> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот. Системалык блоктор, мониторлор; 

№2 лот. Ноутбуктар. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 29-июлунда саат 17.00гө чейин Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 23-июлунда Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуш баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 1-августунда саат 15.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 1-августунда саат 15.00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53, 615283 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видеороликтерди тартуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып ала тургандыгын жарыялайт.  

Баа котировкалары (коммерциялык сунуштар) «Видеороликтерди тартуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга котировкаларды талап кылуу» деп жазылган конвертке салынып, чапталган  түрүндө 2019-жылдын 18-июлунда саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») берилүүгө тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-07-43 телефонуна же baiylchiev@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Алтын Ордо» касса борборунун долбоорун иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча эки баскычта өтүүчү республикалык ачык сынактын алкагында сунуштоочуларды/подрядчиктерди квалификациялык алдын-ала тандоо өткөрө тургандыгын жарыялайт: 

Квалификациялык алдын-ала тандоо боюнча документтер 2019-жылдын 7-августунда саат 17.30га чейин берилет. 

Тандоого катышуу үчүн документтер салынган конверттер 2019-жылдын 20-августунда саат 14.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген документтер кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тандоого катышуу үчүн билдирмелер салынган конверттерди ачуу 2019-жылдын 20-августунда саат 14.00дө: Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча ишке ашырылат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 312 669153, 615283 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы архивдик кутуларды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары «Архивдик кутуларды сатып алууга котировкаларды талап кылуу» деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 16-июлунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө «Экспедиция» сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Маратова Айжан Маратовнага (312) 66-90-28, 66-90-29 телефонуна жана lfilatova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы областтык башкармалыктын административдик имаратын оңдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып ала тургандыгын жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 16-июлунда саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан датка көчөсү, 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефонуна же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы спамга каршы жана вирустан коргоо үчүн «Kaspersky» корпоративдик лицензиясын колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча баа мониторингине катышууга чакырат. 

Коммерциялык сунуштар «Мониторинг цен на продление лицензий Kaspersky» деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 23-июлунда саат 14:00 дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-10-47 телефонуна же beshimbekova@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагында «№4 конок үйүн капиталдык оңдоо» жана «Батыш тарабындагы тосмону оңдоо» объекттери боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алуу үчүн төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынакка катышууга чакырат: 

1-лот - «Улуттук банктын Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагындагы «№4 конок үйүн капиталдык оңдоо» объектинде курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу»; 

2-лот - «Улуттук банктын Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагындагы «Батыш тарабындагы тосмону оңдоо» объектинде курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу». 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 30-июлунда саат 17:00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынактык документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

  Сынак алдында конференция 2019-жылдын 19-июлунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл.  

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 2-августунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 2-августунда саат 15:00дө: Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SIEM (Security information and event management) классындагы маалымат коопсуздугуна тиешелүү окуяларды топтоо жана талдап-иликтөө боюнча аппараттык-программалык комплексти сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочуларга/ подрядчыларга) эл аралык катышуучуларга караганда берилген сунуштарга баа берүүдө төмөнкү жеңилдиктер берилет: 

товар сатып алууда продукциянын сапатын жана коопсуздугун тастыктаган зарыл сертификаттар бар болгон шартта сунушталган баага 5 пайыз өлчөмүндө жеңилдиктер. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 27-августунда саат 17.00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 6-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 30-августунда саат 14.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 30-августунда саат 14.0дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагында «№2 жана №3 конок үйлөрү» жана «№3, №4 жана №5 үч кабаттуу корпустар» объекттери боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алуу үчүн төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынакка катышууга чакырат: 

1-лот - «№3, №4 жана №5 үч кабаттуу корпустар боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алуу». 

2-лот - «№2 жана №3 конок үйлөрү боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алуу». 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 6-августунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдында конференция 2019-жылдын 18-июлунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл.  

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 9-августунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 9-августунда саат 15:00дө: Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү коллекциялык монеталарды жасап чыгаруу жана жеткирүү кызматтарын сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт: 

- «Улуу Жеңишке 75 жыл» күмүш монетасы; 

- «Күрөш» күмүш монетасы; 

- «Улуу Жеңишке 75 жыл» жез-никель монетасы; 

- «Күрөш» жез-никель монетасы. 

Сынактык документтер 2019-жылдын 30-июлунда саат 17:00гө чейин сынактык документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.  

Сынак алдында конференция 2019-жылдын 8-июлунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси  боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча  сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын  5-августунда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча  сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 5-августунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.