> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
26.01.2022 329 000.00 4 000 000.00 АКШ доллары 7
24.01.2022 161 120.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
21.01.2022 247 680.00 3 000 000.00 АКШ доллары 7
20.01.2022 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 29
19.01.2022 329 000.00 4 000 000.00 АКШ доллары 7
17.01.2022 163 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 22
14.01.2022 133 880.00 1 600 000.00 АКШ доллары 19
13.01.2022 63 910.00 770 000.00 АКШ доллары 14
12.01.2022 249 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 21
11.01.2022 955 880.00 11 600 000.00 АКШ доллары 9
10.01.2022 487 120.00 6 000 000.00 АКШ доллары 10
28.12.2021 63 910.00 770 000.00 АКШ доллары 13
27.12.2021 63 910.00 770 000.00 АКШ доллары 14
24.12.2021 63 910.00 770 000.00 АКШ доллары 17
22.12.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 50
17.12.2021 146 910.00 1 770 000.00 АКШ доллары 22
16.12.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 29
15.12.2021 1 021 900.00 12 300 000.00 АКШ доллары 8
14.12.2021 161 120.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
13.12.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
10.12.2021 932 500.01 11 280 000.00 АКШ доллары 7
09.12.2021 207 500.00 2 500 000.00 АКШ доллары 16
08.12.2021 757 182.00 9 180 000.00 АКШ доллары 2
06.12.2021 64 000.01 780 000.00 АКШ доллары 4
02.12.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
01.12.2021 373 500.00 4 500 000.00 АКШ доллары 12
29.11.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
26.11.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 23
23.11.2021 41 500.00 500 000.00 АКШ доллары 7
19.11.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
18.11.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
17.11.2021 41 500.00 500 000.00 АКШ доллары 14
16.11.2021 41 500.00 500 000.00 АКШ доллары 7
15.11.2021 124 500.00 1 500 000.00 АКШ доллары 21
12.11.2021 163 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 22
11.11.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
10.11.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 30
03.11.2021 163 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 17
02.11.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 69
01.11.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 10
27.10.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 11
25.10.2021 84 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
20.10.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 19
19.10.2021 163 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 15
18.10.2021 84 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
13.10.2021 240 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 26
11.10.2021 248 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 12
08.10.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 6
06.10.2021 50 400.00 600 000.00 АКШ доллары 7
04.10.2021 441 669.96 5 350 000.00 АКШ доллары 19
01.10.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
30.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 13
29.09.2021 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 2
28.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 6
24.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
17.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
16.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 34
15.09.2021 84 800.00 1 000 000.00 АКШ доллары 181
13.09.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 30
10.09.2021 200 000.00 2 500 000.00 АКШ доллары 9
09.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
03.09.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 19
02.09.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 47
01.09.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 28
27.08.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
12.08.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
09.08.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 31
06.08.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
04.08.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 29
02.08.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
30.07.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 21
29.07.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
28.07.2021 240 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 34
27.07.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
26.07.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 4
23.07.2021 120 000.00 1 500 000.00 АКШ доллары 6
21.07.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 4
16.07.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 5
15.07.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
08.07.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
07.07.2021 240 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 25
01.07.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
30.06.2021 112 000.00 1 400 000.00 АКШ доллары 20
28.06.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
23.06.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
21.06.2021 280 000.00 3 500 000.00 АКШ доллары 10
15.06.2021 79 800.00 950 000.00 АКШ доллары 7
11.06.2021 56 000.00 700 000.00 АКШ доллары 7
10.06.2021 71 060.00 850 000.00 АКШ доллары 1
09.06.2021 737 860.00 9 100 000.00 АКШ доллары 12
08.06.2021 243 320.00 2 950 000.00 АКШ доллары 3
07.06.2021 224 256.00 2 760 000.00 АКШ доллары 3
04.06.2021 327 420.00 3 900 000.00 АКШ доллары 3
03.06.2021 315 385.00 3 800 000.00 АКШ доллары 1
02.06.2021 593 605.00 7 340 000.00 АКШ доллары 3
01.06.2021 708 300.00 8 700 000.00 АКШ доллары 5
31.05.2021 79 800.00 950 000.00 АКШ доллары 1
28.05.2021 613 855.00 7 565 000.00 АКШ доллары 7
27.05.2021 389 050.00 4 775 000.00 АКШ доллары 2
26.05.2021 726 605.00 9 075 000.00 АКШ доллары 2
25.05.2021 677 950.00 8 450 000.00 АКШ доллары 1
24.05.2021 139 159.00 1 730 000.00 АКШ доллары 10
21.05.2021 301 330.00 3 690 000.00 АКШ доллары 3
20.05.2021 191 200.00 2 300 000.00 АКШ доллары 8
19.05.2021 183 800.00 2 225 000.00 АКШ доллары 3
18.05.2021 195 500.00 2 375 000.00 АКШ доллары 1
17.05.2021 164 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 4
12.05.2021 125 375.00 1 500 000.00 АКШ доллары 11
11.05.2021 112 712.50 1 400 000.00 АКШ доллары 5
06.05.2021 80 062.50 950 000.00 АКШ доллары 4
04.05.2021 428 650.00 5 300 000.00 АКШ доллары 20
03.05.2021 31 125.00 375 000.00 АКШ доллары 8
30.04.2021 344 000.00 4 300 000.00 АКШ доллары 11
29.04.2021 164 000.00 2 050 000.00 АКШ доллары 10
28.04.2021 530 000.00 6 625 000.00 АКШ доллары 25
27.04.2021 130 000.00 1 625 000.00 АКШ доллары 17
26.04.2021 336 000.00 4 125 000.00 АКШ доллары 7
23.04.2021 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 3
22.04.2021 260 000.00 3 250 000.00 АКШ доллары 6
21.04.2021 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 2
20.04.2021 152 000.00 1 900 000.00 АКШ доллары 4
19.04.2021 105 440.00 1 300 000.00 АКШ доллары 6
16.04.2021 130 000.00 1 625 000.00 АКШ доллары 5
15.04.2021 210 000.00 2 625 000.00 АКШ доллары 2
14.04.2021 278 000.00 3 475 000.00 АКШ доллары 8
13.04.2021 434 247.20 5 345 000.00 АКШ доллары 8
12.04.2021 425 947.20 5 245 000.00 АКШ доллары 11
09.04.2021 99 947.20 1 245 000.00 АКШ доллары 3
08.04.2021 125 000.00 1 562 500.00 АКШ доллары 7
06.04.2021 199 462.20 2 450 000.00 АКШ доллары 9
05.04.2021 130 000.00 1 625 000.00 АКШ доллары 1
02.04.2021 50 000.00 625 000.00 АКШ доллары 3
01.04.2021 273 000.00 3 412 500.00 АКШ доллары 12
31.03.2021 249 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 28
30.03.2021 282 297.20 3 470 000.00 АКШ доллары 32
29.03.2021 100 040.00 1 220 000.00 АКШ доллары 16
26.03.2021 260 040.00 3 220 000.00 АКШ доллары 41
25.03.2021 211 140.00 2 580 000.00 АКШ доллары 35
24.03.2021 141 040.00 1 720 000.00 АКШ доллары 4
23.03.2021 49 947.20 620 000.00 АКШ доллары 7
19.03.2021 100 040.00 1 220 000.00 АКШ доллары 5
18.03.2021 84 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
16.03.2021 98 400.00 1 200 000.00 АКШ доллары 14
15.03.2021 99 947.20 1 245 000.00 АКШ доллары 4
12.03.2021 50 000.00 625 000.00 АКШ доллары 3
11.03.2021 20 000.00 250 000.00 АКШ доллары 1
10.03.2021 110 000.00 1 375 000.00 АКШ доллары 22
09.03.2021 103 000.00 1 250 000.00 АКШ доллары 74
03.03.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 23
25.02.2021 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 120
24.02.2021 120 000.00 1 500 000.00 АКШ доллары 80
19.02.2021 120 180.00 1 490 000.00 АКШ доллары 81
18.02.2021 20 090.00 245 000.00 АКШ доллары 1
17.02.2021 112 930.00 1 365 000.00 АКШ доллары 16
15.02.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 4
11.02.2021 120 000.00 1 500 000.00 АКШ доллары 97
10.02.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 50
09.02.2021 200 000.00 2 500 000.00 АКШ доллары 7
08.02.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 2
05.02.2021 120 000.00 1 500 000.00 АКШ доллары 96
03.02.2021 50 400.00 600 000.00 АКШ доллары 7
02.02.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 87
01.02.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 9
29.01.2021 57 400.00 700 000.00 АКШ доллары 3