> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызмат көрсөтүүнү сунуштоочуларды СВИФТ сервис бюросунун инфраструктурасынын резервдик аянтчасы үчүн байланыш кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу боюнча баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүгө төмөнкү лоттор боюнча катышууга чакырат: 

№1 лот. Бөлүнгөн байланыш каналын ижарага алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу; 

№2 лот. Интернет түйүнүнө кирүү кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу. 

Баа котировкалары (сунуштар), «СВИФТ сервис бюросунун инфраструктурасынын резервдик аянтчасы үчүн байланыш кызмат көрсөтүүлөрүн сатып салууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 10-февралына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 61-10-65 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аба желдетүү системасын техникалык тейлөө жана оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Аба желдетүү системасын техникалык тейлөө жана оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 29-январында саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (555) 66-91-49 телефон номери же ekasmambetov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Ош ш., Курманжан датка к., 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратынын тосмосун жана чарба курулуштарын реконструкциялоо менен капиталдык оңдоо» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2021-жылдын 22-февралында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 12-февралында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 26-февралында саат 13:30га чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 26-февралында саат 13:30да каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы күйүүчү-майлоочу материалдарды (бензин, дизель ж.б.) сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 29-январында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-33-75 же 2-05-08 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы кеңсе товарларын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 28-январына чейин саат 16:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bsadyrbaev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы имаратты тейлөө, иш бөлмөлөрүн жана имараттын аймагын жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча И.Л. Ибаев, А.Дж. Маматалиева, Ж.Н. Атаканова аттуу адамдар тандалып алынгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видеоконференция өткөрүү үчүн камераларды жана микрофондорду сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Камераларды жана микрофондорду сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 29-январында саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-25 телефону же ttajykanov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы системанын чабал жактарын сканерден өткөрүү жана аныктоо боюнча программалык камсыздоонун техникалык колдоосуна жазылууну сатып алуу үчүн сунуштоочуларды баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Системанын чабал жактарын сканерден өткөрүү жана аныктоо боюнча программалык камсыздоонун техникалык колдоосуна жазылууну сатып алуу» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 11-февралына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 66-91-27 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы имаратты тейлөө, иш бөлмөлөрүн жана имараттын аймагын жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Коммерциялык сунуштар, «Имаратты тейлөө, иш бөлмөлөрүн жана имараттын аймагын жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 27-январына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bsadyrbaev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

KonicaMinolta454e» көчүрүүөбөйтүү жабдуусун тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын (сунуштар) сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек ш., мкр Тунгуч, 58-үй, 18-квартира дареги боюнча жайгашкан «Арашан-Сервис» ЖЧК жеңүүчү деп аныкталды. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үзгүлтүксүз электр тогу менен камсыздоо булактарын техникалык колдоо (оңдоо жана техникалык тейлөө) кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Үзгүлтүксүз электр тогу менен камсыздоо булактарын техникалык колдоо (оңдоо жана техникалык тейлөө) кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 26-январында саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (555) 66-91-49 телефон номери же ekasmambetov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы кеңсе буюмдарын (А4 форматындагы кагаз, калем сап, көктөмө, конверт, маркер ж.б.) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 27-январында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-33-75 же 2-05-08 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун кондиционерлер тутумун жана көп зоналуу кондиционер тутумун техникалык тейлөө жана оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун кондиционерлер тутумун жана көп зоналуу кондиционер тутумун техникалык тейлөө жана оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 21-январында саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (555) 66-91-49 телефон номери же kbaigazieva@nbkr.kg, ekasmambetov@nbkr.kg электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Талас ш., Бердике Баатыр к., 291 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын имаратына темирден жасалган сыртка чыгуу тепкичин капиталдык оңдоо (долбоордук-сметалык документтерди корректировкалоо) (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгынын имаратынын авариялык тепкичин жасоо)» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууну баа котировкаларын сурап билүү ыкмасында сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Талас ш., Бердике Баатыр к., 291 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын имаратына темирден жасалган сыртка чыгуу тепкичин капиталдык оңдоо (долбоордук-сметалык документтерди корректировкалоо) (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгынын имаратынын авариялык тепкичин жасоо)» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 2-февралында саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Баа котировкасына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 61-05-46 телефонуна же akanazarov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү имаратты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн төмөнкү лоттор боюнча сатып алуу тууралуу жарыялайт: 

№1 лот. Имаратты тейлөө, иш бөлмөлөрүн жана имараттын аймагын жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу. 

№2 лот. Имаратты тейлөө, имараттын энергия системасын, дизель генератордук түзүлүшүн көзөмөлдөө жана үзгүлтүктөрдү четтетүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Имаратты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 21-январына чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен, Баткен шаары, Т. Садыков атындагы көчө 3 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондоруна же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук почталарына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы дары-дармектерди сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Дары-дармектерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 22-январына чейин саат 16:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-20-77 телефондоруна же bsadyrbaev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 20-январына чейин саат 14:00 кечиктирбестен, Баткен шаары, Т. Садыков атындагы көчө 3 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондоруна же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы имаратты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Имаратты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 20-январында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-33-75 же 2-05-08 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы мезгилдүү расмий басылмаларын калыпка салуу жана басып чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча төмөнкү төрт лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. «Улуттук банктын 2020-жыл үчүн жылдык отчету» басылмасын эки китеп түрүндө калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

- № 2 лот. «Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет» басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу жана илимий иштерди калыпка салуу; 

- № 3 лот. «Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми» басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

- № 4 лот. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 22-январында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 20-январында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 27-январында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 27-январында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Талас ш., Бердике Баатыр к., 291 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын имаратына кирүү-чыгууну контролдоо шлюзу» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу кызматтарын баа котировкаларын сурап алуу ыкмасында сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Талас ш., Бердике Баатыр к., 291 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын имаратына кирүү-чыгууну контролдоо шлюзу» белгисин менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 2-февралында саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Баа котировкасына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-92-67 телефонуна же ashalpykov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тынымсыз энергия менен камсыз кылуу булактарын (ИБП) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2021-жылдын 21-январыда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 15-январында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 26-январында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 26-январында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почта аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Киев-К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан курулушу бүтпөгөн Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин окуу-лабораториялык корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик-башкаруу мекемесине ыңгайлаштыруу жана реконструкциялоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган эки баскычтуу ачык республикалык сынактын алкагында сунуштоочуларды/подрядчыларды квалификацияга чейин тандоо өткөрүүнүн жыйынтыгы тууралуу жарыялайт. 

Төмөнкү сунуштоочулар/подрядчылар жогоруда аталган сынактын №1 лоту «Киев-К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик имаратын капиталдык куруу» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткаруу («Киев-К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан курулушу бүтпөгөн Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин окуу-лабораториялык корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын административдик-башкаруу мекемесине ыңгайлаштыруу жана реконструкциялоо»)» боюнча катышуу укугуна ээ болушту: 

1. «MS BUILDING» (Эм Эс Билдинг) ЖЧК, дареги Бишкек ш., Панфилов көч., 147; 

2. «Бишкеккурулуш» ПСФ ААК, дареги Бишкек ш., Л. Толстой көч., 12. 

№2 лот «Бишкек шаары, Киев-К.Акиев көчөлөрүндө жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын имаратын электр энергиясы менен камсыздоо үчүн КЛ-10 кВ жайгаштыруу жана жер астындагы 10/0,4 кВ трансформатордук көмөк чордонду жер үстүнө реконструкциялоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткаруу» боюнча квалификацияга чейин тандоо келип түшкөн билдирмелердин квалификацияга чейин тандоонун талаптарына туура келбегендиктен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

Бардык уюштуруу иштери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Ысык-Көл районунун Бостери айылындагы Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагындагы дене тарбия-ден соолукту чыңдоо корпусун чарба имаратына ыңгайлаштыруу, бар бөлмөлөрдү реконструкциялоо жана кайра пландаштыруу» объекти боюнча куруу-монтаждоо иштерин аткарууну сатып алуу үчүн  ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 19-январында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2021-жылдын 12-январында Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2021-жылдын 22-январында 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын 22-январында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.