> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) ишин камсыз кылуу максатында уй жана кой этин сатып алуу үчүн сунуштоочуларды тандоо жана алар менен алкактык макулдашууларды түзүү үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 12-июлунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 7-июлунда саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 15-июлунда саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2022-жылдын 15-июлунда саат 10:00дө Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 27-майында жарыяланган Avanpost IDM жана Avanpost PKI комплекстүү башкаруу системаларынын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт. 

Сынак коммиссия тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) ашканасын кеңейтүү боюнча долбоордун эскизин иштеп чыгуу кызматын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү жүргүзөт. 

Баа котировкалары (сунуштар), tbelegenov@nbkr.kg электрондук почта дарегине же «Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) ашканасын кеңейтүү боюнча долбоордун эскизин иштеп чыгуу кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 18-июлунда саат 14.00дɵн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бɵлмɵсүнɵ (экспедиция) тапшырылууга тийиш. Конверттин сыртына уюмдун юридикалык/айкын дарегин жана салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү зарыл. 

Баа котировкасын сурап билүүгө катышуу үчүн техникалык талаптарды алуу маселелери боюнча +996 (312) 66-92-67 телефонуна же ashalpykov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы административдик-чарбалык ишти автоматташтыруу боюнча даяр программалык чечимди банктын талаптарына ыңгайлаштыруу мүмкүнчүлүгү менен сатып алууну пландаштырууда. 

Эгерде сиздин компания бул маселе боюнча кызматташууга кызыкдар болуп, сиздин программалык продукт боюнча презентация жасоону кааласа, анда сиз 2022-жылдын 

8-июлунда саат 17:30дан кечиктирбестен «УАДБ үчүн» деп белгиленген төмөнкү мазмундагы билдирүүнү mail@nbkr.kg дареги боюнча электрондук почтага жөнөтүшүңүз зарыл: 

- компаниянын аталышы, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери жана дареги; 

- программалык продукттун аталышы; 

- байланыша турган адам. 

Презентация өтө турган жер, күнү жана убактысы байланыша турган адам аркылуу макулдашылат. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын капиталына инвестициялардын орду жабылуучу наркын баалоо үчүн моделдерди иштеп чыгууга кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 14-июлунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 8-июлунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 19-июлунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2022-жылдын 19-июлунда саат 14:00дө каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды (ноутбуктар) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 21-июлунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 12-июлунда саат 10:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 26-июлунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2022-жылдын 26-июлунда саат 14:00дө каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 22-апрелинде жарыяланган «Сынак отурумдарын видеого түшүрүү жана протокол түзүү системасы» автоматташтырылган системасын сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы туралуу маалымдайт:  

Келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча сынак комиссиясы сынакты өткөрүлбөгөн катары таануу чечимин кабыл алган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 7-июнунда жарыяланган Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) ишмердүүлүгүн камсыз кылуу максатында уй жана кой эт азыктарын сатып алуу үчүн жабдылоочуларды тандоо жана алар менен алкактык макулдашууларды түзүү үчүн сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт. 

Сынак коммиссия тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы инвентарь сатып алууга 2022-жылдын 16-майында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек шаары, Киев көчөсү 77/13 дарегинде жайгашкан «Беркана» жоопкерчилиги чектелген коому 3-лот боюнча жеңүүчү деп табылгандыгын билдирет. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 19-апрелинде жарыяланган 10, 31, 1035, 100 грамм салмактагы өлчөнгөн алтын куймаларын даярдоо жана жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча сынак жокко чыгарылгандыгы тууралуу маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Nessus Professional» программалык камсыздоонун лицензиясын сатып алууга (узартууга) жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Софтлайн Интернэшнл» ЖЧКсы (юридикалык дареги: Игембердиев көч., 1а) жеңүүчү деп табылгандыгын билдирет. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Dragnet» сүйлөшүүлөрдү жаздыруу системасын баа котировкаларын (сунуштарын) сурап билүү ыкмасында сатып алуу сынагына сунуштоочуларды катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Сүйлөшүүлөрдү жаздыруу системасын сатып алуу» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 13-июлунда саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 61-10-48 телефону же admin@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Kaspersky» спамга жана вируска каршы корпоративдик коргоо лицензияларынын колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 14-июлунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Чүй проспекти 168 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 6-июлунда саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 19-июлунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2022-жылдын 19-июлунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү 3 лоттон турган сактоо мөөнөтү бир айдан жогору азыктарды (тез бузулуучу эмес азык-түлүк) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Ун, крупалар жана макорондук жасалмалар; 

- № 2 лот. Консервалар жана специялар; 

- № 3 лот. Бакалея жана кондитердик азыктары. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 28-июнунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 24-июнунда саат 14:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 1-июлунда саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 1-июлунда саат 10:00дө Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча катышуучулардын көзүнчө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы R-Vision SGRC системасынын техникалык колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 28-июнунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 22-июнунда саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 1-июлунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2022-жылдын 1-июлунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.