> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

2024жылдын 30-апрелине карата 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

Статьялардын аталышы 

30.04.2024-ж. 

миң сом 

30.04.2023-ж. 

миң сом 

Активдер: 

 

 

Алтын  

169 800 557 

84 503 603 

Кассадагы, банктардагы жана финансы уюмдардагы каражаттар 

115 363 366 

88 967 374 

Берилген кредиттер 

2 534 798 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестициялар 

39 282 666 

31 367 509 

Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялар 

13 531 544 

5 223 803 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

7 446 820 

11 798 316 

Негизги каражаттар 

2 252 627 

1 986 253 

Материалдык эмес активдер  

27 700 

22 899 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

128 131 151 

168 006 704 

Башка активдер 

2 850 443 

1 675 290 

Жыйынтыгында, активдер  

478 686 874 

396 086 549 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал: 

 

 

Милдеттенмелер: 

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

210 178 347 

187 529 839 

Банктардын жана башка финансы уюмдардын каражаттары  

79 374 298 

56 143 233 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин каражаттары  

28 194 855 

16 483 239 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

63 931 823 

52 556 476 

ЭВФтен бөлүштүрүү тартибинде алынган АКУ боюнча милдеттенмелер 

10 018 293 

15 525 581 

Башка милдеттенмелер  

321 878 

292 582 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

392 019 494  

328 530 950 

 

 

 

Капитал: 

 

 

Уставдык капитал  

4 000 000 

4 000 000 

Милдеттүү резерв  

8 262 982 

7 244 293 

Чет өлкө валютасын жана алтынды кайра баалоо боюнча резерв 

62 846 997  

38 227 055 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча резерв  

(398 130) 

(167 005) 

Өткөн мезгилдин бөлүштүрүлбөгөн пайдасы 

12 436 056 

10 186 889 

Отчеттук мезгилдин (чыгымы)/пайдасы 

(480 525) 

8 064 367 

Жыйынтыгында капитал 

86 667 380 

67 555 599 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

478 686 874 

396 086 549 

 

 

 

 

 

 

Төраганын 

милдетин аткаруучу К. Куленбеков 

 

Башкы бухгалтер А. Абылгазиева