> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын имараты үчүн көрнөктөрдү даярдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча 2020-жылдын 4-ноябрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер Омурзаков А.А. жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Красная көчөсү, 168). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы иче турган таза суу сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Иче турган таза суу сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 11-декабрына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, алкактык макулдашууларды түзүү үчүн күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу боюнча төмөнкү лоттордон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Улуттук банктын борбордук аппаратынын унааларын күйүүчү май менен камсыздоо; 

- № 2 лот. Улуттук банктын борбордук аппаратынын дизель-генератор түзүлүштөрүн күйүүчү май менен камсыздоо. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 16-декабрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Биринчи сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 8-декабрында Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Экинчи сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 14-декабрында Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Эгерде потенциалдуу контрагенттер биринчи конференцияга катышса, экинчи конференцияга катышуу талап кылынбайт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 22-декабрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 22-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Баткен шаары, Келечек кварталы, Курманжан датка атындагы көчө дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн административдик имараты» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткарууну сатып алуу боюнча кайрадан сынак сунуштарын кабыл алуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө жарыялайт. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 18-декабрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 18-декабрында саат 14:00дө каралат. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 14-декабрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Уюштуруу маселелери боюнча техникалык координаторго +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы келе жаткан Жаңы жылга карата Улуттук банктын кызматкерлеринин балдарына белек берүү үчүн сунуш берүүчүлөрдү баа котировкасын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Сунуш берүү мөөнөтү 2020-жылдын 14-декабрынан 20-декабрына чейин. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Жаңы жылдык белектер» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 4-декабрь күнү саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Баа котировкасына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-91-50 телефонуна же aospanova@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Жалал-Абад шаары, Бакиев көчөсү, 83-үй, 36-квартира дареги боюнча жайгашкан Жалал-Абад областтык башкармалыгынын кызматтык квартирасын капиталдык ремонттон өткөрүү» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууну сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), tbelegenov@nbkr.kg электрондук почтасына же «Курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндɵ 2020-жылдын 9-декабрында саат 14.00дɵн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бɵлмɵсүнɵ (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкаларына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-92-74 телефонуна же amaasaliev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы мезгилдүү расмий басылмаларын калыпка салуу жана басып чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча төмөнкү төрт лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. «Улуттук банктын 2020-жыл үчүн жылдык отчету» басылмасын эки китеп түрүндө калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

- № 2 лот. «Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет» басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу жана илимий иштерди калыпка салуу; 

- № 3 лот. «Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми» басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

- № 4 лот. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 18-декабрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 9-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 23-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 23-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы антисептик каражаттарын жана медициналык бет каптарды сатып алуу боюнча 2020-жылдын 11-ноябрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Гранд Санлайф» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Патриса Лумумба көчөсү, 74 ү. 6 б.). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы күндөлүктөргө логотип түшүрүү кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Күндөлүктөргө логотип түшүрүү кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 2-декабрына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы Улуттук банктын айдоочуларын рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Айдоочуларды рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 2-декабрь күнү саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-05-08, (0312) 29-30-63 телефондору же hakimbekov@nbkr.kg, sale ja@nbkr.kg электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Жалал-Абад областтык башкармалыгынын административдик имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууну сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), tbelegenov@nbkr.kg электрондук почтасына же «Курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндɵ 2020-жылдын 9-декабрында саат 14.00дɵн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бɵлмɵсүнɵ (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкаларына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-92-74 телефонуна же amaasaliev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү айдоочуну рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Айдоочуларды рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 2-декабрында саат 14:00 кечиктирбестен, Баткен шаары, Т. Садыков көчөсү 3 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Кошумча маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондору же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электр жабдууларын сыноодон өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча 2020-жылдын 26-октябрында жана 4-ноябрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча өз ишин Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү 49 дареги боюнча жүзөгө ашырган «Примевара» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы программалык камсыздоонун лицензияларын техникалык колдоону сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Антивирустук программалык камсыздоонун лицензияларын колдоо; 

- № 2 лот. Резервдик көчүрмөлөө продуктуларын колдоо. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 8-декабрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 2-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 11-декабрында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 11-декабрында саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дизель генератордук жабдууларды техникалык жактан тейлөө жана оңдоо иштери боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча 2020-жылдын 3-ноябрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча өз ишин Бишкек шаары, Лермонтов көчөсү 2 дареги боюнча жүзөгө ашырган «Зарде» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тиричилик техникаларын сатып алуу тууралуу кайрадан жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Тиричилик техникаларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын  

1-декабрында саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын кызматкерлери үчүн визитка карточкаларын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлери үчүн визитка карточкаларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 4-декабрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-23-04 телефону жана ktoguzzakov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу К. Тогуззаковго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы футбол залын жана бассейнди ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Футбол залын жана бассейнди ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 7-декабрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) же электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-94 телефонуна жана udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы калыбына келтирүү борборун ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Калыбына келтирүү борборун ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 7-декабрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) же электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-91-94, 0553 11-19-37 телефонуна жана udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ок атуучу курал менен машыгуу комплексин (тир) ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Машыгуу комплексин ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 7-декабрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) же электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-91-94 телефонуна жана udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсеге көчүрүү кызматтарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсеге көчүрүү кызматтарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 27-ноябрында саат 14.00дөн кечиктирилбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-75 телефон номери же kbaigazieva@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Талас ш., Бердике Баатыр к., 291 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын имаратына кирүү-чыгууну контролдоо шлюзу» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу кызматтарын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2020-жылдын 7-декабрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 3-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 11-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 11-декабрында саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү лоттордон турган эмеректерди сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт: 

-№ 1 лот. Корпустук эмерек; 

-№ 2 лот. Жумшак эмерек. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 15-декабрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 4-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 18-декабрында саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 18-декабрында саат 10:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 91 53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 26-октябрында жарыяланган жалюзилерди сатып алууга баа котировкаларын талап кылуунун жыйынтыгы боюнча жеке ишкер Т.Е.Ким жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Карасаев көчөсү 95). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «True Business ID with EV SAN» SSL сертификатын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Green Light» жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары тандалып алынгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Табышалиев көч., 57). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тынымсыз энергия менен камсыз кылуу булактарын (ИБП) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 2-декабрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 25-ноябрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 7-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 7-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почта аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle Database маалымат базаларын техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 3-декабрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 26-ноябрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 8-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 8-декабрында саат 15:00дө каралат. Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почта аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Авария учурунда чыгуу үчүн каралган темир тепкичти капиталдык ремонттоо (ДСД корректировкалоо)» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алууга ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 16-декабрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 1-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси  боюнча техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 22-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 22-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы интернет/IPTV түйүнүнөн пайдалануу кызмат көрсөтүүлөрүн баа котировкаларын (сунуштарын) талап кылуу ыкмасында сатып алуу сынагына катышуу үчүн сунуштоочуларды чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар) «интернет түйүнүнөн пайдалануу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө Улуттук банктын Бишкек шаары Чүй проспектиси 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) 2020-жылдын 30-ноябрында саат 14:00дөн кечиктирбестен тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкалары талабында катышуу үчүн зарыл документтерди 996 (312) 61-10-49 телефон номери же netadmin@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Баткен шаары, Келечек кварталы, Курманжан датка атындагы көчө дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн административдик имараты» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткарууну сатып алуу боюнча кайрадан республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 1-декабрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 12-ноябрында Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 4-декабрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 4-декабрында саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча техникалык координаторго +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунааны сатып алуу жана жаңыртуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган ачык эл аралык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Жеңил автоунаалар; 

- № 2 лот. Өкүлчүлүк классындагы комфортабелдүү микроавтобус. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 30-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 12-ноябрында саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 3-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 3-декабрында саат 15:00дө каралат.  

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.