> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

«Жаш кесипкөй адистер» программасы 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы экономика жана башка адистиктер боюнча жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү жана жаш адистер үчүн жыл сайын өткөрүлүүчү «Жаш кесипкөй адистер» программасын кайрадан ишке киргизүүдө. Бул программанын максаты жаш адистердин өлкөнүн борбордук банкынын иш процессинде түздөн-түз катышуусу аркылуу банк ишине аралашуусу үчүн шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Сынактан өткөн жаш адистер (35 талапкер) Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүндө 8 (сегиз) ай тажрыйбалык такшалуудан өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 

Бул программа, республиканын финансы жана банк системасында иштөөнү каалаган, жогорку билим көрсөткүчтөрүнө жана лидердик жөндөмдүүлүктөргө ээ жаш адистер үчүн Улуттук банктын иш процессине катышуу аркылуу банк чөйрөсүнө аралашууга мүмкүнчүлүк түзөт. Программа экономика, статистика, финансы, эконометрика жана математикалык ыкмалар, бухгалтердик эсепке алуу, аудит, юриспруденция, маалымат технологиялары, социология, физика, электроника ж.б. сыяктуу чөйрөлөрдү өздөштүрүү максатын көздөгөн, келечекке умтулган жаш муундарга арналган. Тажрыйбалык такшалуудан өтүүнүн бардык мезгилине ар айлык 2000 сом өлчөмүндө эмгек акы белгиленет. 

Программаны ийгиликтүү аяктаган, келечеги бар адистер Улуттук банкка ишке чакырылат же кадрлар резервине киргизилет. 

 

Талапкерлерге карата талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын жараны; 

- жаш курагы: 25 жашка чейин; 

- бакалавр же магистр даражасына ээ билими (артыкчылык дипломуна ээ же тиешелүү багыттар боюнча эң мыкты деген баалар артыкчылык кылган); 

- англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет; 

- төмөнкү адистиктер боюнча: экономика, статистика, финансы, бухгалтердик эсепке алуу, аудит, юриспруденция, маалымат технологиялары, социология, эконометрика жана математикалык ыкмалар, физика, электроника. 

 

Документтер 2019-жылдын 28-октябрынын саат 17:00 чейин кабыл алынат. 

 

Программага катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- таржымал (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баяны; 

- тиешелүү кесиптик билимин жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорттун же инсандыгын тастыктаган башка документин көчүрмөсү

- аскердик билеттин көчүрмөсү

 

Бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот: 

-Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Персонал менен иш алып баруу бөлүмү, № 117/1 иш бөлмөсү, тел.: (0312) 66 90 18, (0312) 61 10 21. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Басылмалар тобунун экономисти бош кызмат ордуна талапкерлерди тандап алуу боюнча ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- статистикалык маалыматтарды иштеп чыгуу; 

- мезгилдүү расмий басылмалардын макет долбоорлорун расмий (орус), мамлекеттик (кыргыз) жана чет (англис) тилдеринде даярдоого катышуу; 

- Улуттук банктын мезгилдүү расмий басылмаларын жарыялоону уюштуруу;  

- мезгилдүү расмий басылмаларды даярдап, жарыялоого байланыштуу чыгашаларды контролдоо жана сатып алууларга катышуу;  

- иш кагаздарын жүргүзүү

- топтун жетекчисинин же башкармалыктын начальниги тарабынан аныкталган башка иштерди аткаруу. 

 

Жалпы квалификациялык талаптар: 

- экономика жана/ же финансы боюнча жогорку билими (бакалавр, адис же магистр); 

- мамлекеттик жана же/расмий тилде эркин сүйлөй билүү;  

- англис тилин билүүсү: сөздүк менен окуу, жазуу түрүндөгү текстти түшүнө билүү деңгээлинде. 

 

Кошумча талаптар: 

- Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзамдык актыларды, аталган кызмат өзгөчөлүктөрүн аныктоочу ченемдик жана нускоочу документтерди билүүсү

- түрдүү көлөмдөгү маалыматтарды түзүү жана талдап-иликтей билүүсү

- MS Officeтин прикладдык программаларында иштей билүүсү: MS Word, MS Excel, word, pdf форматтарындагы текстти редакциялай билүүсү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчиликтүү болуусу, ыкчам аткаруучулук жөндөмгө, жогорку адамкерчиликтүү сапаттарга, командада иштей алуу жөндөмүнө ээ болуусу. 

 

Документтер 2019-жылдын 30-октябрынын саат 17.00гө чейин берилүүгө тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат: 

- кадрларды каттоо баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билим деңгээлин, квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган документтер, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билет көчүрмөсү

- паспорт көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документтер. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61-10-21 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

Ысык-Көл областтык башкармалыгында мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөө үчүн (инженер-электриктин функциясын аткаруу үчүн) талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

Функционалдык милдеттери: 

- Областтык башкармалыктын чарба тобунун ишин уюштуруу, жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын жогорку профессионалдык деңгээлде аткарылышын көзөмөлдөө

- Областтык башкармалыктагы техника коопсуздугу жана эмгекти коргоо боюнча талаптарды аткаруу жана анын аткарылышын контролдоо, ошондой эле ал боюнча инструктаж өткөрүү

- электр энергиясы жана жылуулук менен камсыз кылуу системаларынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу; 

- жабдуунун үзгүлтүксүз, бузулбай иштешин камсыз кылуу боюнча техникалык жана уюштуруу иш-чараларын жүргүзүү, техникалык бузулууларга иликтөө жүргүзүү жана аларды четтетүү боюнча чараларды көрүү

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку же атайын орто техникалык билим; 

- жогорку билими бар учурда, энергетика адистиги боюнча же инженердик-техникалык (электротехникалык) кызматтарда 1 жылдан кем эмес, ал эми орто кесиптик (техникалык) билими бар болгон учурда, инженердик техникалык кызматтарда 3 жылдан кем эмес эмгек стажына ээ болуусу; 

- 1000 вольтко чейин жана андан жогорку кубаттулуктагы электр жабдууларында иштөө мүмкүнчүлүгү, электр коопсуздугу боюнча 4-топтогу разряды болушу шарт; 

- компьютерди (MS Office Word, Excel, Ассеss) жана ар түрдүү кеңсе техникаларын колдонууну билүүсү

- өз оюн так жана сабаттуу түшүндүрүп, аларды, кыргыз жана орус тилдеринде жазуу жана оозеки түрдө билдире алуусу зарыл. 

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчиликтүү

- коммуникабелдүү

- милдеттерин аткаруудагы чынчылдыгы жана ак ниеттүлүгү

 

Документтер 2019-жылдын 1-ноябрынын саат 17.00гө чейин берилүүгө тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат: 

- кадрларды каттоо баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билим деңгээлин, квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган документтер, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билет көчүрмөсү

- паспорт көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документтер. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61-10-21 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси 168, каб. №117/1; 

Каракол шаары, Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгы. Токтогул көчөсү, 265, телефону-(3922) 5-12-49; 5-12-78,5-12-53.