> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки ноталардын экинчилик рыногу
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки ноталардын экинчилик рыногу

Ноталардын экинчилик рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Келишимдин түрү: 


Датасы Репо-операциялар Сатып алуу-сатуу
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
Орточо алынган
мөөнөт (күн)
Бүтүмдөрдүнжалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
11.09.2020 20 000.00 3.50 3 - -
26.06.2020 10 000.00 3.30 3 - -
19.06.2020 10 000.00 3.30 3 - -
29.05.2020 10 000.00 3.50 3 - -
19.05.2020 32 000.00 3.50 1 - -
15.05.2020 230 000.00 3.61 5 - -
20.03.2020 70 000.00 3.90 5 - -
16.03.2020 102 000.00 3.00 2 - -
11.03.2020 55 000.00 4.08 7 - -
10.03.2020 50 000.00 3.00 2 - -
09.03.2020 50 000.00 3.00 2 - -
06.03.2020 15 000.00 3.00 3 - -
28.02.2020 19 000.00 2.80 3 - -
27.02.2020 50 000.00 3.00 1 - -
26.02.2020 50 000.00 3.00 1 - -
17.02.2020 50 000.00 2.80 1 - -
14.02.2020 70 000.00 2.80 3 - -
21.10.2019 7 000.00 3.00 1 - -
08.10.2019 10 000.00 3.90 7 - -
04.10.2019 20 000.00 3.00 4 - -