> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сүйлөшүүлөрдү жазуу системасын сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт: 

Сынактын жеңүүчүсү болуп «Akra Com» (Акра Ком) ЖЧКсы таанылды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Лев Толстой көчөсү, 10-үй, 1-кв.). 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кондиционерлерди сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот: тиричилик кондиционерлери; 

№2 лот: сплит кондиционерлери. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 11-июнунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 31-майында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 14-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2024-жылдын 14-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборуна («Толкун» пансионаты) автотетиктерди сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Автотетиктерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 28-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, «Толкун» пансионаты дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборундагы («Толкун» пансионаты) көлдүн акваториясын тазалоо кызматын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Көлдүн акваториясын тазалоо кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 28-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, «Толкун» пансионаты дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунда («Толкун» пансионаты) муздатуу жана жылытуу жабдууларын техникалык тейлөө кызматын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Муздатуу жана жылытуу жабдууларын техникалык тейлөө кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 28-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, «Толкун» пансионаты дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) пляжын тазалоо кызматын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Пляжды тазалоо кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 28-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, «Толкун» пансионаты дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунда («Толкун» пансионаты) дизель-генератор түзүлүштөрүн техникалык тейлөө кызматын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Дизель-генератор түзүлүштөрүн техникалык тейлөө кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 28-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, «Толкун» пансионаты дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Red Hat (операциялык система) программалык камсыздоонун техникалык колдоосун сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 28-майында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 24-майында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 31-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 31-майында саат 14:15те Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын автотранспортту сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 17-июнунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 4-июнунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 20-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 20-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы көп зоналуу кондиционер системасын техникалык тейлөө, монтаждоо жана оңдоо кызматтарын сатып алууга 2024-жылдын 18-апрелинде жарыяланган баа котировкаларына сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча “Арт Чиллерс” жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Шевченко көч., 26) 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы суу тазалоочу чыпкаларды сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Суу тазалоочу чыпкаларды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 24-майында саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2024-жылдын 1-мартында жарыяланган 10 грамм, 31.1035 грамм, 100 грамм салмактагы өлчөнгөн алтын куймаларын берилген чийки заттан даярдоо жана аны ташып жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. Сынактын жеңүүчүсү катары «Алтын» кыргыз зергердик заводу» ЖЧКсы таанылды (юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Огонбаев көчөсү, 222/0). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын кийим-кече сатып алууга 2024-жылдын 12-апрелинде жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек шаары, Островский көчөсү 141-3 дареги боюнча ишин жүзөгө ашырган жеке ишкер Н.О. Алименко жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дары-дармектерди сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Дары-дармектерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 31-майында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-90-89 телефону жана nosmonkulova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Н. Осмонкуловага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “PGP” программалык камсыздоонун лицензиясын 10 пайдалануучуга 1 (бир) жылга узартууну сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «PGP программалык камсыздоонун лицензиясын узартууну сатып алууга (узартуу) баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 24-майында саат 15:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. Конверттин сыртында компаниянын салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин жазуу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-57 телефону жана mmakenbekov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын бут кийим (кроссовкалар) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Атайын бут кийим (кроссовкаларды) сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почта дарегине же чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 20-майында саат 15:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-94, 0553 111937 телефондору жана udjunusov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү 4 (төрт) лоттон турган сактоо мөөнөтү чектелген азыктарды (тез бузулуучу азык-түлүк) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Сүт жана сүт азыктары; 

- № 2 лот. Жашылчалар жана жемиштер; 

- № 3 лот. Тоңдурулган тоок эти, балык эти, колбаса азыктары; 

- № 4 лот. Нан азыктары. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 21-майында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 15-майында саат 11:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 24-майында саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар сынак катышуучулардын катышуусунда 2024-жылдын  

24-майында саат 10:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жабдуучуларды тандоо жана алар менен алкактык макулдашуу түзүү максатында, Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн азык-түлүктөрдү сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрүү тууралуу жарыялайт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 22-майында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 20-майында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 27-майында саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 27-майында саат 10:15те Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы транспорт каражаттарын оңдоо боюнча төмөнкү лоттордон турган кызматтарды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

- №1 лот. Жеңил автоунааларды, бензин кыймылдаткычтары бар микроавтобустарды оңдоо; 

- №2 лот. Атайын брондолгон автоунааларды оңдо. 

- №3 лот. Атайын жүк ташуучу унааларды жана дизелдик кыймылдаткычтары бар микроавтобустарды оңдоо.  

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 24-майында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 17-майында саат 15:30да Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 29-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 29-майында саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы башка автоунаа (мотороллер «Кумурска») сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Башка автоунаа (мотороллер «Кумурска») сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 21-майында саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы таңгактоо материалдарын сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынакты кайрадан өткөрөт: 

- № 1 лот. Банкнотторду кесүүдө алардын калдыктарын чогултуу үчүн полиэтилен каптарын, банкноттордун пачкаларын таңгактоо үчүн пропилен каптарын, 105*57 см, монеталарды каптарда таңгактоо үчүн пропилен каптарын, 50*60 см сатып алуу; 

- № 2 лот. Банкнотторду таңгактоо үчүн атайын картон кагаздарын (накладка) сатып алуу;  

- № 3 лот. «Кобра 4004» эсеп-иргөөчү машина үчүн кездемеден жасалган тазалоочу фильтрлерди, монеталар үчүн каптарды, кездемеден жасалган ярлыктарды сатып алуу.  

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 15-майында саат 17:30га чейин Бишкек ш., Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 8-майында саат 13:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 20-майында саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 20-майында саат 10:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу үчүн республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 16-майында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 13-майында саат 14:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 21-майында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтери алынган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 21-майында саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе товарларын сатып алуу боюнча төмөнкү 2 (эки) лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- №1 лот. Кеңсе кагазы; 

- №2 лот. Кеңсе товарлары. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 15-майында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 13-майында саат 14:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 20-майында саат 14:30га чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 20-майында саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сактоо жана резервдик көчүрүү түзүлүштөрүн сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Текчеси менен диск массиви; 

- № 2 лот. Ленталык китепкана. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 14-майында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 6-майында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 17-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 17-майында саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Талас областтык башкармалыгынын административдик имаратына контролдук кирүү/чыгуу шлюзунун имаратын куруу» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча кайрадан республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 15-майында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 6-майында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 20-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 20-майында саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.