> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Тышкы экономикалык сектор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  

2018  

2019 

2020 

2021 

6 ай 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын төлөм тендеминин салыштырмалуу көрсөткүчтөрү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту ИДПга карата (пайыздары)

34,3 

33,2 

35,2 

31,8 

40,8 

Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн импорту ИДПга карата (пайыздары)

66,4 

71,6 

64,1 

52,8 

61,7 

Күндөлүк операциялар эсеби ИДПга карата (пайыздары)

-6,3 

-12,1 

-12,1 

4,9 

6,6 

Эл аралык камдардын айлык импортко болгон катышы

4,0 

4,0 

6,4 

6,1 

5,6 

 

 

 

 

 

 

Тышкы карыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бир мезгилдин акырына карата ДТК (АКШ млн. доллары) 

8 128,2 

8 137,6 

8 420,2 

8 735,6 

8 743,3 

Бир мезгилдин акырына карата ЖТК (АКШ млн. доллары) 

6 997,5 

6 828,3 

7 007,9 

7 366,9 

7 279,1 

Бир мезгилдин акырына карата ЖТК (ИДПга карата пайыздарда) 3  

90,8 

83,8 

78,8 

101,8 

95,9 

Бир мезгилдин акырына карата ЖТК (экспортко карата пайыздарда)  

265,3 

248,7 

224,2 

301,4 

233,4 

ЖТКларды тейлөө (млн. АКШ долларында) (факт)  

926,5 

901,6 

1 143,0 

1 048,2 

172,7 

ЖТКны тейлөө коэффициенти (экспортко карата пайыздарда) 

35,1 

32,8 

36,6 

44,4 

12,5 

 

 

 

 

 

 

Бир мезгилдин акырына карата МТК (АКШ млн. доллары) 

4 089,8 

3 825,7 

3 850,7 

4 217,4 

4 159,5 

Бир мезгилдин акырына карата МТК (ИДПга карта пайыздарда)

53,1 

46,9 

43,3 

58,3 

54,8 

Бир мезгилдин акырына карата МТК (экспортко карата пайыздарда)  

155,1 

139,3 

123,2 

172,6 

133,4 

МТКларды тейлөө (АКШ млн. доллары) (факт) 

157,4 

184,0 

203,1 

205,3 

55,2 

МТКны тейлөө коэффициенти (АКШ млн. доллары) 

6,0 

6,7 

6,5 

8,4 

4,0 

 

 

 

 

 

 

* алдын-ала алынган маалыматтар боюнча 

 

 

 

 

 

1 кийинки 12 айга болжолдоолор 

 

 

 

 

 

2 - көрсөткүчтөрдү эсептегенде жылдын орто курс менен саналган ИДӨ доллар эквиваленти колдонулду 

 

 

 

 

 

3 - көрсөткүчтөрдү эсептегенде акыркы төрт чейректи камтыган өзгөрүүлүчү орто жылдын ИДӨ эквиваленти колдонулду. Доллар эквиваленти чейректин аягындагы курс менен эсептелген. 

 

 

 

 

 

Булагы: КР КМ жана Улуттук банкы