> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы стол чырактарын сатып алууга 2023-жылдын 20-ноябрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек шаары, Көк-Жар к., Конорчок көчөсү 99 дареги боюнча жайгашкан «УНИКОМ ЛТД» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Konica Minolta 454e көчүрүүөбөйтүү жабдуусунун сервистик колдоосу боюнча баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), Konica Minolta 454e көп функционалдуу түзүлүштү сервистик колдоого баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 19-декабрында саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышууга зарыл документтерди алуу үчүн +996 (312) 66 92 33 телефонуна же it_gaoo@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 18-октябрында жарыяланган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Токтогул көчөсү 187 дареги боюнча жайгашкан имаратынын чатырын капиталдык оңдоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт. 

Сынак коммиссия тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 27-октябрында жарыяланган жеңил автотранспортун сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт. 

Сынак коммиссия тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар, «Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 13-декабрында саат 17:00дөн кечиктирилбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы электр жабдууларын сыноодон өткөрүү жана алдын алуу, коргоо каражаттарын лабораториялык сыноодон өткөрүү кызматтарын (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Электр жабдууларын сыноодон өткөрүү жана алдын алуу, коргоо каражаттарын лабораториялык сыноодон өткөрүү боюнча баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын  

12-декабрында саат 16:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bzhenishbekuulu@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Административдик-чарба иши» автоматташтырылган системасы үчүн сканерлерди жана штрихкод принтерлерин сатып алууга баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга дагы бир жолу чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Сканерлерди жана штрихкод принтерлерин сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 12-декабрына чейин саат 17:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча +996 (312) 66-92-33 телефону же it_gaoo@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle Database программалык продукттарына техникалык колдоону сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 18-декабрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 14-декабрында саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 21-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 21-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Интернет жана санариптик телеберүү (IPTV) тармагын пайдалануу» кызматтарын сатып алууга №2 лот боюнча котировкаларды сурап-билүүгө катышууга дагы бир жолу чакырат: 

Котировка баалары (сунуштар) «Интернет жана санариптик телеберүү (IPTV) тармагын пайдалануу» белгиси коюлган, чапталган конверттерде 2023-жылдын 8-декабрына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча +996 (312) 66-92-33 телефону же it_gaoo@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) Veritas NetBackup программалык камсыздоонун лицензиясынын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 11-декабрында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 6-декабрында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 14-декабрында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 14-декабрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратынын тосмолорун жана чарба курулмаларын реконструкциялоо менен капиталдык ондоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алууга кайра ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2023-жылдын 14-декабрында саат 17:30га чейин Бишкек ш. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 8-декабрында саат 10:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 19-декабрында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2023-жылдын 19-декабрында саат 14:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы иче турган таза суу сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Иче турган таза суу сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 7-декабрына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-03 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот.