> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки ноталардын экинчилик рыногу
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки ноталардын экинчилик рыногу

Ноталардын экинчилик рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Келишимдин түрү: 


Датасы Репо-операциялар Сатып алуу-сатуу
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
Орточо алынган
мөөнөт (күн)
Бүтүмдөрдүнжалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
04.06.2021 50 000.00 5.50 3 - -
01.06.2021 100 000.00 6.00 1 - -
27.05.2021 100 000.00 5.50 1 - -
20.05.2021 100 000.00 5.50 1 - -
19.05.2021 100 000.00 5.50 1 - -
18.05.2021 120 000.00 5.50 1 - -
17.05.2021 99 000.00 5.50 1 - -
05.04.2021 50 000.00 4.50 3 - -
02.04.2021 40 000.00 4.50 3 - -
26.03.2021 40 000.00 4.50 3 - -
19.03.2021 15 000.00 4.50 4 - -
15.02.2021 10 000.00 4.00 1 - -
22.01.2021 15 000.00 3.50 3 - -
20.01.2021 10 000.00 3.50 2 - -
25.11.2020 5 000.00 3.30 1 - -
20.11.2020 10 000.00 3.30 3 - -
19.11.2020 160 000.00 3.72 6 - -
18.11.2020 150 000.00 3.50 1 - -
17.11.2020 180 000.00 3.42 1 - -
27.10.2020 70 000.00 3.30 1 - -
26.10.2020 340 000.00 3.30 1 - -
02.10.2020 25 000.00 3.30 3 - -