> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Имараттарды тейлөө жана энергия менен камсыздоо бөлүмүнүн сантехниги бош турган кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банктын имараттарындагы жана курулмаларындагы сантехникалык жабдууларды, жылуулук системаларынын арматурасынын бекиткичин, суу менен жабдуу, канализация системаларын техникалык жактан тейлөө

- сантехникалык жабдуулардын туруктуу иштөөсүн камсыздоо; пландык-алдын алуу оңдоо иштерин аткаруу, ошондой эле пайдаланууга берилүүчү жылуулук берүү, ысык жана муздак суу менен камсыздоо, канализация системаларын тейлөө жана оңдоо; 

- сантехникалык жабдууларды пайдаланууда, жылуулук берүү жана канализация системаларында, муздак жана ысык суу менен камсыздоо системаларында коопсуздук техникасын сактоону камсыз кылуу; 

- газ жана электр тогу менен ширетүүнүн жардамы менен жылуулук берүү жана суу түтүкчөлөрүн оңдоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: орто билимден төмөн эмес; 

- сантехник катары иш стажы кеминде 1 жыл; 

- сантехник кызмат ордунун өзгөчөлүгүн аныктоочу ченемдик-укуктук жана нускоо документтерин билүү

- иш милдеттерин аткаруу үчүн керектүү көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү

- сантехника системаларынын негизги иштөө принциптерин, иш-аракеттердин багытын жана принциптерин, системанын ишинде бузулуулардын пайда болуу себептерин, аларды четтетүү ыкмаларын билүү

- сантехниканын милдеттерине кирген иштерди аткарууда коопсуздук техникасынын эрежелерин билүү жана аткаруу; 

- эмгекти коргоо эрежелерин жана нормаларын, өндүрүштүк санитарияны, өрткө каршы коргонуу чараларын билүү

өткөрмө түтүктөрүн газ менен ширетүүнү, электр тогу менен ширетүүнү билүү

 

Жеке сапаттары: 

- ийкемдүү;  

өз милдеттерин ак ниеттүү аткаруу;  

өз оюн оозеки жана жазуу түрүндө да так жана сабаттуу билдире алуу; 

- жамаат ичинде иштей билүү

 

Документтер 2022-жылдын 3-февралынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Имараттарды тейлөө жана энергия менен камсыздоо бөлүмүнүн инженер-электрмеханиги бош турган кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

Улуттук банктын энергетика чарбасында ремонт иштерин уюштуруу жана жүргүзүү, энергетика чарбасынын, электр жабдууларынын, желдетүү жана аба тазалоо системаларынын ишенимдүү, экономикалык жактан коопсуз иштешин камсыз кылуу; 

Улуттук банктын электр менен камсыздоо системаларын, желдеткичтерин, аба тазалоо системаларын жана электр энергиясы менен иштеген дарбазаларды, анын ичинде дизель-генератордук жабдууларды, прецизиондук жана канал кондиционерлерди, сплит-система кондиционерлерин, Улуттук банктын электр менен жабдуу системасында орнотулган үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо булактарын эксплуатациялоо, план боюнча алдын ала ремонт иштерин жүргүзүү, ишке багыттоо, техникалык жактан тейлөө

- энергетика жана башка ресурстардын сарамжалдуу пайдаланылышын контролдоо; 

- энергетика жабдууларын эксплуатациялоо учурунда коопсуздук техникасынын нормаларынын, эмгекти коргоонун жана өнөр жай санитариясынын сакталышын контролдоо жана камсыз кылуу; 

- "Башкы китеп" банктык маалымат системасында административдик-чарбалык ишти (келишимдин маалыматтарын киргизүү, билдирмелерди толтуруу жана эсептерди каттоо) аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар:  

жогорку кесиптик (электр техникалык) билими

1000 В чейин жана андан жогору орнотмолордо электр коопсуздугу 4-топтон төмөн эмес болушу; 

инженердик кызматтарда иш стажы кеминде 1 жыл же электрик, электр монтёр кызматтарында иш стажы кеминде 3 жыл; 

мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерди эмгек милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде билүү

 

Кошумча талаптар: 

Улуттук банктын ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын; Улуттук банк тарабынан кабыл алынган жалпы уюштуруу жана атайын регламенттерди, эрежелерди билүү

энергетикалык жабдууларды жана коммуникацияларды эксплуатациялоо боюнча токтомдорду, буйрууларды, буйруктарды, методикалык жана ченемдик материалдарды билүү

- энергетика чарбасын уюштуруу; 

Улуттук банктын техникалык өнүгүүсүнүн келечеги; 

- инженер-электр механиктин ишин жөнгө салган буйруктарды, буйрууларды, көрсөтмөлөрдү, нускоолорду жана башка тескөөчү документтерди, анын ичинде электр жабдууларын орнотуу эрежелерин, коопсуздук техникасынын эрежелерин жана керектөөчүлөрдүн электр жабдууларын техникалык эксплуатациялоо эрежелерин, Улуттук банктын электр менен камсыздоо схемаларын билүү

- Улуттук банктын үзгүлтүксүз электр менен жабдуу системасында колдонулган приборлордун жана жабдуулардын, анын ичинде дизель-генератордук жабдууларды, прецизиондук жана канал кондиционерлерди, үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо булактарын орнотуу, иштөө принциби, техникалык жана конструктивдүү өзгөчөлүктөрү

- түзүлүштөрдү жана жабдууларды сыноо эрежелерин жана тартибин билүү, техникалык жана электр техникалык өлчөөнү жүргүзө билүү

- электр монтаждоо жана механикалык иштерди уюштуруу жана жүргүзүү технологиясы; 

- эмгек мыйзамдарынын негиздерин билүү

- эмгекти коргоо, коопсуздук техникасы, өндүрүштүк санитария, өрт коопсуздугу боюнча эрежелерди жана нормаларды жана Улуттук банктын ишине тиешелүү маселелер боюнча башка ченемдик укуктук документтерди билүү

- биринчи медициналык жардам көрсөтүү ыкмаларын жана эрежелерин билүү

- энергетика чарбасын уюштуруу боюнча билиминин болушу; 

- электр жабдууларын орнотуу эрежелери, коопсуздук техникасынын эрежелери жана керектөөчүлөрдүн электр жабдууларын техникалык эксплуатациялоо эрежелери боюнча билиминин болушу. 

 

Жеке сапаттар: 

компьютерде (Word, Excel программалары) жана башка кеңсе техникасында иштей билүү

коммуникациялык жөндөмгө ээ болуу, иш алып барууга, баарлашууга жөндөмдүү, командада иштей билүү, жоопкерчиликтүү жана тыкан; 

өз оюн жазуу жүзүндө сыяктуу эле, оозеки түрдө да так жана сабаттуу билдире алуу. 

 

Документтер 2022-жылдын 3-февралынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ Талас областтык башкармалыгынын Чарба тобунун инженер-электриги бош турган кызмат ордуна талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- областтык башкармалыктын чарба тобунун ишмердүүлүгүн уюштуруу, берилген тапшырмаларды жана кызмат иштерин жогорку профессионалдык деңгээлде аткарылуусун көзөмөлдөө

- областтык башкармалыкта эмгекти коргоо жана техника коопсуздугу боюнча талаптардын сакталышын камсыздоо жана көзөмөл жүргүзүү, эмгекти коргоо жана техника коопсуздугу боюнча инструктаждарды өткөрүү

- эмгекти коргоо, техника жана өрт коопсуздугу боюнча талаптарды эске алуу менен областтык башкармалыктагы өрт коопсуздугу боюнча каражаттардын толук, оңдолуу абалында болушун камсыздоо; 

- областтык башкармалыктын автотранспортун камсыздоо боюнча уюштуруу жумуштарын жүргүзүү, күйүүчү-майлоочу майлардын сарпталуусу боюнча эсебин алуу, отчетторун түзүү. Автотранспорттун абалы жана максаттуу колдонулушу боюнча (спидометрдин көрсөткүчүн текшерүү) көзөмөл жүргүзүү

- эмгекти коргоо боюнча укуктук ченемдик актылардын талаптарын сактоо жана эмгек шарттарын жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, жумуштагы күтүлбөгөн кокустуктар боюнча териштирүү жүргүзүү жана уюштуруу, жумушчу орундарды аттестациялоо боюнча жумуштарды жасоо; 

- жабдууларды профлактикалык сыноодон өткөрүү жана алдын ала пландаштырылган ремонт жумуштарын убагында жасоо жана уюштуруу; 

- техникалык бузулууларга анализ жүргүзүү жана аларды оңдоп түзөөгө чара көрүү, шаймандарды авариясыз жана үзгүлтүккө учуратпастан эксплуатациялоо боюнча техникалык иш чараларды уюштуруу жана өткөрүү

- электр тармактарына жана электротехникалык жумуштар жасалуучу электр шаймандарга күндөлүк ремонт жасоо жана мантаждоо демантаждоо жумуштарын жүргүзүү

- суу агызгычка (водосток), вентилацияга, канализацияга, суу жабдыктарына, техникалык жактан кызмат көрсөтүү, имараттын күндөлүк ремонт жумуштарын жасоону уюштуруу; 

- чарбалык келишимдердин түзүлүшүнө катышуу жана аткарылышын камсыз кылуу; 

- областтык башкармалыктын имаратын жана короосунун таза кармоону, тартипке келтирүүнү камсыз кылуу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

-талап кылынган билим деңгээли: жогорку же атайын техникалык орто билим; 

-иш тажрыйбасы: жогорку билими бар болгон учурда эмгек стажы энергетика же инженердик техникалык (электротехникалык) кызматтарда 1 жылдан кем эмес ал эми орто кесиптик (техникалык) билими бар болгон учурда инженердик техникалык кызматтарда 3 жылдан кем эмес; 

-электр коопсуздугу боюнча 4-группадан кем эмес жана 1000 вольттон жогорку чыңалуудагы электр менен иштей алары жөнүндө уруксааты болуусу;; 

-мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерин документ менен иштөөгө зарыл болгон деңгээлде билүү

-компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасында иштей билүү

 

Кошумча талаптар: 

-«Эксплуатациялоо техникасынын эрежеси» ПТЭ, «Коопсуздук техникасынын эрежеси» ПТБ жана «Электрорнотуу түзүлүш эрежеси» ПУЭ талаптарын билүү;  

-Энергетика чарбасын уюштуруу; 

-Энергетика жабдууларын ремонттон өткөрүү, мантаждоо, түзөтүү методдорун билүү

 

Жеке сапаттары: 

-алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

-отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды даярдай билүү

-өз оюн жазуу жүзүндө жана оозеки түрүндө да так жана сабаттуу баяндай билүү

-жамаат менен иштей билүү

-коммуникабилдүү

-жоопкерчиликтүү

-иш милдеттерин туура жана ниеттүлүк менен аткаруу. 

 

Документтер 2022-жылдын 3-февралынын саат 17.00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Талас шаары, Бердике баатыр көчөсү, 291, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы, телефону (03422) 5-25-68; 

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмүнүн 

китепканачысы бош турган кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

-Улуттук банктын китепкана ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерди иштеп чыгуу (жобо, нускоо, методикалык сунуш-көрсөтмө ж.б.);  

-китепкана ишин уюштуруу; 

-Улуттук банктын китепкана фондун толуктоо, мезгилдүү басылмаларга жазылуу иштерин уюштуруу; 

-адабияттардын эсебин жүргүзүүнү жана көзөмөлдөө ишин жеңилдеткен сурап билүү, ошондой эле карыздарды жоюу иштерин жүргүзүү

-китептерди топтоо, иштеп чыгуу, көктөө, жайгаштыруу, китеп фондусун жана мезгилдүү басылмаларды эсептен алып салуу үчүн даярдоо, ошондой эле китепкана архивин сактоо; 

-китепкана фондунун бюджетин түзүү

-өтүнмөлөр боюнча библиографиялык маалыматтарды даярдоо; 

-Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы жана башка китепканалар менен байланыш түзүү

 

Жалпы квалификациялык талаптар: 

-жогорку билимге ээ болуу («Китепкана ишин жүргүзүү» же «Библиография» адистигине артыкчылык берилет);  

-адистиги боюнча иш тажрыйбасы 2 жылдан кем эмес; 

-компьютерде иштей билүү, кеңсе программаларын билүү

-китепкана каталогдорун түзүү көндүмдөрүн билүү, иштиктүү жана кызматтык каттарды жаза билүү

- расмий жана мамлекеттик тилдерин документтер менен иштөө деңгээлинде билүү;  

-өз оюн так жана сабаттуу билдирүү, аларды жазуу жана оозеки түрүндө ачык айкын баяндоо.  

 

Кошумча талаптар: 

-иш милдеттерин сапаттуу аткаруу; 

-айкын тапшырмаларды аткаруу мөөнөттөрүн сактоо; 

-кесиптик билимин дайыма өркүндөтүү

 

Талап кылынган жеке сапаттар: 

-жоопкерчиликтүү

-ийкемдүү

-кесиптештери жана башка адамдар менен оңой тил табышуу; 

-баштаган ишти аягына чыгаруу. 

 

Документтер 2022-жылдын 3-февралынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмүнүн расмий тил боюнча корректору функциясын аткаруу үчүн мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттер: 

-тексттин ар түрдүү элементтерин лексикалык жана графикалык бирдей болушун камсыз кылуу максаты менен орус тилиндеги уюштуруу-тескөө документтерин корректировкалоо жана редакциялоо, орфографиялык жана пунктуациялык каталарды четтетүү, мааниси боюнча жана стилистикалык мүнөздөгү мүчүлүштүктөрдү оңдоо; 

-терминдердин, шарттуу кыскартуулардын, белгилердин жана символдордун туура жазылышын текшерүү;  

-айрым тамгалар менен белгилердин туура эмес жазылышын, тексттердин абзацтарга туура эмес бөлүнүшүн четтетүү, таблицалардын, иллюстрациялардын, маалымдамалардын, ташымалдын, шилтеменин, цитаталардын туура таризделишин текшерүү;  

-документ менен иштөө формаларын жана ыкмаларын өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү;  

-компьютер техникасын колдонуу базасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча жаңы маалымат технологияларын иштеп чыгууга жана жайылтууга катышуу; 

өлүмдүн ишине тиешелүү документтерди иштеп чыгууга жана даярдоого катышуу; 

өлүмдүн начальнигинин тапшырмаларын аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

-жогорку билимге ээ болуу: «Орус филологиясы», «Орус тили жана адабияты», «Лингвистика (орус)» адистигине артыкчылык берилет;  

-адистиги боюнча иш тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес; 

-MS Office билүү

-Winword программасында редакциялоо жана корректировкалоо техникаларын билүү

-орус тилинде иштиктүү каттарды, кызматтык документтерди түзүү көндүмдөрүнө ээ болуу; 

-орус тилин мыкты билүү, кыргыз тилин документтер менен иштөө деңгээлинде билүү, англис тилине артыкчылык берилет. 

 

Кошумча талаптар: 

-иш милдеттерин сапаттуу жана ыкчам аткаруу; 

-милдеттерди так аныктоо жана артыкчылыктарды белгилөө, компетенциясына кирген маселелерди кароого сунуштоо жана өз убагында чечимдерди кабыл алуу жөндөмүнө ээ болуу; 

-алынган маалыматка талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана иштеп чыгуу; 

-өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө так жана сабаттуу чагылдыра билүү

-кесиптик билимин туруктуу негизде өркүндөтүү

 

 

Жеке сапаттары: 

-сабаттуулукту мыкты өздөштүрүү, документтерди кылдат текшерүү

-маалыматты бат кабыл алуу, жоопкерчиликтүү, ар кандай кырдаалдарга туруктуу; 

-команда менен иштей билүү, чыгармачылык менен иштөө, демилге көтөрө билүү

 

Документтер 2022-жылдын 3-февралынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө