> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки ноталардын экинчилик рыногу
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки ноталардын экинчилик рыногу

Ноталардын экинчилик рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Келишимдин түрү: 


Датасы Репо-операциялар Сатып алуу-сатуу
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
Орточо алынган
мөөнөт (күн)
Бүтүмдөрдүнжалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
13.01.2022 20 000.00 5.50 1 - -
09.12.2021 49 500.00 6.80 1 - -
08.12.2021 250 000.00 6.80 1 - -
29.11.2021 300 000.00 6.33 2 - -
26.11.2021 200 000.00 6.30 3 - -
02.11.2021 40 000.00 6.00 1 - -
18.10.2021 200 000.00 6.30 2 - -
15.10.2021 330 000.00 6.30 5 - -
14.10.2021 300 000.00 6.50 3 - -
05.10.2021 50 000.00 5.50 1 - -
04.06.2021 50 000.00 5.50 3 - -
01.06.2021 100 000.00 6.00 1 - -
27.05.2021 100 000.00 5.50 1 - -
20.05.2021 100 000.00 5.50 1 - -
19.05.2021 100 000.00 5.50 1 - -
18.05.2021 120 000.00 5.50 1 - -
17.05.2021 99 000.00 5.50 1 - -
05.04.2021 50 000.00 4.50 3 - -
02.04.2021 40 000.00 4.50 3 - -
26.03.2021 40 000.00 4.50 3 - -
19.03.2021 15 000.00 4.50 4 - -
15.02.2021 10 000.00 4.00 1 - -