> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган  

отурумдарынын 2021-жылга  

КАРАЛГАН ГРАФИГИ 

 

Отурумдун өткөрүү датасы* 

 

Маселенин аталышы 

25-январь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

22-февраль 

1. 2020-жылдын IV чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

26-апрель 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

31-май 

1. 2021-жылдын I чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

26-июль 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

30-август 

1. 2021-жылдын II чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

25-октябрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

29-ноябрь 

1. 2021-жылдын III чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

*Эгерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отуруму өткөрүлгөн күн  

Кыргыз Республикасында жумуш күн эмес болсо, отурум кийинки жумуш күнү өткөрүлөт. 

 

 Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2020-жылга каралган графиги