> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2006ж. - 2013ж. теке айынын 24-?н? чейинки МКВ аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКВ аукциондору

МКВ аукциону

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Аукциондор:
МКВ


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча
орточо салмактанылган кирешелүүлүк (%)
21.10.2019* GD013200120/ADD 150 000.00 70 050.00 70 050.00 5.20 5.20 5.20
17.10.2019 GD013200120 100 000.00 226 000.00 110 000.00 5.15 5.20 5.20
14.10.2019* GD013200113/ADD 100 000.00 0.00 - - - -
10.10.2019 GD013200113 100 000.00 120 000.00 120 000.00 5.15 5.20 5.20
03.10.2019 GD013200106 100 000.00 175 000.00 100 000.00 5.20 5.20 5.20
26.09.2019 GD013191230 150 000.00 100 000.00 - - - -
23.09.2019* GD013191223/ADD1 100 000.00 50 000.00 50 000.00 5.20 5.20 5.20
19.09.2019 GD013191223 150 000.00 255 000.00 150 000.00 5.20 5.20 5.20
16.09.2019* GD013191216/ADD1 50 000.00 0.00 - - - -
12.09.2019 GD013191216 150 000.00 100 000.00 100 000.00 5.20 5.20 5.20
09.09.2019* GD013191209/ADD 200 000.00 172 967.00 172 967.00 5.25 5.25 5.25
05.09.2019 GD013191209 150 000.00 245 000.00 100 000.00 5.17 5.30 5.25
30.08.2019* GD013191129/ADD 100 000.00 0.00 - - - -
29.08.2019 GD013191129 100 000.00 170 203.50 125 000.00 5.20 5.30 5.25
26.08.2019* GD013191125/ADD1 150 000.00 10 000.00 10 000.00 5.22 5.22 5.22
22.08.2019 GD013191125 150 000.00 120 000.00 60 000.00 5.17 5.30 5.22
19.08.2019* GD013191118 ADD 150 000.00 100 000.00 100 000.00 5.00 5.00 5.00
15.08.2019 GD013191118 150 000.00 120 000.00 120 000.00 4.85 5.20 5.00
13.08.2019* GD013191112/ADD 150 000.00 120 000.00 120 000.00 4.84 4.84 4.84
08.08.2019 GD013191112 50 000.00 175 000.00 50 000.00 4.80 4.91 4.84
05.08.2019* GD013191104/ADD 50 000.00 0.00 - - - -
01.08.2019 GD013191104 50 000.00 110 000.00 50 000.00 4.60 5.10 4.80
26.07.2019 GD013191028 200 000.00 95 000.00 95 000.00 4.50 5.00 4.60
19.07.2019 GD013191021 300 000.00 30 057.00 30 057.00 4.50 4.60 4.58
* МКВнын кошумча жайгаштыруу датасы