> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
27.10.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 15
17.10.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31
27.09.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
08.09.2022 24 600.00 300 000.00 АКШ доллары 4
02.09.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
30.08.2022 96 100.00 1 200 000.00 АКШ доллары 24
24.08.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
17.08.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 11
16.08.2022 118 500.00 1 500 000.00 АКШ доллары 31
15.08.2022 60 000.00 750 000.00 АКШ доллары 1
11.08.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 19
10.08.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
08.08.2022 120 000.00 1 550 000.00 АКШ доллары 7
03.08.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
01.08.2022 120 000.00 1 550 000.00 АКШ доллары 7
27.07.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
20.07.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
14.07.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 95
13.07.2022 193 000.00 2 500 000.00 АКШ доллары 23
08.07.2022 81 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
06.07.2022 230 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 14
05.07.2022 39 750.00 500 000.00 АКШ доллары 7
01.07.2022 120 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 6
29.06.2022 119 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 5
27.06.2022 39 750.00 500 000.00 АКШ доллары 2
24.06.2022 322 500.00 4 300 000.00 АКШ доллары 7
22.06.2022 230 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 12
21.06.2022 150 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 30
17.06.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
15.06.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
14.06.2022 56 000.00 700 000.00 АКШ доллары 1
13.06.2022 225 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 30
09.06.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
08.06.2022 199 400.00 2 550 000.00 АКШ доллары 11
03.06.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
01.06.2022 81 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
30.05.2022 76 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 8
27.05.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 5
26.05.2022 38 000.00 500 000.00 АКШ доллары 33
25.05.2022 349 250.00 4 500 000.00 АКШ доллары 24
24.05.2022 384 364.00 5 114 000.00 АКШ доллары 26
23.05.2022 346 875.00 4 550 000.00 АКШ доллары 23
20.05.2022 225 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 25
18.05.2022 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 1
17.05.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
16.05.2022 110 800.00 1 400 000.00 АКШ доллары 9
13.05.2022 194 800.00 2 400 000.00 АКШ доллары 3
12.05.2022 244 900.00 3 100 000.00 АКШ доллары 8
11.05.2022 888 750.00 11 500 000.00 АКШ доллары 15
10.05.2022 41 000.00 500 000.00 АКШ доллары 1
29.04.2022 940 000.00 11 900 000.00 АКШ доллары 15
27.04.2022 246 500.00 2 900 000.00 евро 15
27.04.2022 304 000.00 3 800 000.00 АКШ доллары 15
26.04.2022 577 000.00 7 450 000.00 АКШ доллары 15
25.04.2022 588 650.00 7 600 000.00 АКШ доллары 13
22.04.2022 475 200.00 6 200 000.00 АКШ доллары 6
21.04.2022 156 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 4
20.04.2022 565 864.00 7 314 000.00 АКШ доллары 13
19.04.2022 369 300.00 4 700 000.00 АКШ доллары 6
18.04.2022 929 000.00 11 800 000.00 АКШ доллары 11
15.04.2022 578 000.00 7 225 000.00 АКШ доллары 6
14.04.2022 456 300.00 5 925 000.00 АКШ доллары 17
13.04.2022 581 500.00 7 300 000.00 АКШ доллары 16
12.04.2022 85 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
11.04.2022 926 500.00 10 900 000.00 АКШ доллары 5
08.04.2022 272 000.00 3 200 000.00 АКШ доллары 7
06.04.2022 723 500.00 8 200 000.00 АКШ доллары 16
05.04.2022 249 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 7
04.04.2022 445 300.00 5 450 000.00 АКШ доллары 6
01.04.2022 264 000.00 3 300 000.00 АКШ доллары 6
31.03.2022 88 750.00 1 100 000.00 АКШ доллары 1
30.03.2022 505 300.00 6 150 000.00 АКШ доллары 7
29.03.2022 394 000.00 4 925 000.00 АКШ доллары 9
28.03.2022 384 200.00 4 725 000.00 АКШ доллары 14
25.03.2022 254 001.00 2 800 000.00 АКШ доллары 3
24.03.2022 116 850.00 1 230 000.00 АКШ доллары 1
23.03.2022 556 850.00 5 918 172.00 АКШ доллары 8
22.03.2022 540 640.00 5 645 000.00 АКШ доллары 12
18.03.2022 1 115 480.00 11 795 172.00 АКШ доллары 13
17.03.2022 418 086.00 4 372 172.00 АКШ доллары 19
16.03.2022 393 000.00 3 930 000.00 АКШ доллары 21
15.03.2022 572 875.00 5 730 000.00 АКШ доллары 16
14.03.2022 475 965.00 4 765 000.00 АКШ доллары 23
11.03.2022 388 000.00 3 880 000.00 АКШ доллары 16
10.03.2022 370 000.00 3 700 000.00 АКШ доллары 21
09.03.2022 249 999.99 2 730 000.00 АКШ доллары 22
07.03.2022 69 999.99 730 000.00 АКШ доллары 2
04.03.2022 69 999.99 730 000.00 АКШ доллары 3
03.03.2022 90 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 29
02.03.2022 256 500.00 2 850 000.00 АКШ доллары 35
01.03.2022 571 500.00 6 350 000.00 АКШ доллары 20
28.02.2022 152 000.00 1 700 000.00 АКШ доллары 5
22.02.2022 906 000.00 11 000 000.00 АКШ доллары 18
21.02.2022 258 300.00 3 150 000.00 АКШ доллары 9
18.02.2022 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
17.02.2022 84 800.00 1 000 000.00 АКШ доллары 8
16.02.2022 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 27
15.02.2022 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
14.02.2022 338 300.00 4 150 000.00 АКШ доллары 11
11.02.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31
10.02.2022 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 28
09.02.2022 302 950.00 3 650 000.00 АКШ доллары 29
08.02.2022 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
07.02.2022 348 950.00 4 250 000.00 АКШ доллары 12
03.02.2022 246 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 14
02.02.2022 329 000.00 4 000 000.00 АКШ доллары 10
31.01.2022 979 000.00 12 000 000.00 АКШ доллары 7
28.01.2022 584 880.00 7 100 000.00 АКШ доллары 4
26.01.2022 329 000.00 4 000 000.00 АКШ доллары 7
24.01.2022 161 120.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
21.01.2022 247 680.00 3 000 000.00 АКШ доллары 7
20.01.2022 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 29
19.01.2022 329 000.00 4 000 000.00 АКШ доллары 7
17.01.2022 163 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 22
14.01.2022 133 880.00 1 600 000.00 АКШ доллары 19
13.01.2022 63 910.00 770 000.00 АКШ доллары 14
12.01.2022 249 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 21
11.01.2022 955 880.00 11 600 000.00 АКШ доллары 9
10.01.2022 487 120.00 6 000 000.00 АКШ доллары 10
28.12.2021 63 910.00 770 000.00 АКШ доллары 13
27.12.2021 63 910.00 770 000.00 АКШ доллары 14
24.12.2021 63 910.00 770 000.00 АКШ доллары 17
22.12.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 50
17.12.2021 146 910.00 1 770 000.00 АКШ доллары 22
16.12.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 29
15.12.2021 1 021 900.00 12 300 000.00 АКШ доллары 8
14.12.2021 161 120.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
13.12.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
10.12.2021 932 500.01 11 280 000.00 АКШ доллары 7
09.12.2021 207 500.00 2 500 000.00 АКШ доллары 16
08.12.2021 757 182.00 9 180 000.00 АКШ доллары 2
06.12.2021 64 000.01 780 000.00 АКШ доллары 4