> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

2020жылдын апрель айынын 30-на карата 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

 

Статьялардын аталышы 

30.04.2020 ж. 

миң сом 

30.04.2019 ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

51 072 982 

35 985 721 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

95 622 974 

80 243 021 

Берилген насыялар 

6 686 090 

8 671 756 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

42 422 458 

36 037 589 

Амортизациялык нарк боюнча бааланган инвестициялар 

127 672 

190 246 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

4 669 753 

979 653 

Негизги каражаттар 

1 746 359 

1 683 698 

Материалдык эмес активдер  

159 774 

117 715 

Башка активдер 

15 598 127 

4 469 283 

Жыйынтыгында, активдер  

218 106 189 

168 378 682 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

110 845 137  

92 672 079  

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

21 936 287 

19 394 551 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

13 516 067 

16 054 843 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

11 083 820 

9 728 645 

Алынган кредиттер  

160 569 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

9 266 868  

8 194 492 

Башка милдеттенмелер  

323 566 

135 676 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

166 951 628 

146 340 855 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 476 561 

7 476 561 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

36 058 558 

11 643 987 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

158 976 

5 863 

Өткөн мезгилдин бөлүштүрүлбөгөн пайдасы 

2 565 273 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

2 875 076 

911 416 

Жыйынтыгында капитал 

51 154 561 

22 037 827 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

218 106 189 

168 378 682 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева