2021-жылдын 06-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210415 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.04.2021 

15.04.2021 

BD002210422 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.04.2021 

22.04.2021 

BD004210506 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.04.2021 

06.05.2021 

BD013210708 

500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

 

08.04.2021 

08.07.2021