> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын кызматкерлеринин балдарына жаңы жылдык белектерди берүү үчүн 2022-жылдын 26-октябрында жарыяланган баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүү өткөрүлгөн жок деп таанылганын билдирет. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан административдик имаратты капиталдык ремонттон өткөрүүөмөнкү кабаттагы жарык берүүчү терезелерди реконструкциялоо, имараттын «В», «Б» жана «Г» блокторунун сырткы бетин сырдоо)» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 10-январында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 23-декабрында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 13-январында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 13-январында саат 14:00дө Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызматтык автоунааларга жана дизелдик генератордук түзүлүштөргө күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу үчүн бааларга мониторинг жүргүзүү тууралуу жарыялайт. 

Баа сунуштары, «Кызматтык автоунааларга жана дизелдик генератордук түзүлүштөргө күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алууга баа сунушу» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 8-декабрында саат 14:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-87 телефон номерине жана easanbekov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгынын Каракол ш., Токтогул к., 265 дареги боюнча жайгашкан административдик имаратын капиталдык оңдоо» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу кызматын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 12-декабрында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 7-декабрында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 15-декабрында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2022-жылдын 15-декабрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы интернет түйүнүнөн пайдалануу кызмат көрсөтүүлөрүн баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүү ыкмасында төмөнкү эки лот боюнча сатып алуу сынагына сунуштоочуларды катышууга чакырат. 

№1 лот. Интернетке кирүү каналы. 

№2 лот. Интернетке жана санариптик телеберүүгө (IPTV) кирүү каналы. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Интернет түйүнүнөн пайдалануу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 12-декабрында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселеси боюнча 996 (312) 61-10-49 телефон номерине же netadmin@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы DLP-системасына техникалык колдоону (купуя маалыматтын сыртка чыгышын алдын алуу системасы) сатып алууга кайрадан ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 8-декабрында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 6-декабрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 13-декабрында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2022-жылдын 13-декабрында саат 14:00дө каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Veritas программалык камсыздоонун лицензияларын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 13-декабрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 9-декабрында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 16-декабрында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2022-жылдын 16-декабрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle Database программалык продукттарына техникалык колдоону сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 6-декабрында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 2-декабрында саат 14:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2022-жылдын 9-декабрында саат 17:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер сынактын катышуучуларынын катышуусунда 2022-жылдын 9-декабрында саат 17:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Red Hat (операциялык система) программалык камсыздоонун техникалык колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 7-декабрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 5-декабрында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 12-декабрында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2022-жылдын 12-декабрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сүт жана башка сүт азыктарын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Сүт жана башка сүт азыктарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 8-декабрына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы иче турган таза суу сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Иче турган таза суу сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын  

7-декабрына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-03 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы түйүндүк жабдууларды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 6-декабрында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 30-ноябрында саат 14:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2022-жылдын 9-декабрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер сынактын катышуучуларынын катышуусунда 2022-жылдын 9-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Талас областтык башкармалыгынын административдик имаратына контролдук кирүү/чыгуу шлюзунун имаратын тургузуу» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 9-декабрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 1-декабрында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 14-декабрында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2022-жылдын 14-декабрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ISO 27001 маалымат коопсуздугунун менеджмент системасына сертификацияланган аудит кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча сынактык сунуштарды берүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалымдайт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 30-ноябрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 6-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2022-жылдын 6-декабрында саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ISO 27001 маалымат коопсуздугунун менеджмент системасына сертификацияланган аудит кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар/подрядчылар) сунуштарга баа берүүдө эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын колдонгонун тастыктаган документтерди сунуштаган шартта, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сунушталган баасына 10 пайыз өлчөмүндө жеңилдик берилет. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 10-ноябрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 31-октябрында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 15-ноябрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2022-жылдын 15-ноябрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.