2021-жылдын 2-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05260405 

300 000,00 

6,00% 

05.04.2021 

05.04.2026 

05.10.2021 

05.04.2022 

05.10.2022 

05.04.2023 

05.10.2023 

05.04.2024 

05.10.2024 

05.04.2025 

05.10.2025 

05.04.2026