> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ISO/IEC 27001:2013 эл аралык стандартын, маалымат коопсуздугун тескөө системасын пайдаланууга киргизүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча сынактык сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүн кайрадан узартуу жөнүндө маалымдайт.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 30-июнунда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Сунуштар берилген конверттер 2020-жылдын 30-июнунда саат 15:00дө каралат. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе сейфин жана темир шкафтарды сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе сейфин жана темир шкафтарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 3-июнуна чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата белектерди сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата белектерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 1-июнунда саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата белектерди сатып алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуларды баа котировкасын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата белектерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 29-майына чейин саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан датка көчөсү 119 дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондоруна же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) муздатуучу жана ысытуучу жабдууларын оңдоо кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт (кеңири маалымат техникалык талапта көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар) «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) муздатуучу жана ысытуучу жабдууларын оңдоо кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 29-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сканерлөө жана кемчиликтерди алдын ала аныктоо системаларын сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Сканерлөө жана кемчиликтерди алдын ала аныктоо системаларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 9-июнунда саат 15:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (Экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-86 телефону жана nusenova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы килемдерди жана терезе пардаларды жууп тазалоо кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Килемдерди жана терезе пардаларды жууп тазалоо кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 2-июнуна чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы интернет кызматын (VPN туташуу) сатып алууга жарыяланган баа котировкаларынын жыйынтыгы боюнча «Элкат» ЖЧК (дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киев көчөсү 71) тандалып алынгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы басмакана продукцияларын сатып алууга 2020-жылдын 18-мартында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Алтын Тамга» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 44). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата белектерди даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуларды баа котировкасын сурап билүүгө катышууга (сунуштарды берүүгө) чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата белектерди даярдоо» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 28-майына чейин саат 16.00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bsadyrbaev@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Гарда ишкана» - DLP модулунун «Маалыматтан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жөнгө салуу жана контролдоо» автоматташтырылган системасынын (купуя маалыматтын ачыкка чыгып кетишине бөгөт коюу системасы) техникалык колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынакка катышууга чакырат. 

Сынак боюнча документтер Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2020-жылдын 10-июнунда саат 17:00гө чейин берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 2-июнунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 16-июнунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 16-июнунда саат 15:00дө каралат. Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызмат көрсөтүүнү сунуштоочуларды түзүмдөштүрүлгөн кабель системасы үчүн керектелүүчү материалдарды жана инструменттерди сатып алууга баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүгө катышууга чакырат: 

Баа котировкалары (сунуштар), «Түзүмдөштүрүлгөн кабель системасы үчүн материалдарды жана инструменттерди сатып салуу» деп сыртына белгилөө менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 29-майына чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дарегинде жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 61-10-65 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы балдарды коргоо күнүнө карата балдарга белектерди (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Белектерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 26-май күнү саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13, дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-05-08, (0312) 29-30-63 телефонуна же hakimbekov@nbkr.kg же sale ja@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сүт жана башка сүт азыктарын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Сүт жана башка сүт азыктарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 27-майына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (+996)555855768 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү балдар үчүн белектерди сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Балдар үчүн белектерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 26-майына чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен, Баткен шаары, Т. Садыков атындагы көчө 3 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондоруна же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата белектерди даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуларды баа котировкасына катышууга (сунуштарды берүүгө) чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата белектерди даярдоо» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 26-майында саат 14.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-90-23 телефонуна же aospanova@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дизель-генераторду техникалык жактан тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Дизель-генераторду техникалык жактан тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 21-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборундагы («Толкун» пансионаты) электр жабдууларын лабораториялык сыноодон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Электр жабдууларын лабораториялык сыноодон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 21-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (555) 32-70-10 телефондоруна жана jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагын жашылдандыруу үчүн көчөттөрдү (бир жылдык көчөттөр, минералдык жер семирткичтер, өсүмдүктөргө пайдалуу жана башка каражаттар) сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Аймакты жашылдандыруу үчүн көчөттөрдү (бир жылдык көчөттөр, минералдык жер семирткичтер, өсүмдүктөргө пайдалуу жана башка каражаттар) сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 21-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (555) 32 70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) муздатуучу жана ысытуучу жабдууларын оңдоо кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар) «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) муздатуучу жана ысытуучу жабдууларын оңдоо кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын  

21-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн курулуш материалдарын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн курулуш материалдарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 21-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (555) 32-70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Kaspersky» вируска каршы жана корпоративдик спамга каршы коргоо лицензияларынын колдоо кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 26-майында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 20-майында Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 1-июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 1-июнунда саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өлчөнгөн алтын куймаларын даярдоо жана жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар/подрядчылар) сунуштарга баа берүүдө эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын колдонгонун тастыктаган документтерди сунуштаган шартта, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сунушталган баасына 7 пайыз өлчөмүндө жеңилдик берилет. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 3-июлунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 3-июнунда саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 8-июлунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 8-июлунда саат 15:00дө каралат. Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.». 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ISO/IEC 27001:2013 эл аралык стандартын, маалымат коопсуздугун тескөө системасын пайдаланууга киргизүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча сынактык сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалымдайт.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 29-майында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Сунуштар берилген конверттер 2020-жылдын 29-майынды саат 15:00дө каралат.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки үчүнчү конференция 2020-жылдын 15-майында саат 15:00дө өткөрүлөт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ISO/IEC 27001:2013 эл аралык стандартын, маалымат коопсуздугун тескөө системасын пайдаланууга киргизүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар, подрядчылар) сунуштарга баа берүүдө эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын колдонгонун тастыктаган документтерди сунуштаган шартта, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сунушталган баасына 5 пайыз өлчөмүндө жеңилдик берилет. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 8-апрелинде саат 17:00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки биринчи конференция 2020-жылдын 17-мартында саат 15:00дө өткөрүлөт. Ал эми экинчи конференция 2020-жылдын 3-апрелинде өткөрүлөт. 

Конференция өтүүчү дарек: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 14-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 14-апрелинде саат 15:00дө каралат. Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.