> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгынын Техникалык колдоо бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерди тандоо үчүн  

ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

-кеңсе жана компьютер техникаларынын үзгүлтүксүз жана сапаттуу иштешин камсыз кылуу; 

-кеңсе жана компьютер техникаларынын аппараттарын иштетүү процессинде жаралган үзгүлтүккө учуроолорду четтетүү

-кеңсе жана компьютер техникаларынын аппараттарынын иштешинин үзгүлтүккө учураган себептерин талдоо; 

-семинарларды, видеоконференцияларды техникалык жактан коштоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

-IT тармагында техникалык жогорку билимге ээ болуу («Бакалавр», «Адис» / «Инженер» же «Магистр»); 

-маалымат технологиялары чөйрөсүндө иш стажына артыкчылык берилет; 

-кеңсе жана компьютер техникаларын билүү, тейлөө жана иштөө көндүмдөрүнө, тажрыйбасына ээ болуу; 

-кеңсе техникаларын тейлөө жөнүндө сертификатына же кеңсе жана компьютер техникаларын тейлөө боюнча курстардан өткөндүгү жөнүндө сертификатына артыкчылык берилет. 

 

Кошумча талаптар: 

-жоопкерчиликтүү, тапшырылган ишти так жана өз учурунда ишенимдүү аткаруу, ресурстар чектелген шарттарда иштей билүү

 

Жеке сапаттары: 

-коммуникабелдүү, өз милдеттерин так жана чын дилинен берилип аткаруу; 

-өз оюн оозеки жана жазуу түрүндө так жана сабаттуу түшүндүрө билүү

 

Документтер 2020-жылдын 4-мартынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө 

мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо боюнча  

ачык сынак жарыялайт 2 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- кадр ишине тиешелүү буйруктарды даярдоо; 

- ишке кабыл алуу боюнча сынактарды уюштуруу; 

- окутуу планынын аткарылышын контролдоо жана талдап -иликтөө

- кадр маселелери боюнча ченемдик документтерди иштеп чыгууга жана колдонууга киргизүүгө катышуу. 

 

Жалпы квалификациялык талаптар: 

- жогорку билиминин болушу (экономикалык жана юридикалык билимине артыкчылык берилет);  

- банк системасында же адам ресурстарын башкаруу багытында 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушуна артыкчылык берилет; 

- орус жана кыргыз тилдерин документ менен иштей алгыдай деңгээлде билүү

- англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет; 

- MS Office билүү

 

Кошумча талаптар: 

- алган маалыматты талдап иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- өз пикирин оозеки жана жазуу жүзүндө так түшүндүрө алуусу; 

- кызматттык каттарды даярдай билүүсү

 

Документтер 2020-жылдын 21-февралынын саат 17:00 гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Материалдык-техникалык жабдуу бөлүмүнүн Саламаттыкты сактоо пунктуна мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

  

Функционалдык милдеттери:  

· жумуш ордунда курч жана күтүүсүз кармаган ооруларда, жаракат алууларда, ууланган учурларда жана башка кырсыктарга учураганда бейтаптарга биринчи жана ооруканага чейинки медициналык жардам көрсөтүү

· Улуттук банктын кызматкерлерин кабыл алуу, дарыгердик-консультациялык жардам көрсөтүү

· ишке жөндөмдүүлүгүн убактылуу жоготкон учурда, жатып дарыланууга муктаж болгон бейтаптарга зарыл учурларда үйүнө барып медициналык көзөмөл жүргүзүү

· Улуттук банктын кызматкерлери кайрылган ар бир учурда лабораториялык-диагностикалык, инструменттерди колдонуу аркылуу жана консультациялык иш-чаралар топтомун өз убагында жана толук кандуу жүргүзүү

· эмгекке жарамсыздык барактарын арасынан иргеп, алардын мыйзам чегинде берилишине жана аныктыгына чейрек сайын текшерүү жүргүзүү

· Улуттук банктын кызматкерлерин тармактык стационарларга өз убагында жаткыруу; 

· Улуттук банктын тамактануу жайларына жума сайын санитардык контролдоо иштерин жүргүзүү;  

· кесиптик тобокелдиги жогору кызматта иштеген кызматкерлерге (Улуттук банктын айдоочуларына) күн сайын наркологиялык биринчи текшерүүдөн өтүшүн контролдоо; 

· Улуттук банктын кызматкерлерин алдын ала, максаттуу кароодон өткөрүү жана санация жүргүзүү үчүн келишимдик негизде адистерди (эндокринолог, гинеколог ж.б.) тартуу; 

· Улуттук банктын кызматкерлерин диспансеризациялоо (ден соолугу чың жана оорулуу); 

· санитардык-эпидемиологиялык кызматтын ченемдери боюнча Улуттук банктын кызматкерлерине эпидемияга каршы иш-чараларды жана текшерүүлөрдү жүргүзүү

· Улуттук банктын кызматкерлерине пландуу иммунизация иштерин уюштуруу жана жүргүзүү

 

Квалификациялык талаптар:  

· медициналык жогорку билими (терапевт квалификациясында); 

· Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин, Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин ведомстволук саламаттыкты сактоо бөлүмдөрүнө тийиштүү ченемдик актыларын жана жоболорун билүү

· тез жардам көрсөтүү, дарылоо жагында кеминде 5 жыл иш тажрыйбасына ээ болуу; 

· мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерин бейтаптар жана документтер менен иштөө деңгээлинде билүү;  

· жогорку окуу жайынан кийинт тез жардам көрсөтүү, дарылоо боюнча адистештирилген курстарда окугандыгы тууралуу сертификаттарынын болушу; 

· компьютерде (Windows) пайдалануучу деңгээлинде иштей билүү.  

· кесиптик көндүмдөр: 

ь команда ичинде жана жеке өзү жүрөк-өпкө ооруларынын реанимациясы боюнча комплекстүү чараларды жүргүзүү

ь тышкы кан кетүүлөрдүн бардык түрлөрүн токтотуу боюнча чараларды жүргүзүү

ь ЭКГга тартуу жана чечмелөө

ь штаттагы жана колдогу каражаттар менен жаракат алган адамдарды транспорттук иммобилизациялоо чараларын жүргүзүү, жаракат алгандарды андан ары жеткирүү

ь парентералдык инъекциялык иш-аракеттерди жасоо: тери алдына, тери ичине, булчуңга, тамырга (акырек алдына) жана жүрөккө инъекция жасоо; 

ь кекиртекти интубациялоо, ашказанды жана ичегилерди тазалоо боюнча техникалар менен иштей билүү

 

Жеке сапаттары:  

- жоопкерчиликтүү, ишенимдүү, чынчыл; 

- командада жана жеке иштей билүү жөндөмдүүлүгү

- клиникалык ой-жүгүртүүгө аналитикалык жөндөмдүү болуу; 

- өз оюн кат жүзүндө жана оозеки түрдө так жана түшүнүктүү билдирүү

- тартипти сактоо жана милдеттерди так аткаруу; 

- ийкемдүү

- кесиптик билимин улам өркүндөтүп туруу. 

 

Документтер 2020-жылдын 21-февралынын саат 17:00 гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө