> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
27.03.2020 154 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 3
26.03.2020 123 600.00 1 600 000.00 АКШ доллары 1
25.03.2020 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
24.03.2020 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
23.03.2020 36 000.00 500 000.00 АКШ доллары 1
20.03.2020 36 000.00 500 000.00 АКШ доллары 3
19.03.2020 34 625.00 500 000.00 АКШ доллары 92
18.03.2020 107 085.00 1 500 000.00 АКШ доллары 20
17.03.2020 71 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
16.03.2020 70 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 100
13.03.2020 140 250.00 2 000 000.00 АКШ доллары 46
11.03.2020 10 005.00 138 000.00 АКШ доллары 1
09.03.2020 41 400.00 600 000.00 АКШ доллары 2
04.03.2020 9 779.00 140 000.00 АКШ доллары 1
03.03.2020 76 835.00 1 100 000.00 АКШ доллары 1
02.03.2020 41 400.00 600 000.00 АКШ доллары 7
18.02.2020 69 600.00 1 000 000.00 АКШ доллары 213
27.01.2020 34 800.00 500 000.00 АКШ доллары 365
15.01.2020 69 600.00 1 000 000.00 АКШ доллары 362
08.01.2020 130 401.55 1 907 850.00 АКШ доллары 1
31.12.2019 226 008.61 3 407 850.00 АКШ доллары 8
20.12.2019 66 550.00 1 000 000.00 АКШ доллары 180
20.12.2019 62 160.00 800 000.00 евро 26
17.12.2019 14 899.50 215 000.00 АКШ доллары 1
16.12.2019 10 048.50 145 000.00 АКШ доллары 1
03.12.2019 20 097.00 290 000.00 АКШ доллары 1
02.12.2019 15 246.00 220 000.00 АКШ доллары 1
29.11.2019 15 246.00 220 000.00 АКШ доллары 3
26.11.2019 25 294.50 365 000.00 АКШ доллары 1
25.11.2019 19 750.50 285 000.00 АКШ доллары 1
22.11.2019 19 750.50 285 000.00 АКШ доллары 3
21.11.2019 19 750.50 285 000.00 АКШ доллары 1
20.11.2019 172 248.50 2 645 000.00 АКШ доллары 171
19.11.2019 22 176.00 320 000.00 АКШ доллары 1
18.11.2019 20 097.00 290 000.00 АКШ доллары 2
13.11.2019 22 836.00 330 000.00 АКШ доллары 7
11.11.2019 20 097.00 290 000.00 АКШ доллары 7
06.11.2019 22 836.00 330 000.00 АКШ доллары 7
04.11.2019 20 097.00 290 000.00 АКШ доллары 7
01.11.2019 12 456.00 180 000.00 АКШ доллары 5
31.10.2019 10 380.00 150 000.00 АКШ доллары 6
30.10.2019 66 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
28.10.2019 75 537.00 1 090 000.00 АКШ доллары 7
24.10.2019 65 820.00 950 000.00 АКШ доллары 4
22.10.2019 75 537.00 1 090 000.00 АКШ доллары 2
21.10.2019 143 537.00 2 090 000.00 АКШ доллары 23
17.10.2019 10 380.00 150 000.00 АКШ доллары 7
15.10.2019 69 300.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
14.10.2019 20 760.00 300 000.00 АКШ доллары 7
14.10.2019 50 358.00 660 000.00 евро 1
08.10.2019 20 850.00 300 000.00 АКШ доллары 8
04.10.2019 20 760.00 300 000.00 АКШ доллары 10
01.10.2019 10 380.00 150 000.00 АКШ доллары 7
30.09.2019 31 185.00 450 000.00 АКШ доллары 4
23.09.2019 265 300.00 3 800 000.00 АКШ доллары 40
16.09.2019 86 320.00 1 250 000.00 АКШ доллары 8
11.09.2019 66 360.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
10.09.2019 126 288.00 1 820 000.00 АКШ доллары 3
06.09.2019 24 220.00 350 000.00 АКШ доллары 10
04.09.2019 69 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
03.09.2019 124 884.00 1 800 000.00 АКШ доллары 11
29.08.2019 24 220.00 350 000.00 АКШ доллары 8
28.08.2019 96 924.00 1 400 000.00 АКШ доллары 7
27.08.2019 62 100.00 900 000.00 АКШ доллары 7
21.08.2019 93 220.00 1 350 000.00 АКШ доллары 7
20.08.2019 107 418.00 1 550 000.00 АКШ доллары 10
15.08.2019 69 800.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
14.08.2019 93 220.00 1 350 000.00 АКШ доллары 7
13.08.2019 62 100.00 900 000.00 АКШ доллары 7
06.08.2019 196 657.50 2 900 000.00 АКШ доллары 67
05.08.2019 69 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 9
30.07.2019 86 320.00 1 250 000.00 АКШ доллары 7
29.07.2019 66 600.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
23.07.2019 62 100.00 900 000.00 АКШ доллары 7
22.07.2019 69 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
16.07.2019 62 100.00 900 000.00 АКШ доллары 7
11.07.2019 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 1
10.07.2019 101 900.00 1 500 000.00 АКШ доллары 105
09.07.2019 129 100.00 1 900 000.00 АКШ доллары 84
08.07.2019 67 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 193
03.07.2019 67 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 91
01.07.2019 131 400.00 1 900 000.00 АКШ доллары 7
28.06.2019 165 310.00 2 390 000.00 АКШ доллары 3
26.06.2019 164 010.00 2 400 000.00 АКШ доллары 102
24.06.2019 111 410.00 1 600 000.00 АКШ доллары 9
21.06.2019 111 375.00 1 600 000.00 АКШ доллары 3
20.06.2019 34 925.00 500 000.00 АКШ доллары 182
18.06.2019 66 550.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
11.06.2019 62 775.00 900 000.00 АКШ доллары 8
10.06.2019 199 342.00 2 860 000.00 АКШ доллары 1
22.05.2019 162 200.00 2 500 000.00 АКШ доллары 182
20.05.2019 34 925.00 500 000.00 АКШ доллары 9
29.04.2019 136 450.00 2 000 000.00 АКШ доллары 183
26.04.2019 174 500.00 2 500 000.00 АКШ доллары 3
25.04.2019 34 900.00 500 000.00 АКШ доллары 1
24.04.2019 172 700.00 2 500 000.00 АКШ доллары 36
23.04.2019 170 765.00 2 450 000.00 АКШ доллары 1
22.04.2019 172 480.00 2 500 000.00 АКШ доллары 36
19.04.2019 34 925.00 500 000.00 АКШ доллары 31
18.04.2019 52 252.50 750 000.00 АКШ доллары 5
17.04.2019 66 210.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
16.04.2019 59 313.00 850 000.00 АКШ доллары 18
15.04.2019 24 412.50 350 000.00 АКШ доллары 1
10.04.2019 20 097.00 290 000.00 АКШ доллары 7
09.04.2019 66 400.00 1 000 000.00 АКШ доллары 91
08.04.2019 14 899.50 215 000.00 АКШ доллары 2
02.04.2019 69 800.00 1 000 000.00 АКШ доллары 6
01.04.2019 13 968.00 200 000.00 АКШ доллары 2