> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Энергетиктер кызматынын башкы инженер-энергетиги кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттер: 

- электр менен жабдуусун өнүктүрүү жана кайра жабдуу, реконструкциялоо, модернизациялоо, жөндөө, жаңы жабдууларды сыноо менен алектенген; 

- Улуттук банктын электр объектилерин жана электр системаларын коопсуз эксплуатациялоонун жарактуулугун жана талаптагыдай техникалык абалын камсыз кылат; 

- электр орнотмолорун жана тармактарын сыноодон өткөрүүгө жана өндүрүштүк пайдаланууга кабыл алууга, электр жабдууларындагы авариялардын себептерин кароого катышат жана аларды болтурбоо жана эмгектин коопсуз шарттарын түзүү боюнча чараларды иштеп чыгат; 

- электр орнотмолорунун керектөөчүлөрүнүн ПУЭ, ПТЭ жана ПТБ жана башка ченемдик документтерге ылайык электр өткөргүчтөрүн, кабелдик линияларын жана башка электр жабдууларын текшерүүнү камсыз кылат; 

- гарантияланган электр менен жабдуунун электр жабдууларынын абалына мониторингди жана контролду жүзөгө ашырат; 

- жабдууларды жана электр тармактарын эксплуатациялоо, техникалык тейлөө жана көзөмөлдөө боюнча нускамалардын аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырат; 

- ченөө каражаттарына жана жабдууларына метрологиялык көзөмөлдү уюштурат; 

- жабдууларды жана электр менен жабдуу системаларын эксплуатациялоо үчүн зарыл болгон чийки заттарды жана материалдарды сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылат; 

- электр жабдууларын эксплуатациялоо эрежелери боюнча нускамаларды иштеп чыгат; 

- подрядчылар менен жабдууларды оңдоого келишимдерди түзүү үчүн зарыл материалдарды (документацияларды) даярдайт; 

- энергетикалык кызматтын компетенциясынын чегинде электр жабдууларын капиталдык жана башка оңдоолордун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашырат; 

- электр станцияларын жана тармактарын эксплуатациялоодо жана оңдоодо эмгекти коргоо эрежелеринин жана нормаларынын сакталышын камсыздайт. 

 

Квалификациялык талаптар: 

А) Талап кылынган билим деңгээли 

- жогорку кесиптик (электротехникалык) билими; 

- электр коопсуздугу боюнча 5тен кем эмес топтун уруксатынын болушу. 

Б) Тажрыйба: 

- инженердик-техникалык кызматтарда адистиги боюнча 5 жылдан кем эмес иш стажы. 

В) Талап кылынган билим деңгээли:  

- энергетика кызматынын (мындан ары - ЭК) башкы энергетикинин кызматтык өзгөчөлүгүн аныктоочу ченемдик жана нускамалык документтерди билүү

- эмгек милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерди билүү

- электр орнотмолорун керектөөчүлөрдүн ПТЭнин жана ПТБ эрежелери жана анын ишмердүүлүгүнө карата ПУЭнин талаптары; 

- электр жабдууларын эксплуатациялоо боюнча токтомдор, буйруктар, методикалык жана ченемдик материалдар; 

- электр жабдуу чарбаларын уюштуруу; 

- электр жабдууларын техникалык эксплуатациялоонун техникалык мүнөздөмөлөрү, конструкциялык өзгөчөлүктөрү, иштөө режимдери жана эрежелери; 

- электр жабдууларын профилактикалык тейлөөнүн жана рационалдуу эксплуатациялоонун бирдиктүү системасын билүү

- оңдоо технологиясын иштерин уюштуруу; 

- электр жабдууларын монтаждоо, жөндөө жана оңдоо ыкмалары; 

- электр ресурстарына, жабдууларга, материалдарга, запастык бөлүктөргө, шаймандарга табыштамаларды түзүүнүн тартиби; 

- жабдууларды оңдоого жеткирүү жана оңдоодон кийин кабыл алуу эрежелери; 

- электр жабдууларын эксплуатациялоодо, оңдоодо жана модернизациялоодо эмгекти уюштуруу талаптар; 

- экономиканын негиздери, ондурушту жана башкарууну уюштуруу; 

- эмгек мыйзамдарынын негиздери; 

- эмгекти коргоо, коопсуздук чаралары, өндүрүштүк санитария жана өрт коопсуздугу боюнча ченемдер. 

Г) Керектүү жөндөмдөр: 

- компьютерде (Word, Excel программаларында) жана башка оргтехникада иштей билүү

- коммуникативдик көндүмдөрдүн болушу, коммуникациялык көндүмдөрдүн болушу, туура боло билүү, командада иштей билүү, жоопкерчилик, уюштуруучулук, өжөрлүк; 

- жазуу жүзүндө да, оозеки да өз оюн так жана билгичтик менен айта билүү

- эскертүүлөрдү түзүү, техникалык шарттарды, жаңы жабдууларга техникалык талаптарды иштеп чыгуу, электр жабдууларын оңдоо, жаңылоо, зарыл болгон нускамаларды жана ченемдик актыларды иштеп чыгуу көндүмдөрүнө ээ болууга; 

- өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу отчетторду, арыздарды, келишимдерди түзө билүү

 

Документтер 2022-жылдын 8-декабрынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Энергетиктер кызматынын башкы инженер-электр механиги кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттер: 

- Улуттук банктын электр менен жабдуусун өнүктүрүү жана кайра жабдуу, реконструкциялоо, модернизациялоо, жөндөө, жаңы жабдууларды сыноо менен алектенген; 

- Улуттук банктын электр жабдууларын коопсуз эксплуатациялоонун жарактуулугун жана талаптагыдай техникалык абалын камсыз кылат; 

- электр станцияларын жана тармактарын сыноодон өткөрүүгө жана өндүрүштүк пайдаланууга кабыл алууга, электр жабдууларындагы авариялардын себептерин кароого контролдукту жүзөгө ашырат жана электр жабдууларын керектөөчүлөрдүн ПУЭ, ПТЭ жана ПТБга ылайык алардын алдын алуу жана коопсуз эмгек шарттарын түзүү боюнча чараларды иштеп чыгат; орнотуулар жана башка ченемдик документтер; 

- кепилденген электр менен жабдуу системасын, аймактык башкармалыктардын сервердик бөлмөлөрүнүн атайын абаны кондиционерлөө системаларын сыноодон өткөрөт; 

- электр жабдууларын эксплуатациялоо, техникалык тейлөө жана көзөмөлдөө боюнча нускамалардын сакталышын контролдойт; 

- ченөө каражаттарын метрологиялык контролдоону уюштурат; 

- жабдууларды жана электр менен жабдуу системаларын ишке киргизүү үчүн зарыл болгон чийки заттарды жана материалдарды сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылат; 

- электр жабдууларын эксплуатациялоо эрежелери боюнча нускамаларды иштеп чыгат; 

- подряддык уюмдар менен жабдууларды оңдоого келишимдерди түзүү үчүн зарыл болгон материалдардын (документтердин) өз убагында жана толук даярдалышын контролдойт; 

- кызматтын компетенциясынын чегинде электр жабдууларын капиталдык жана башка оңдоолорду жүргүзүүдө керектүү материалдардын өз убагында жана толук даярдалышын контролдойт; 

- электр станцияларын эксплуатациялоодо жана оңдоодо эмгекти коргоо эрежелеринин жана нормаларынын сакталышын камсыздайт; 

- жабдуулардын бузулушунун себептерин иликтөөгө жана авариялардын жана өндүрүштүк травматизмдин алдын алуу боюнча чараларды иштеп чыгууга катышат; 

- өзүнүн тикелей жетекчисинин өзүнчө кызматтык тапшырмаларын аткарат. 

 

Квалификациялык талаптар: 

А) Талап кылынган билим деңгээли: 

- жогорку электротехникалык же IT технологиялар чөйрөсүндө

- 1000 В чейин жана андан жогору түзүлүштөрдө 4 электр коопсуздук тобунан кем эмес болушу. 

Б) Тажрыйба: 

- инженердик же IT адистиктери боюнча 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы. 

В) Талап кылынган билим деңгээли: 

- энергетика кызматынын (мындан ары - ЭК) башкы инженер-электромеханикинин кызматтык өзгөчөлүгүн аныктоочу ченемдик жана нускамалык документтерди билүү

- эмгек милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерди билүүгө

- электр орнотмолорун керектөөчүлөрдүн ПТЭнин жана ПТБнын эрежелери жана анын ишмердүүлүгүнө карата ПУЭнин талаптары; 

- электр жабдууларын эксплуатациялоо боюнча токтомдор, буйруктар, буйруктар, методикалык жана ченемдик материалдар; 

- электр жабдууларын чарбасын уюштуруу; 

- электр жабдууларын техникалык эксплуатациялоонун техникалык мүнөздөмөлөрү, конструкциялык өзгөчөлүктөрү, иштөө режимдери жана эрежелери; 

- электр жабдууларын профилактикалык тейлөөнүн жана рационалдуу эксплуатациялоонун бирдиктүү системасын билүү

- оңдоо иштерин технологиясы уюштуруу; 

- электр жабдууларын монтаждоо, жөндөө жана оңдоо ыкмалары; 

- электр ресурстарына, жабдууларга, материалдарга, запастык бөлүктөргө, шаймандарга табыштамаларды түзүүнүн тартиби; 

- жабдууларды оңдоого берүү жана оңдоодон кийин кабыл алуу эрежелери; 

- электр жабдууларын эксплуатациялоодо, оңдоодо жана модернизациялоодо эмгекти уюштурууга талаптарды, анын ичинде дизель-генератордук агрегаттарды, тактык, каналдык жана башка кондиционерлерди, вентиляцияны, автоматтык дарбазаларды, электр энергиясы менен камсыз кылуунун үзгүлтүксүз булактарын электр менен камсыз кылуу системасында; 

- экономиканын негиздери, өндүрүштү жана башкарууну уюштуруу; 

- эмгек мыйзамдарынын негиздери; 

- эмгекти коргоо, коопсуздук чаралары, өндүрүштүк санитария жана өрт коопсуздугу боюнча ченемдер жана ченемдер. 

Г) Керектүү жөндөмдөр: 

- компьютерде (Word, Excel программаларында) жана башка оргтехникада иштей билүү

- коммуникациялык көндүмдөрдүн болушу, туура боло билүү, командада иштей билүү, жоопкерчилик, уюштуруучулук, өжөрлүк; 

- жазуу жүзүндө да, оозеки да өз оюн так жана билгичтик менен айта билүү

- эскертүүлөрдү түзүү, техникалык шарттарды, жаңы жабдууларга техникалык талаптарды иштеп чыгуу, электр жабдууларын оңдоо, жаңылоо, зарыл болгон нускамаларды жана ченемдик актыларды иштеп чыгуу көндүмдөрүнө ээ болууга; 

- өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу отчетторду, арыздарды, келишимдерди түзө билүү

 

Документтер 2022-жылдын 8-декабрынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Энергетиктер кызматынын жетектөөчү инженер-энергетиги кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттер: 

- Улуттук банктын электр менен жабдуусун өнүктүрүү жана кайра жабдуу, реконструкциялоо, модернизациялоо, жөндөө, жаңы жабдууларды сыноо менен алектенген; 

- Улуттук банктын электр жабдууларын коопсуз эксплуатациялоонун жарактуулугун жана талаптагыдай техникалык абалын камсыз кылат; 

- электр станцияларын жана тармактарын сыноодон өткөрүүгө жана өндүрүштүк пайдаланууга кабыл алууга, электр жабдууларындагы авариялардын себептерин кароого контролдукту жүзөгө ашырат жана электр жабдууларын керектөөчүлөрдүн ПУЭ, ПТЭ жана ПТБга ылайык алардын алдын алуу жана коопсуз эмгек шарттарын түзүү боюнча чараларды иштеп чыгат; орнотуулар жана башка ченемдик документтер; 

- кепилденген электр менен жабдуу системасын, аймактык башкармалыктардын сервердик бөлмөлөрүнүн атайын абаны кондиционерлөө системаларын сыноодон өткөрөт; 

- электр жабдууларын эксплуатациялоо, техникалык тейлөө жана көзөмөлдөө боюнча нускамалардын сакталышын контролдойт; 

- ченөө каражаттарын метрологиялык контролдоону уюштурат; 

- жабдууларды жана электр менен жабдуу системаларын ишке киргизүү үчүн зарыл болгон чийки заттарды жана материалдарды сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылат; 

- электр жабдууларын эксплуатациялоо эрежелери боюнча нускамаларды иштеп чыгат; 

- подряддык уюмдар менен жабдууларды оңдоого келишимдерди түзүү үчүн зарыл болгон материалдардын (документтердин) өз убагында жана толук даярдалышын контролдойт; 

- кызматтын компетенциясынын чегинде электр жабдууларын капиталдык жана башка оңдоолорду жүргүзүүдө керектүү материалдардын өз убагында жана толук даярдалышын контролдойт; 

- электр станцияларын эксплуатациялоодо жана оңдоодо эмгекти коргоо эрежелеринин жана нормаларынын сакталышын камсыздайт; 

- жабдуулардын бузулушунун себептерин иликтөөгө жана авариялардын жана өндүрүштүк травматизмдин алдын алуу боюнча чараларды иштеп чыгууга катышат; 

- өзүнүн тикелей жетекчисинин өзүнчө кызматтык тапшырмаларын аткарат. 

 

Квалификациялык талаптар: 

А) Талап кылынган билим деңгээли: 

- жогорку инженердик-электрик билими; 

- 1000 В чейин жана андан жогору түзүлүштөрдө 4 электр коопсуздук тобунан кем эмес жол берилгендигинин болушу. 

Б) Тажрыйбасы: 

- инженер-энергетик адистиги боюнча иш стажы, же инженердик-техникалык (электротехникалык) кызматтарда 3 жылдан кем эмес иштеген. 

В) Талап кылынган билим деңгээли: 

- энергетиктер кызматынын жетекчи инженер-энергетиктин ишинин өзгөчөлүктөрүн аныктоочу мыйзамдардын ченемдери, жоболор, нускамалар жана башка ченемдик документтер ; 

- ПТЭнин жана ПТБнын, электр орнотмолорунун керектөөчүлөрүнүн эрежелери жана анын ишмердүүлүгүнө карата ПУЭнин талаптары; 

- электр энергетикалык жабдууларды жана коммуникацияларды эксплуатациялоо боюнча токтомдорду, буйруктарды, буйруктарды, методикалык жана ченемдик материалдарды; 

- электр жабдууларын уюштуруу; 

- электр жабдууларын техникалык эксплуатациялоонун техникалык мүнөздөмөлөрү, конструкциялык өзгөчөлүктөрү, иштөө режимдери жана эрежелери; 

- оңдоо иштерин уюштуруу жана технологиясы; 

- энергетикалык жабдууларды монтаждоо, жөндөө, жөндөө жана оңдоо ыкмалары; 

- энергетикалык ресурстарга, жабдууларга, материалдарга, запастык бөлүктөргө, аспаптарга табыштамаларды түзүүнүн тартиби; 

- жабдууларды оңдоого берүү жана оңдоодон кийин кабыл алуу эрежелери; 

- электр жабдууларын эксплуатациялоодо, оңдоодо жана модернизациялоодо эмгекти уюштурууга талаптар; 

- экономиканын негиздери, өндүрүштү жана башкарууну уюштуруу; 

- эмгек мыйзамдарынын негиздери; 

- эмгек милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерди билүүгө

- эмгекти коргоо, коопсуздук чаралары, өндүрүштүк санитария жана өрт коопсуздугу боюнча ченемдер жана ченемдер. 

Г) Керектүү жөндөмдөр: 

- компьютерде (Word, Excel программаларында) жана башка оргтехникада иштей билүү

- коммуникативдик көндүмдөрдүн болушу, коммуникациялык көндүмдөрдүн болушу, туура боло билүү, командада иштей билүү, жоопкерчилик, уюштуруучулук, өжөрлүк; 

- жазуу жүзүндө да, оозеки да өз оюн так жана билгичтик менен айта билүү

- меморандумдарды түзүү, техникалык шарттарды, жаңы жабдууларга техникалык талаптарды иштеп чыгуу, электр жабдууларын оңдоо, модернизациялоо боюнча көндүмдөрдүн болушу; 

- кесиптик ишмердүүлүккө тиешелүү отчетторду, арыздарды, келишимдерди түзө билүү

 

Документтер 2022-жылдын 8-декабрынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Энергетиктер кызматынын инженер-энергетиги кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттер: 

- жаңы жабдууларды реконструкциялоо, модернизациялоо, жөндөө, сыноо менен алектенет, эксплуатациялоочу персоналга жаңы жабдууларда иштөөнүн эрежелерин жана ыкмаларын техникалык жактан камсыз кылат; 

- Улуттук банктын электр тармактарынын үзгүлтүксүз иштешин, талаптагыдай иштешин, оңдоону жана модернизациялоону камсыз кылат; 

- энергетика тармагынын иштеши үчүн зарыл болгон жабдууларды, материалдарды, запастык бөлүктөрдү сатып алууга табыштамаларды даярдайт; 

- электр өткөргүчтөрдү, кабелдик линияларды жана башка электр жабдууларын электр орнотмолорун керектөөчүлөрдүн ПУЭ, ПТБ жана ПТЭ жана башка ченемдик документтерге ылайык сыноону камсыз кылат; 

- гарантияланган электр менен жабдуунун электр жабдууларынын абалына мониторингди жана контролду жүзөгө ашырат; 

- электр менен жабдуунун кепилденген системаларын сыноону жүргүзөт; 

- жабдууларды жана электр тармактарын эксплуатациялоо, техникалык тейлөө жана көзөмөлдөө боюнча нускамалардын аткарылышын контролдойт; 

- өлчөө каражаттарын жана жабдууларды эксплуатациялоого даярдоону жүргүзөт; 

- авариялык кырдаалдарды жоюу боюнча зарыл чараларды көрөт, аварияларды локалдаштыруу, нормалдуу режимдерди калыбына келтирүү, электр жабдууларынын нормалдуу иштешин бузуунун кесепеттерин жоюу боюнча чараларды көрөт; 

- жабдууларды жана электр менен жабдуу системаларын ишке киргизүү үчүн зарыл болгон чийки заттарды жана материалдарды сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылат; 

- подрядчылар менен жабдууларды оңдоого келишимдерди түзүү үчүн зарыл болгон материалдарды (документацияларды) даярдайт; 

- электр станцияларын жана тармактарын эксплуатациялоодо жана оңдоодо эмгекти коргоо эрежелеринин жана нормаларынын сакталышын камсыздайт; 

- өзүнүн тикелей жетекчисинин жекече кызматтык тапшырмаларын аткарат. 

 

Квалификациялык талаптар: 

А) Талап кылынган билим деңгээли: 

- жогорку кесиптик (электротехникалык) билим. 

Б) Тажрыйба: 

- инженердик-техникалык адистиктер боюнча адистиги боюнча 1 жылдан кем эмес иш стажы. 

В) Талап кылынган билим деңгээли: 

- ишинин өзгөчөлүктөрүн аныктоочу мыйзамдардын ченемдери, жоболор, нускамалар жана башка ченемдик документтер; 

- ПТЭнин жана ПТБнын, электр орнотмолорунун керектөөчүлөрүнүн эрежелери жана анын ишмердүүлүгүнө карата ПУЭнин талаптары; 

- энергетикалык жабдууларды жана коммуникацияларды эксплуатациялоо боюнча токтомдорду, буйруктарды, буйруктарды, методикалык жана ченемдик материалдарды; 

- энергетикалык экономиканы уюштуруу; 

- энергетикалык жабдуулардын техникалык мүнөздөмөлөрү, конструкциялык өзгөчөлүктөрү, иштөө режимдери жана техникалык эксплуатациялоо эрежелери; 

- оңдоо иштерин уюштуруу жана технологиясы; 

- энергетикалык жабдууларды монтаждоо, жөндөө, жөндөө жана оңдоо ыкмалары; 

- энергетикалык ресурстарга, жабдууларга, материалдарга, запастык бөлүктөргө, аспаптарга табыштамаларды түзүүнүн тартиби; 

- жабдууларды оңдоого берүү жана оңдоодон кийин кабыл алуу эрежелери; 

- энергетикалык жабдууларды эксплуатациялоодо, оңдоодо жана модернизациялоодо эмгекти уюштурууга талаптар; 

- экономиканын негиздери, өндүрүштү жана башкарууну уюштуруу; 

- эмгек мыйзамдарынын негиздери; 

- эмгек милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерди билүүгө

- эмгекти коргоо, коопсуздук чаралары, өндүрүштүк санитария жана өрт коопсуздугу боюнча ченемдер жана ченемдер. 

Г) Керектүү жөндөмдөр: 

- компьютерде (Word, Excel программаларында) жана башка оргтехникада иштей билүү

- коммуникативдик көндүмдөрдүн болушу, коммуникациялык көндүмдөрдүн болушу, туура боло билүү, командада иштей билүү, жоопкерчилик, уюштуруучулук, өжөрлүк; 

- жазуу жүзүндө да, оозеки да өз оюн так жана билгичтик менен айта билүү

- меморандумдарды түзүү, техникалык шарттарды, жаңы жабдууларга техникалык талаптарды иштеп чыгуу, энергетикалык жабдууларды оңдоо, модернизациялоо боюнча көндүмдөрдүн болушу; 

- кесиптик ишмердүүлүккө тиешелүү отчетторду, арыздарды, келишимдерди түзө билүү

 

Документтер 2022-жылдын 8-декабрынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Энергетиктер кызматынын инженер-электр механиги кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттер: 

- Улуттук банктын кепилденген электр менен камсыздоо системасында орнотулган энергетикалык жабдуулардын, анын ичинде дизелдик генераторлордун, тактык, каналдык жана башка кондиционерлердин, вентиляциянын, автоматтык дарбазалардын, үзгүлтүксүз энергия булактарынын үзгүлтүксүз иштешин, талаптагыдай иштешин, оңдоону жана модернизациялоону камсыз кылат; 

- техникалык тейлөө боюнча нускамаларга, бекитилген чиймелерге жана схемаларга, колдонуудагы техникалык шарттарга жана стандарттарга ылайык, тейлөөгө алынган приборлордун жана жабдуулардын жакшы абалын, үзгүлтүксүз жана ишенимдүү иштешин, алардын туура иштешин, Улуттук банк тарабынан өз убагында сапаттуу оңдоону камсыз кылат; 

- гарантияланган электр менен жабдуунун электр жабдууларынын абалына, анын ичинде атайын жабдууларды муздак менен камсыздоого мониторингди жана контролду жүзөгө ашырат; 

- электр энергиясынын, вентиляциянын жана кондиционерлердин, ДГУнун, ИБПнын, автоматтык дарбазалардын пайда болгон четтөөлөрүн же өчүрүүлөрүн жоюу боюнча чараларды көрөт; 

- өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча чараларды көрүүгө, аварияларды, анын ичинде жылуулук жана суу менен камсыздоону локалдаштыруу боюнча чараларды көрүүгө, нормалдуу режимдерди калыбына келтирүүгө, электр жабдууларынын нормалдуу иштешинин бузулушунун кесепеттерин жоюуга; 

- Улуттук банктын кызматкерлерине энергия менен камсыздоо коркунучу же чектөө жөнүндө шашылыш билдирүүлөрдү жөнөтөт; 

- Улуттук банктын жабдууларынын мөөнөтүнөн мурда эскиришинин себептерин аныктайт, алардын алдын алуу жана жоюу боюнча чараларды көрөт; 

- приборлордун иштөөсүндөгү мүчүлүштүктөрдү жоюуну, аларды оңдоону, орнотууну жана жөндөөлөрдү, электрдик өлчөөлөрдү жана сыноолорду жүргүзөт; 

- иштеп жаткан түзүлүштөрдү иштеп чыгууда жана модернизациялоодо негизги техникалык каражаттардын ишенимдүүлүгүн, ишинин сапатын жогорулатуу боюнча сунуш киргизет; 

- жабдуулардын бузулушунун себептерин иликтөөгө жана авариялардын жана өндүрүштүк травматизмдин алдын алуу боюнча чараларды иштеп чыгууга катышат; 

- жаңы электр жабдууларын изилдөөнү жүргүзөт; 

- оперативдүү жана бухгалтердик документтерди жүргүзөт; 

- өзүнүн тикелей жетекчисинин өзүнчө кызматтык тапшырмаларын аткарат. 

 

Квалификациялык талаптар: 

А) Талап кылынган билим деңгээли: 

- жогорку инженердик-электрик билими; 

- 1000 В чейин жана андан жогору түзүлүштөрдө 4 электр коопсуздук тобунан кем эмес жол берилгендигинин болушу. 

Б) Тажрыйба: 

- инженердик-техникалык адистиктер боюнча 1 жылдан кем эмес иш стажы. 

В) Талап кылынган билим деңгээли: 

- инженер-электромеханиктин ишинин өзгөчөлүктөрүн аныктоочу мыйзамдардын ченемдери, жоболор, нускамалар жана башка ченемдик документтер; 

- ПТЭнин жана ПТБнын, электр орнотмолорунун керектөөчүлөрүнүн эрежелери жана анын ишмердүүлүгүнө карата ПУЭнин талаптары; 

- электр энергетикалык жабдууларды жана коммуникацияларды эксплуатациялоо боюнча токтомдорду, буйруктарды, буйруктарды, методикалык жана ченемдик материалдарды; 

- энергетикалык экономиканы уюштуруу; 

- техникалык мүнөздөмөлөрү, конструкциялык өзгөчөлүктөрү, иштөө режимдери жана энергетикалык жабдууларды техникалык эксплуатациялоо эрежелери, анын ичинде тактык жана каналдык кондиционерлер, желдетүү системалары; 

- электр менен жабдуу системасында орнотулган автоматтык дарбазалар; 

- оңдоо иштерин уюштуруу жана технологиясы; 

- энергетикалык жабдууларды, тактык жана каналдык кондиционерлерди, желдетүү системаларын, автоматтык дарбазаларды монтаждоо, жөндөө, жөндөө жана оңдоо ыкмалары; 

- энергетикалык ресурстарга, жабдууларга, материалдарга, запастык бөлүктөргө, аспаптарга табыштамаларды түзүүнүн тартиби; 

- жабдууларды оңдоого берүү жана оңдоодон кийин кабыл алуу эрежелери; 

- энергетикалык жабдууларды эксплуатациялоодо, оңдоодо жана модернизациялоодо эмгекти уюштурууга талаптар; 

- экономиканын негиздери, өндүрүштү жана башкарууну уюштуруу; 

- эмгек мыйзамдарынын негиздери; 

- эмгек милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерди билүүгө

- ички эмгек тартиби; 

- эмгекти коргоо, коопсуздук чаралары, өндүрүштүк санитария жана өрт коопсуздугу боюнча ченемдер жана ченемдер. 

Г) Керектүү жөндөмдөр: 

- компьютерде (Word, Excel программаларында) жана башка оргтехникада иштей билүү

- коммуникативдик көндүмдөрдүн болушу, коммуникациялык көндүмдөрдүн болушу, туура боло билүү, командада иштей билүү, жоопкерчилик, уюштуруучулук, өжөрлүк; 

- жазуу жүзүндө да, оозеки да өз оюн так жана билгичтик менен айта билүү

- меморандумдарды түзүү, техникалык шарттарды, жаңы жабдууларга техникалык талаптарды иштеп чыгуу, энергетикалык жабдууларды оңдоо, модернизациялоо боюнча көндүмдөрдүн болушу; 

- кесиптик ишмердүүлүккө тиешелүү отчетторду, арыздарды, келишимдерди түзө билүү

 

Документтер 2022-жылдын 8-декабрынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Унаа менен камсыз кылуу кызматына мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө айдоочу кызматына талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 2 бирдик 

 

Функционалдык милдеттер: 

-автоунаа транспортун эффективдүү жана коопсуз эксплуатациялоо; 

-автоунаа транспортунун талаптагыдай техникалык абалын камсыз кылуу; 

-ишенип берилген мүлктүн, анын ичинде автоунаанын сакталышын камсыз кылуу; 

-автоунаа транспортун пайдалануу, жол баракчаларын жана күйүүчү-майлоочу материалдардын чыгымдалышы тууралуу отчетторду тариздөө боюнча белгиленген эрежелерди жана жол-жоболорду так сактоо; 

-баалуулуктарды, материалдарды жана документтерди жеткирүү жана коштоп жүрүү боюнча экспедитордук милдетти аткаруу; 

-кызматтык милдеттерди жүзөгө ашырууда эмгекти коргоо, коопсуздук техникасын жана өрткө каршы коргоо талаптарынын аткарылышын камсыз кылуу; 

-функционалдык милдеттерин аткаруу боюнча документтердин тиешелүү формаларын даярдоо, жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча анын компетенциясына кирген башка тапшырмаларды аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

-орто-атайын же орто билиминин болушу; 

-«В», «С», «Д» айдоочулук категорияларынын болушу; 

-айдоочу катары кеминде 3 жыл иш стажы; 

-талапкер автоунаа транспортунун түзүлүшүн, агрегаттарынын дайындалышын, иштөө принцибин, автоунаа траспортунун механизмдеринин, приборлорунун түзүлүшүн билүүсү жана аны тейлей алуусу зарыл. 

 

Кошумча талаптар: 

-талапкер бөөдө кырсыктарда жана башка учурларда биринчи (дарыгерге чейинки) медициналык жардам көрсөтүү эрежелерин жана ыкмаларын билүүсү зарыл. 

 

Жеке сапаттары: 

-коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин аткарууда ак ниеттүүлүк; 

-өз ой-пикирин оозеки сыяктуу эле, жазуу жүзүндө да так жана туура айта билүүсү

 

Документтер 2022-жылдын 8-декабрынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө