> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКО аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКО аукциондору
 МКО-В аукциондору

МКО аукциондору

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Аукциондор: МКО


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Кирешелүүлүк
(%)
Купондук чен
(%)
16.10.2020 GBA02221019 200 000.00 200 000.00 200 000.00 7.50 7.50 7.50 5.00
26.06.2020 GBA02220629 200 000.00 154 834.00 154 834.00 7.40 7.50 7.50 5.00
12.06.2020 GBA02220615 200 000.00 104 994.00 104 994.00 7.50 7.50 7.50 5.00
17.02.2020* GBA02220217/ADD 300 000.00 175 000.00 175 000.00 7.50 7.50 7.50 5.00
14.02.2020 GBA02220217 400 000.00 725 500.00 200 000.00 7.50 7.50 7.50 5.00
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы