> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү имараттын энергия системасын, дизелдик генератордук түзүлүшүн көзөмөлдөө жана үзгүлтүктөрдү четтетүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга жарыяланган баа котировкаларынын жыйынтыгы боюнча Мамытов Талантбек Шайбекович тандалып алынгандыгын маалымдайт. Юридикалык дареги: Баткен шаары, Келечек көчөсү, үй н/ж, тел.: 0772 12-89-06. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы отун (көмүр) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Отун сатып алууга баа котировкалары» жазуусу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 23-январына чейин саат 16:00дөн кечиктирбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bsadyrbaev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видео-оператор-монтаждоочунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Видео-оператор-монтаждоочунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» жазуусу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 22-январына чейин саат 15.00дөн кечиктирбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалыматты (0312) 61-24-14 телефону же nmukashev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы фотограф-дизайнердин кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Фотограф-дизайнердин кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» жазуусу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 22-январына чейин саат 15.00дөн кечиктирбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалыматты (0312) 61-24-14 телефону же nmukashev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы кеңсе буюмдарын (формат А4 кагаздары, калем сап, көктөмө, конверт ж.б.) сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) конвертке салынып, чапталган түрдө 2020-жылдын 21-январына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-05-08, (0557) 55-29-10 телефонуна же nismanov@nbkr.kg же sale_ ja@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы имаратты тейлөө, иш бөлмөлөрүн жана имараттын аймагын жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары сунуштар), «Имаратты тейлөө, иш бөлмөлөрүн жана имараттын аймагын жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 21-январына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-05-08, (0557) 55-29-10 телефонуна же nismanov@nbkr.kg же sale_ja@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы айдоочуну рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча Ош областтар аралык наркологиялык борбору тандалып алынгандыгын маалымдайт (дареги: Ош шаары, Н. Исанов көчөсү 76). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы имаратты тейлөө, иш бөлмөлөрүн жана имараттын аймагын жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Имаратты тейлөө, иш бөлмөлөрүн жана имараттын аймагын жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 21-январына чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

«KonicaMinolta454e» көчүрүүөбөйтүү жабдуусун тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын (сунуштар) сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Арашан-Сервис» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталды. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы айдоочуларды рейске чыгаруу алдында медициналык кароодон өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга жарыяланган баа котировкаларынын жыйынтыгы боюнча Талас областтык үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору тандалып алынгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 293). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү имаратты тейлөө, иш бөлмөлөрүн жана имараттын аймагын жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) «Имаратты тейлөө, иш бөлмөлөрүн жана имараттын аймагын жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 17-январына чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен, Баткен шаары, Т. Садыков атындагы көчө 3 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондоруна же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 17-январына чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен, Баткен шаары, Т. Садыков атындагы көчө 3 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондоруна же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү имаратты тейлөө, имараттын энергия системасын, дизель генератордук түзүлүшүн көзөмөлдөө жана үзгүлтүктөрдү четтетүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Имаратты тейлөө, имараттын энергия системасын, дизель генератордук түзүлүшүн көзөмөлдөө жана үзгүлтүктөрдү четтетүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 16-январына чейин саат 14:00дөн кечиктирбестен, Баткен шаары, Т. Садыков атындагы көчө 3 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондоруна же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтын модернизациялоо” долбоорун ишке ашыруу үчүн кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 28-январында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 15-январында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 31-январында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 31-январында саат 15:00дө каралат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы орус тилинен англис тилине жана англис тилинен орус тилине оозеки жана жазуу түрүндө которуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 8-январында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 23-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 13-январында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынак боюнча сунуштар берилген конверттер 2020-жылдын 13-январында саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Red Hat операциялык системасынын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 9-январында саат 17.00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 10-январында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 14- январында саат 15.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 14-январында саат 15.00дө каралат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.