> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлктү сатуу боюнча ачык тоорук өткөрүлө тургандыгын жарыялоо менен бардык кызыкдар адамдарды тоорукка катышууга чакырат 

Кызыкдар адамдар үчүн маалымат:   

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги;   

2. Сатып өткөрүлүүчү мүлктүн реестри.   

Билдирмелер Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 2019-жылдын 20-сентябрында саат 11:00гө чейин кабыл алынат.  

Сатылуучу мүлктү көрүү күнү: 2019-жылдын 5-сентябры.  

Ал эми билдирме формасын 2019-жылдын 23-августунан тартып 20-сентябрына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча саат 09:00-17:30 чейин же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот.  

 

Тышкы чөйрөдө сатып өткөрүү үчүн каралган мүлк, андан ары пайдалануу үчүн жарактуу (1- тиркеме жана 2-тиркеме), 18 аталыштагы 35 товардык-материалдык баалуулуктардан, төмөнкүдөй колдонулган жана эсептен чыгарылган мүлктөр реестринде келтирилген.. 

 

 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги   

   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн ачык сатууну өткөрөт.    

1. Мүлктү сатуу боюнча тооруктар катышуучулардын курамы боюнча ачык жана баа сунушун берүү формасы боюнча жабык болуп саналат.  

2.  Билдирмелер маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кабыл алынат. Бир адам бир гана билдирме сунуштоого жана тоорукта сатылуучу мүлк жөнүндө бир нече сунуштарды берүүгө укуктуу.   

3. Улуттук банк тоорук өткөрүлүүчү күндү, ордун жана катышууга билдирме сунуштоо мөөнөтүн аныктайт.   

4. Катышуучулар билдирме формасын Улуттук банктын сайтынан же sale@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.    

5. Мүлктү сатуу комиссиясы талапкерлердин билдирмелерин кароого алып, анын жыйынтыгы боюнча талапкерлерди катышуучу катары таануу же катышуу билдирмесин четке кагуу чечимин кабыл алат.   

6. Биринчи кезекте жогору бааны сунуштаган сатып алуучу жеңүүчү катары жарыяланат. Жеңүүчүдөн кийинки жогору бааны сунуштаган талапкер вице-жеңүүчү катары жарыяланат.    

7.  Жеңүүчүгө ал жеңүүчү катары таанылгандыгы, сатылып алынган мүлк үчүн төлөө шарттары жана аны алып чыгуу жөнүндө билдирүү жөнөтүлөт.   

8. Сатып алуучу мүлк үчүн төлөмдү билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө Улуттук банктын эсебине нак эмес түрдө которууга милдеттүү, ошондой эле Улуттук банктын кассасына нак акча каражаттарын салуу аркылуу төлөөгө да жол берилет.    

9.  Улуттук банкта белгиленген тартипте сатылып алынган мүлк үчүн толук төлөнгөндөн кийин мүлк өткөрүлүп берилет.   

10.  Жеңүүчү белгиленген мөөнөттө төлөөдөн баш тарткан учурда тоорук жыйынтыгы жокко чыгарылып, ал мүлктү сатып алуу укугунан ажырайт.    

Катышуучулар мүлк баасы боюнча жазуу жүзүндө сунуштарын конвертке салып, чапталган түрдө Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратындагы “Экспедицияга” тапшырышат. Экспедитор конверттерге билдирме сунушталган күндү жана убактысын чагылдырат. Мындан тышкары, билдирмелерди электрондук почта аркылуу № 3 тиркемеде белгиленген формага ылайык sale@nbkr.kg дарегине жөнөтүүгө болот.    

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-53, +996 (312) 66 92 87; +996 (312) 66 90 86 телефон номерлери аркылуу кайрылууга болот.   

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү.    

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001   

 

Тиркемелер: 

1. Андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, колдонулган жана эсептен чыгарылган мүлк реестри. 

2. Билдирменин формасы. 

 

3-тиркеме 

Билдирменин формасы 

 

Улуттук банктын эсептен чыгарылган мүлкүн сатып алууга билдирме 

№ 

Мүлктүн аталышы 

Саны 

Инвентаризациялык номер 

1-баа 

2-баа 

3-баа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   

                                    (аты-жөнү жана кол тамгасы)  

_________________________________   

                   (дареги, телефону, факсы, эл. почтасы)  

№  

Аталышы  

Саны  

Инвентаризациялык №  

Жылы  

Баштапкы баасы  

Баасы/ өлчөөбирдиги  

Жайгашкан жери 

   

   

Тетиктер  

   

   

   

   

   

1  

Авто унаа шинасы 275х70х16 Hankook кышкы  

3 даана.  

01/46799, 01/46800, 01/46801  

2009 ж.  

2 106  

сом/даана  

Бишкек шаары 

2  

Авто унаа шинасы 265х70х17 Maxxis жайкы  

3 даана.  

4092360, 4092361, 4092362  

2014 ж.  

2 039  

сом/даана  

Бишкек шаары 

№  

Аталышы  

Саны  

Инвентаризациялык №  

Жылы  

Баштапкы баасы  

Баасы/ өлчөөбирдиги  

Жайгашкан жери 

   

   

Механизмдер жана өндүрүштүк жабдуулар 

   

   

   

   

   

ДГУ GEP 65 Olimpian (Caterpillar) 

1 даана 

5986 

1999 г. 

232 179 

Комплектиси 

Бишкек шаары 

ДГУ "OLIMPIAN GEP 65" 

1 даана 

03/85 

23.07.1999-пайдаланууга киргизилген дата 

232 179 

комплектиси 

Нарын шаары 

жүктөтүн күчү менен которуунун панели 

1 даана 

03/О00085А 

14.09.2010 -пайдаланууга киргизилген дата 

13 441 

сом/даана 

Нарын шаары 

Панелдин ачкычы 

1 даана 

03/В/FI/16 

 

ГКТП-160-kva  

1 даана 

ОС-47 

  

116 750 

даана 

Жалал-Абад шаары 

бардыгы 

Механизмдер жана өндүрүштүк жабдуулар 

 

 

 

Жыгач жана башка конструкциялар 

 

 

 

 

 

Жыгач эшик 

1 даана 

Номери жок 

белгисиз 

748 

сом/даана 

Каракол шаары 

Жыгач эшик 

2 даана 

Номери жок 

белгисиз 

748 

сом/даана 

Каракол шаары 

Жыгач эшик 

1 даана 

Номери жок 

белгисиз 

748 

сом/даана 

Каракол шаары 

Темир эшик 

1 даана 

Номери жок 

белгисиз 

1875 

сом/даана 

Каракол шаары 

10 

Темир эшик 

1 даана 

Номери жок 

белгисиз 

1875 

сом/даана 

Каракол шаары 

11 

Темир эшик 

1 даана 

Номери жок 

белгисиз 

1875 

сом/даана 

Каракол шаары 

12 

Жыгач эшик 

1 даана 

Номери жок 

белгисиз 

748 

сом/даана 

Каракол шаары 

13 

Пластикалык бир жарым створчаталык эшик рамкалар менен Өлчөмү:231 х 148 

10 даана 

Ички эсепке алуу 

Болжол менен 2007 жыл. 

1515 

сом/даана 

Бостери айылы 

14 

Пластикалык бир жарым створчаталык эшик рамкалар менен Өлчөмү:204 х 145 

3 даана 

Ички эсепке алуу 

Болжол менен 2007 жыл 

1353 

сом/даана 

Бостери айылы 

15 

Өндүрүшү Кытай темир бир створчаталык эшик рамкалар менен Өлчөмү:204 х 085 

2 даана 

Ички эсепке алуу 

Болжол менен 2007 жыл 

1875 

сом/даана 

Бостери айылы 

16 

Өндүрүшү Кытай темир бир жарым створчаталык эшик рамкалар менен Өлчөмү:204 х 148 

1 шт 

Ички эсепке алуу 

Болжол менен 2007 жыл 

1875 

сом/даана 

Бостери айылы 

бардыгы 

Жыгач жана башка конструкциялар 

24 даана