Кайта келүү

Персонал менен иш алып баруу бөлүмү 

 

Улуттук банктын функцияларын жана милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон эмгек ресурстарына банктын муктаждыгын камсыз кылат, ошондой эле банк кызматкерлерин окутуу процессин пландаштырат, уюштурат жана контролдойт.