> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 1998ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Овернайт кредити Бир күндүк кредит Акыркы инстанциянын кредити
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Мөөнөт
(күн)
Пайыздык
чен (%)
26.03.2020 159 868.64 5.75 10.09.2019 227 272.73 - - - - -
25.03.2020 207 141.36 5.75 10.06.2019 179 090.91 - - - - -
24.03.2020 175 323.18 5.75 - - - - - - -
23.03.2020 295 518.09 5.75 - - - - - - -
20.03.2020 386 427.18 5.75 - - - - - - -
19.03.2020 250 063.55 5.75 - - - - - - -
18.03.2020 40 909.09 5.75 - - - - - - -
10.03.2020 108 959.55 5.75 - - - - - - -
24.06.2019 150 000.00 5.75 - - - - - - -
22.04.2019 136 363.64 6.00 - - - - - - -