> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Жалал-Абад областтык башкармалыгынын Көзөмөл бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандап алуу боюнча ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

-аткарып жаткан жумушуна ылайык документтерди түзүү, даярдоо; 

-Улуттук банктан лицензия, күбөлүк алышкан Банктык эмес финансы кредиттик мекемелерге, акча алмаштыруу түйүндөрүнө, төлөм системасынын операторлоруна/ төлөм уюмдарына лицензия, күбөлүктөрдү берүү

-банктык эмес финансы кредиттик мекемелердин, төлөм системасынын операторлорунун / төлөм уюмдарынын ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү

-банктык эмес финансы кредиттик мекемелердин, акча алмаштыруу түйүндөрүнүн, төлөм системасынын операторлорунун / төлөм уюмдарынын ишмердүүлүгүнө тескөө жүргүзүү

-коммерциялык банктардын филиалдарынын жана сактык кассаларынын жана төлөм системасынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын кассалык тартипти жүргүзүүсү боюнча текшерүүгө катышуу; 

-нак эмес төлөмдөрдү ишке ашыруу маселеси боюнча областын аймагындагы жагдайга мониторинг жасоо, анализ, контроль жүргүзүү

өлүмдүн иш кагаздарын жүргүзүү, документтер менен иш алып баруу; 

-коомчулук менен туруктуу иш алып барууга катышуу; 

-областтык башкармалыктын жана бөлүмдүн начальниктеринин тапшырмасынын негизинде иш алып баруу; 

 

Квалификациялык талаптар: 

-талап кылынган билим деңгээли: экономикалык жогорку билим;  

-иш тажрыйбасы: банк системасында 1 жылдан кем эмес болсо дурус болот;  

-мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерин документ менен иштөөгө зарыл     болгон деңгээлде билүү

-компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасында иштей билүү

-ПФТД/ЛПД сертификаты болсо дурус болот. 

 

Кошумча талаптар: 

-Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам нормаларын, жоболорду, нускоолорду жана Улуттук банктын областтык башкармалыгынын алдына коюлган милдеттерди аткарууга багытталган иш жүргүзүү боюнча башка ченемдик документтерди билүү

-алынган маалыматтарды иликтөөгө, анализдөөгө, берилген тапшырмаларды так аныктоого болгон жөндөмү

-кабыл алган чечимдерине жоопкерчиликти ала билүү жөндөмү, берилген тапшырмаларды өз учурунда, так, сапаттуу аткарганга, тийиштүү каттарды, отчетторду даярдай билүү

-анализ жүргүзүлүүчү, доклад жасалуучу материалдарды даярдай билүү

-өз ой-пикирин так, даана, сабаттуу айта жана жаза билүү

 

Жеке сапаттары: 

-жамаат менен иштей билүү;  

-коммуникабилдүү;   

-жоопкерчиликтүү;  

-иш милдеттерин туура жана ак ниеттүлүк менен аткаруу.   

 

Документтер 2019-жылдын 20 декабрынын саат 17.00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт жана өздүгүн тастыктаган башка документтин көчүрмөсү

Бардык суроолор боюнча:  

-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү, 13, же телефондору (03722) 5 40 23, 0557 55 16 10; 0777 72 80 33. 

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Жалал-Абад областтык башкармалыгынын Чарба тобунун инженер-электриги бош турган кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

-Областтык башкармалыктын чарба тобунун ишин уюштуруу, жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын жогорку профессионалдык деңгээлде аткарылышын көзөмөлдөө;  

-Областтык башкармалыктагы техника коопсуздугу жана эмгекти коргоо боюнча талаптарды аткаруу жана анын аткарылышын контролдоо, ошондой эле ал боюнча инструктаж өткөрүү;  

-электр энергиясы жана жылуулук менен камсыз кылуу системаларынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу;  

-жабдуунун үзгүлтүксүз, бузулбай иштешин камсыз кылуу боюнча техникалык жана уюштуруу ишчараларын жүргүзүү, техникалык бузулууларга иликтөө жүргүзүү жана аларды четтетүү боюнча чараларды көрүү.  

 

Квалификациялык талаптар: 

-талап кылынган билим деңгээли: жогорку же атайын техникалык орто билим; 

-иш тажрыйбасы: жогорку билими бар болгон учурда эмгек стажы энергетика же инженердик техникалык (электротехникалык) кызматтарда 1 жылдан кем эмес ал эми орто кесиптик (техникалык) билими бар болгон учурда инженердик техникалык кызматтарда 3 жылдан кем эмес; 

-1000 вольтко чейин жана андан жогорку кубаттулуктагы электр орнотууга уруксааты болуш керек жана 4-группадагы электрдик коопсуздугу болушу шарт; 

-мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерин документ менен иштөөгө зарыл болгон деңгээлде билүү

-компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасында иштей билүү

 

Кошумча талаптар: 

-Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам нормаларын, жоболорду, нускоолорду жана Улуттук банктын областтык башкармалыгынын алдына коюлган милдеттерди аткарууга багытталган иш жүргүзүү боюнча башка ченемдик документтерди билүү

-«Эксплуатациялоо техникасынын эрежеси» ПТЭ, «Коопсуздук техникасынын эрежеси» ПТБ жана «Электрорнотуу түзүлүш эрежеси» ПУЭ талаптарын билүү;  

-Энергетика чарбасын уюштуруу; 

-Энергетика жабдууларын ремонттон өткөрүү, мантаждоо, түзөтүү методдорун билүү

-Улуттук банктын жана анын бөлүмдөрүнүн структурасын, ички эмгек тартибин, эмгекти уюштуруусунун негизин билүү

 

Жеке сапаттары: 

-алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

-отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды даярдай билүү

-өз оюн жазуу жүзүндө жана оозеки түрүндө да так жана сабаттуу баяндай билүү

-жамаат менен иштей билүү

-коммуникабилдүү

-жоопкерчиликтүү

-иш милдеттерин туура жана ниеттүлүк менен аткаруу. 

 

Документтер 2019-жылдын 20-декабрынын саат 17.00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт жана өздүгүн тастыктаган башка документтин көчүрмөсү

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү, 13, же телефондору (03722) 5 40 23, 0557 55 16 10; 0776 16 23 24. 

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Улуттк банктын Ош областтык башкармалыгынын Көзөмөл бөлүмүнө жетектөөчү инспектор кызматтык орунга кызматкер тандоо боюнча ачык и сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

-Улуттук банктан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган микрофинансы мекемелердин, кредиттик союздардын жана башка банктык эмес финансы кредиттик уюмдарынын, анын ичинде алмаштыруу бюролордун (мындан ары БФКУ), төлөм оператордук системалары/төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоону жана көзөмөлгө алууну жүргүзүү

-БФКУ, төлөм системасын жана төлөм инструменттерин өнүктүрүү маселеси боюнча түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүү жана мониторинг жасоо; 

-Маалыматтын тиешелүү түрлөрүн өз маалында жана сапаттуу карап чыгууну, талдоого алууну колдонууну камсыз кылуу, белгиленген жол-жоболорго ылайык ар түрдүү формадагы отчетторду түзүү

 

Талаптар: 

-жогорку экономикалык билим; 

-банк тутумундагы иш тажрыйбасы 2 жылдан кем эмес; 

-компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникаларында мыкты иштей билүүсү

-мамлекеттик жана официалдуу тилдерин документтер менен иштөө деңгээлинде билүүсү, англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет; 

-жашына жана жынысына маани берилбейт; 

-колдонуудагы мыйзамдардын нормасын, банк ишмердигин жүргүзүүдө колдонуудагы мыйзамдарын, жоболорду, нускоолорду жана башка ченемдик документтерди жана БФКУ, төлөм оператордук системалары/төлөм уюмдарынын ишмердиги боюнча мыйзамдарын билүү

-эл аралык стандарттагы финансылык отчеттордун жана бухгалтердик эсептердин, финансылык анализдердин негизин билүү

 

Документтер 2019жылдын 20-декабрынын саат 17.00 гө чейин берилүүгө тийиш. 

 

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер берилиши зарыл: 

 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян; 

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт жана өздүгүн тастыктаган башка документ жеке өзү тарабынан документтерди тапшыруу учурунда көрсөтүлөт. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

-Ош шаары, Ош областтык башкармалыгына кайрылсаңыздар болот. Дареги: Курманжан Датка көчөсү, 119, телефону-(03222) 4-81-93; 0550-29-05-80; 

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, адистер менен иш алып-баруу бөлүмү. Дареги: Чүй 168 проспектиси №209-бөлмө, телефону (0312) 66 90 18.