> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2021жылдын май айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.05.2021-ж. 

миң сом 

31.05.2020-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Алтын  

82 389 622 

48 437 788 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

97 255 268 

97 910 761 

Банктарга жана эл аралык уюмдарга берилген насыялар 

7 760 886 

7 987 068 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

48 916 362 

42 081 796 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

3 037 792 

128 352 

Ассоциацияланган туунду уюмдарга инвестициялар 

12 036 316 

4 669 753 

Негизги каражаттар 

1 895 945 

1 729 003 

Материалдык эмес активдер  

81 616 

153 303 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

10 776 599 

15 457 517 

Башка активдер 

1 181 515 

2 434 353 

Жыйынтыгында, активдер  

265 331 921 

220 986 694 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

129 690 067 

117 917 092 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

26 970 690 

22 868 147 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

24 113 881 

19 702 878 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

8 234 418 

10 814 471 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

10 237 621 

8 536 340 

Башка милдеттенмелер  

1 492 214 

695 456 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

200 738 891 

180 534 384 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү кам  

8 325 042 

7 476 561 

Чет өлкө валюталарын жана алтынды кайра баалоо боюнча кам 

47 517 724 

25 363 586 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(1 511) 

126 302 

Бөлүштүрүлбөгөн пайда 

2 565 273 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

6 751 775 

2 920 588 

Жыйынтыгында капитал 

64 593 030 

40 452 310 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

265 331 921 

220 986 694 

 

 

 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева