> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгынын Автоматташтырылган системаларды коштоо бөлүмүндө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөө үчүн талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт - 2 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери:  

-программалык камсыздоолорду жана документтерди иштеп чыгуу; 

-долбоордук документтерди иштеп чыгуу; 

-программалык камсыздоолорду колдонууга киргизүү

-программалык камсыздоолорду коштоо. 

 

Квалификациялык талаптар:  

-маалымат технологиялары жагында жогорку техникалык билимге (“Магистр” даражасы, “Адис”, “Инженер” квалификациясы) же базалык техникалык билимге ээ болуу (“Бакалавр” даражасы); 

-англис тилин билүү (Intermediate, техникалык адабияттарды окуу); 

-өз алдынча жана команда менен колдонмо программаларды иштеп чыгуу тажрыйбасына ээ болуу. 

 

Кесиптик көндүмдөр: 

-ORACLE маалымат базасын башкаруу системасы менен (милдеттүү түрдө) иштей билүү

-Java, Spring Framework, Hibernate программаларын билүү

 

Маанилүү жеке сапаттары:  

-Сабаттуу, адептүү, жогорку деңгээлде иш алып баруу, команда менен иштей билүү жөндөмдүүлүгү

 

Документтер 2020-жылдын 31-январынын саат 17:00 гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ички аудит кызматына мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөө үчүн талапкерлерди таңдоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 орун 

Функционалдык милдеттери: 

-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишине аудитордук текшерүүнү уюштуруу жана жүргүзүү

үзүмдүк бөлүмдөрдүн ички контролдук системасынын натыйжалуулугуна талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана баалоо, ички контролдук системасын өркүндөтүү боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу; 

-кызматкерлер тарабынан аткарылып жаткан милдеттердин банктын саясатына, анда белгиленген жол-жоболорго жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык келишине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын активдеринин жана баалуулуктарынын абалын текшерүү

-финансылык, операциялык жана башка кызматтык ишке тиешелүү маалыматтардын ишенимдүүлүгүн, аныктыгын жана толугун, ошондой эле анын сакталышын жана корголушун текшерүү

-тышкы аудиторлордун ишине катышуу; 

үзүмдүк бөлүмдөрдөн уюштуруу түзүмүн өркүндөтүү боюнча сунуштардытоптоо, иштеп чыгуу жана талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

-Ички аудит кызматынын методологиялык базасын иштеп чыгуу; 

-жумушчу топтун, комиссиянын, комитеттин ишине катышуу; 

-Ички аудит кызматынын иш чөйрөсүнө тиешелүүмаселелербоюнча аналитикалык, статистикалык маалыматтарды даярдоо; 

-иш кагаздарын жүргүзүү негиздерин билүү жана Ички аудит кызматында иш кагаздарын жүргүзүү

-Ички аудит кызматынын башкарманын башка тапшырмаларын аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

-жогорку билимдүү (экономикалык багытта билиминин болушуна артыкчылык берилет); 

-банк системасында кеминде үч жылдык же аудитордук иш багытында кеминде акыркы эки жылдык тажрыйбасынын болушуна артыкчылык берилет;  

-кыргыз тилин билген; 

-англис тилин билген (оозеки жана жазуу жүзүндө англис тилинде иш боюнча кат алышууну жүргүзгөн, кесиптик адабиятты окуп, түшүнө билген). 

 

Кошумча талаптар: 

-компьютерде жана офистик техникада иштей билген; 

-Кыргыз Республикасында аудитордук жана банк ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар жагында билимдүү

-Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана жол-жоболорун билген; 

-Улуттук банктын түзүмүн, анын түзүмдүк бөлүмдөрүн, ички иш тартибин, эмгекти уюштуруу негиздерин билген; 

-Эл аралык Аудит Стандарттарын жана Эл аралык кесиптештик Ички Аудит Стандарттарын билүү

 

Жеке сапаттары: 

-өз оюн оозеки жана жазуу түрүндө так жана сабаттуу түшүндүргөн; 

-кабыл алынган маалыматка талдап-иликтөө жүргүзүп, аны иштеп чыгууга жөндөмдүү

-артыкчылыктуу милдеттерди так аныктап, компетенциясына кирген маселелер боюнча чечимдерди өз убагында кабыл алууга жөндөмдүү

-отчетторду, баяндамаларды жана презентацияларды даярдай алган; 

-коммуникабелдүү

 

Документтер 2020-жылдын 24-январынын саат 17:00 гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө