> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы прецизиондук аба муздаткычтарды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак жарыялайт.  

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 7-октябрында саат 17:30га чейин сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 28-сентябрында саат 15:00дө видеоконференция режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2021-жылдын 12-октябрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2021-жылдын 12-октябрында саат 15:00дө Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү, 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын бут кийим (кроссовкалар) сатып алуу боюнча 2021-жылдын 10-сентябрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «КаМо Бишкек» ЖЧК жеңүүчү болуп аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек ш., Турусбеков көчөсү 45). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын көзөлгөн кагазды сатып алууга 2021-жылдын 19-августунда жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «КанцТорг» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги Бишкек шаары, Панфилов көчөсү, 162). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы көмүр сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта кеңири маалымат көрсөтүлгөн). 

Коммерциялык сунуштар конвертке салынып, чапталган түрдө «Көмүр сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен 2021-жылдын 27-сентябрына чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондору же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот Системалык блоктор жана мониторлор. 

№2 лот Ноутбуктар. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 14-октябрында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 6-октябрында саат 15:00дө видеоконференция режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 19-октябрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын 19-октябрында саат 15:00дө ачылат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын бут кийим (кроссовкалар) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) udjunusov@nbkr.kg почтасына электрондук түрдө же «Атайын бут кийим сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 20-сентябры саат 15:00гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-94, 0553 111937 телефондору жана udjunusov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 22-июнунда жарыяланган прецизиондук аба муздаткычтарын сатып алуу боюнча сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечимин кабыл алган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 13-июлунда жарыяланган ресторан жана кейтеринг кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу боюнча сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечимин кабыл алган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эт азыгын сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. Сынактын жеңүүчүлөрү болуп төмөнкү катышуучулар таанылды: 

- «Уником ЛТД» жоопкерчилиги чектелген коому (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Көк-Жар жаңы конушу, Корочок к., 99); 

- «Зарылбек» айыл чарбалык коммерциялык кооперативи (юридикалык дареги: Чүй областы, Чүй району, Кегети айылы, Исаев к., 11); 

- Баялиев Д.Т. жеке ишкери (юридикалык дареги: Ыссык-Көл областы, Ыссык-Көл району, Кожояр айылы, Садыр Аке к., 32). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы көмүр (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Көмүр сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 16-сентябрына чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү отун (катуу отун түрүн) сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Отун сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 14-сентябрында саат 14.00 кечиктирилбестен, Баткен шаары, Т. Садыков көчөсү 3 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. 

Кошумча маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондору же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы электр чубалгыларын техникалык тейлөө жана электр жабдууларды лабораториялык текшерүүдөн өткөрүү кызматын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт:  

Баа котировкалары (сунуштар), «Электр чубалгыларын техникалык тейлөө кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 13-сентябрына чейин саат 15:00дөн кечиктирилбестен Ош шаары, Курманжан датка көчөсү 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы кызматтык автоунааларды оңдоо жана техникалык тейлөө кызматын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт:  

Баа котировкалары (сунуштар), «Автоунааларды техникалык тейлөө кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө  

2021-жылдын 13-сентябрына чейин саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан датка көчөсү 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Security information and Event management (SIEM) системасына техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар/подрядчылар) сунуштарга баа берүүдө эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын колдонгонун тастыктаган документтерди сунуштаган шартта, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сунушталган баасына 5 пайыз өлчөмүндө жеңилдик берилет. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 21-сентябрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 10-сентябрында саат 14:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 24-сентябрында саат 15-00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 24-сентябрында саат 15-00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине 30 жыл» жана «Өмүр сакчыларына таазим!» коллекциялык монеталарын даярдоо жана аларды жеткирип берүү кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгын маалымдайт. 

Сынактын жеңүүчүсү болуп чарба жүргүзүү укугундагы «Казакстан зерканасы» Республикалык мамлекеттик ишканасы аныкталды (юридикалык дареги: Казакстан Республикасы, Усть-Каменогорск ш., Абай көчөсү, 102/1, 070005). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы вируска жана спамга каршы «Kaspersky» корпоративдик коргоо лицензияларын колдоо кызматтарын сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. 

Сынактын жеңүүчүсү болуп «ДАОГруп» жоопкерчилиги чектелген коому таанылды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чуй проспекти 147, №1 кеңсеси). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 16-июлунда жарыяланган Eviews Enterprise Edition программалык камсыздоону сатып алуу боюнча сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечимин кабыл алган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы медалдарды даярдоого жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер И.Ж. Солтонбеков контрагент катары тандалып алынгандыгын маалымдайт. Юридикалык дареги Бишкек шаары, Алма-Ата көчөсү, 80. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Бишкек шаары, Киев-К.Акиев көчөлөрү дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын имаратын электр энергиясы менен камсыздоо үчүн КЛ-10 кВ салуу жана жер астындагы 10/0,4 кВ трансформатордук көмөк чордонду жер үстүнө реконструкциялоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 21-сентябырында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2021-жылдын 9-сентябырында Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2021-жылдын 24-сентябырында 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын 24-сентябырында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 1, 2 жана 5 грамм салмактагы өлчөнгөн алтын куймаларын даярдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар/подрядчылар) сунуштарга баа берүүдө эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын колдонгонун тастыктаган документтерди сунуштаган шартта, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сунушталган баасына 10 пайыз өлчөмүндө жеңилдик берилет. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2021-жылдын 27-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 10-сентябрында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 1-октябрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 1-октябрында саат 15:00дө каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

СВИФТ сервис бюросунун негизги жана резервдик аянтчаларынын ортосунда альтернативдүү өзүнчө бөлүнгөн байланыш каналын ижарага алуу кызматын сатып алуу боюнча келип түшкөн баа котировкаларын (сунуштарды) карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча «Акнет» ЖЧК жеңүүчү деп таанылды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев көчөсү 119 а). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 13-июлунда жарыяланган компьютердик жабдууларды (системалык блоктор, мониторлор, ноутбуктар) сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт. 

Келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча комиссия сынакты өткөрүлбөгөн катары таануу чечимин кабыл алган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын көзөлгөн кагазды сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Атайын көзөлгөн кагазды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 1-сентябрына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-03 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ыссык-Көл областындагы Бостери айылында жайгашкан «Толкун» окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун конференция залын техникалык жабдуу кызматын сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. 

Сынактын жеңүүчүсү болуп «Панаби» («Panabi») ЖЧКсы таанылды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Керимбеков к., 13/1). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы СВИФТ сервис бюросунун инфраструктурасына кирүү мүмкүнчүлүгүнө көз карандысыз тест жүргүзүү кызматын сатып алуу үчүн сунуштоочуларды баа котировкаларын (сунуштар) сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «СВИФТ сервис бюросунун инфраструктурасына кирүү мүмкүнчүлүгүнө көз карандысыз тест жүргүзүү кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 13-сентябрында саат 11:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Эгерде сунуштоочу: 

- Кыргыз Республиканын резиденти болсо, анда чапталган конверттин сыртында салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү зарыл. Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери сунуштоочунун салык жана камсыздандыруу жыйымдары боюнча карыздарынын жок экендигин текшерүү үчүн көрсөтүлөт (документ тапшыруу учурунда карыз жок болушу керек). 

- башка өлкөнүн (Кыргыз Республикасынын эмес) резиденти болсо, анда сунуштоочу өз ишин жүргүзгөн өлкөнүн бюджети алдында карызы жок экендигин тастыктаган документти сунуштоого тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-27 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 59. дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын иш үзгүлтүксүздүгүн калыбына келтирүү борборунун имараттарын утурумдук ондоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткарууну сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «АзияИнвестСтрой» ЖЧК жеңүүчү катары таанылгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы полиграфия продукцияларын даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөргө баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымдайт:  

Сынактын жеңүүчүсү болуп «Кирлэнд» Kirland ЖЧК таанылды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Аламедин-1 мкр., 75). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо булактарын (ИБП) сатып алууга төмөнкү лоттордон турган ачык республикалык сынак өткөрүү тууралуу жарыялайт: 

- № 1 лот. Үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо булактары автоматтык түрдө резервге кошуу (АВР) менен; 

- № 2 лот. Щит автоматтык түрдө резервге кошуу менен; 

- № 3 лот. Үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо булактары үчүн аккумулятор батареялары; 

- № 4 лот. Үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо булактары 32 кВт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 26-августунда саат 17:30га чейин сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 20-августунда саат 15:00дө видеоконференция түрүндө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2021-жылдын  

2-сентябрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат. Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар каралбайт. Кароого кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Улуттук банктан сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 2-сентябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ички жана эл аралык авиакаттамдарга авиабилеттерди №1 жана №2 лоттор боюнча сатып алуу тууралуу 2021-жылдын 14-июлунда жарыяланган баа котировкаларынын жыйынтыгы боюнча ЖЧК «Avia Travel Club» жеңүүчү катары тандалып алынгандыгын маалымдайт (дареги Бишкек ш., Тыныстанов көч. 62/18). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 6-июлунда жарыяланган тиричилик техникаларын сатып алууга берилген бааларга мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек шаары, Киев көчөсү 148 дарегинде жайгашкан «ТЕКНО МИР» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электр энергиясына туташтырылган бастырма сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Электр энергиясына туташтырылган бастырма сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 12-августунда саат 10:00дөн кечиктирилбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сактоо мөөнөтү бир айдан ашкан азык-түлүктөрдү сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт: 

- № 1 лот. Консервалар жана татымдар; 

- № 2 лот. Ун, акшак жана макарон азыктары; 

- № 3 лот. Бакалея жана кондитер азыктары. 

Сынактын жеңүүчүсү болуп «Базарова Т.А.» жеке ишкери таанылды (юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Кара-Ой айылы, Совет көчөсү, 209). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы материалды араб тилинен орус тилине жазуу түрүндө которуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Араб тилинен орус тилине жазуу түрүндө которуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 2-августунда саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66 90 26 телефону жана ovihoreva@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Ольга Владимировна Вихоревага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы медалдарды даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуларды баа котировкасына катышууга (сунуштарды берүүгө) чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар) «медалдарды өндүрүү боюнча кызматтарды көрсөтүү» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 2-августунда саат 11.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. Ошондой эле конвертте компаниянын салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН) көрсөтүлүшү зарыл. 

Баа котировкасына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-91-28, 0999 66 91 50 телефондоруна же amusuralieva@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 18-июнунда жарыяланган Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгынын Ош шаары Курманжан датка көчөсү, 119 дареги боюнча жайгашкан административдик имаратынын чарба багытындагы курулмаларын жана тосмо дубалды кайра калыбына келтирүү менен капиталдык ремонт иштерин жүргүзүү” долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча кызматын сатып алуу боюнча сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечимин кабыл алган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аскердик үлгүдөгү кииймди жана жабдууларды сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт: 

Сынактын жеңүүчүсү болуп «Крылова Н.В.» жеке ишкери таанылды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 47/20). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Eviews Enterprise Edition программалык камсыздоону сатып алуу боюнча кайрадан ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 17-августунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 6-августунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 20-августунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 20-августунда саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы акча салынуучу шкафтарды жана кассирлер үчүн столдорду сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Акча салынуучу шкафтарды жана кассирлер үчүн столдорду сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 27-июлунда саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы альтернативдүү өзүнчө байланыш каналын ижарага алуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча баа котировкасына (сунуш берүүгө) катышууга кызмат көрсөтүүнү сунуштоочуларды чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар) «СВИФТ сервис бюросунун негизги жана резервдик аянтчаларынын ортосундагы альтернативдүү өзүнчө байланыш каналын ижарага алуу кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу жана салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 05-августунда саат 11:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 61-10-65 телефон номерине же netadmin-swift@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Алтын Ордо» кассалык борборун тышкы электр энергиясы менен камсыздоо» объекти боюнча топографиялык сүрөткө тартуу кызмат көрсөтүүсүн баа котировкаларын сурап билүү ыкмасында сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Топографиялык сүрөткө тартууга баа котировкалары» белгисин коюу менен tbelegenov@nbkr.kg электрондук почта дарегине же чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 22-июлунда саат 14.00дɵн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкаларына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-92-74 телефонуна же aabdykerimova@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын ашканаларында коомдук тамактанууну уюштуруу жана Улуттук банктын объектисине түшкү ысык тамак жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча 2021-жылдын 22-июнунда жарыяланган баа сунуштарын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер Равшангуль Ахмеджановна Ибрагимова жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгынын административдик имаратын жылуулук менен камсыздоо системасын капиталдык оңдоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо кызматтарын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 18-августунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынак алдында конференция 2021-жылдын 3-августунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 24-августунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 24-августунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Киев-К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан курулушу бүтпөгөн Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин окуу-лабораториялык корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик-башкаруу мекемесине ыңгайлаштыруу жана реконструкциялоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу боюнча эки баскычтуу ачык республикалык сынактын биринчи этабын өткөрүүнүн жыйынтыгы тууралуу жарыялайт. 

Төмөнкү сунуштоочулар/подрядчылар жогоруда аталган сынактын экинчи этабына №1 лоту «Киев-К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик имаратын капиталдык куруу» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткаруу («Киев-К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан курулушу бүтпөгөн Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин окуу-лабораториялык корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик-башкаруу мекемесине ыңгайлаштыруу жана реконструкциялоо»)» боюнча катышуу укугуна ээ болушту: 

1. «MS BUILDING» (Эм Эс Билдинг) ЖЧК, дареги Бишкек ш., Панфилов көч., 147; 

2. «Бишкеккурулуш» ПСФ ААК, дареги Бишкек ш., Л. Толстой көч., 12. 

Бардык уюштуруу иштери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.