2021-жылдын 9-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280412 

350 000,00 

7,00%  

12.04.2021 

12.04.2028 

Жылына эки жолу   

12-апрель жана  

12-октябрда төлөө мөөнөтүнө чейин