> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 1999ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын репо операциялары
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын репо операциялары

Улуттук банктын РЕПО-операциялары

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Улуттук банктын репо-операциялары
Аукциондук негизинде Белгиленген пайыздык чендин негизинде
Тике репо Кайтарым репо Тике репо Кайтарым репо
Көлөмү
(миң сом)
Орточо салмактанып алынган чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн) Көлөмү
(миң сом)
Орточо салмактанып алынган чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн) Көлөмү
(миң сом)
Белгиленген пайыздык чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн) Көлөмү
(миң сом)
Белгиленген пайыздык чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн)