> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
09.04.2021 99 947.20 1 245 000.00 АКШ доллары 3
08.04.2021 125 000.00 1 562 500.00 АКШ доллары 7
06.04.2021 199 462.20 2 450 000.00 АКШ доллары 9
05.04.2021 130 000.00 1 625 000.00 АКШ доллары 1
02.04.2021 50 000.00 625 000.00 АКШ доллары 3
01.04.2021 273 000.00 3 412 500.00 АКШ доллары 12
31.03.2021 249 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 28
30.03.2021 282 297.20 3 470 000.00 АКШ доллары 32
29.03.2021 100 040.00 1 220 000.00 АКШ доллары 16
26.03.2021 260 040.00 3 220 000.00 АКШ доллары 41
25.03.2021 211 140.00 2 580 000.00 АКШ доллары 35
24.03.2021 141 040.00 1 720 000.00 АКШ доллары 4
23.03.2021 49 947.20 620 000.00 АКШ доллары 7
19.03.2021 100 040.00 1 220 000.00 АКШ доллары 5
18.03.2021 84 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
16.03.2021 98 400.00 1 200 000.00 АКШ доллары 14
15.03.2021 99 947.20 1 245 000.00 АКШ доллары 4
12.03.2021 50 000.00 625 000.00 АКШ доллары 3
11.03.2021 20 000.00 250 000.00 АКШ доллары 1
10.03.2021 110 000.00 1 375 000.00 АКШ доллары 22
09.03.2021 103 000.00 1 250 000.00 АКШ доллары 74
03.03.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 23
25.02.2021 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 120
24.02.2021 120 000.00 1 500 000.00 АКШ доллары 80
19.02.2021 120 180.00 1 490 000.00 АКШ доллары 81
18.02.2021 20 090.00 245 000.00 АКШ доллары 1
17.02.2021 112 930.00 1 365 000.00 АКШ доллары 16
15.02.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 4
11.02.2021 120 000.00 1 500 000.00 АКШ доллары 97
10.02.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 50
09.02.2021 200 000.00 2 500 000.00 АКШ доллары 7
08.02.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 2
05.02.2021 120 000.00 1 500 000.00 АКШ доллары 96
03.02.2021 50 400.00 600 000.00 АКШ доллары 7
02.02.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 87
01.02.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 9
29.01.2021 57 400.00 700 000.00 АКШ доллары 3
26.01.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 45
25.01.2021 84 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
18.01.2021 135 000.00 1 650 000.00 АКШ доллары 48
15.01.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
11.01.2021 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
06.01.2021 79 330.00 1 000 000.00 АКШ доллары 5
04.01.2021 79 330.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
31.12.2020 79 330.00 1 000 000.00 АКШ доллары 4
29.12.2020 82 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
24.12.2020 82 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 33
23.12.2020 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 32
22.12.2020 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 27
21.12.2020 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
18.12.2020 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31
17.12.2020 60 000.00 750 000.00 АКШ доллары 4
16.12.2020 202 700.00 2 625 000.00 АКШ доллары 80
11.12.2020 60 000.00 750 000.00 АКШ доллары 6
09.12.2020 50 000.00 625 000.00 АКШ доллары 7
08.12.2020 162 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 17
03.12.2020 84 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 26
01.12.2020 161 800.00 2 000 000.00 АКШ доллары 39
27.11.2020 75 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 5
25.11.2020 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 21
18.11.2020 84 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 33
17.11.2020 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 21
12.11.2020 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 13
11.11.2020 114 300.00 1 500 000.00 АКШ доллары 92
06.11.2020 114 300.00 1 500 000.00 АКШ доллары 91
03.11.2020 159 800.00 2 000 000.00 АКШ доллары 38
27.10.2020 150 200.00 2 000 000.00 АКШ доллары 26
21.10.2020 40 008.50 497 000.00 АКШ доллары 7
19.10.2020 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 65
14.10.2020 78 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
13.10.2020 189 200.00 2 500 000.00 АКШ доллары 26
29.09.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
28.09.2020 78 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 16
24.09.2020 75 200.00 1 000 000.00 АКШ доллары 91
23.09.2020 75 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
22.09.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
15.09.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
14.09.2020 63 200.00 800 000.00 АКШ доллары 14
09.09.2020 75 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
08.09.2020 128 400.00 1 700 000.00 АКШ доллары 7
03.09.2020 157 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 1
02.09.2020 137 050.00 1 750 000.00 АКШ доллары 6
01.09.2020 128 400.00 1 700 000.00 АКШ доллары 7
26.08.2020 75 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
25.08.2020 77 880.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
24.08.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 8
19.08.2020 60 000.00 800 000.00 АКШ доллары 7
17.08.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
12.08.2020 135 700.00 1 800 000.00 АКШ доллары 11
10.08.2020 183 250.00 2 500 000.00 АКШ доллары 57
06.08.2020 108 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 92
05.08.2020 60 000.00 800 000.00 АКШ доллары 7
30.07.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 8
29.07.2020 152 100.00 2 000 000.00 АКШ доллары 9
24.07.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 6
22.07.2020 76 150.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
20.07.2020 323 315.00 4 195 000.00 АКШ доллары 12
17.07.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
16.07.2020 24 955.00 322 000.00 АКШ доллары 1
15.07.2020 194 650.00 2 580 000.00 АКШ доллары 6
13.07.2020 74 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
10.07.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
08.07.2020 154 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 7
07.07.2020 37 000.00 500 000.00 АКШ доллары 92
06.07.2020 76 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
03.07.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
02.07.2020 95 890.00 1 260 000.00 АКШ доллары 3
30.06.2020 74 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
29.06.2020 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
26.06.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
24.06.2020 72 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 92
23.06.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 3
22.06.2020 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
19.06.2020 74 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 4
17.06.2020 110 075.00 1 500 000.00 АКШ доллары 60
15.06.2020 147 500.00 2 000 000.00 АКШ доллары 4
11.06.2020 70 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 91
10.06.2020 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 5
09.06.2020 29 400.00 400 000.00 АКШ доллары 2
08.06.2020 164 375.00 2 250 000.00 АКШ доллары 4
05.06.2020 18 375.00 250 000.00 АКШ доллары 3
03.06.2020 108 040.00 1 480 000.00 АКШ доллары 2
01.06.2020 310 525.00 4 250 000.00 АКШ доллары 4
29.05.2020 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 3
28.05.2020 76 925.00 1 050 000.00 АКШ доллары 3
27.05.2020 289 700.00 3 900 000.00 АКШ доллары 6
26.05.2020 125 545.00 1 700 000.00 АКШ доллары 1
22.05.2020 37 000.00 500 000.00 АКШ доллары 4
21.05.2020 50 005.00 685 000.00 АКШ доллары 1
20.05.2020 308 275.00 4 200 000.00 АКШ доллары 56
19.05.2020 128 690.00 1 700 000.00 АКШ доллары 7
18.05.2020 74 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
14.05.2020 74 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 4
13.05.2020 208 050.00 2 700 000.00 АКШ доллары 6
12.05.2020 77 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
08.05.2020 77 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 4
07.05.2020 30 000.00 400 000.00 АКШ доллары 1
06.05.2020 286 400.00 3 700 000.00 АКШ доллары 5
30.04.2020 107 000.00 1 400 000.00 АКШ доллары 6
29.04.2020 128 350.00 1 650 000.00 АКШ доллары 1
28.04.2020 108 600.00 1 400 000.00 АКШ доллары 1
27.04.2020 206 350.00 2 650 000.00 АКШ доллары 4
24.04.2020 86 900.00 1 100 000.00 АКШ доллары 3
23.04.2020 127 050.00 1 650 000.00 АКШ доллары 1
22.04.2020 225 195.00 2 905 000.00 АКШ доллары 2
21.04.2020 136 925.00 1 775 000.00 АКШ доллары 1
20.04.2020 117 675.00 1 525 000.00 АКШ доллары 1
17.04.2020 185 800.00 2 400 000.00 АКШ доллары 4
16.04.2020 92 900.00 1 200 000.00 АКШ доллары 1
15.04.2020 145 650.00 1 890 000.00 АКШ доллары 1
14.04.2020 77 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
13.04.2020 100 100.00 1 290 000.00 АКШ доллары 4