> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
17.10.2019 10 380.00 150 000.00 АКШ доллары 7
15.10.2019 69 300.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
14.10.2019 20 760.00 300 000.00 АКШ доллары 7
14.10.2019 50 358.00 660 000.00 евро 1
08.10.2019 20 850.00 300 000.00 АКШ доллары 8
04.10.2019 20 760.00 300 000.00 АКШ доллары 10
01.10.2019 10 380.00 150 000.00 АКШ доллары 7
30.09.2019 31 185.00 450 000.00 АКШ доллары 4
23.09.2019 265 300.00 3 800 000.00 АКШ доллары 40
16.09.2019 86 320.00 1 250 000.00 АКШ доллары 8
11.09.2019 66 360.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
10.09.2019 126 288.00 1 820 000.00 АКШ доллары 3
06.09.2019 24 220.00 350 000.00 АКШ доллары 10
04.09.2019 69 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
03.09.2019 124 884.00 1 800 000.00 АКШ доллары 11
29.08.2019 24 220.00 350 000.00 АКШ доллары 8
28.08.2019 96 924.00 1 400 000.00 АКШ доллары 7
27.08.2019 62 100.00 900 000.00 АКШ доллары 7
21.08.2019 93 220.00 1 350 000.00 АКШ доллары 7
20.08.2019 107 418.00 1 550 000.00 АКШ доллары 10
15.08.2019 69 800.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
14.08.2019 93 220.00 1 350 000.00 АКШ доллары 7
13.08.2019 62 100.00 900 000.00 АКШ доллары 7
06.08.2019 196 657.50 2 900 000.00 АКШ доллары 67
05.08.2019 69 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 9
30.07.2019 86 320.00 1 250 000.00 АКШ доллары 7
29.07.2019 66 600.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
23.07.2019 62 100.00 900 000.00 АКШ доллары 7
22.07.2019 69 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
16.07.2019 62 100.00 900 000.00 АКШ доллары 7
11.07.2019 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 1
10.07.2019 101 900.00 1 500 000.00 АКШ доллары 105
09.07.2019 129 100.00 1 900 000.00 АКШ доллары 84
08.07.2019 67 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 193
03.07.2019 67 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 91
01.07.2019 131 400.00 1 900 000.00 АКШ доллары 7
28.06.2019 165 310.00 2 390 000.00 АКШ доллары 3
26.06.2019 164 010.00 2 400 000.00 АКШ доллары 102
24.06.2019 111 410.00 1 600 000.00 АКШ доллары 9
21.06.2019 111 375.00 1 600 000.00 АКШ доллары 3
20.06.2019 34 925.00 500 000.00 АКШ доллары 182
18.06.2019 66 550.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
11.06.2019 62 775.00 900 000.00 АКШ доллары 8
10.06.2019 199 342.00 2 860 000.00 АКШ доллары 1
22.05.2019 162 200.00 2 500 000.00 АКШ доллары 182
20.05.2019 34 925.00 500 000.00 АКШ доллары 9
29.04.2019 136 450.00 2 000 000.00 АКШ доллары 183
26.04.2019 174 500.00 2 500 000.00 АКШ доллары 3
25.04.2019 34 900.00 500 000.00 АКШ доллары 1
24.04.2019 172 700.00 2 500 000.00 АКШ доллары 36
23.04.2019 170 765.00 2 450 000.00 АКШ доллары 1
22.04.2019 172 480.00 2 500 000.00 АКШ доллары 36
19.04.2019 34 925.00 500 000.00 АКШ доллары 31
18.04.2019 52 252.50 750 000.00 АКШ доллары 5
17.04.2019 66 210.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
16.04.2019 59 313.00 850 000.00 АКШ доллары 18
15.04.2019 24 412.50 350 000.00 АКШ доллары 1
10.04.2019 20 097.00 290 000.00 АКШ доллары 7
09.04.2019 66 400.00 1 000 000.00 АКШ доллары 91
08.04.2019 14 899.50 215 000.00 АКШ доллары 2
02.04.2019 69 800.00 1 000 000.00 АКШ доллары 6
01.04.2019 13 968.00 200 000.00 АКШ доллары 2
28.03.2019 99 900.00 1 500 000.00 АКШ доллары 32
27.03.2019 170 000.13 2 300 000.00 евро 61
27.03.2019 53 990.00 800 000.00 АКШ доллары 118
26.03.2019 66 400.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
25.03.2019 180 690.75 2 615 000.00 АКШ доллары 1
20.03.2019 34 925.00 500 000.00 АКШ доллары 30
18.03.2019 20 790.00 300 000.00 АКШ доллары 7
13.03.2019 66 310.00 1 000 000.00 АКШ доллары 182
11.03.2019 20 790.00 300 000.00 АКШ доллары 7
06.03.2019 50 283.00 900 000.00 АКШ доллары 184
27.02.2019 23 007.60 332 000.00 АКШ доллары 7
25.02.2019 99 900.00 1 500 000.00 АКШ доллары 31
20.02.2019 104 775.00 1 500 000.00 АКШ доллары 10
19.02.2019 20 925.00 300 000.00 АКШ доллары 8
05.02.2019 150 097.00 2 290 000.00 АКШ доллары 158
04.02.2019 22 869.00 330 000.00 АКШ доллары 2
28.01.2019 99 900.00 1 500 000.00 АКШ доллары 182
25.01.2019 99 900.00 1 500 000.00 АКШ доллары 31
17.01.2019 21 300.00 300 000.00 АКШ доллары 14
16.01.2019 34 925.00 500 000.00 АКШ доллары 35
14.01.2019 20 955.00 300 000.00 АКШ доллары 1
11.01.2019 8 050.00 100 000.00 евро 6
10.01.2019 6 983.00 100 000.00 АКШ доллары 5
28.12.2018 34 915.00 500 000.00 АКШ доллары 17
27.12.2018 99 900.00 1 500 000.00 АКШ доллары 29
26.12.2018 34 915.00 500 000.00 АКШ доллары 15
25.12.2018 7 960.00 100 000.00 евро 17
19.12.2018 13 966.00 200 000.00 АКШ доллары 7
18.12.2018 7 940.00 100 000.00 евро 7
14.12.2018 139 999.97 2 104 500.00 АКШ доллары 194
13.12.2018 27 940.00 400 000.00 АКШ доллары 6
11.12.2018 7 940.00 100 000.00 евро 7
11.12.2018 17 175.00 250 000.00 АКШ доллары 7
05.12.2018 27 940.00 400 000.00 АКШ доллары 8
04.12.2018 17 175.00 250 000.00 АКШ доллары 7
04.12.2018 15 880.00 200 000.00 евро 7
30.11.2018 15 886.00 200 000.00 евро 4
30.11.2018 172 178.75 2 500 000.00 АКШ доллары 22
28.11.2018 127 720.00 1 900 000.00 АКШ доллары 2
27.11.2018 17 175.00 250 000.00 АКШ доллары 7
26.11.2018 11 400.00 150 000.00 евро 7
23.11.2018 7 906.00 100 000.00 евро 7
21.11.2018 190 540.00 2 900 000.00 АКШ доллары 156
20.11.2018 87 025.00 1 250 000.00 АКШ доллары 2
20.11.2018 15 812.00 200 000.00 евро 3
19.11.2018 11 400.00 150 000.00 евро 7
16.11.2018 15 812.00 200 000.00 евро 4
14.11.2018 27 940.00 400 000.00 АКШ доллары 7
13.11.2018 48 090.00 700 000.00 АКШ доллары 7
12.11.2018 34 995.00 450 000.00 евро 4
06.11.2018 27 940.00 400 000.00 АКШ доллары 8
05.11.2018 11 400.00 150 000.00 евро 7
02.11.2018 27 480.00 400 000.00 АКШ доллары 11
31.10.2018 48 480.00 700 000.00 АКШ доллары 4
30.10.2018 17 425.00 250 000.00 АКШ доллары 7
29.10.2018 11 400.00 150 000.00 евро 7
29.10.2018 17 400.00 250 000.00 АКШ доллары 1
25.10.2018 55 150.00 800 000.00 АКШ доллары 7
24.10.2018 47 203.00 700 000.00 АКШ доллары 7
22.10.2018 11 400.00 150 000.00 евро 7
22.10.2018 13 850.00 200 000.00 АКШ доллары 1