> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2010ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Бүтүмгө келишилген күн Сатып алуу (АКШ долл.) Сатуу (АКШ долл.)
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
09.09.2020 - - 3 000 000.00 3 600 000.00
01.07.2020 - - - 10 400 000.00
02.04.2020 - - 10 000 000.00 4 200 000.00
19.03.2020 - - - 3 700 000.00
17.03.2020 - - 1 600 000.00 34 800 000.00
13.03.2020 - - - 19 900 000.00
10.03.2020 - - - 49 700 000.00
27.02.2020 - - 13 800 000.00 14 600 000.00
11.02.2020 - - 6 400 000.00 20 700 000.00
31.01.2020 - - 13 800 000.00 17 200 000.00
06.12.2019 - - 13 500 000.00 7 200 000.00
27.11.2019 - - 22 100 000.00 13 700 000.00