> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
24.09.2020 75 200.00 1 000 000.00 АКШ доллары 91
23.09.2020 75 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
22.09.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
15.09.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
14.09.2020 63 200.00 800 000.00 АКШ доллары 14
09.09.2020 75 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
08.09.2020 128 400.00 1 700 000.00 АКШ доллары 7
03.09.2020 157 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 1
02.09.2020 137 050.00 1 750 000.00 АКШ доллары 6
01.09.2020 128 400.00 1 700 000.00 АКШ доллары 7
26.08.2020 75 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
25.08.2020 77 880.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
24.08.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 8
19.08.2020 60 000.00 800 000.00 АКШ доллары 7
17.08.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
12.08.2020 135 700.00 1 800 000.00 АКШ доллары 11
10.08.2020 183 250.00 2 500 000.00 АКШ доллары 57
06.08.2020 108 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 92
05.08.2020 60 000.00 800 000.00 АКШ доллары 7
30.07.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 8
29.07.2020 152 100.00 2 000 000.00 АКШ доллары 9
24.07.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 6
22.07.2020 76 150.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
20.07.2020 323 315.00 4 195 000.00 АКШ доллары 12
17.07.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
16.07.2020 24 955.00 322 000.00 АКШ доллары 1
15.07.2020 194 650.00 2 580 000.00 АКШ доллары 6
13.07.2020 74 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
10.07.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
08.07.2020 154 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 7
07.07.2020 37 000.00 500 000.00 АКШ доллары 92
06.07.2020 76 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
03.07.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
02.07.2020 95 890.00 1 260 000.00 АКШ доллары 3
30.06.2020 74 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
29.06.2020 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
26.06.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
24.06.2020 72 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 92
23.06.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 3
22.06.2020 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
19.06.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 4
17.06.2020 110 075.00 1 500 000.00 АКШ доллары 60
15.06.2020 147 500.00 2 000 000.00 АКШ доллары 4
11.06.2020 70 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 91
10.06.2020 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 5
09.06.2020 29 400.00 400 000.00 АКШ доллары 2
08.06.2020 164 375.00 2 250 000.00 АКШ доллары 4
05.06.2020 18 375.00 250 000.00 АКШ доллары 3
03.06.2020 108 040.00 1 480 000.00 АКШ доллары 2
01.06.2020 310 525.00 4 250 000.00 АКШ доллары 4
29.05.2020 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 3
28.05.2020 76 925.00 1 050 000.00 АКШ доллары 3
27.05.2020 289 700.00 3 900 000.00 АКШ доллары 6
26.05.2020 125 545.00 1 700 000.00 АКШ доллары 1
22.05.2020 37 000.00 500 000.00 АКШ доллары 4
21.05.2020 50 005.00 685 000.00 АКШ доллары 1
20.05.2020 308 275.00 4 200 000.00 АКШ доллары 56
19.05.2020 128 690.00 1 700 000.00 АКШ доллары 7
18.05.2020 74 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
14.05.2020 74 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 4
13.05.2020 208 050.00 2 700 000.00 АКШ доллары 6
12.05.2020 77 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
08.05.2020 77 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 4
07.05.2020 30 000.00 400 000.00 АКШ доллары 1
06.05.2020 286 400.00 3 700 000.00 АКШ доллары 5
30.04.2020 107 000.00 1 400 000.00 АКШ доллары 6
29.04.2020 128 350.00 1 650 000.00 АКШ доллары 1
28.04.2020 108 600.00 1 400 000.00 АКШ доллары 1
27.04.2020 206 350.00 2 650 000.00 АКШ доллары 4
24.04.2020 86 900.00 1 100 000.00 АКШ доллары 3
23.04.2020 127 050.00 1 650 000.00 АКШ доллары 1
22.04.2020 225 195.00 2 905 000.00 АКШ доллары 2
21.04.2020 136 925.00 1 775 000.00 АКШ доллары 1
20.04.2020 117 675.00 1 525 000.00 АКШ доллары 1
17.04.2020 185 800.00 2 400 000.00 АКШ доллары 4
16.04.2020 92 900.00 1 200 000.00 АКШ доллары 1
15.04.2020 145 650.00 1 890 000.00 АКШ доллары 1
14.04.2020 77 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
13.04.2020 100 100.00 1 290 000.00 АКШ доллары 4
10.04.2020 140 000.00 1 800 000.00 АКШ доллары 4
08.04.2020 140 400.00 1 800 000.00 АКШ доллары 2
06.04.2020 164 320.00 2 040 000.00 АКШ доллары 3
03.04.2020 159 116.62 1 960 000.00 АКШ доллары 3
02.04.2020 76 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
01.04.2020 154 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 2
31.03.2020 76 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
30.03.2020 154 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 2
27.03.2020 154 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 3
26.03.2020 123 600.00 1 600 000.00 АКШ доллары 1
25.03.2020 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
24.03.2020 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
23.03.2020 36 000.00 500 000.00 АКШ доллары 1
20.03.2020 36 000.00 500 000.00 АКШ доллары 3
19.03.2020 34 625.00 500 000.00 АКШ доллары 92
18.03.2020 107 085.00 1 500 000.00 АКШ доллары 20
17.03.2020 71 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
16.03.2020 70 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 100
13.03.2020 140 250.00 2 000 000.00 АКШ доллары 46
11.03.2020 10 005.00 138 000.00 АКШ доллары 1
09.03.2020 41 400.00 600 000.00 АКШ доллары 2
04.03.2020 9 779.00 140 000.00 АКШ доллары 1
03.03.2020 76 835.00 1 100 000.00 АКШ доллары 1
02.03.2020 41 400.00 600 000.00 АКШ доллары 7
18.02.2020 69 600.00 1 000 000.00 АКШ доллары 213
27.01.2020 34 800.00 500 000.00 АКШ доллары 365
15.01.2020 69 600.00 1 000 000.00 АКШ доллары 362
08.01.2020 130 401.55 1 907 850.00 АКШ доллары 1
31.12.2019 226 008.61 3 407 850.00 АКШ доллары 8
20.12.2019 66 550.00 1 000 000.00 АКШ доллары 180
20.12.2019 62 160.00 800 000.00 евро 26
17.12.2019 14 899.50 215 000.00 АКШ доллары 1
16.12.2019 10 048.50 145 000.00 АКШ доллары 1
03.12.2019 20 097.00 290 000.00 АКШ доллары 1
02.12.2019 15 246.00 220 000.00 АКШ доллары 1
29.11.2019 15 246.00 220 000.00 АКШ доллары 3
26.11.2019 25 294.50 365 000.00 АКШ доллары 1
25.11.2019 19 750.50 285 000.00 АКШ доллары 1
22.11.2019 19 750.50 285 000.00 АКШ доллары 3
21.11.2019 19 750.50 285 000.00 АКШ доллары 1
20.11.2019 172 248.50 2 645 000.00 АКШ доллары 171
19.11.2019 22 176.00 320 000.00 АКШ доллары 1
18.11.2019 20 097.00 290 000.00 АКШ доллары 2
13.11.2019 22 836.00 330 000.00 АКШ доллары 7
11.11.2019 20 097.00 290 000.00 АКШ доллары 7
06.11.2019 22 836.00 330 000.00 АКШ доллары 7
04.11.2019 20 097.00 290 000.00 АКШ доллары 7
01.11.2019 12 456.00 180 000.00 АКШ доллары 5
31.10.2019 10 380.00 150 000.00 АКШ доллары 6
30.10.2019 66 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
28.10.2019 75 537.00 1 090 000.00 АКШ доллары 7
24.10.2019 65 820.00 950 000.00 АКШ доллары 4
22.10.2019 75 537.00 1 090 000.00 АКШ доллары 2
21.10.2019 143 537.00 2 090 000.00 АКШ доллары 23
17.10.2019 10 380.00 150 000.00 АКШ доллары 7
15.10.2019 69 300.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
14.10.2019 20 760.00 300 000.00 АКШ доллары 7
14.10.2019 50 358.00 660 000.00 евро 1
08.10.2019 20 850.00 300 000.00 АКШ доллары 8
04.10.2019 20 760.00 300 000.00 АКШ доллары 10
01.10.2019 10 380.00 150 000.00 АКШ доллары 7
30.09.2019 31 185.00 450 000.00 АКШ доллары 4