ENCRYPTION POWERED BY PGP TECHNOLOGY 10.4 XPLAT PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND A программалык камсыздоонун лицензияларын 10 пайдалануучуга 1 (бир) жылга сатып алуу тууралуу жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Green Light» жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары тандалып алынгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек ш., Табышалиев к. 57). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын протоколдук иш-чаралары үчүн жер-жемиштерди, жашылчаларды жана кургатылган жемиштерди сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Улуттук банктын протоколдук иш-чаралары үчүн жер-жемиштерди, жашылчаларды жана кургатылган жемиштерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 10-июлунда саат 16.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.   

Толук маалымат алуу үчүн (312) 61-11-26 телефону жана asharshembekova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу А.Шаршембековага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы имаратты тейлөө кызматын (жумушчу) сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар, «Имаратты тейлөө кызматын (жумушчу) сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 10-июлунда саат 17:00дөн кечиктирилбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-18, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын протоколдук иш-чаралары үчүн кондитер азыктарын, спирт жана башка суусундуктарды сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Улуттук банктын протоколдук иш-чаралары үчүн кондитер азыктарын, спирт жана башка суусундуктарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 13-июлунда саат 16.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.   

Толук маалымат алуу үчүн (312) 61-23-04 телефону жана asharshembekova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу А. Шаршембековага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот Системалык блоктор жана мониторлор. 

№2 лот Ноутбуктар. 

№3 лот Системалык блоктор. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 6-августунда саат 17:30гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 21-июлунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. 

Конференцияга катышуу маселеси  боюнча техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 11-августунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 11-августунда саат 14:00дө ачылат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы килемдерди жана жол килемдерин сатып алуу үчүн баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Килемдерди жана жол килемдерин сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 9-июлунда саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунаага тиешелүү буюмдарды сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Автоунаага тиешелүү буюмдарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 7-июлунда саат 10:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүндө кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасы боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алкактык макулдашууларды түзүү үчүн ички жана эл аралык авиакаттамдарга авиабилеттерди сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

-№1 лот - Кыргыз Республикасы боюнча ички авиакаттамдарга авиабилеттер; 

- №2 лот - Эл аралык авиакаттамдарга авиабилеттер. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 14-июлунда саат 17.00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почта дареги аркылуу берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 9-июлунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 11.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2020-жылдын 17-июлунда саат 11.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 17-июлунда саат 11.00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почта аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өрт өчүргүчтөрдү толтуруу кызматтарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Өрт өчүргүчтөрдү толтуруу кызматтарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 2-июлунда саат 15.00дөн кечиктирилбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-75 телефон номери же ekasmambetov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электр товарларын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 6-июлунда саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 30-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 10-июлунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 10-июлунда саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Ыссык-Көл областынын Бостери айылындагы Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору «Толкун» пансионаты объектинде өрттөн коргоо ишарат системасын орнотуу, демонтаждоо, монтаждоо жана жөндөө боюнча иштерди сатып алуу үчүн республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 6-июлунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 26-июнунда Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 10-июлунда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 10-июлунда саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча техникалык координаторго +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ош областтык башкармалыгында (Ош шаары, Курманжан датка көчөсү, 119) күзөт-өрт жана белги берүү сигнализациясын монтаждоо жана жөнгө салуу кызматтарын сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак жарыялайт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 6-июлунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдында конференция 2020-жылдын 26-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. 

Конференцияга катышуу маселеси  боюнча техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 9-июлунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 9-июлунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы полиграфия продукцияларын даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 29-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 19-июнунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 03-июлунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 03-июлунда саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өлчөнгөн алтын куймаларын даярдоо жана жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар/подрядчылар) сунуштарга баа берүүдө эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын колдонгонун тастыктаган документтерди сунуштаган шартта, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сунушталган баасына 7 пайыз өлчөмүндө жеңилдик берилет. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 3-июлунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 3-июнунда саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 8-июлунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 8-июлунда саат 15:00дө каралат. Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.