> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмүнүн  

китепканачысы кызмат ордуна талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик  

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банктын китепкана ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерди иштеп чыгуу (жобо, нускоо, методикалык сунуш-көрсөтмө ж.б.);  

- китепкана ишин уюштуруу; 

- Улуттук банктын китепкана фондун толуктоо, мезгилдүү басылмаларга жазылуу иштерин уюштуруу; 

- адабияттардын эсебин жүргүзүүнү жана көзөмөлдөө ишин жеңилдеткен сурап билүү, ошондой эле карыздарды жоюу иштерин жүргүзүү

- китептерди топтоо, иштеп чыгуу, көктөө, жайгаштыруу, китеп фондусун жана мезгилдүү басылмаларды эсептен алып салуу үчүн даярдоо, ошондой эле китепкана архивин сактоо; 

- китепкана фондунун бюджетин түзүү

- өтүнмөлөр боюнча библиографиялык маалыматтарды даярдоо; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы жана башка китепканалар менен байланыш түзүү

 

Жалпы квалификациялык талаптар: 

- жогорку билимге ээ болуу («Китепкана ишин жүргүзүү» же «Библиография» адистигине артыкчылык берилет); 

- адистиги боюнча иш тажрыйбасы 2 жылдан кем эмес; 

- компьютерде иштей билүү, кеңсе программаларын билүү

- китепкана каталогдорун түзүү көндүмдөрүн билүү, иштиктүү жана кызматтык каттарды жаза билүү

- расмий жана мамлекеттик тилдерин документтер менен иштөө деңгээлинде билүү;  

- өз оюн так жана сабаттуу билдирүү, аларды жазуу жана оозеки түрүндө ачык айкын баяндоо. 

 

Кошумча талаптар: 

- иш милдеттерин сапаттуу аткаруу; 

- айкын тапшырмаларды аткаруу мөөнөттөрүн сактоо; 

- кесиптик билимин дайыма өркүндөтүү

 

Талап кылынган жеке сапаттар: 

- жоопкерчиликтүү

- ийкемдүү

- кесиптештери жана башка адамдар менен оңой тил табышуу; 

- баштаган ишти аягына чыгаруу. 

 

 

Документтер 2019-жылдын 4 сентябрынын саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- кыскача таржымал (кошумча маалымат); 

- өмүр баяны; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (жогорку билими, квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндө документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- инсандыгын тастыктаган паспорт же башка документтер документтерди тапшыруу учурунда көрсөтүлүүгө тийиш. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

-Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (№117 иш бөлмө) (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Төлөм системалары башкармалыгынын Төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары бөлүмүнүн бош башкы адис кызмат ордуна талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банктын укуктук ченемдик актыларынын жана мыйзамдарынын талаптарын төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары тарабынан аткаруусун көзөмөлдөө жана контролдоо;  

- Төлөм системасынын операторлорунын жана төлөм уюмдарынын финансылык жана регулятивдүү отчетторунун негизинде, алардын финансалык абалына жана тобокелдиктерин башкаруусуна баа берүү

- Эл аралык төлөм системасынын операторлорунун жана локалдык акча которуу операторлорун катоо боюнча иш чараларга катышуу;  

- Төлөм системасынын операторлорун жана төлөм уюмдарын лицензиялоо, ошондой эле лицензиялык текшерүү жүргүзүү жана инспектордук текшерүү боюнча иш-чараларды даярдоо жана катышуу; 

- Лицензия алуу боюнча документтерди кароо менен баа саясатынын, үстөмдүк абалынын, төлөм кызматынын керектөөчүлөрүн укугун коргоо боюнча жана тарифтик саясатынын негиздүүлүгүнө анализ жүргүзүү  

- Төлөм системасынын операторлорун жана төлөм уюмдарынын ишмердүүлүгүндө ар түрдүү тобокелдиктерди башкаруусуна баа берүү боюнча механиздерди жана инструменттерди иштеп чыгуу ошондой эле лицензиялоону ишке ашыруу жана жакшыртуу, алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө жана жөнгө салуу, ошондой эле төлөм кызматынын рыногунда монополияга каршы жөнгө салууну жүргүзүү.  

- Төлөм системасынын операторлорун жана төлөм уюмдарынын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу жана көзөмөлдөө, мониторинг жана талдоонун өзгөрүшүнүн негизинде жана төлөм кызматынын рыногунун өсүшүн жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана лицензиялоо боюнча мыйзамдык жана укуктук ченемдик базанын өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу

 

Квалификациялык талаптар: 

- экономикалык, юридикалык же техникалык багыттар боюнча жогорку билиминин болушу; 

- адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш тажрыйбасы, анын ичинде финансы/банк системасында же мамлекеттик органдарда иштеген эмгек тажрыйбасы эки жылдан кем эмес; 

- мамлекеттик (кыргыз тили) жана расмий (орус тили) тилдерди функционалдык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде билүүсү

- Улуттук банктын, коммерциаллык банктардын, төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуучу мыйзам, ченемдик укуктук актыларды билүүсү

- төлөм системаларынын жана төлөм кызматтарынын иштөөсү, өнүгүүсү боюнча теориясы жана практикасы боюнча тиешелүү билимге жана тажрыйбаларга ээ болуу; 

- технологиялык процесстерди билүү, кемчиликтерди аныктоо жана аларды четтетүү ыкмаларын негиздөө

- компьютерде тажрыйбалуу колдонуучу дэңгээлинде иштей билүүсү;  

- эл менен иш алып барууну жана өз ара аракеттенүүнү билүүсү

- жоопкерчилик алуу, ишти аягына чейин чыгаруу, уюштуруу жана демилге көтөрүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу; 

- маалыматты тез өздөштүрүү, болжолдоолорду түзүү жана өзүнүн билимин кеңейтүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу; 

- кесиптик адеп ченемдерин сактоо, талаш маселелерди чече билүү

- жашына жана жынысына чектөө жок. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат: 

- кадрларды каттоо баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билим деңгээлин, квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган документтер, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билет көчүрмөсү

- паспорт көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документтер. 

 

Документтер 2019-жылдын 4 сентябрынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Төлөм системалары башкармалыгынын Төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары бөлүмүнүн Төлөм системасынын операторлорун жана төлөм уюмдарын көзөмөлдөө тобунун бош жетектөөчү адис кызмат ордуна талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 2 бирдик 

 

 

Функционалдык милдеттери: 

- төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин тобокелдикке негизделген көзөмөлдөө боюнча ченемдик жана нускоо документерди иштеп чугуу жана жакшыртуу; 

- төлөм системасынын операторлорунан жана төлөм уюмдарынан ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүү, анализдин жыйынтыктары боюнча отчетторду даярдоо жана кээ бир төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын финансалык абалына баа берүү

- төлөм системасынын операторлорун жана төлөм уюмдарын инспектордук текшерүү жүргүзүү боюнча иш-чараларга катышуу жана даярдоо; 

- төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын сырткы көзөмөл жана инспекциялоо учурунда аныкталган бузуулардын аткарылышы боюнча иш чараларды контролдоо;  

- төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына жана кызмат адамдарына карата таасир этүү чараларын кабыл алуу боюнча сунуш киргизүү;  

- төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарын сакталышын көзөмөлдөө;  

- төлөм системасынын катышуучулары жана төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары менен, ошондой эле Улуттук банктын ар түрдүү түзүмдүк бөлүмдөрү менен жана сырткы субъектилер менен өзүнүн кызматтык функцияларынын аткаруунун чегинде өз ара аракеттешүүнү жүргүзүү жана жолгушууларды, отурумдарды, кенешти, коммитеттерди уюштуруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- экономикалык, юридикалык жана техникалык багыттар боюнча жогорку билиминин болушу; 

- адистиги боюнча эки жылдан кем эмес иш тажрыйбасы, анын ичинде финансы/банк системасында же мамлекеттик органдарда иштеген эмгек тажрыйбасы бир жылдан кем эмес; 

- мамлекеттик (кыргыз тили) жана расмий (орус тили) тилдерди функционалдык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде билүүсү

- Улуттук банктын, коммерциалдык банктын, төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуучу мыйзам ченемдик жана укуктук ченемдик актыларды, жана төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын лицензиялоо, көзөмөлдөө жана жөнгө салууга тиешелүү Улуттук банктын укуктук ченемдик актыларын билүүсү

- төлөм системаларынын жана төлөм кызматтарынын иштөөсү, өнүгүүсү боюнча теориясы жана практикасы боюнча тиешелүү билимге жана тажрыйбаларга ээ болуу; 

- технологиялык процесстерди билүү, кемчиликтерди аныктоо жана аларды четтетүү ыкмаларын негиздөө

- компьютерде тажрыйбалуу колдонуучу дэңгээлинде иштей билүүсү;  

- эл менен иш алып барууну жана өз ара аракеттенүүнү билүүсү

- жоопкерчилик алуу, ишти аягына чейин чыгаруу, уюштуруу жана демилге көтөрүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу; 

- маалыматты тез өздөштүрүү, болжолдоолорду түзүү жана өзүнүн билимин кеңейтүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу; 

- маалыматты тез өздөштүрүү, болжолдоолорду түзүү жана өзүнүн билимин кеңейтүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу; 

- кесиптик адеп ченемдерин сактоо, талаш маселелерди чече билүү

- жашына жана жынысына чектөө жок. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат: 

- кадрларды каттоо баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билим деңгээлин, квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган документтер, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билет көчүрмөсү

- паспорт көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документтер. 

 

Документтер 2019-жылдын 4 сентябрынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Төлөм системалары башкармалыгы Санарип жана финансы технологиялары боюнча бөлүмүнү жетектөөчү адис бош турган кызмат ордуна   

талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт  1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери:  

- эл аралык тажрыйбанын, ошондой эле сатуу жана жөнгө крпитовалютасы, өнүмдөр жана кызматтар боюнча сунуштарды даярдоо боюнча изилдөө технологиясынын негизинде бөлүштүрүлөт жана реестрлерин блокчейн; 

- төлөм системаларынын жана төлөм кызмат көрсөтүүлөр рыногун өнүктүрүү, жайылтуу жана жаңы төлөм технологияларды жана каржы рыногун өнүктүрүү жана жөнгө салуу боюнча тажрыйбасы өнүктүрүүгө багыттарын изилдөө

- рынокто заманбап төлөм жана каржы технологиялар жана куралдар мониторинги, алардын иштешин жана өзгөчөлүктөрүн изилдөө

- төлөм системалары, жаңы төлөм жана каржылык ыкмаларын жана инструменттерин, өнүктүрүүнүн жаңы жана келечектүү багыттары жөнүндө, ошондой эле аларды өнүктүрүү жана жөнгө салуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; 

- кызматташтык жана бирликке бирдиктүү маалымат базасын түзүү менен каржылык технологияларды долбоорлорго катышуу үчүн сунуштарды даярдоо ишке ашыруу. 

  

Квалификациялык талаптар: 

- билим талап деңгээл: жогорку экономикалык, укуктук жана техникалык билим берүү

- иш тажрыйбасы:, жок эле дегенде, эки жыл, адистиги боюнча эмгек стажы кеминде 1 жыл болгон - каржы / банк / төлөм системасында; 

- мамлекеттик (кыргыз), илим-билим, расмий (орус) документтештирүү үчүн жетиштүү денгээлде тилдери; 

- англис тилинде жазуу жүзүндөгү документтерди жана материалдарды түшүнүүгө билим англис (көбүнчө); 

- ЭЭМ үчүн көндүмдөр - өнүккөн пайдалануучу деъгээлинде. 

  

Кошумча талаптар:  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ишин, банктардын, төлөм системасын, төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын жөнгө салуучу мыйзамдардын жана ченемдик укуктук актыларды билүүсү;  

- жаңы каржы жана төлөм технологиялар боюнча Улуттук банктын ченемдик жана усулдук материалдарды билүү;  

- төлөм системаларынын жана төлөм кызмат көрсөтүү рыногунун иштешин жана өнүгүшүн теория жана практикада тийиштүү билимдин жана тажрыйбанын болушу;  

- өндүрүү билүү

- Улуттук банктын жана анын бөлүмдөрү, ички эрежелери, эмгекти уюштуруунун негиздери түзүлүшүн билүү

 

Жеке сапаттары:  

- байланыш жана туура болушу үчүн, зарыл көндүмдөрү ээ болуу жөндөмдүүлүгү, так адамдар менен өз ара боюнча багыт алат; 

- жоопкерчилик, өзүн өзү башкара билүүнү, туруктуулук демилгеси; 

- акыл-эс, ийкемдүүлүк, алдын ала жана өз алдынча билим алууга жөндөмдүүлүк; 

- кесиптик этикеттин ээлик кылуу; 

- чыр-чатактарды жөнгө салуу жөндөмдүүлүгү, стресс. 

 

Документтер 2019-жылдын 4 сентябрынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш  

  

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:   

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы;  

- резюме (кошумча маалыматтар);  

өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);   

- аскердик билеттин көчүрмөсү;  

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.   

  

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1.  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Төлөм системалары башкармалыгынын Төлөм системасынын методологиясы, анализдөө жана өнүктүрүү бөлүмүнүн бош башкы адис кызмат ордуна  

ачык сынак жарыялайт  1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери:  

- инновациялык төлөм кызматтарын, ошондой эле төлөм кызматтары менен төлөм инструменттеринин жаңы түрлөрүн өнүктүрүүнү кошуу менен төлөм системалары жана инстументтери боюнча ченемдик укуктук базаны өнүктүрүү стратегиясы боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; 

- Кыргыз Республикасынын төлөм системасын жөнгө салуунун, ишин көзөмөлдөөнүн, ошондой эле эл аралык системалар менен өз ара иш алып баруунун негизги эрежелерин аныктоо;  

- төлөм системалары жана инстументтери; ири жана чекене төлөмдөр боюнча эсептешүү системалары; картты колдонуу менен төлөмдөр, чек ара төлөмдөрү, финансы рыноктору менен байланыштар, акча которуулар, инновациялык технологиялар ж.б. боюнча ченемдик документтерди, долбоордук документтерди иштеп чыгуу жана макулдашуу;  

- төлөм кызмат көрсөтүү рыногунун тенденцияларын өнүктүрүүгө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, аналитикалык материалдарды/отчетторду даярдоо; 

- Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаларды ишке ашыруу иштерине катышуу. 

  

Жалпы квалификациялык талаптар:  

- жогорку экономикалык, техникалык же юридикалык билими; 

- адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш тажрыйбасы, анын ичинде финансы/банк/төлөм системасында иштеген эмгек тажрыйбасы эки жылдан кем эмес; 

- семинарларга катышуу, кат жазуу үчүн, документтер жана материалдар менен иштөө үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус), англис тилдерин билүү

- Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзам актыларын, иш милдеттерин аныктаган ченемдик укуктук актыларды, нускоо документтерин билүү

- төлөм системаларын өнүктүрүү теориясы, практикасы жана тенденциялары боюнча тиешелүү билимге жана тажрыйбаларга ээ болуу; 

- технологиялык процесстерди билүү, кемчиликтерди аныктоо жана аларды четтетүү ыкмаларын негиздөө

- компьютерде: MS Office (Word, Excel, Ассеss) жана ар түрдүү кеңсе техникаларында иштөө көндүмдөрүнө ээ болуу;  

- жоопкерчилик алуу, ишти аягына чейин чыгаруу, уюштуруу жана демилге көтөрүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу; 

- маалыматты тез өздөштүрүү, болжолдоолорду түзүү жана өзүнүн билимин кеңейтүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу; 

- кесиптик адеп ченемдерин сактоо, талаш маселелерди чече билүү

- оозеки жана жазуу жүзүндө адабий тилдин ченемдерин билүү

- белгиленген мөөнөттөн ашыкча иштөө, ошондой эле иш зарылчылыгына байланыштуу эс алуу күндөрү ишке чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу. 

 

Документтер 2019-жылдын 4 сентябрынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш  

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- кыскача таржымал (кошумча маалымат); 

- өмүр баяны; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (жогорку билими жана квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндө документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- аскер билетинин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү же инсандыгын күбөлөндүргөн башка документ. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

Бишкек шаары, Чүй пр.168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (№117/1 иш бөлмөсү) (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Төлөм системалары башкармалыгынын Төлөм системасынын методологиясы, анализдөө жана өнүктүрүү бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартылган кызматкердин кызмат ордуна 

талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

-  төлөм системасынын жалпы методолгиясы боюнча ченемдик документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу; 

- чекене төлөмдөр боюнча эсептешүүлөр, акча которуу системаларынын ишине, Кыргыз Республикасында төлөм кызмат көрсөтүүлөрүнүн жана төлөм инструменттеринин жаңы түрлөрүн жайылтуу ишин жөнгө салуу жагында иштелип чыккан ченемдик документтердин долбоорлорун макулдашуу, иштеп чыгуу жана/же ага катышуу; 

- Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программалардын талаптарын аткаруу боюнча иштерге катышуу; 

- төлөм кызмат көрсөтүүлөрү рыногунун өнүгүү багытына талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле төлөм системасынын учурдагы абалы боюнча аналитикалык материалдарды даярдоо; 

- ж.б. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- финансы-экономикалык, техникалык жана юридикалык багыттар боюнча жогорку билиминин болушу; 

- адистиги боюнча иш тажрыйбасынын болушу(абзел); 

- мамлекеттик жана расмий тилдерди функционалдык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде билүүсү

- англис тилин билүү (абзел); 

- компьютерде тажрыйбалуу колдонуучу дэңгээлинде иштей билүүсү.  

 

Кошумча талаптар: 

- банк/төлөм системаларын өнүктүрүү жагында талап кылынган билим деңгөээлине жана иш тажрыйбасына ээ болушу (абзел). 

 

Жеке сапаттары: 

- сылык-сыпаа мамиле түзө билүүсү

- жоопкерчиликтүүлүк, уюштура билүү, тырышчаактык, демилгелүүлүк; 

- жаңы ыкмаларды тез өздөштүрүп, билим деңгээлин өз алдынча жогорулатууга жөндөмдүүлүгү

- кесиптик этикетти сактай билиши; 

- талаш маселелерди чече алышы; 

өз ой-пикирин мамлекеттик жана расмий тилдерде сабаттуу чечмелеп бере алышы

 

Документтер 2019-жылдын 4 сентябрынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш  

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат: 

- кадрларды каттоо баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билим деңгээлин, квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган документтер, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билет көчүрмөсү

- паспорт көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документтер. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси 168, каб. №117/1.