2021-жылдын 20-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210428 

400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.04.2021 

28.04.2021 

BD002210505 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.04.2021 

05.05.2021 

BD004210519 

1 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.04.2021 

19.05.2021 

BD013210721 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

21.04.2021 

21.07.2021