> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы, айдоочуларды рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт (толук маалымат техникалык талапта көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Айдоочуларды рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 20-декабрына чейин саат 15:00дөн кечиктирбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, 4 84 02, (0555) 82-05-10 телефондоруна жана chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы айдоочуларды рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Айдоочуларды рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» деп жазуу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 20-декабрына чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bsadyrbaev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы айдоочуларын рейске чыгаар алдында медициналык жактан текшерүүнү жүргүзүү үчүн жергиликтүү «Дарылоо мекемелеринин кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу» тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Дарылоо мекемелеринин кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 20-декабрында саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 5-40-23, (0312) 29-30-63 телефонуна же hakimbekov@nbkr.kg жана sale_ja@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы, айдоочуларды рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Айдоочуларды рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 20-декабрына чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толукмаалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы орус тилинен англис тилине жана англис тилинен орус тилине оозеки жана жазуу түрүндө которуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 8-январында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 23-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 

13-январында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынак боюнча сунуштар берилген конверттер 2020-жылдын 13-январында саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы иче турган таза суу сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Иче турган таза суу сатып алууга баа котировкалары» деп жазуу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 20-декабрына чейин саат 10.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы келе жаткан Жаңы жылга карата балдарга белектерди сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Белектерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 19-декабрына чейин саат 15:00дөн кечиктирбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, 4 84 02, (0555) 82-05-10 телефондоруна жана chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы келе жаткан Жаңы жылга карата балдарга белектерди сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Белектерди сатып алууга баа котировкалары» деп жазуу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 18-декабрына чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү, 13 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-05-08, (0557) 55-29-10 телефонуна же nismanov@nbkr.kg же sale_ja@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сооттолгон микроавтобусту сатып алуу тууралуу 2019-жылдын 17-сентябрында жайгаштырылган ачык эл аралык сынактын жыйынтыгы боюнча «АВТ» жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары тандалып алынгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек ш., Чынгыз Айтматов көч. 38-3). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы келе жаткан Жаңы жылга карата балдарга белектерди сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Белектерди сатып алууга баа котировкалары» деп жазуу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 19-декабрына чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен, Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bsadyrbaev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ок атуучу курал менен машыгуу комплексин (тир) ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Машыгуу комплексин ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 18-декабрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») же электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-91-94 телефонуна жана udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы калыбына келтирүү борборун ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Калыбына келтирүү борборун ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 18-декабрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») же электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-91-94, 0553 11-19-37 телефонуна жана udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы футбол залын жана бассейнди ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Футбол залын жана бассейнди ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 18-декабрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») же электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-94 телефонуна жана udjunusov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктын кызматкерлери үчүн визитка карточкаларын сатып алуу тууралуу 2019-жылдын 26-ноябрында жарыяланган баа котировкаларын (сунуштар) сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «M-Maxima» жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары тандалып алынгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек ш., Тыныстанов кɵч. 197/1). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Red Hat операциялык системасынын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 9-январында саат 17.00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 10-январында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 14- январында саат 15.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 14-январында саат 15.00дө каралат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SONY соода маркасындагы (KD-55X8507C модели) телевизорду оңдоо иштери боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Телевизорду оңдоо иштери боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 17-декабрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-75 телефон номерине же kbaigazieva@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү келе жаткан Жаңы жылга карата балдарга белектерди сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Белектерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 17-декабрына чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен, Баткен шаары, Т. Садыков атындагы көчө 3 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондоруна же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы 2020-жыл - Жаңы жылга карата балдарга белектерди сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Белектерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 13-декабрында саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы келе жаткан Жаңы жылга карата Улуттук банктын кызматкерлеринин балдарына белек берүү үчүн сунуш берүүчүлөрдү баа котировкасын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Жаңы жылдык белектер» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 13-декабрына чейин саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-90-23 телефонуна же aospanova@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы диск массивдерин сатып алуу боюнча баа мониторингине катышууга чакырат. 

Коммерциялык сунуштар, «Диск массивдерин сатып алууга баа мониторинги» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 20-декабрында саат 14:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Белгиленген убакыттан кийин берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-10-48 телефонуна же mdavletaliev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын мезгилдүү расмий басылмаларын калыпка салуу жана басып чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу максатында төмөнкү лоттордон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- 1-лот. «Улуттук банктын 2019-жыл үчүн жылдык отчету» басылмасын эки китеп түрүндө калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

- 2-лот. «Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет» басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу, илимий иштерди калыпка салуу;  

- 3-лот. «Кыргыз Республикасынын төлөм теңдемин» калыпка салуу жана басып чыгаруу;  

- 4-лот. «Улуттук банктын ченемдик актыларын» калыпка салуу жана басып чыгаруу. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 13-декабрында саат 17:30га чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 9-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 19-декабрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 19-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кондиционерлерди, сплит-системаларды (прецизиондук кондиционерлер) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынакка катышууга чакырат. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2019-жылдын 17-декабрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдында конференция 2019-жылдын 10-декабрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 20-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 20-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle Database сервердик жабдуунун техникалык колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2019-жылдын 13-декабрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдында конференция 2019-жылдын 4-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 18-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 18-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle Sparc T5-4 сервердик жабдуунун техникалык колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 6-декабрында саат 17:30га чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2019-жылдын 28-ноябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 12-декабрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар берилген конверттер 2019-жылдын 12-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Сырткы архитектуралык элементтерди капиталдык ремонттон өткөрүү (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын цоколдук бөлүгүн кайра калыбына келтирүү)», «Пандустарды куруу (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын сырткы тепкичин ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлаштыруу)» жана «Пандустарды куруу (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча жайгашкан имаратынын сырткы тепкичин ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлаштыруу)» объектилери боюнча иштерди сатып алуу үчүн төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынакка катышууга чакырат: 

1-лот «Сырткы архитектуралык элементтерди капиталдык ремонттон өткөрүү (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын цоколдук бөлүгүн кайра калыбына келтирүү)»; 

2-лот «Пандустарды куруу (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын сырткы тепкичин ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлаштыруу)»; 

3-лот «Пандустарды куруу (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча жайгашкан имаратынын сырткы тепкичин ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлаштыруу)». 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 11-декабрында саат 17:00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынактык документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынак алдында конференция 2019-жылдын 3-декабрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 17-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 17-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.