> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  Басып чыгаруу
 1999ж. - 2014ж. бирдин айынын 27-не чейинки Улуттук банктын эсептик чени
 2014ж. жалган куран айынын 1-нен тартып Улуттук банктын эсептик чени

   XML-автоматтык жүктөө үчүн файлдар:
  Улуттук банктын эсептик чени жана овернайт чени: http://www.nbkr.kg/XML/weeklyRates.xml
  XML файлдарынын түшүндүрмөсү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Эсептик чени, % Овернайт кредити, % Овернайт депозити, %
02.09.2021 7.50 8.00 5.25
27.07.2021 7.50 8.00 5.25
01.06.2021 6.50 7.00 4.25
27.04.2021 6.50 7.00 4.25
24.02.2021 5.50 6.00 3.25
26.01.2021 5.00 5.75 2.75
01.12.2020 5.00 5.75 2.75