Кайта келүү

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмү 

 

Борбордук иш кагаздарын жүргүзүүнү жана Улуттук банктын документтеринин аткарылышына контролдукту, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын ишин, иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүүнү киргизүү жана өнүктүрүүнү камсыз кылат.