> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КРУБнын web-сайтынын "Статистика" бөлүмүндөгү статистикалык маалыматты жаңыртуунун графиги 

Бөлүм/Бөлүмчө 

Маалыматты КРУБнын web-сайтына жайгаштыруу убактысы 

МОНЕТАРДЫК СТАТИСТИКАСЫ 

 

Монетардык баяндама 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

Башка депозиттик корпорациялар боюнча баяндама 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

Улуттук банктын аналитикалык балансы 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

Улуттук банктын баланстык отчету 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

БАНК СТАТИСТИКАСЫ 

 

Республиканын банк тутуму боюнча баяндама 

 

- Коммерциялык банктар тутумунун өнүгүү тенденциялары 

Квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки экинчи айдын 15не чейин 

- Банк секторунун негизги индикаторлору 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки экинчи айдын 5не чейин 

- КБ боюнча маалымат топтоо 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

- КБ пайдасы жана чыгымы жөнүндө жыйынтык отчет, алардын кредиттерин классификациялоо 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки экинчи айдын 5не чейин 

Коммерциялык банктардын камдары 

Ар күнү, 12:00го чейин 

Коммерциялык банктардагы бир мезгил акырына карата депозиттер 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 25не чейин 

Коммерциялык банктар тарабынан бир мезгил ичинде кабыл алынган депозиттер 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 25не чейин 

Республика областтары боюнча коммерциялык банктардагы бир мезгилдин акырына карата депозиттер 

Квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки үчүнчү айдын 5не чейин 

Коммерциялык банктардын бир мезгилдин акырына карата кредиттери 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 25не чейин 

Коммерциялык банктар тарабынан бир мезгил ичинде жаңыдан берилген кредиттер 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 25не чейин 

Коммерциялык банктар тарабынан бир мезгилдин акырына карата областтар боюнча берилген кредиттер 

Квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки үчүнчү айдын 5не чейин 

ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК СЕКТОР 

 

Тышкы экономикалык көрсөткүчтөр 

Отчеттук жылдын 3 айы үчүн маалыматтар - үстүбүздөгү жылдын баш оона айынын 13нө чейин, отчеттук жылдын 6 айы үчүн маалыматтар - үстүбүздөгү жылдын жетинин айынын 13нө чейин, отчеттук жылдын 9 айы үчүн маалыматтар - кийинки жылдын бирдин айынын 13нө чейин, отчеттук жыл үчүн маалыматтар - кийинки жылдын кулжа айынын 8не чейин 

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми  

Отчеттук жылдын 3 айы үчүн маалыматтар - үстүбүздөгү жылдын баш оона айынын 13нө чейин, отчеттук жылдын 6 айы үчүн маалыматтар - үстүбүздөгү жылдын жетинин айынын 13нө чейин, отчеттук жылдын 9 айы үчүн маалыматтар - кийинки жылдын бирдин айынын 13нө чейин, отчеттук жыл үчүн маалыматтар - кийинки жылдын кулжа айынын 8не чейин 

Эл аралык дүң камдар 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 5не чейин 

Эл аралык инвестициялык позиция 

Отчеттук жылдын 3 айы үчүн маалыматтар - үстүбүздөгү жылдын баш оона айынын 13нө чейин, отчеттук жылдын 6 айы үчүн маалыматтар - үстүбүздөгү жылдын жетинин айынын 13нө чейин, отчеттук жылдын 9 айы үчүн маалыматтар - кийинки жылдын бирдин айынын 13нө чейин, отчеттук жыл үчүн маалыматтар - кийинки жылдын кулжа айынын 8не чейин 

Эл аралык камдар жана чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүк 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 25не чейин 

Акча которуулар 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки экинчи айдын 10на чейин 

Номиналдык жана айкын эффективдүү алмашуу курстарынын индекстери 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки экинчи айдын 25не чейин 

Тышкы соода 

Ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки экинчи айдын 30на чейин 

БФКМ СТАТИСТИКАСЫ 

 

БФКМ статистикасы 

Квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки экинчи айдын 10на чейин; отчеттук жыл үчүн маалыматтар - кийинки жылдын бирдин айынын 20на чейин