> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ош областтык башкармалыгынын Көзөмөл бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандап алууга ачык сынак жарыялайт (Көзөмөл бөлүмүнүн инспекторунун милдетин аткаруу үчүн) 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

-Улуттук банктан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган микрофинансы мекемелердин, кредиттик союздардын жана башка банктык эмес финансы кредиттик уюмдарынын ишин лицензиялоону жана көзөмөлгө алууну жүргүзүү

өлөм системасын жана банктык эмес финансы кредиттик уюмдардын системасын өнүктүрүү маселеси боюнча түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүү, төлөм инструменттерине жана төлөм системаларына мониторинг жасоо; 

-маалыматтын тиешелүү түрлөрүн өз маалында жана сапаттуу карап чыгууну, талдоого алууну колдонууну камсыз кылуу, белгиленген жол-жоболорго ылайык ар түрдүү формадагы отчетторду түзүү

 

Квалификациялык талаптар:  

-жогорку экономикалык билим;  

-банк тутумундагы иш тажрыйбасы бир жылдан кем эмес-эгер болсо;  

-компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникаларында мыкты иштей билүүсү;  

-мамлекеттик жана официалдуу тилдерин билүүсү

-англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет;  

-банк мыйзамдардын негизин, банктык эмес финансы кредиттик уюмдарынын ишмердиги боюнча мыйзамдарын, укук ченемдик актыларын билүү

-эл аралык стандарттагы финансылык отчеттордун жана бухгалтердик эсептердин, финансылык анализдердин негизин билүү

 

Документтер 2021-жылдын 19-апрелинин саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы, Ош шаары, дареги: Курманжан Датка көчөсү, 119, телефону-(03222) 4-81-93; 0552 02 14 10. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ош областтык башкармалыгына мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандап алууга ачык сынак жарыялайт (эсеп боюнча жетектөөчү адисинин милдетин аткаруу үчүн) 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

-Областтык башкармалыктын ишмердүүлүгүнө тиешелүү операциялардын «Башкы китеп» программасына өз убагында жана сапаттуу түшүүсүн камсыз кылуу; 

-накаталай акча жана эсептешүү документтерди кабыл алуу, анализдөө жана аны «Башкы китеп» программаларына колдонуу менен иштетүү

-негизги каражаттарга, товардык материалдык баалуулуктарга жана акча каражатарына, дебитордук жана кредитордук карыздарга өткөрүлүүчү инвентаризацияга катышуу; 

-Областтык башкармалыктын кызматкерлерине бухгалтерлик эсеп, көзөмөл жана отчеттор боюнча методологиялык жардам көрсөтүү

-Областтык башкармалыктын бухгалтерлик эсеп иш кагаздарын жүргүзүү (докуметтерди тигүү, жана башка); 

-бухгалтерлик документтерди белгилүү тартипте жасалгалоо, сактоо жана архивке өткөрүүнү камсыз кылуу; 

-Областтык башкармалыктын бухгалтерлик эсеп баланстарынын операцияларын каталыктарына анализ жүргүзүү жана жыйынтыгын улук бухгалтерге жеткирүү;  

-улук бухгалтердин жумушун аткарууда, күнүгө жумуш күнүнүн аягында эсеп лицовойлоруна, УБУОдон алган кассалык документтер менен сверка жүргүзүү, андан сыркары баланстык эсептерде дебеттик калдык калтырбоо; 

-ар дайым подотчеттогу карыздар жакты жана айлык акы боюнча, телефондор боюнча карыздарды , убагында төгүлүшүн көзмөлдөйт жана улук бухгалтерге жеткирет; 

-аналитикалык жана синтетикалык эсептеринин тууралыгын күнүгө тастыктайт. 

 

Квалификациялык талаптар:  

-жогорку экономикалык билимге ээ болушу зарыл;  

-адистиги: экономист, бухгалтер; 

-жалпы иш тажрыйбасы 3-жылдан кем эмес, банктык системада 3- жылдан кем эмес иш тажрыйбасы болуусу. 

 

Кошумча талаптар: 

-Улуттук банктын ишмердүүлүгү жөндөө колдонуудагы мыйзамдык актыларды, бухгалтердик эсеп, баланс, отчеттор боюнча ченемдик документтерди жана Эл аралык финансылык отчет Стандарттады билүүсү

-алынган маалыматтарды иштеп чыгуу, анализдөө боюнча ыктуулук; 

-компьютерде жана башка офистик техникаларда иштей билүүсү

 

Жеке сапаттары: 

-өзүнүн оюн жазуу жана ооз эки түрүндө даана сабаттуу жеткире билүүсү, команда менен иштей жана учурларда чечим кабыл ала билүүсү

 

Документтер 2021-жылдын 19-апрелинин саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы, Ош шаары, дареги: Курманжан Датка көчөсү, 119, телефону-(03222) 4-81-93; 0552 02 14 10.