> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Төлөм теңдеми жана тышкы карызды тейлөө бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча 6 (алты) айга иштөөгө талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- тышкы экономикалык көрсөткүчтөр боюнча эсептерди түзүү үчүн статистикалык маалыматты чогултуу жана иштеп чыгуу; 

- статистикалык жана аналитикалык отчетторду даярдоо; 

- кызматтык иш боюнча нускоого ылайык башка милдеттерди аткаруу. 

 

 

Жалпы квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык жана/ же финансы билим; 

- макроэкономика жана/ же экономикалык статистика боюнча адистештирүү

- MS Office: Excel, Word программаларды тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде билүү

- англис тилин билүү (Intermediate). 

 

Кошумча талаптар 

- өз пикирин жазуу формасында так билдирүү, ишкердик кат алышуу тажрыйбасына ээ; 

- банктык мыйзамдарды билүү

 

Жеке сапаттары 

- жоопкерчиликтүү, аракетчил; 

- командада иштей алуу жөндөмүнө ээ. 

 

Документтер 2019-жылдын 20-февралында саат 17.00гө чейин берилүүгө тийиш 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баяны; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулаткандыгы тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- документтерди тапшыруу учурунда паспорт жана инсандыгын тастыктаган башка документ көрсөтүлөт. 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Финансылык туруктуулукка мониторинг жүргүзүү бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча 6 (алты) айга иштөөгө талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 2 бирдик 

Функционалдык милдеттери: 

- аналитикалык отчетторду жана баяндамаларды даярдоо; 

- кызматтык иш боюнча нускоого ылайык күндөлүк ишти жана башка милдеттерди аткаруу. 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык же техникалык билими (бакалавар же магистр); 

- MS Office программаларында иштей билген (тажрыйбалуу колдонуучу деңгээли); 

- EViews программа негизинде эконометрикалык модель түзүү тажрыйбасына ээ (артыкчылык берилет); 

- маалыматтарды топтоп, аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүгө жөндөмдүү

- англис тилин билүү (артыкчылык берилет); 

- иш боюнча кат алышуу тажрыйбасына ээ. 

Жеке сапаттары: 

- эмгек жамаатында тыгыз иштеген; 

- алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды даярдай билүү

- өз милдетин жоопкерчилик, аткаргычтык, демилге көтөрүүчүлүк менен аткарган; 

- компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасында иштей билүү

- өз пикирин оозеки жана жазуу формасында так жана сабаттуу билдирген. 

 

Документтер 2019-жылдын 20-февралында саат 17.00гө чейин берилүүгө тийиш 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баяны; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулаткандыгы тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- документтерди тапшыруу учурунда паспорт жана инсандыгын тастыктаган башка документ көрсөтүлөт. 

Бардык суроолор боюнча: 

Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Басылмалар тобуна мөөнөттүү эмгек келишими боюнча 6 (алты) айга иштөөгө талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт (1 бирдик) 

 

Функционалдык милдеттери: 

- статистикалык маалыматтарды иштеп чыгуу; 

- мезгилдүү расмий басылмалардын макет долбоорлорун расмий (орус), мамлекеттик (кыргыз) жана чет (англис) тилдеринде даярдоого катышуу; 

- Улуттук банктын мезгилдүү расмий басылмаларын жарыялоону уюштуруу;  

- мезгилдүү расмий басылмаларды даярдап, жарыялоого байланыштуу чыгашаларды контролдоо жана сатып алууларга катышуу;  

- иш кагаздарын жүргүзүү

- топтун жетекчисинин же башкармалыктын начальниги тарабынан аныкталган башка иштерди аткаруу 

 

Жалпы квалификациялык талаптар: 

- экономика жана/ же финансы боюнча жогорку билими (бакалавр, адис же магистр)  

 

Кошумча талаптар: 

- Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзхамдык актыларды, аталган кызмат өзгөчөлүктөрүн аныктоочу ченемдик жана нускоочу документтерди билүүсү

- түрдүү көлөмдөгү маалыматтарды түзүү жана талдап-иликтей билүүсү

- MS Officeтин прикладдык программаларында иштей билүүсү

- MS Word, MS Excel (тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде), word, pdf форматтарындагы текстти редакциялай билүүсү;  

- мамлекеттик жана же/расмий тилде эркин сүйлөй билүү;  

- англис тилин билүүсү: сөздүк менен окуу, жазуу түрүндөгү текстти түшүнө билүү деңгээлинде 

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчиликтүү болуусу, ыкчам аткаруучулук жөндөмгө,  

- жогорку адамкерчиликтүү сапаттарга;  

- командада иштей алуу жөндөмүнө ээ болуусу. 

 

 

Документтер 2019-жылдын 20-февралында саат 17.00гө чейин берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баяны; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулаткандыгы тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- документтерди тапшыруу учурунда паспорт жана инсандыгын тастыктаган башка документ көрсөтүлөт. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, 117/1-бөлмө  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

2-Банктык көзөмөл башкармалыгына мөөнөттүү эмгек келишими боюнча 6 (алты) айга иштөөгө ачык сынак жарыялайт - 2 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- өз милдеттеринин талапка ылайык аткарылышын камсыз кылуу; 

башкармалыктын ишинде колдонуу максатында банктык көзөмөл боюнча маалыматты топтоо, жалпылоо жана аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата жөнгө салуу чараларын көрүү максатында Кыргыз Республиканын мыйзамдарына, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жана монополияга каршы жөнгө салуу мыйзамдарына ылайык, туруктуу негизде банктарда тобокелдиктерди аныктоо жана аларды жөнгө салуу чараларынын сапатын көзөмөлдөөнү уюштуруу; 

коммерциялык банктардын ишине жана алардын басымдуулук абалына мониторинг, талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана баа берүү

коммерциялык банктар тарабынан банк мыйзамдарынын, Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин жана башка талаптардын аткарылышын контролдукка алуу; 

тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата чара көрүү максатында, коммерциялык банктардын жана алардын филиалдарынын ишин сапаттуу мезгилдүү комплекстүү жана максаттык инспектордук текшерүүлөрдү уюштуруу жана жүргүзүү, алардын жыйынтыгын белгиленген тартипте жана өз убагында тапшыруу; 

тышкы көзөмөлдүк жана инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн жүрүшүндө аныкталган мыйзам бузууларды четтетүү жагында коммерциялык банктар тарабынан иштелип чыккан иш-чаралардын аткарылышын контролдукка алуу; 

коммерциялык банктардын иши боюнча отчетторду даярдоо; 

белгиленген тартипке ылайык тобокелдиктин профилин эске алуу менен тескөөгө алынган коммерциялык банктардын ишин көзөмөлдүккө алуу стратегиясын иштеп чыгуу, ылайыкташтыруу жана ишке ашыруу; 

белгиленген тартипке ылайык эскертүү чараларын колдонуу же Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетине же/жана Улуттук банк Башкармасына тескөөгө алынган коммерциялык банктарга карата эскертүү чараларын колдонуу сунушун даярдоо; 

тышкы көзөмөлдүк жана инспектордук текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча чара колдонуу чечими кабыл алынган шартта, эскертүү чараларынын коммерциялык банктар тарабынан аткарылышын контролдукка алуу; 

башкармалыктын начальнигинин, топтун жетекчисинин тапшырмасы боюнча банктык көзөмөл, лицензиялоо жана банк ишин жөнгө салуу боюнча ченемдик документтерди иштеп чыгуу; 

Улуттук банктын банктык көзөмөл, лицензиялоо жана банктардын ишин жөнгө салуу боюнча ченемдик базасын өркүндөтүү жагында сунуштарды дярдоо; 

маалымат базасын жүргүзүү жана ар кандай маалымат материалдарын даярдоо; 

төмөнкүлөргө катышуу: 

- башкармалыктын иши боюнча кеңешмелерге; 

- коммерциялык банктардын ишин жеринде барып инспектирлик текшерүүлөргө

иш кагаздарын жүргүзүү

ички иш тартибинин эрежелерин так сактоо; 

иштин жүрүшүндө маалым болгон маалыматтардын купуялуулугун сактоо, аны Улуттук банктын жетекчилигинин тиешелүү уруксаты жок жайылтылышына жана басма сөздөргө жарыяланышына жол бербөө

Улуттук банктын аброюн татыктуу деңгээлде сактоо, Улуттук банкка моралдык жана материалдык зыян келтириши мүмкүн болгон иш-аракеттердин жана ой-пикирдин айтылышына жол бербөө

Эмгекти коргоонун жана коопсуздук техникасынын нормаларынын бардык талаптарын аткаруу; 

Улуттук банктын көзөмөл блогунун кызматкерлери үчүн каралган этика нормалары кодексин жана Улуттук банктын кызматкерлеринин кызматтык иш боюнча этика нормалары кодексинин талаптарын так сактоо; 

Коммерциялык банктар менен өз ара иш алып барууда жогоруда аталган кодекстердин нормаларын так сактоо. Көрсөтүлгөн нормаларды сактабагандык эмгек тартибин бир жолку одоно бузгандык катары каралып, иштен бошотууну кошо алганда, жаза колдонууга алып келиши ыктымал.  

 

Квалификациялык талаптар:  

жогорку же бакалавр даражадагы экономика боюнча билимдүү (мындан тышкары илимий даражалар, аспирантурада же банк иши боюнча курстарда окуу эске алынат); 

англис тилин Inetrmediate деңгээлинде билүү

компьютерде иштей билүү - тажрыйбалуу пайдалануучу дэңгээлинде.  

 

Кошумча талаптар: 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле Улуттук банктын коммерциялык банктардын ишине тиешелүү документтерин жакшы билүүсү

мамлекеттик жана расмий тилдерде оозеки жана сабаттуу жаза билүүсү, өз оюн так жана туура билдирип, кат жүзүндө документтерди даярдоо жөндөмдүүлүгү

финансылык талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү ыкмаларын өздөштүрүп, бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын принциптерин билүүсү

 

Жеке сапаттары: 

эмгек жамаатына кеңири аралашып, тил табыша билүү, ишенимге ээ болуу; 

өз кызматтык милдеттерин так аткаруу; 

кесиптештер жана башка адамдар менен байланыш түптөй билүү жөндөмдүүлүгү

алынган маалыматтарга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүп, иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

жоопкерчиликти өзүнө алып, аткарган иши боюнча кабыл алынган чечим үчүн жоопкерчилик тартуу; 

отчетторду, баяндамаларды жана презентацияларды даярдай билүү

жетекчиликтин милдеттерин аткарууда артыкчылыктуу тапшырмаларды аныктай билүү

иш боюнча сүйлөшүүлөрдү, кат алышууларды жүргүзүү көндүмдөрү

эл алдында чыгып сүйлөө жөндөмдүүлүгү жана командада иштөөгө катышуу;  

команда ишин жетекчиликке алуу;  

банктык тобокелдерди аныктоо жана баалоо жөндөмдүүлүгү;  

тартипти так сактоо, ишенимдүү, тырышчаак. 

 

Документтер 2019-жылдын 20-февралында саат 17.00гө чейин берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баяны; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулаткандыгы тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- документтерди тапшыруу учурунда паспорт жана инсандыгын тастыктаган башка документ көрсөтүлөт. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө №117 (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Жалал-Абад областтык башкармалыгынын Кассалык операциялар тобунун кассири бош турган кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банктын областтык башкармалыгынын кардарларынын жана кызматкерлеринин кассалык тейлөөгө алынышын уюштуруу. 

- Отчет берүүгө алынган нак акчанын, нумизматикалык баалуулуктардын жана өлчөнгөн куймалардын сакталышын камсыз кылуу. 

- Нак акчаны кабыл алуу жана берүүнү, өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайтарым сатып алууну жана нумизматикалык баалуулуктарды Улуттук банктын областтык башкармалыгынын кардарларына жана кызматкерлерине сатууну камсыз кылуу. 

- Жүргүзүлгөн кассалык операциялардын “Башкы китеп” банктык интеграцияланган системасынын “Нумизматикалык баалуулуктарды жана нак акчаны эсепке алуу” модулунда колдонуудагы жол-жоболорго ылайык өз учурунда чагылдыруу. 

- Өлчөнгөн куймаларга аларды жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кайра сатып алынган учурда баштапкы экспертиза жүргүзүү

- Кардарлардан жооптуу сактоого кабыл алынган нумизматикалык баалуулуктардын, өлчөнгөн куймалардын сакталышын камсыз кылуу. 

- Областтык башкармалыкка жеке адамдардан жана юридикалык жактардан-областтык башкармалыктын кардарларынан келип түшкөн улуттук валютадагы банкноттордун/монеталардын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө экспертиза жүргүзүү

- Кассадагы банкнотторго иргөөнү белгиленген талаптарга ылайык жүзөгө ашыруу, төлөөгө жөндөмсүз, шектүү жана жасалма банкноттор/монеталар аныкталган учурда колдонуудагы жол-жоболорду сактоо. 

- Улуттук валютадагы эскилиги жеткен банкнотторду/кемчилиги бар монеталарды жарактууга алмаштырып берүү

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: жогорку же атайын орто; 

- иш тажрыйбасы: финансы же банк системасында кеминде 1 жыл;  

- «Төлөм каражаттарынын аныктыгын аныктоо» сертификаты, 1-деңгээлге ээ болуу (артыкчылык берилет); 

- өлчөнгөн куймаларга баштапкы экспертиза жүргүзүү үчүн кассалык жана атайын жабдуулар жана банкноттордун аныктыгын текшерүү боюнча детекторлор менен иштөө көндүмү

- мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерин документ менен иштөөгө зарыл болгон деңгээлде билүү

-  англис тилин билүү (артыкчылык берилет). 

 

Кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам нормаларын, жоболорду, нускоолорду жана Улуттук банктын областтык башкармалыгынын алдына коюлган милдеттерди аткарууга багытталган иш жүргүзүү боюнча башка ченемдик документтерди билүү.  

- акча жүгүртүү жана касса ишине тиешелүү маселелер боюнча Улуттук банктын ички жол-жоболорун, Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, анын филиалдарынын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишине тиешелүү   жол-жоболорду билүү

- бухгалтердик эсепке алуу негиздерин билүү

 

Жеке сапаттары: 

- компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасында иштей билүү;  

- алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү;  

-отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды даярдай билүү

- жамаат менен иштей билүү

- өз оюн жазуу жүзүндө жана оозеки түрүндө да так жана сабаттуу баяндай билүү

 

Документтер 2019-жылдын 15-февралында саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- Паспорт жана өздүгүн тастыктаган башка документтин көчүрмөсү

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү, 13, же телефондору (03722) 5 40 23, 0557 55 16 10; 0776 16 23 24. 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 168, №117-бөлмө

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын Жаңы финансылык продукттарды иштеп чыгуу тобуна мөөнөттүү эмгек келишими боюнча 3 (үч) айга иштөөгө 

талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- банк тутумунун натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылууга өбөлгө түзгөн банк жана жаңы финансылык продукттарды өнүктүрүүнүн келечек багыттары боюнча ченемдик укуктук базасын өнүктүрүү жана иштеп чыгуу; 

- Кыргыз Республикасында депозиттерди коргоо системасы боюнча ченемдик укуктук актыларды кароо. 

 

Жалпы квалификациялык талаптар: 

а) Талап кылынган билим деңгээли:  

- жогорку билиминин болушу (экономикалык же юридикалык билимине артыкчылык берилет, «Магистр» илимий даражасынын же болбосо «Дипломдуу адис» квалификациясы болушу эске алынат).  

Адистиги: экономист, бухгалтер, финансист, юрист.   

б) Иш тажрыйбасы:  

- банк (финансы) тутумунда 2 (эки) жылдан кем эмес же Улуттук банктын көзөмөл блогунда 1 (бир) жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын ээ болушу.  

в) Талап кылынган билим деңгээли:  

- банктардын ишине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка ченемдик документтердин банктык мыйзамдарын билүү

- Улуттук банктын ченемдик актыларын жана ички жол-жоболорун билүү

- милдеттерин аткарууга зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (кыргыз) жана англис тилдерин билүү;  

- MS Word, MS Excel, MS Access программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу;  

г) Талап кылынган көндүмдөр:  

өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү;  

- функцияларды жана милдеттерди аткарууда артыкчылыктарды аныктай билүү;  

- кесиптештер менен ишкер байланышты жөнгө салууда пикир алышуу, командада иштей билүү;  

- өзгөчө кырдаалдар учурунда чечим кабыл алуу жөндөмдүүлүгү

- өз иш-аракеттери же аракетсиздиги үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга жөндөмдүү

- маалыматтарды жана башка маалыматтарды жалпылайт жана аны талдоо үчүн отчет даярдоо жөндөмдүүлүгү

- колдонуучу деңгээлинде компьютер көндүмдөр. 

 

Жеке сапаттары 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүүөз оюн оозеки сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү жана тыкандык.   

 

Документтер 2019-жылдын 15-февралында саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш  

  

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:   

- кадрларды эсепке алуу баракчасы;  

- резюме (кошумча маалыматтар);  

өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);   

- аскердик билеттин көчүрмөсү;  

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.   

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1.  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын Көзөмөл методологиясы бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча 6 (алты) айга иштөөгө талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 2 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- банктардын ишин эсепке алуу жана финансылык отчеттуулук суроолору боюнча жөнгө салуучу ченемдик документтерин (жоболорду, нускоолорду, усулдук сунуш-көрсөтмөлөрдү ж.б) иштеп чыгуу; 

- бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча, аналитикалык же маалыматык тил каттарды, отчетторду иликтөө, жалпылоо жана бөлүмдүн начальнигинин кароосуна сунуштоо; 

- бөлүмгө келген маалыматтын тишелүү түрлөрүн иштеп чыгуу жана систематизациялоо, жана маалыматты берүү боюнча форматты жакшыртуу тууралуу сунуштарды берүү

- банктык көзөмөлдүн кызыкчылыгына тиешелүү ченемдик документтерге жана ошондой эле республиканын министрликтеринен жана ведомстволорунан келген мыйзамдардын долбоорлоруна экспертиза жүргүзүү;  

- банктык көзөмөл боюнча укуктук ченемдик база боюнча Улуттук банктын башкармалыгынан, Улуттук банктын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнөн жана банктардан, Кыргыз Республикасынын министрликтери жана ведомстволорунан келген суроо талаптарга маалымат даярдоо; 

- өз профессионалдык дэңгээлин дайыма өркүндөтүп туруу; 

- Улуттук банкы тарабынан лицензияланган уюмдар менен иш алып барууда Улуттук банкынын кызматкерлеринин этикалык кодексинин талаптарын жана Улуттук банкынын Көзөмөл функцияларын аткарган кызматкерлеринин этикалык нормаларынын талаптарын сактоо 

- иш кагаздарын жүргүзүү милдети, иш кагаздарын жүргүзүүгө белгиленген талаптарды сактоо, документтерди өз убактылуу аткаруу боюнча контролдук, Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн ичинде архивге документтерди толугу менен жана өз убактылуу өткөрүп берүү

- Улуттук банкынын буюмунун сакталышын камсыз кылуу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

а) Талап кылынган билим деңгээли: 

Жогорку билиминин болушу (экономикалык билимине артыкчылык берилет, «Магистр» илимий даражасынын же болбосо «Дипломдуу адис» квалификациясы болушу эске алынат). 

Адистиги: экономист, бухгалтер, финансист.  

б) Иш тажрыйбасы: 

Банк (финансы) тутумунда 1 (бир) жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу (артыкчылык берилет). 

в) Талап кылынган билим деңгээли: 

- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүүсү

- милдеттерин аткарууга зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус), англис тилдерин билүү

- MS Word, MS Excel, MS Access программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу; 

- эл аралык финансылык отчеттулуктун талаптарын билүү (артыкчылык берилет); 

- «Банктык эсептин бухгалтери. 1- деңгээл» сертификатына ээ болуусу (артыкчылык берилет). 

д) Талап кылынган көндүмдөр: 

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- функцияларды жана милдеттерди аткарууда артыкчылыктарды аныктай билүү

- кесиптештер менен ишкер байланышты жөнгө салууда пикир алышуу, командада иштей билүү

- пикир алышуу жана документ менен иштөө деңгээлинде кыргыз жана англис тилдеринде сүйлөй билүү

- чукул кырдаалдарда өз убагында чечим кабыл ала билүү

- өз аракеттери же аракеттенбей коюуулары үчүн жоопкерчиликти ала билүү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүү, өз оюн оозеки сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү жана тыкандык.  

 

Документтер 2019-жылдын 15-февралында саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш  

  

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:   

- кадрларды эсепке алуу баракчасы;  

- резюме (кошумча маалыматтар);  

өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);   

- аскердик билеттин көчүрмөсү;  

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.   

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1.  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын Көзөмөл методологиясы бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча 6 (алты) айга иштөөгө талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- банктардын ишинде маалыматтык коопсуздукту камсыздоо суроолору боюнча жөнгө салуучу ченемдик укуктук документтерин (жоболорду, нускоолорду, усулдук сунуш-көрсөтмөлөрдү ж.б) иштеп чыгуу; 

- Улуттук банктын башкармалыгынын жана башкармалыктын, бөлүмдүн начальнигинин кароосуна банктык көзөмөлдү жана жөнгө салууну, анын ичинде банктарда маалыматтык коопсуздукту жакшыртуу боюнча сунуштарды берүү

- маалыматтын тишелүү түрлөрүн өз убактысында сапаттуу иштеп чыгуу, талдап-иликтөө жүргүзүү жана колдонуу (көзөмөл методологиясы суроолору боюнча ченемдик актыларды, отчетторду, маалымдамаларды, оозеки маалыматтарды ж.б.);  

- бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча, айрыкча банктарды маалыматтык коопсуздукту камсыздоо боюнча аналитикалык же маалыматык тил каттарды, отчетторду иликтөө, жалпылоо жана бөлүмдүн начальнигинин кароосуна сунуштоо; 

- банктык көзөмөлдүн кызыкчылыгына тиешелүү ченемдик документтерге жана ошондой эле республиканын министрликтеринен жана ведомстволорунан келген мыйзамдардын долбоорлоруна экспертиза жүргүзүү;  

- банктык көзөмөл боюнча укуктук ченемдик база боюнча Улуттук банктын башкармалыгынан, Улуттук банктын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнөн жана банктардан, Кыргыз Республикасынын министрликтери жана ведомстволорунан келген суроо талаптарга маалымат даярдоо; 

- өз профессионалдык дэңгээлин дайыма өркүндөтүп туруу;  

- Улуттук банкы тарабынан лицензияланган уюмдар менен иш алып барууда Улуттук банкынын кызматкерлеринин этикалык кодексинин талаптарын жана Улуттук банкынын Көзөмөл функцияларын аткарган кызматкерлеринин этикалык нормаларынын талаптарын сактоо 

 

Квалификациялык талаптар: 

а) Талап кылынган билим деңгээли: 

Жогорку билиминин болушу (техникалык билимине артыкчылык берилет, «Магистр» илимий даражасынын же болбосо «Дипломдуу адис» квалификациясы болушу эске алынат). 

Адистиги: маалыматтык коопсуздук, программалык инженерия, системалык башкаруу,  

тармак башкаруу (артыкчылык берилет). 

б) Иш тажрыйбасы: 

Адистиги боюнча 1 (бир) жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу, банктык (финансылык) системасында иш тажрыйбасына артыкчылык берилет. 

в) Талап кылынган билим деңгээли: 

- Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын билүүсү

- милдеттерин аткарууга зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус), англис тилдерин билүү

- MS Word, MS Excel, MS Access программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу; 

- маалыматтык коопсуздук боюнча минималдуу стандарттарын билүү

- маалыматтык коопсуздук боюнча сертификаттардын болуусу. 

д) Талап кылынган көндүмдөр: 

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- функцияларды жана милдеттерди аткарууда артыкчылыктарды аныктай билүү

- кесиптештер менен ишкер байланышты жөнгө салууда пикир алышуу, командада иштей билүү

- пикир алышуу жана документ менен иштөө деңгээлинде кыргыз жана англис тилдеринде сүйлөй билүү

- чукул кырдаалдарда өз убагында чечим кабыл ала билүү

- өз аракеттери же аракеттенбей коюуулары үчүн жоопкерчиликти ала билүү 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүү, өз оюн оозеки сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү жана тыкандык.  

 

Документтер 2019-жылдын 15-февралында саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш  

  

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:   

- кадрларды эсепке алуу баракчасы;  

- резюме (кошумча маалыматтар);  

өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);   

- аскердик билеттин көчүрмөсү;  

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.   

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1.  

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын Банктарды лицензиялоо бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча 6 (алты) айга иштөөгө талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 2 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

-  уставдык капиталды төлөөнүн укук ченемдүүлүгүн жана уставдык капиталдын өлчөмү көбөйтүлгөн учурда уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын текшерүү

- иши түздөн-түз тескөөгө алынган банктын акциялар топтомун сатып алгандыгы үчүн контролдукту жүзөгө ашыруу; 

-  финансылык абалы, ишенимдүүлүгү жана банкка ээлик кылуу мүмкүнчүлүгү көз карашынан акциялар топтомунун жаңы потенциалдуу ээлерине баа берүү;  

- лицензиялоо жагында Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзам талаптарынын коммерциялык банктар тарабынан аткарылышы тууралуу башка маселелерди жана даттанууларды карап чыгуу; 

- төмөнкүлөрдүн максатка ылайыктуулугун иликтөө

- Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк банктардын өкүлчүлүгүн түзүү

- филиалдарды жана башка обочо түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү

- уюштуруучу документтерге өзгөртүүлөрдү киргизүү

- башка өлкөлөрдүн көзөмөл органдары менен өз ара иш алып баруу; 

 бөлүмдүн ички буйрууларына ылайык банктарды түздөн-түз тескөөгө алуу; 

- зарылчылыгына жараша, убактылуу администрация жана/же тике банктык көзөмөлдүк атайы режимдерин киргизүүдө жана жүргүзүүдө катышуу; 

- иши түздөн-түз тескөөгө алынган банктардын маалымат базасын жүргүзүү

- банк ичиндеги жумушчу топтордо, комиссияларда, жолугушууларда, отурумдарда ж.б. катышуу; 

- талапкердин документтеринин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген квалификациялык талаптарга дал келүүсүн карап чыгуу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

а) Талап кылынган билим деңгээли: 

жогорку экономикалык же юридикалык билиминин болушу («Магистр» илимий даражасынын же «Дипломдуу адис» квалификациясынын болушу). 

б) Иш тажрыйбасы: 

банк (финансы) тутумунда 1 (бир) жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу (артыкчылык берилет). 

в) Талап кылынган билим деңгээли: 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзам актыларын, Банктарды лицензиялоо бөлүмүнүн инспекторунун кызматынын өзгөчөлүгүн аныктоочу ченемдик жана нускоолук документтерди билүүсү

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл деңгээлде мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) же англис тилдерин билүүсү

- MS Word, MS Excel, MS Access программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу;  

д) Талап кылынган көндүмдөр: 

- бөлүмдүн жана Улуттук банктын кызматкерлери менен ишкер мамилени түзүү

- аналитикалык ой жүгүртүү жана изилдөө ишин аткаруу жөндөмдүүлүгү

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- изилдөө ишин жүргүзүү жана аны талдап-иликтөө, алынган маалыматты иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- маселени жана артыкчылыктарды туура аныктоо жөндөмдүүлүгү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүү, өз оюн оозеки сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү, ишке тактыгы.  

 

Документтер 2019-жылдын 15-февралында саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш  

  

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:   

- кадрларды эсепке алуу баракчасы;  

- резюме (кошумча маалыматтар);  

өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);   

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документ.   

 

Бардык суроолор боюнча:  

 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1 каб. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Жалал-Абад областтык башкармалыгында улук бухгалтердин  

(башкы бухгалтердин укугунда) бош турган кызмат ордуна  

талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери

- Областтык башкармалыктын финансылык чарбалык ишмердүүлүгүнүн жана бухгалтердик эсебин уюштуруу, материалдык, финансылык колдонууларды үнөмдөөнү көзөмөлдөө

- кесиптик билимди өнүктүрүү, көзөмөлдөө, кесиптик ишке тийиштүү мыйзамдарды , ченемдик, укуктук актыларды окуп чыгуу; 

- кызматтык ишти сапаттуу аткаруу жана тапшырманы аткаруу мөөнөтүн сактоо;  

- жетекчиликтин, тышкы аудитордун жана эсеп палатасынын суранычы боюнча маалыматтарды камсыз кылуу; 

- кызматтык милдеттерди аткарууда купуялуулукту, коопсуздук режимди, акча каражаттардын жана товардык, материалдык баалуулуктардын, кызматтык маалыматтардын сакталышын камсыз кылуу; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлеринин ички кызматтык тартиптерин, эрежелерин, кызматкерлердин кодексинин ченемдерин жана областтык башкармалыктагы өрт коопсуздугу боюнча тартип жана нормаларды, эмгекти коргоо боюнча эрежелерди сактоо; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тартиптери, процедуралары, иш кызматтары боюнча банктын каражаттарын сактоо, финансылык тартип бузуунун алдын ала эскертүүсү боюнча чараларды көрүү үчүн сунуштарды даярдоо; 

- бухгалтердик эсеп, баланс, отчеттор жана областтык башкармалыктагы финансылык чарбалык иштер боюнча мыйзамдарды, ченемдик жана укуктук актыларды билүү

- эл аралык стандарттык финансылык отчетторду билүү

- Улуттук банктын жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн негизги уюштуруу иштерин жана ички тартипти тескөөнү жана эмгекти уюштуруунун негизин билүүсү 

 

Квалификациялык талаптар:  

- Экономист, бухгалтер адистиги боюнча жогорку экономикалык билим; 

- Банк системасында 3-жылдан, бухгалтердик иш тажрыйбасы 5-жылдан кем эмес болуусу; 

- 1-деңгээл Банктык эсептин бухгалтери сертификаты болуусу дурус; 

- мамлекеттик (кыргыз тили) жана расмий (орус тили) тилдерди иш кагаздарын  жүргүзүү үчүн жогорку деңгээлде билүүсү

- компьютерде жана башка офистик техникаларында тажрыйбалуу иштей билүүсү

- өзүнүн оюн сабаттуу түшүндүрүп айта жана жаза билүүсү

 

Кошумча талаптар: 

 

- Практикалык тажрыйба, иштин конкреттүү багытын билүү;  

- Улуттук банктын ишмердүүлүгүн жөгө салуучу мыйзам актыларын бүлүү;  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана нормативдик укуктук актыларын, Улуттук банктын ички процедураларын билүү;  

- областтык башкармалыктын чарбалык-финансылык ишмердүүлүгүнө тиешелүү болгон жана бухгалтердик эсепти уюштуруу, отчеттору түзүү маселеси боюнча жоболорду, нускоолорду жана башка нормативдик документтерди, иштеп жаткан закондорду билүү

- өзүнүн компетенциясына кирген тиешелүү маселелерди чечүүдө өз убагында чечим кабыл алуусу жана чечимди көтөрүп чыгуусу, кайсы тапшырманы биринчи жасоону, милдетти так аныктай алуу жөндөмү

- эл аралык финансылык отчетторду билүүсү

- Улуттук банктын жана анын бөлүмдөрүнүн түзүлүшүн, эмгекти уюштуруунун негизин, ички эмгек тартибинин эрежелерин билүү

 

Өздүк сапаты: 

- коммуникативдик ыгы;  

- келип түшкөн маалыматты иштеп чыгууга жөндөмү жана анализдей билүүсү;  

- отчетторду, докладдарды, презентацияларды даярдай билүү жөндөмү

- командада иштей билүүсү

- компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасы менен иштей билүүсү;  

- өзүнүн оюн жазууда жана оозеки сүйлөөдө так бере алуусу, баарлашуу, сылык болуу жөндөмү.  

 

Документтер 2019 жылдын 8-февралында саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш  

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтер берилиши зарыл: 

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен). 

- Резюме (кыскача таржымал). 

- Өмүр баяны.  

- Тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү

- Паспорт жана ким экендигин тастыктаган башка документ көкрсөтүлүүгө тийиш. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү, 13, же телефондору (03722) 5 40 23, 0557 55 16 10; 0776 16 23 24. 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 168, №117-бөлмө

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгынын Маалымат системасын администрлөө бөлүмүндө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Түйүндүк администратор аткаруучу милдеттер: 

- жабууларды орнотуу жана аларды ишке багыттап, жөнгө салуу; 

- системанын ишине мониторинг жүргүзүү (толук кандуу иштөөсүнө, калпыстыктардын келип чыкпашына); 

- иш үзгүлтүгүн шарттаган жагдайлар тууралуу Service Desk кызматына дароо билдирүү

- калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү

- системанын конфигурациясынын жана түзүмдөрүнүн өзгөрүүсүн каттоо. 

 

Жалпы квалификациялык талаптар: 

 

- жогорку техникалык билиминин болушу (“Бакалавр”, “Адис”/”Инженер” же “Магистр”); 

- банк иши же байланыш оператору катары кеминде 3 (үч) жылдык тажрыйбасынын болушу; 

- техникалык документтерди чечмелей алган деңгээлде англис тилин билүүсү

- локалдык эсептөө түйүнүнүн негиздерин билүүсү

- Cisco жабдуусунада иштей билүү жөндөмдүүлүгү

- түйүндүк протоколдорду билүүсү: ARP, STP, RSTP, VTP, LACP, PAgP, OSPF, EIGRP, IPSec, GRE; 

- долбоорлороо инструменттери менен иштей билүү жөндөмдүүлүгү (MS Visio) 

- CCNA Routing&Switching алынган тастыктамасы болcо ырас болор эле. Эгерде тастыктамасы жок болсо ар жылы ички тестирлөөдөн өтүү

 

 

Кошумча талаптар: 

- жоопкерчиликтүүлүк, орун алышы мүмкүн болгон ар кандай жагдайга карабастан, тапшырылган ишти так жана өз учурунда аткара билүүсү

 

Жеке сапаттары: 

- коммуникабелдүүлүк, өз милдетин чын дилинен берилип так аткаруу, эмгек жамаатында эриш-аркак иштей билүү

- оң-пикирин оозеки жана жазуу түрүндө так жана сабаттуу түшүндүрө билүү

 

Документтер 2019жылдын 8-февралында саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш  

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:   

- кадрларды эсепке алуу баракчасы;  

- резюме (кошумча маалыматтар);  

өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);   

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документ.   

 

Сынак боюнча маалыматтар Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/«Бош орундар» бөлүгүндө) жайгаштырылган:. 

Бардык суроолор боюнча: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө, №117 бөлмөгө же (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылууга болот.