2021-жылдын 30-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө  мөөнөтү 

BD001210407 

800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.03.2021 

07.04.2021 

BD002210414 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.03.2021 

14.04.2021 

BD004210428 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.03.2021 

28.04.2021 

BD013210630 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

 

31.03.2021 

30.06.2021