> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Улуттук банктын Нумизматикалык музейи

Улуттук банктын нумизматикалык музейинде Кыргызстандын аймагында байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки акча белгилерине орун берилген. Бул Кыргызстандын аймагында акча жүгүртүлүшү тарыхына кылдат көз чаптырууга өбөлгө түзөт.