> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы электр жылыткычтарын сатып алууга жарыяланган баа котировкаларынын жыйынтыгы боюнча жеке ишкер М.Ж. Бостонкулов тандалып алынгандыгын маалымдайт (дареги: Ош шаары, Навои көч., үй номери жок, «Багыт» соода үйү). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын кийим сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Атайын кийим сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 18-ноябрында саат 10.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы программалык камсыздоонун техникалык колдоосун (Veritas NetBackup программалык камсыздоонун лицензияларынын техникалык колдоосу жана «Symantec» корпоративдик антивирустук коргоонун лицензияларын колдоо) сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- №1 лот Veritas NetBackup программалык камсыздоонун лицензияларынын техникалык колдоосун сатып алуу; 

- №2 лот «Symantec» корпоративдик антивирустук коргоонун лицензияларынын колдоосун сатып алуу. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 28-ноябрында саат 17:30га чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2019-жылдын 19-ноябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт.  

Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын  

4-декабрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар берилген конверттер 2019-жылдын 4-декабрында саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SAP Extended Standard Content Management by OpenText лицензиясынын техникалык колдоосунун мөөнөтүн узартууну сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 26-ноябрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 18-ноябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 2-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар берилген конверттер 2019-жылдын 2-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы 2019-жылдын 13-ноябрынан 2020-жылдын 31-мартына чейин жылуулук берүү түзүлүшүн тейлөө (кызмат көрсөтүү келишими боюнча оператор) кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Жылуулук берүү түзүлүшүн тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алуугабаа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 12-ноябрына чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толукмаалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна жеuarypbekov@nbkr.kg электрондук почтасынакайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү жылуулук берүү түзүлүшүн тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Жылуулук берүү түзүлүшүн тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 11-ноябрында саат 14:00дөн кечиктирбестен, Баткен шаары, Т. Садыков атындагы көчө 3 дареги боюнча  сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондоруна же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видеобайкоо системасы үчүн катуу дисктерди сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Видеобайкоо системасы үчүн катуу дисктерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 15-ноябрында саат 14.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш.  

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселеси боюнча + 996 (312) 66-91-06; 66-91-29 телефондоруна жана asolpiev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) күзөтүү тобу үчүн атайын кийим сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар) «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) күзөтүү тобу үчүн атайын кийим сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 12-ноябрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Бостери айылында жайгашкан «Толкун» пансионатынын дарегине жана jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына же Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн күзөтүү-өрткө каршы белги берүү долбоорун сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн күзөтүү-өрткө каршы белги берүү долбоорун сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 14-ноябрында саат 14.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш.  

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселеси боюнча + 996 (312); 66-91-29; 61-52-80 телефондоруна жана dlinnik@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы планшеттерди сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Планшеттерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 12-ноябрында саат 11:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча + 996 (312) 66-91-85 телефонуна же aerkinbaev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Red Hat операциялык системасынын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 13-ноябрында саат 17.00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 5-ноябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 18-ноябрында саат 10.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 18-ноябрында саат 10.00дө каралат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагында инженердик-геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү баа котировкаларын сурап билүү ыкмасы менен сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Инженердик-геологиялык изилдөө иштери үчүн кызмат көрсөтүүгө баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 11-ноябрында саат 14.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-92-67 телефонуна же ashalpykov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дисктерден турган блокту сынак өткөрүү аркылуу сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 5-ноябрында саат 17.00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 31-октябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 12-ноябрында саат 14.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 12-ноябрында саат 14.0дө каралат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SGRC-системасына техникалык колдоону сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 26-ноябрында саат 17.00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 11-ноябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 29-ноябрында саат 15.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 29-ноябрында саат 15.00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.