> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Микрофинансылык уюмдардын жеткиликтүү кызмат көрсөтүүлөрүнө баа берүү жана жакырчылыкты кыскартууга алардын ишинин тийгизген таасири: карыз алуучулардын турмушуна микрокаржылоонун социалдык жактан тийгизген таасиринин методологиясын иштеп чыгуу» темасында илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү боюнча иликтөө кызматтарын сатып алуу үчүн республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 9-сентябрында саат 17.30га чейин сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 5-сентябрында саат 15.00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 12-сентябрында саат 15.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар берилген конверттер 2019-жылдын 12-сентябрында саат 15.00дө каралат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү отун (катуу формадагы отундун түрүн) сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «отун сатып алууга баа котировкалар» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 30-августунда саат 14.00 кечиктирилбестен, Баткен шаары, Т. Садыков атындагы көчөсү №3 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. 

Кошумча маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондоруна же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук даректерине кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 6-августунда жарыяланган программалык камсыздоо менен GPS-контролёрлорду сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «REALCOM» («РЕАЛКОМ») ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын (дареги: Бишкек шаары, Панфилов көчөсү 183) маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы калыбына келтирүү борборунун ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почта дарегине же «Калыбына келтирүү борборунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 27-августунда саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-91-94, 0553 11-19-37 телефонуна жана udjunusov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы КАМАЗ маркасындагы жүк ташуучу автоунаанын бирдейлештирилген нормалдуу тышкы өлчөмдөгү кузовун оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «КАМАЗ маркасындагы жүк ташуучу автоунаанын бирдейлештирилген нормалдуу тышкы өлчөмдөгү кузовун оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 27-августунда саат 14:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-87 телефон номерине жана easanbekov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ачык ачкыч инфраструктурасын жана электрондук санарип кол тамга - PKI - IDM сертификаттарын таратууну башкаруу системасын сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 4-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча жана tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 22-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 10-сентябрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 10-сентябрында саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы СВИФТ сервис бюросунун инфраструктурада колдонулушу мүмкүнчүлүгүнө көз карандысыз тест жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сынак аркылуу сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочуларга/ подрядчыларга) эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу берилген сунуштарга баа берүүдө төмөнкү жеңилдиктер берилет: 

- кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда потенциалдуу контрагент жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын жана жергиликтүү чийки заттардын жана материалдардын кеминде 30 пайызын колдонгон шартта сунушталган баага 15 пайыз өлчөмүндө жеңилдик. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 27-августунда саат 17.00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 8-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 30-августунда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 30-августунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Алтын Ордо» касса борборунун долбоорун иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча эки баскычта өтүүчү республикалык ачык сынактын алкагында сунуштоочуларды/подрядчиктерди квалификациялык алдын-ала тандоо өткөрө тургандыгын жарыялайт: 

Квалификациялык алдын-ала тандоо боюнча документтер 2019-жылдын 7-августунда саат 17.30га чейин берилет. 

Тандоого катышуу үчүн документтер салынган конверттер 2019-жылдын 20-августунда саат 14.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген документтер кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тандоого катышуу үчүн билдирмелер салынган конверттерди ачуу 2019-жылдын 20-августунда саат 14.00дө: Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча ишке ашырылат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 312 669153, 615283 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SIEM (Security information and event management) классындагы маалымат коопсуздугуна тиешелүү окуяларды топтоо жана талдап-иликтөө боюнча аппараттык-программалык комплексти сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочуларга/ подрядчыларга) эл аралык катышуучуларга караганда берилген сунуштарга баа берүүдө төмөнкү жеңилдиктер берилет: 

товар сатып алууда продукциянын сапатын жана коопсуздугун тастыктаган зарыл сертификаттар бар болгон шартта сунушталган баага 5 пайыз өлчөмүндө жеңилдиктер. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 27-августунда саат 17.00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 6-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 30-августунда саат 14.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 30-августунда саат 14.0дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.