> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-Жаза кодекси 

 

198-статья. Жасалма акча же баалуу кагаз даярдоо, сактоо же өткөрүү 

 

1. Жасалма акча, металл тыйын, баалуу кагаздарды же чет өлкөлүк валютаны же чет өлкөлүк валютадагы баалуу кагаздарды өткөрүү максатында даярдаганда, болбосо өткөрүү максатында сактаганда, ошого тете сатып өткөргөндө, - мүлкүн конфискациялоо менен үч жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигин чектөөгө, же болбосо беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат

 

2. Ошол эле жосундар

а) ири өлчөмдө; 

б) алдын ала бүтүм боюнча адамдар тобу тарабынан жасалса, - мүлкүн конфискациялоо менен жетиден он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 

 

3. Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган жосундар, уюмдашкан топ тарабынан жасалса, - мүлкүн конфискациялоо менен он беш жылдан жыйырма жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.