> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 1998ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Овернайт кредити Бир күндүк кредит Акыркы инстанциянын кредити
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Мөөнөт
(күн)
Пайыздык
чен (%)
22.04.2019 136 363.64 6.00 - - - - - - -
05.06.2018 19 090.91 6.00 - - - - - - -
29.05.2018 90 214.45 6.00 - - - - - - -
28.05.2018 50 214.45 6.25 - - - - - - -
25.05.2018 147 487.18 6.25 - - - - - - -
24.05.2018 136 578.09 6.25 - - - - - - -
23.05.2018 136 578.09 6.25 - - - - - - -
22.05.2018 90 214.45 6.25 - - - - - - -
21.05.2018 90 214.45 6.25 - - - - - - -
18.05.2018 81 123.55 6.25 - - - - - - -
17.05.2018 85 669.00 6.25 - - - - - - -
16.05.2018 122 032.64 6.25 - - - - - - -
15.05.2018 214 759.91 6.25 - - - - - - -
14.05.2018 311 942.36 6.25 - - - - - - -
11.05.2018 234 669.64 6.25 - - - - - - -
10.05.2018 411 033.27 6.25 - - - - - - -
08.05.2018 247 396.91 6.25 - - - - - - -
07.05.2018 247 396.91 6.25 - - - - - - -
04.05.2018 247 396.91 6.25 - - - - - - -
03.05.2018 247 396.91 6.25 - - - - - - -
02.05.2018 247 396.91 6.25 - - - - - - -
28.04.2018 211 033.27 6.25 - - - - - - -
27.04.2018 211 033.27 6.25 - - - - - - -
26.04.2018 236 487.82 6.25 - - - - - - -
25.04.2018 291 033.27 6.25 - - - - - - -