> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Банктар аралык валюта тооруктары боюнча тарыхый маалыматтар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Бүтүмдөрдүн көлөмү   Ачуу курсу     Жабуу курсу   Орточо алынган курс
(фиксинг)
Жалпы көлөмү
  (АКШ долл.)  
а.и. коммерциялык банктар ортосунда
  (АКШ долл.)