> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын своп операциялары
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын своп операциялары

Улуттук банктын своп операциялары

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Улуттук банктын валюталык своп-операциялар
Аукциондук негизинде Белгиленген пайыздык чендин негизинде
Тике своп Кайтарым своп Тике своп ОКайтарым своп
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (миң АКШ доллары) Орточо салмактанып алынган чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн) Көлөмү
(миң сом)
Көлөмү
(миң АКШ доллары)
Орточо салмактанып
алынган чен (%)
Орточо алынган мөөнөт (күн) Көлөмү (миң сом) Көлөмү
(миң АКШ доллары)
Белгиленген пайыздык чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн) Көлөмү (миң сом) Көлөмү
(миь АКШ доллары)
Белгиленген пайыздык чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн)