> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылга акча-кредит саясатынын сандык критерийин өзгөртүү тууралуу билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылга акчакредит саясаты жөнүндө билдирүүсү2010-жылдан бери "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча-кредиттик саясат боюнча билдирүүсү" "Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Улуттук банктын биргелешкен билдирүүсү" форматында жарыяланып келүүдө.

Тиешелүү маалымат Улуттук банктын расмий сайтынын Акча-кредиттик саясаты / Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Улуттук банктын биргелешкен билдирүүсү бөлүгүндө жайгаштырылган.