> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы электр товарларын сатып алуу тууралуу жарыялаган баа котировкаларынын (сунуштар) жыйынтыгы боюнча жеке ишкер Каныбеков М.Н. (Талас облусу, Талас шаары, Сарыгулов көчөсү, н/ж, Магазин “Ай-Сулуу”) тандалып алынгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электр жана сантехника материалдарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) «Электр жана сантехника материалдарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 2-майында саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн А. Иманалиевге (312) 39-22-77 телефону жана alimanaliev@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жууп-тазалоочу каражаттарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) «Жууп-тазалоочу каражаттарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 2-майында саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Р.Мамбетакуновага (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү эки лоттон турган жууп-тазалоочу каражаттарды сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

№1 Лот «Жууп-тазалоочу каражаттар»;  

№2 Лот «Даарат кагаз». 

- №1 Лот боюнча сынак өткөрүлбөгөн катары таанылган; 

- №2 Лот боюнча жеңүүчү катары «Демар ЛТД» ЖЧКсы таанылган (юридикалык дареги: Бишкек ш., Кулатов көч., 3). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтын модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2019-жылдын 20-майда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 7-майда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 23-майда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 23-майда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү эки лоттон турган офистик техниканы тейлөө үчүн чыгаша материалдарын сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

- №1 Лот «Оригинал» өзгөчөлүгүнө ээ картридждер;  

- №2 Лот «Оригинал же оригиналга барабар» өзгөчөлүгүнө ээ картридждер. 

- №1 Лот боюнча сынак өткөрүлбөгөн катары таанылган; 

- №2 Лот боюнча жеңүүчү катары «Саймонс Принт» ЖЧКсы таанылган (юридикалык дареги: Бишкек ш., Байтик Баатыр көч., 1/4). 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе буюмдарын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары сыртына “кеңсе буюмдарын сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 02-майынын саат 15:00дөн кечиктирилбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот». 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы азык-түлүктөрдү жана кагаз кол аарчы сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары сыртына “азык-түлүктөрдү жана кагаз кол аарчы сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 29-апрелинин саат 15:00дөн кечиктирилбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы Административдик имараттын жана курулуштардын чатырларынын жыгач конструкцияларын өрттөн коргоочу каражат менен иштеп чыгуу кызматын (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыясынын аракеттенүү мөөнөтүнүн узартылгандыгын билдирет. Баа котировкалары (сунуштар)  “Жыгач конструкцияларын өрттөн коргоочу каражат менен иштеп чыгууга кызматын сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө  2019-жылдын 29-апрелинде саат 16:00 кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bsadyrbaev@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунаа буюмдарын сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “автоунаа буюмдарын сатып алуу баа котировкалары” деп жазып, чапталган түрдө 2019-жылдын 2-майында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш”. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы Мегафон жабдуусун (үндү жогорулатуучу) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) “Мегафон сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 30-апрелинде саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондоруна же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы имараттарды тейлөө (жууп-тазалоочу) кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) “Имараттарды тейлөө кызматын сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 30-апрелинде саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү, 119 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефонуна же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе техникалары үчүн керектеле турган материалдарды (принтерлер үчүн картридждер) сатып алуу боюнча баа котировкасына катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар)  “Кеңсе техникалары үчүн керектеле турган материалдарды (принтерлер үчүн картридждер) сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 29-апрелинде саат 16-00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышууга кошумча маалымат алуу үчүн + 996 (312) 66-91-75 телефон номерине же erojkov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы «АСКУЭ» маркасындагы үч фазалуу, 5 (беш) ампер өлчөө бирдигине ээ 1 даана электр эсептегич приборун сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар)  чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 25-апрелинде 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-05-08, (0312) 29-30-63 телефондоруна же hakimbekov@nbkr.kg, sale ja@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Чүй проспетиси 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын «В» блогунун 3 этажына кошумча иш орундарын уюштуруу максатында эшик каалга-тосулмаларын орнотуу үчүн кызмат көрсөтүүнү баа котировкаларын сурап-билүү ыкмасында сатып алууну өткөрөт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «жумушту сатып алуу» белгиси коюлуп чапталган конвертте, 2019-жылдын 26 апрелинин саат 14:00 кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 «Экспедиция» бөлүмүнө же tbelegenov@nbkr.kg электрондук адресине тапшырылууга тийиш.  

Баа котировкаларын сурап-билүүгө катышуу үчүн техникалык талаптарды алуу маселеси боюнча +996 (312) 610548 телефонуна же kaltymyshov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2019-жылдын 12-мартындагы төмөнкү эки лот боюнча автоунааларды сатып алуу үчүн жарыяланган ачык эл аралык сынак жөнүндө кулактандырууга өзгөртүүлөр киргизилгендигин маалымдайт: 

№1-лот «Автоунааларды (кроссоверлерди) сатып алуу» 

№2-лот «Өкүлчүлүк класстагы кичиавтобус сатып алуу». 

Сынак боюнча документтер Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча 2019-жылдын 30-апрелинде саат 17:00гө чейин берилет. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 7-майында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 7-майында саат 15:00дө каралат. 

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-52 телефон номери боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы чарбалык товарларды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары сыртына «чарбалык товарларды сатып алууга баа котировкалары» деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 25-апрелинин саат 15:00дөн кечиктирилбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Иманалиев Алмазбектин (0312) 39-22-77 телефонуна жана alimanaliev@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Avanpost IDM» автоматтык башкаруу жана контролдоо системасын техникалык колдоо кызматтарын сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 29-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдында конференция 2019-жылдын 19-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси  боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуш баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган  бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 3-майында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 3-майында саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Symantec компаниясынын продукттарына берилген лицензиянын техникалык колдоо мөөнөтүн узартуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Сынактык документтер 2019-жылдын 23-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 15-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дареги боюнча саат 15:00до өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 26-апрелинде саат 15:00го чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 26-апрелинде саат 15:00до ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банктын Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү» (кубаттуу электр щиттерин, тышкы канализацияны, суу түтүктөрүн жана дубалдан тургузулган тосмолорду модернизациялоо) объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткаруу үчүн кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- №1 лот. «Улуттук банктын Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү» (кубаттуу электр щиттерин модернизациялоо) объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткаруу үчүн кызмат көрсөтүүнү сатып алуу; 

- №2 лот. «Улуттук банктын Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү» (тышкы канализацияны, суу түтүктөрүн жана дубалдан тургузулган тосмолорду модернизациялоо) объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткаруу үчүн кызмат көрсөтүүнү сатып алуу. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2019-жылдын 29-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 18-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 10:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 3-майында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынак боюнча сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 3-майында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почта аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү коллекциялык монеталарды жасап чыгаруу жана жеткирүү кызматтарын сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт: 

- «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы» күмүш монетасы; 

- «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары” күмүш монетасы; 

- «Евразия экономикалык бирлигине 5 жыл» күмүш монетасы; 

- «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары” жез-никель монетасы. 

Сынактык документтер 2019-жылдын 7-майында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдында конференция 2019-жылдын 19-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 14-майында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 14-майында саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунааларды сатып алуу үчүн төмөнкү эки лоттон турган ачык эл аралык сынак өткөрөт: 

Лот №1 «Автоунааларды (кроссоверлерди) сатып алуу» 

Лот №2 «Өкүлчүлүк класстагы кичиавтобус сатып алуу». 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2019-жылдын 17-апрелинин саат 17:00гө чейин берилет. Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 02-апрелде саат 10:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 23-апрелинде саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 23-апрелинде саат 15:00дө каралат. 

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg 

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.