> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Көзөмөл методологиясы жана банктарды лицензиялоо башкармалыгынын Көзөмөл методологиясы бөлүмүнүн башкы инспектору бош турган кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- банктардын ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерди (жоболорду, нускоолорду, методикалык сунуштамаларды ж. б.) иштеп чыгуу; 

- Көзөмөл методологиясы бөлүмүнүн ишине тиешелүү документтерди иштеп чыгууга, даярдоого катышуу; 

- тиешелүү маалымат түрлөрүн (көзөмөл методологиясы маселелери боюнча келип түшкөн документтерди, ченемдик актыларды, отчетторду, маалым каттарды, оозеки маалыматтарды ж. б.) өз убагында жана сапаттуу иштеп чыгууну, талдап-иликтөөнү жана пайдаланууну камсыз кылуу; 

- бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча аналитикалык же маалымат каттарды, отчетторду изилдөө, жалпылоо жана бөлүмдүн начальнигинин кароосуна берүү

- кесиптик билимин дайыма өркүндөтүү, банктардын ишин жөнгө салуу маселелери боюнча ченемдик документтерди, мыйзам актыларын, атайын адабияттарды изилдөө

 

Квалификациялык талаптар: 

Талап кылынган билим деңгээли: 

- толук жогорку билимге ээ болуу (экономикалык билимине, «Магистр» академиялык даражасынын же «Дипломдуу адис» квалификациясынын болушуна артыкчылык берилет); 

- адистиги: экономист, бухгалтер, финансист; 

Иш тажрыйбасы: 

- банк (финансы) тутумунда 3 (үч) жылдан кем эмес же Улуттук банктын көзөмөл блогунда 2 (эки) жылдан кем эмес иш тажрыйбасы; 

Талап кылынган билим деңгээли: 

- банк мыйзамдарын билүү

- иш милдеттерин аткарууга зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус), англис тилдерин билүү

- MS Word, MS Excel, MS Access программаларын тажрыйбалуу колдонуу; 

- сертификаттары: Сертификатталган бухгалтер-практик CAP; Банк эсебинин бухгалтери. 1-деңгээлдеги сертификатына ээ болуу (артыкчылык берилет). 

Талап кылынган көндүмдөр: 

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- функцияларды жана милдеттерди аткарууда артыкчылыктарды аныктай билүү

- кесиптештер менен ишкер байланышты жөнгө салууда пикир алышуу, тактык, командада иштей билүү

- чукул кырдаалдарда өз убагында чечим кабыл ала билүү

- өз аракеттери же аракеттенбей коюулары үчүн жоопкерчилик ала билүү

 

Кошумча талаптар: 

 

Талап кылынган жеке сапаттар: 

- жоопкерчиликтүү, ийкемдүү, өз милдеттерин так жана ак ниеттүү аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүү, өз оюн оозеки жана кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү жана тактык.  

 

Документтер 2022-жылдын 20-июнунун саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Имараттарды тейлөө жана энергия менен камсыздоо бөлүмүнүн сантехниги бош турган кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банктын имараттарындагы жана курулмаларындагы сантехникалык жабдууларды, жылуулук системаларынын арматурасынын бекиткичин, суу менен жабдуу, канализация системаларын техникалык жактан тейлөө

- сантехникалык жабдуулардын туруктуу иштөөсүн камсыздоо; пландык-алдын алуу оңдоо иштерин аткаруу, ошондой эле пайдаланууга берилүүчү жылуулук берүү, ысык жана муздак суу менен камсыздоо, канализация системаларын тейлөө жана оңдоо; 

- сантехникалык жабдууларды пайдаланууда, жылуулук берүү жана канализация системаларында, муздак жана ысык суу менен камсыздоо системаларында коопсуздук техникасын сактоону камсыз кылуу; 

- газ жана электр тогу менен ширетүүнүн жардамы менен жылуулук берүү жана суу түтүкчөлөрүн оңдоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: орто билимден төмөн эмес; 

- сантехник катары иш стажы кеминде 1 жыл; 

- сантехник кызмат ордунун өзгөчөлүгүн аныктоочу ченемдик-укуктук жана нускоо документтерин билүү

- иш милдеттерин аткаруу үчүн керектүү көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү

- сантехника системаларынын негизги иштөө принциптерин, иш-аракеттердин багытын жана принциптерин, системанын ишинде бузулуулардын пайда болуу себептерин, аларды четтетүү ыкмаларын билүү

- сантехниканын милдеттерине кирген иштерди аткарууда коопсуздук техникасынын эрежелерин билүү жана аткаруу; 

- эмгекти коргоо эрежелерин жана нормаларын, өндүрүштүк санитарияны, өрткө каршы коргонуу чараларын билүү

өткөрмө түтүктөрүн газ менен ширетүүнү, электр тогу менен ширетүүнү билүү

 

Жеке сапаттары: 

- ийкемдүү;  

өз милдеттерин ак ниеттүү аткаруу;  

өз оюн оозеки жана жазуу түрүндө да так жана сабаттуу билдире алуу; 

- жамаат ичинде иштей билүү

 

Документтер 2022-жылдын 20-июнунун саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банктык эсептешүүлөр башкармалыгынын Финансы рынокторундагы бүтүмдөр боюнча эсептешүүлөр бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөө үчүн талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- корреспонденттик мамилелерди түзүү, эл аралык финансы институттарындагы корреспонденттик эсептерди ачуу жана тейлөө шарттарын өздөштүрүү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын корреспондент банктары боюнча таржымалын түзүү жана зарылчылыгына жараша аларды жаңылоо;  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасындагы корреспонденттик эсептеринин колдонулушунун натыйжалуулугун талдоо; 

- чет өлкө банктары жана финансы институттары менен валюта операциялары жана корреспонденттик мамилелерди түзүүгө байланыштуу маселелер боюнча кат алышууларды жүзөгө ашыруу; 

- эл аралык финансы институттары менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюта эсептерин жана валюта операцияларын тейлөө маселелери боюнча телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү

 

Квалификациялык талаптар:  

- финансы-экономикалык/техникалык/юридикалык/ эл аралык мамилелер жаатында жогорку билиминин болушу (“Бакалавр” академиялык даражасынын же “Дипломдуу адис” квалификациясына ээ болуу); 

- англис тилин «Upper Intermediate» денгээлинде билүү, башка чет тилдерин билүүсүнө артыкчылык берилет. Расмий сертификаттардын болушу (артыкчылык катары каралат); 

- финансы-экономика чөйрөсүндө иш стажы кеминде 1 жыл иш стажы болуусуна артыкчылык берилет. 

- компьютерде иштөө деӊгээли: тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлине ээ болуу; 

- чет тилин (англис) билүү, чет өлкөлөр менен корреспонденцияларды сөздүк колдонбой эркин окуу, контрагенттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билүү

- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын жана банктардын ишине тиешелүү башка ченемдик укуктук актыларды билүү

- банк системасында бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү маселелери боюнча нускоо документтерин билүү

 

Жеке сапаттары: 

- ийкемдүү, жоопкерчиликтүү, чынчыл;  

- өз оюн оозеки жана жазуу түрүндө так жана сабаттуу чагылдыруу; 

- аналитикалык жөндөмдүүлүк. 

 

Документтер 2022-жылдын 20-июнунун саат 17:00 чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө