> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SANsymphony-V программалык камсыздоонун техникалык колдоо кызматтарын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 27-апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 20-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 30-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 30-апрелинде саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы курулуш материалдарын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), «Курулуш материалдарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 19-мартында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасына сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (999) 32-15-10, (553) 11-52-24 телефондору же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Eviews Enterprise Edition программалык камсыздоону сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 29-апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 22-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 4-майында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 4-майында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы имараттарды тейлөө (жууп тазалоочу - 2 бирдик, короону тазалоочу - 1 бирдик) кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды (сунуштар) «Имараттарды тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» деп белги коюу менен чапталган конверт түрүндө салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен 2021-жылдын 19-апрелинде саат 15:00дөн кечиктирбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондору боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы планшеттерди сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Планшеттерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 15-апрелинде саат 11:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча + 996 (312) 66-91-85 телефонуна же atabyldiev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы узакка сакталуучу азыктарды (чай, кофе, шекер, сүт, суу, бир жолу колдонулуучу идиш-аяк, кол аарчы) сатып алууга баа котировкаларын (сунуштарын) сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер Н.В. Крылова жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги Бишкек шаары, Турусбеков көч. 47/20). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ашкана жабдууларын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Ашкана жабдууларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 16-апрелинде саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе техникаларын (түйүндүк, жеке лазер принтерлерин, көп функционалдуу түзүлүштөрдү жана сканерлерди) сатып алууга баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе техникаларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 15-апрелине чейин саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча +996 (312) 61-10-82 телефону же bbularov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунда («Толкун» пансионаты) интернет түйүнүнө тутумдашкан кабель системасы аркылуу жана зымсыз туташууну уюштуруу кызматын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 27-апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 16-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 30-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 30-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ош ш., Курманжан датка көчөсү 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратына жаратылыш газы менен иштеген жеке жылуулук мешин орнотуу менен ички жылуулук менен камсыздоо системасын капиталдык ремонттон өткөрүү» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү баа котировкаларын сурап билүү ыкмасында сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Ош ш., Курманжан датка көчөсү 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратына жаратылыш газы менен иштеген жеке жылуулук мешин орнотуу менен ички жылуулук менен камсыздоо системасын капиталдык ремонттон өткөрүү» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгууга баа котировкалары» белгисин коюп, айкын/юридикалык дарегин жана салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 22-апрелинде саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Баа котировкасына катышууга техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 61 05 48 телефонуна же kaltymyshov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы таңуу материалдарын сатып алуу боюнча төмөнкү беш лоттон турган болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт: 

- №1 лот. Бандеролдук ленталарды, вакуумдук таңуу үчүн эки өлчөмдөгү баштыктарды жана полипропилен ленталарды сатып алуу; 

- №2 лот. Бир жолу колдонулуучу индикатордук пломбаларын сатып алуу; 

- №3 лот. Банкноттордун пачкаларын түзүү үчүн кошумча кагаздарын (картондон) сатып алуу; 

- №4 лот. Банкноттордун кесиктерин чогултуу үчүн полиэтилен каптарды сатып алуу; 

- №5 лот. Тыйындарды таңуу үчүн каптарды сатып алуу. 

№3 лот. «Банкноттордун пачкаларын түзүү үчүн кошумча кагаздарын (картондон) сатып алуу» жана №4 лот. «Банкноттордун кесиктерин чогултуу үчүн полиэтилен каптарды сатып алуу» боюнча сынак өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

№1 лот. «Бандеролдук ленталарды, вакуумдук таңуу үчүн эки өлчөмдөгү баштыктарды жана полипропилен ленталарды сатып алуу» жана №2 лот. «Бир жолу колдонулуучу индикатордук пломбаларын сатып алуу» боюнча сынактын жеңүүчүсү болуп «Кибер Плюс» ЖЧКсы таанылды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 47/25). 

№5 лот. «Тыйындарды таңуу үчүн каптарды сатып алуу» боюнча сынактын жеңүүчүсү болуп «Крылова Н.В.» жеке ишкери таанылды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 47/20). 

 

 

 

Жабдуулар үчүн жумшалуучу материалдарды (картридждер, сыя, электр тогу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу булактары үчүн аккумуляторлор, принтер менен көп функционалдуу жабдуулар үчүн тонерлер) сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгында:  

- № 1 лот картридждер, тонерлер, түстүү принтерлер жана плоттерлер үчүн сыя, көп функционалдуу жабдуулар (түп нуска) боюнча Бишкек шаары, Сүйүнбаев көчөсү 14а дареги боюнча жайгашкан «Ультима» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталды, 

- № 2 лот картридждер, принтерлер үчүн тонерлер жана көп функционалдуу жабдуулар, электр тогу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу булактары (түп нуска же түп нускага барабар) боюнча Бишкек шаары, Сыдыков көчөсү 113 дареги боюнча жайгашкан «Саймонс принт» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталды. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызматтык автоунааларды оңдоо боюнча 3 лоттон турган кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга 2021-жылдын 17-февралында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча:  

№ 1 лот Жеңил автоунааларды, кичи автобустарды жана жүк ташуучу автоунааны оңдоо кызмат көрсөтүүлөрү жана № 2 лот Атайын брондолгон автоунааларды оңдоо кызмат көрсөтүүлөрү боюнча «КСТ» жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары (дареги Бишкек шаары, Смоленcк тар көчөсү, 14);  

№ 3 лот Атайын жүк ташуучу автотранспортту техникалык тейлөө жана оңдоо кызмат көрсөтүүлөрү боюнча «АБМ-авто» биргелешкен кыргыз-орус жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги Бишкек шаары, Горький көчөсү, 38). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ысык-Көл районундагы Бостери айылында жайгашкан Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) № 2, № 5 корпустарынын, дене-тарбияны чыңдоо корпусунун жана № 4 конок үйүнүн ортосуна тосмолорду орнотуу менен ортодогу аллеяны жакшыртуу боюнча капиталдык ондоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 16-апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 8-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 21-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын 21-апрелинде саат 14:00дө катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда каралат. 

Бардык уюштуруу суроолор менен +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сервердик жабдуу үчүн дисктерден турган блокту/полканы сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 16-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 8-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 21-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 21-апрелинде саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун (Чүй 168) мониторинг жүргүзүү тутумун техникалык колдоо боюнча кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча сынактык сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалымдайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 8-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 8-апрелинде саат 15:00дө каралат. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алкактык келишим түзүү үчүн ресторан жана кейтеринг кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

№1 лот. Алкактык келишим түзүү үчүн ресторан кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу;  

№2 лот. Алкактык келишим түзүү үчүн кейтеринг кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу.  

Сынак боюнча документтер Бишкек ш., Үмөталиев көчөсү, 101, дареги боюнча  

2021-жылдын 15-апрелинде саат 17.00гө чейин берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2021-жылдын 6-апрелинде саат 15.00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү, 101, дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168, дареги боюнча 2021-жылдын  

20-апрелинде саат 15.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын 20-апрелинде саат 15.00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg. электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.». 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе буюмдарын сатып алууга 2021-жылдын 10-мартында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «МАКСИМУС» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги Бишкек шаары, Панфилов көчөсү, 162). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы отун (көмүр) сатып алуу тууралуу жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер М.Э. Чоюбеков тандалып алынгандыгын маалымдайт. Юридикалык дареги Талас областы, Талас шаары, Оторбаев көчөсү, 162. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы басмакана продукцияларын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Басмакана продукцияларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын  

15-апрелине чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары,  

Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы протоколдук иш-чаралар үчүн мейманкана кызматтарын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Улуттук банктын протоколдук иш-чаралары үчүн мейманкана кызматтарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 5-апрелинде саат 17.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 61-23-04 телефону жана asharshembekova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу А. Шаршембековага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жууп тазалоо каражаттарын сатып алууга 2021-жылдын 25-февралында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «АЗАМАТ ДП» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Медеров көчөсү, 8/2). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы даараткана кагазын сатып алууга 2021-жылдын 25-февралында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Демар ЛТД» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү, 3). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Avanpost IDM жана Avanpost PKI комплекстик системасына техникалык колдоону сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт:  

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 13-апрель саат 17:30га чейин сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 6-апрель саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2021-жылдын 16-апрель саат 15:00гө чейин кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 16-апрель саат 15:00дө Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы илимий-изилдөө мүнөзүндөгү («Микрокамсыздандыруу кызматтарына суроо-талап менен сунушту изилдөө» темасы боюнча изилдөө иштерин аткаруу) кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Изилдөө иштерин аткарууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 31-мартында саат 17:00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66 91 91 телефон номери жана tseyitov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы күйүүчү-майлоочу материалдарын сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Газпром нефть Азия» жоопкерчилиги чектелген коому тандалып алынгандыгын маалымдайт. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 8-кичи району, үй 28 а. 

 

 

 

Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Кыргыз Нафта» жоопкерчилиги чектелген коому (Red petroleum) тандалып алынгандыгын маалымдайт (дареги: Жалал-Абад шаары, Ленин көчөсү 34). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы планшеттерди сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Планшеттерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 2-апрелинде саат 11:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 

+996 (312) 66-91-85 телефону же atabyldiev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тиричилик жана өнөр-жай техникасын сатып алуу боюнча төмөнкү беш лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Телевизорлор, муздаткычтар, кир жана идиш-аяк жуучу машиналар, суу жылыткычтар, микротолкундуу мештер, жылыткычтар, чайнектер; 

- № 2 лот. Кондитердик муздаткыч витринасы; 

- № 3 лот. Өндүрүштүк чаң соргучтар; 

- № 4 лот. Кол кургаткычтар; 

- № 5 лот. Кофе кайнаткыч. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 9-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 1-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 14-апрелинде саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 14-апрелинде саат 10:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

КЫЗЫКДАРЛЫГЫН БИЛДИРҮҮГӨ СУРОО-ТАЛАП 

(КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР) 

 

 

Ислам банк ишин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө үчүн ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү, ошондой эле Кыргыз Республикасында шариат кеӊешинин иштөө механизмин иштеп чыгуу  

 

№ KGZ-1018 техникалык жардам көрсөтүү (грант) жөнүндө финансылык макулдашуу  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Ислам өнүктүрүү банкынан ислам банк ишин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө үчүн ченемдик укуктук базаны өркүндөтүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасында шариат кеӊешинин иштөө механизмин иштеп чыгууга чыгымдардын ордун жабууга каралган каржылоону алууга билдирме берип, каражаттардын бир бөлүгүн консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө жумшоо ниетин билдирди. Долбоорду болжолдонуп жаткан 2021-жылдын октябрь айынын башынан тартып 10 ай аралыгында ишке ашыруу күтүлүүдө

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тиешелүү талаптарга жооп берген жана кызыкдар болгон консультанттарды консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө катышууга чакырат. Кызыкдарлыгын билдирген консультанттар кызмат көрсөтүү үчүн толук квалификациялык талаптарга туура келгендигин тастыктаган толук маалыматты (китепче, ушул сыяктуу тапшырмаларды чагылдыруу, аталган шарттарда иштеген иш тажрыйбасы, персоналдын тиешелүү көндүмдөргө ээ болушу ж.б.), ошондой эле жалпы отчет түзүү жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоорду, аларды ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үчүн колдонмо даярдоо боюнча милдеттенмени сунуштоого тийиш. Төмөнкү тармактардагы иш тажрыйбасы жана аткарган милдеттери төмөндөгү минималдуу талаптарга шайкеш келүүгө тийиш: 

 

• ислам финансылык продукттар чөйрөсүндөгү мыйзамдарга тиешелүү шариат стандарттары маселелери, ошондой эле ислам финансы мекемелерине тобокелдикти аныктоого багытталган көзөмөл жүргүзүү маселелери боюнча консультация берүү тажрыйбасы; 

• ислам финансыларынан салык алуу маселелери боюнча консультация берүү тажрыйбасы; 

• AAOIFI бухгалтердик эсеп же аудит жагында эл аралык сертификаттардын милдеттүү түрдө болушу; 

• ушул сыяктуу долбоорлорду борбордук банктар, коммерциялык банктар үчүн аймакта же чет өлкөлөрдө (КМШ жана Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүндө болушуна артыкчылык берилет) ишке ашырууда тиешелүү иш тажрыйбасы. Консультант, өзү катышкан жана ийгиликтүү ишке ашырылган долбоордон кеминде үчтү көрсөтүүгө тийиш. 

 

Эскертүү. Алдын ала тандоо баскычында негизги эксперттерге баа берилбейт. Бул баскычта эч кандай техникалык жана финансылык сунуштарды жөнөтпөй турууну Сиздерден суранабыз. 

Кызыкдарлыгын билдирген консультанттардын көӊүлүн, кызыкчылыктардын кагылышы боюнча Ислам өнүктүрүү банкынын саясатында баяндалган, Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоо долбоорунун («Сатып алуулар боюнча колдонмо») алкагында Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча колдонмонун 1.23 жана 1.24-пунктуларына бурабыз. 

Консультанттар өздөрүнүн кызыкдар болуусун ассоциация мүчөлөрү ортосундагы макулдашуу менен тастыкталган ассоциациянын формасында билдире алышат. Анда ассоциациянын тиби, башкача айтканда биргелешкен ишкана, ассоциациянын аралык формалары же субподряд так көрсөтүлөт. 

Консультант Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосу астында консультанттарды колдонуу боюнча колдонмодо (учурдагы редакциясы) берилген жол-жоболорго ылайык тандалат. 

Консультант, Ислам өнүктүрүү банкынын саясатына жана жол-жоболоруна ылайык, сапаты менен наркынын негизинде тандоо ыкмасы боюнча тандалат. Кызыкдар болгон консультанттар белгиленген мөөнөттөр аяктаганга чейин төмөндө көрсөтүлгөн дарек боюнча кошумча маалымат ала алышат.  

Кызыкдарлыгын билдирүү 2021-жылдын 12-апрелине чейин саат 17:30дан кечиктирилбестен төмөндө көрсөтүлгөн дарек боюнча (Бишкектин саат алкагы: UTC +6) электрондук почта аркылуу сунушталууга тийиш.  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

Назира Окенова 

720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 

Үмөталиев көчөсү 101,  

Тел.: +996 312 66 91 52, +996 312 66 90 17 

Электрондук почта: tender@nbkr.kg 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы R-Vision SGRC системасын техникалык колдоо боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 09-апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 30-мартында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 14-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 14-апрелинде саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү лоттордон турган килемдерди жана жол килемдерин сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт:  

- № 1 лот. Килемдер; 

- № 2 лот. Жол килемдери. 

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 29-мартында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 24-мартында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 2-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр. 168, дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2021-жылдын 2-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун (Чүй 168) мониторинг жүргүзүү тутумун техникалык колдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2021-жылдын 30-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 19-мартында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 8-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 8-апрелинде саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өлчөнгөн алтын куймаларын даярдоо жана жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар/подрядчылар), эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу сунуштарга баа берүүдө, Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын колдонгонун тастыктаган документтерди сунуштаган шартта, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сунуштаган баасына 10 пайыз өлчөмүндө жеңилдик берилет. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2021-жылдын 6-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 10-мартында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 9-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 9-апрелинде саат 15:00дө каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.