Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 19-апрелиндеги кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 89.01 млн. сомду түзгөн.