> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үзгүлтүксүз энергия менен камсыз кылуу булактарын төмөнкү лоттор боюнча сатып алуу тууралуу ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- 1-лот. 64 кВт үзгүлтүксүз энергия менен камсыз кылуу булагы; 

- 2-лот. 10 кВт үзгүлтүксүз энергия менен камсыз кылуу булагы; 

- 3-лот. Үзгүлтүксүз энергия менен камсыз кылуу булактары үчүн аккумулятордук батареялар. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 25-апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 14-апрелинде саат 10:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 28-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2023-жылдын 28-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сактоо мөөнөтү бир айдан жогору тамак-аш азыктарын (тез бузулбаган товарлар) сатып алуу үчүн төмөнкү 3 лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Консервалар жана татымалдар; 

- № 2 лот. Ун, акшактар жана макарон азыктары; 

- № 3 лот. Бакалея жана кондитердик азыктар. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 12-апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 5-апрелинде саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 17-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 17-апрелинде саат 15:00дө ачылат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 14-мартында жарыяланган күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу үчүн жабдуучуларды тандоо жана алар менен алкактык макулдашууларды түзүү үчүн сынак өткөрүлбөгөн катары таанылгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунаага тиешелүү буюмдарды төмөнкү лоттор боюнча сатып алуу тууралуу жарыялайт: 

- 1-лот. Жайкы дөңгөлөктөр; 

- 2-лот. Кышкы дөңгөлөктөр; 

- 3-лот. Аккумуляторлор; 

- 4-лот. Автохимия; 

- 5-лот. Тормоздук калыптарды. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Автоунаага тиешелүү буюмдарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 11-апрелинде саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) тазалоочу курулмаларын реконструкциялоо (куруу)» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу кызматын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 24-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 12-апрелинде саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 26-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 26-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын папкаларды сатып алууга 2023-жылдын 3-мартында жарыяланган баа котировкаларын сурап-билүүнүн жыйынтыгы боюнча «KIRLand» («КИРЛэнд») ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Аламедин-1 мкр-н, 75). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы VMware vSphere Enterprise Plus программалык камсыздоонун лицензияларын техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 12-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 11-апрелинде саат 14:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 17-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 17-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы DELL сервердик жабдууларын техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 12-апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 6-апрелинде саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 19-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 19-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Red Hat Enterprise Linux операциондук системасынын лицензияларынын техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 17-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 11-апрелинде саат 11:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 20-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 20-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 3-мартында жарыяланган маалыматты сактоо үчүн дисктерди сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт. 

Сынак коммиссия тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы СММ адисинин кызматтарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «СММ адиси боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюп, дарегин жана салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын  

31-мартында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-07-43 телефону жана mkulubaeva@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 7-февралында жарыяланган вируска каршы «Symantec» корпоративдик коргоо лицензияларынын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы туралуу маалымдайт:  

Сынактын жеңүүчүсү болуп «Green Light» («Грин Лайт») жоопкерчилиги чектелген коому таанылды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тыбышалиев көчөсү 57).  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы мамлекеттик тилди окутуу боюнча окуу борборунун кызматын сатып алууга баа котировкаларын (сунуштар) сурап билүүгө сунуштоочуларды катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кыргыз тилин окутуу кызматтары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 6-апрель күнү саат 17.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. Конверттин сыртына компаниянын салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин жазуу зарыл.  

Баа котировкаларына катышуу үчүн техникалык талаптарды алуу маселеси боюнча +996 (312) 66-91-28 телефонуна же amusuralieva@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын Бишкек ш., Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан объекти үчүн арка металл детекторун сатып алууга 2023-жылдын 9-мартында кайра жарыяланган баа котировкаларын сурап билүү өткөрүлгөн жок деп табылгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аймакты жашылдандыруу (бир жылдык, көп жылдык гүлдөрдүн көчөттөрүн, кооз өсүмдүктөрдү, ийне жалбырактуу арчалардын түрүн, кара топуракты, минералдык жер семирткичтерди, өсүмдүктөрдү дарылоочу жана башка каражаттарды) боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Аймакты жашылдандыруу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 7-апрелинде саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, «Толкун» пансионаты дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 29-42-06 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү эки лоттон турган тармактык жабдууну сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт:  

- 1-лот Виртуалдаштыруу үчүн оптикалык коммутаторлор;  

- 2-лот Коммутаторлор.  

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 18-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 10-апрель күнү саат 11:00дө видеоконференция режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2023-жылдын 21-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер сынактын катышуучулардын катышуусунда 2023-жылдын 21-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе товарларын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- лот №1. Офистик кагаз; 

- лот №2. Кеңсе товарлары. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 11-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 4-апрелинде саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 14-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 14-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ISO 27001 маалымат коопсуздугунун менеджмент системасына сертификацияланган аудит кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 28-апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 11 апрелинде саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 04 майында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2023-жылдын 04 майында саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы стандарттык программалык камсыздоону сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- лот №1. ПК Matlab; 

- лот №2. ПК Adobe Acrobat Pro. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 3-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 24-мартында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 6-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 6-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы областтык башкармалыктары үчүн сервердик жабдууларды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 29-мартында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 23-мартында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 4-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 4-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы DLP-системасына техникалык колдоону (купуя маалыматтын сыртка чыгышын болтурбоо системасы) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 30-мартында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 22-мартында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 3-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 3-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дизель генератордук түзүлүштү (512 кВт) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 11-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 24-мартында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 14-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 14-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын улуттук валюта банкнотторун иштеп чыгуу үчүн жогору ылдамдыктагы эсептөө-иргөө системасын сынак ыкмасында сатып алуу максатында ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 25 апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 24 мартында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Видеоконференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 27- апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2023-жылдын 27-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү, 101, дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.