> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2023-жылга  

КАРАЛГАН ГРАФИГИ 

 

Отурум өткөрүлүүчү дата* 

 

Маселенин аталышы 

30-январь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

27-февраль 

1. 2022-жылдын IV чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

24-апрель 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

29-май 

1. 2023-жылдын I чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

31-июль 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

28-август 

1. 2023-жылдын II чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

30-октябрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

27-ноябрь 

1. 2023-жылдын III чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

*Эскертүү

- эгерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отуруму өткөрүлүүчү күн  

Кыргыз Республикасында жумуш эмес күнү деп жарыяланса, отурум кийинки жумуш күнү өткөрүлөт. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү боюнча отурумдары жагдайга жараша графиктен тышкары өткөрүлүшү мүмкүн.  

 Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2022-жылга каралган графиги