> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2010ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Бүтүмгө келишилген күн Сатып алуу (АКШ долл.) Сатуу (АКШ долл.)
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
12.01.2022 - - 2 500 000.00 67 600 000.00
27.12.2021 - - - 65 950 000.00
07.12.2021 - - 10 500 000.00 60 800 000.00
26.11.2021 - - 1 500 000.00 43 150 000.00
23.11.2021 - - 5 500 000.00 64 800 000.00
05.11.2021 - - - 55 400 000.00
28.10.2021 - - 25 700 000.00 24 300 000.00
14.10.2021 - - 10 000 000.00 20 200 000.00
01.10.2021 - - - 7 600 000.00
27.09.2021 - - 8 400 000.00 24 700 000.00
29.04.2021 - - 17 300 000.00 44 950 000.00
01.04.2021 - - 14 200 000.00 36 000 000.00
25.03.2021 - - 9 300 000.00 34 400 000.00
11.03.2021 - - 7 500 000.00 23 100 000.00
04.02.2021 - - 8 100 000.00 29 900 000.00
28.01.2021 - - 9 650 000.00 36 050 000.00