> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 1998ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Овернайт кредити Бир күндүк кредит Акыркы инстанциянын кредити
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Мөөнөт
(күн)
Пайыздык
чен (%)
09.04.2021 220 626.00 6.00 13.04.2020 97 141.36 - - - - -
08.04.2021 107 249.36 6.00 - - - - - - -
06.04.2021 250 885.73 6.00 - - - - - - -
05.04.2021 250 885.73 6.00 - - - - - - -
02.04.2021 141 521.82 6.00 - - - - - - -
01.04.2021 141 522.09 6.00 - - - - - - -
25.03.2021 224 181.82 6.00 - - - - - - -
22.05.2020 411 203.91 5.75 - - - - - - -
21.05.2020 263 931.18 5.75 - - - - - - -
21.04.2020 139 090.91 5.75 - - - - - - -
15.04.2020 98 636.45 5.75 - - - - - - -
14.04.2020 133 422.18 5.75 - - - - - - -
13.04.2020 32 467.55 5.75 - - - - - - -