> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2006ж. - 2013ж. теке айынын 24-?н? чейинки МКВ аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКВ аукциондору

МКВ аукциону

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Аукциондор:
МКВ


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча
орточо салмактанылган кирешелүүлүк (%)
13.01.2020* GD013200413 ADD 100 000.00 460 130.00 100 000.00 5.10 5.10 5.10
09.01.2020 GD013200413 100 000.00 370 000.00 100 000.00 5.10 5.10 5.10
09.12.2019* GD013200309/ADD 150 000.00 50 000.00 50 000.00 5.16 5.16 5.16
05.12.2019 GD013200309 100 000.00 260 000.00 100 000.00 5.15 5.20 5.16
* МКВнын кошумча жайгаштыруу датасы